STOP uitbreiding Vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie is voornemens de oude Vliegbasis De Peel weer in gebruik te gaan stellen. Dat houdt in dat er minstens 3600 vliegbewegingen per jaar zullen plaatsvinden met onder andere de F35 en andere vliegtuigen.

Dat heeft consequenties voor de omwonenden in Milheeze, de Rips, Meerselo, Helmond, Deurne en andere omwonenden van Brabant en Limburg.

Consequenties:
- zwaardere belasting door CO2 en fijn- en stikstofuitstoot voor mens, dier en milieu;
- waardevermindering van huizen in de directe omgeving van de basis;
- enorme geluidsoverlast door laagvliegende straaljagers en andere vliegtuigen;
- schade aan huizen door trillingen;
- gezondheidsklachten door stress, te weinig (nacht)rust en gehoorschade;
- risicovergroting in geval van oorlog en eventuele ongelukken met vliegtuigen in de nabije omgeving van de vliegbasis.

Daarnaast is Oost-Brabant al zwaar belast door de bio-industrie, industriegebieden en de vele vliegbases zoals Volkel, Eindhoven, Weeze en dan nu Vliegbasis De Peel. Wij zijn niet tegen defensie of de noodzaak van militaire oefeningen maar willen wel dat er gekeken wordt naar andere oplossingen zoals een betere verdeling over Nederland of Europa of andere opties zoals simulatie.

Feit is dat ons woongenot, gezondheid en geluksgevoel negatief worden beïnvloed.

Bent u het eens met bovenstaande stellingen dan verzoeken wij u deze petitie te ondertekenen om te kunnen voorkomen dat de plannen doorgang vinden.

Meer informatie vindt u op onze Facebook pagina Stop uitbreiding Vliegbasis De Peel.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Ilona Van Amelsfort alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...