Stop het beleid van Zorg en Zekerheid!

Wij,

Apothekers, apothekersassistentes en andere apotheekmedewerkers, werkzaam binnen het kernwerkgebied van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Constateren dat:

 • Zorg en Zekerheid voor de periode 2019-2020 heeft gekozen voor de meest uitgebreide en minst transparante vorm van preferentiebeleid, waar achteraf via geheime prijsafspraken kortingen van de fabrikant naar de zorgverzekeraar stromen.
 • De geneesmiddelentekorten in Nederland nog nooit zo hoog zijn geweest. De meest eenvoudige geneesmiddelen zijn niet verkrijgbaar en moeten via onze buurlanden worden ingekocht.  (bron: KNMP Farmanco).
 • De geneesmiddelenprijzen en uitgaven via openbare apotheken al tot de allerlaagste van Europa behoren. (bron: onderzoek Europese Commissie 2018)
 • Het huidige verouderde preferentiebeleid door meerdere partijen als belangrijkste oorzaak wordt aangewezen voor de geneesmiddelentekorten.  
 • Het wisselen van geneesmiddelen een grote impact kan hebben op het leven van patienten. Ruim een derde voelt zich zieker na omzetting naar een ander merk dan hun vertrouwde medicijn. (bron: onderzoek patientenfederaties april 2018)
 • Onder het preferentiebeleid van Zorg en Zekerheid ook middelen vallen waarvan vervanging om medische redenen niet wenselijk is, zoals parkinsonmiddelen en anti-epileptica (bron: KNMP substitutierichtlijn)
 • Duizenden patiënten, verzekerd bij Zorg en Zekerheid, in 2019 ten gevolge van het preferentiebeleid zullen moeten wisselen van geneesmiddel.
 • De werkdruk bij de apotheek en huisarts exponentieel en onnodig toeneemt ten gevolge van het preferentiebeleid en de hieruit resulterende geneesmiddeltekorten. Dit heeft een significant negatief effect op het werkplezier en betrokkenheid van de zorgverleners (bron: SBA)

En voorts dat:

 • Apothekers en huisartsen in het kernwerkgebied van Zorg en Zekerheid met betrekking tot doelmatige en kwalitatieve geneesmiddelenkeuze steevast tot de beste in het land behoren (bron: IVM Monitor Voorschrijfgedrag 2017)
 • Zorg en Zekerheid de apotheken pas medio december als laatste zorgverzekeraar via een overeenkomst volledig heeft ingelicht over de consequenties van haar beleid. 
 • De apotheken binnen het kernwerkgebied van Zorg en Zekerheid als enige Nederlandse apotheken met Zorg en Zekerheid geen overeenkomst kunnen sluiten via apothekerscollectieven.
 • Zorg en Zekerheid in regio’s buiten haar kernwerkgebied bereid blijkt om tegen significant betere voorwaarden, gelijkwaardige of minder kwalitatieve zorg in te kopen.

En verzoeken:

Zorg en Zekerheid om haar preferentie- en inkoopbeleid voor de periode 2019-2020 volledig te herzien, onder meer door:

 • Uit te wijken naar alternatieven voor het nu gekozen verouderde preferentiebeleid en hiermee rekening te houden met de gevolgen voor patiënten en betrokken zorgverleners.
 • Inkoopvoorwaarden en processen voor apotheken te harmoniseren, mede door het aangaan van overeenkomsten via apothekerscollectieven
 • In dialoog te treden met patienten, apothekers, huisartsen en andere betrokkenen om een duurzamere toekomst voor de farmaceutische zorg veilig te stellen    

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Roelof Kok, apotheker toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...