Stop de straatraces op het PRISMA bedrijvenpark Bleiswijk

Het PRISMA bedrijventerrein in de gemeente Lansingerland is ontwikkeld en wordt beheerd door de samenwerkende gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. 

 

Sinds meerdere jaren vinden er op het PRISMA bedrijventerrein straatraces plaats in de de late avond en nachtelijke uren van vrijdag en zaterdag. De centrale ligging tussen de grote steden, de indeling van de infrastructuur; asfaltwegen zonder verkeersremmende maatregelen en de aanwezigheid van het foodcourt, creëren kennelijk de perfecte omstandigheden voor deze straatraces.

 

Naast milieuschade en onveilige verkeerssituaties, leveren de races elk weekend extreme geluidsoverlast op voor de omwonenden. 

 

Uit waarnemingen blijkt dat de Spectrumlaan in Oostelijke richting als drag race baan gebruikt wordt, met als retour traject de route over de Prismalaan Oost- en West, langs het buurtschap Kruisweg en de woonwijk Oosterheem. Er zijn diverse meldingen gedaan bij de instanties . Tot op heden hebben deze geen, of kortstondig resultaat gegenereerd.

 

Naast de Spectrumlaan zijn er diverse officieuze race trajecten op het PRISMA bedrijventerrein en meerdere “hotspots” waar demonstraties van pops & bangs, driften en andere overlastgevende activiteiten worden gehouden. 

 

Niet zelden zijn rond de 200 voertuigen tijdens deze races waargenomen. De Nationale Politie heeft kennelijk noch de prioriteit, noch de capaciteit om deze overlast aan te pakken. 

 

Ik verzoek middels het tekenen van deze petitie de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer om de straatraces op het PRISMA bedrijventerrein in Bleiswijk met de hoogste urgentie actief te beëindigen en maatregelen te realiseren die op de lange termijn bescherming bieden aan de veiligheid van mens, natuur en milieu.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tom om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...