STOP spugen op straat

In Amsterdam loop je tegenwoordig meer kans om in iemand anders z'n TUF te stappen dan dat je in een hondendrol trapt op straat. Overal roggelen en kwatten mensen ongeneerd op straat. Sowieso is dat al onhygienisch, maar nu in tijden van crisis is het ook risicovol. Je hebt opeens het risico om het Corona virus mee naar huis te nemen. Deze petitie is er om een verbod in te stellen voor het roggelen en tuffen op straat tijden (en hopelijk na) de corona crisis. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kim Wolffensperger om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...