Houd de Patyna keukens open.

Statistieken

CityHandtekeningen
Sneek (Nederland) 774
Makkum (Nederland) 177
Bolsward (Nederland) 139
Leeuwarden (Nederland) 123
Workum (Nederland) 106
Heeg (Nederland) 102
Franeker (Nederland) 91
Ijlst (Nederland) 75
Joure (Nederland) 60
Blauwhuis (Nederland) 52
Wommels (Nederland) 50
Heerenveen (Nederland) 40
Witmarsum (Nederland) 38
Scharnegoutum (Nederland) 36
Harlingen (Nederland) 35
Koudum (Nederland) 29
Drachten (Nederland) 27
Woudsend (Nederland) 22
Lemmer (Nederland) 20
Easterein (Nederland) 19
Ysbrechtum (Nederland) 19
Balk (Nederland) 18
Arum (Nederland) 17
Nijland (Nederland) 17
hommerts (Nederland) 17
Akkrum (Nederland) 16
Schiedam (Nederland) 16
Mantgum (Nederland) 15
Stavoren (Nederland) 14
Oppenhuizen (Nederland) 14
Apeldoorn (Nederland) 14
Sint nicolaasga (Nederland) 13
Tjerkwerd (Nederland) 13
Oudega (Nederland) 12
Grou (Nederland) 12
Jutrijp (Nederland) 12
Warns (Nederland) 12
Oudemirdum (Nederland) 11
Sexbierum (Nederland) 11
Stiens (Nederland) 11
Groningen (Nederland) 10
Tzum (Nederland) 10
Wons (Nederland) 10
Gorredijk (Nederland) 10
Sondel (Nederland) 9
Hemelum (Nederland) 9
Gaastmeer (Nederland) 9
Wiuwert (Nederland) 9
Berltsum (Nederland) 9
Dokkum (Nederland) 9
Rotterdam (Nederland) 9
Langweer (Nederland) 9
Oosthem (Nederland) 8
Wolvega (Nederland) 8
Almere (Nederland) 8
Pingjum (Nederland) 8
Parrega (Nederland) 8
Drogeham (Nederland) 7
Exmorra (Nederland) 7
Wolsum (Nederland) 7
Raerd (Nederland) 7
Burgwerd (Nederland) 7
Bakhuizen (Nederland) 7
Utrecht (Nederland) 7
Lollum (Nederland) 7
Zaandam (Nederland) 7
Oudega swf (Nederland) 6
Molkwerum (Nederland) 6
Friesland (Nederland) 6
Elahuizen (Nederland) 6
Idskenhuizen (Nederland) 6
Dronrijp (Nederland) 6
Assen (Nederland) 6
Idsegahuizum (Nederland) 6
Menaam (Nederland) 6
Dronryp (Nederland) 6
Tzummarum (Nederland) 6
Deinum (Nederland) 6
Hollum (Nederland) 5
Schettens (Nederland) 5
Emmeloord (Nederland) 5
Burgum (Nederland) 5
Hurdegaryp (Nederland) 5
It Heidenskip (Nederland) 5
Winsum (Nederland) 5
Amsterdam (Nederland) 5
Nijemirdum (Nederland) 5
Uitwellingerga (Nederland) 5
Sibrandabuorren (Nederland) 5
Achlum (Nederland) 5
Oudehaske (Nederland) 5
Boazum (Nederland) 5
Steenwijk (Nederland) 5
Vegelinsoord (Nederland) 5
Wijckel (Nederland) 5
DatumHandtekeningen
2021-01-19 10
2021-01-18 23
2021-01-17 13
2021-01-16 16
2021-01-15 37
2021-01-14 99
2021-01-13 46
2021-01-12 75
2021-01-11 216
2021-01-10 84
2021-01-09 137
2021-01-08 194
2021-01-07 505
2021-01-06 1194
2021-01-05 589Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

kysytään!-- Large modal -->