Stop de misleidende reclame van De Jagersvereniging!

De Jagersvereniging voert sinds kort een reclamecampagne waarin zij zichzelf profileren als weldoeners. De leus van de campagne luidt 'Veilig op weg, daar jagen wij voor'. Dat de leus niet alleen misleidend is, maar zelfs een leugen genoemd kan worden, is vrij duidelijk (als 'veilig op weg' immers hun werkelijke drijfveer was geweest, hadden ze zich ingezet voor Veilig Verkeer Nederland en niet De Jagersvereniging)

6941.jpeg

Op https://www.daarjagenwijvoor.nl/dagboek schetsen zij een eenzijdig beeld van de jager als koene ridder die het aangereden dier uit zijn lijden verlost. Over jagen wordt niet gesproken (terwijl er naar schatting elk jaar zo'n 300.000 dieren doodgeschoten, enkel en alleen in het jachtseizoen!). Er worden jaarlijks iets meer dan 6.000 stuks groot wild aangereden, en bij slechts een fractie hiervan is een jager aanwezig. Dat het geschetste beeld dus zeer misleidend is behoeft geen verdere uitleg...

De Jagersvereniging laat bijna jaarlijks uitgebreid onderzoek doen naar draagkracht voor de jacht onder de Nederlandse bevolking. Uit het onderzoek uit 2019 van Zest Marketing kwam als meest positieve voor de Jagersvereniging dat 93% van de Nederlanders positief of neutraal staat ten opzichte van bejaging als dieren een gevaar voor het verkeer vormen (andere cijfers vind u hier ). Dat dít alleen naar voren moest komen in reclamecampagne om een scheef beeld te creëren is evident, daar er over jagen zelf niet gerept wordt...

Steun daarom de petitie om de Reclame Code Commissie te laten weten dat deze reclamecampagne zeer misleidend is en zo snel mogelijk gestopt moet worden!

Vertel de Reclame Code Commissie wat De Jagersvereniging werkelijk zegt met hun reclame, nl. 'JAGEN DAAR LIEGEN WIJ VOOR'.

122990880_3651400344917678_4749190040166229496_n1.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Koeno van der Schuur om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...