SOOLvA zo willen wij niet samen verder

Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) - Samen kom je verder?

Sinds augustus 2009 vallen de openbare scholen in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg onder de stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena. Door het vormen van één grotere stichting zouden vele positieve resultaten behaald gaan worden op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en de kosten hiervan.

Nu, 3,5 jaar later, zetten we graag voor u op een rijtje wat de daadwerkelijke resultaten van deze samenvoeging zijn:

 • meerdere locaties worden met opheffing bedreigd
 • het leerlingenaantal is sterk achteruit gegaan
 • op iedere locatie hebben één of meer interim-directeuren gewerkt, een enorme kostenpost
 • er is zeer veel geld uitgegeven aan adviesbureaus
 • in verhouding tot het aantal leerkrachten en leerlingen zijn er zeer veel directeuren aangesteld
 • van de 4 miljoen euro aan personeelskosten gaat meer dan 1 miljoen euro naar directie, interim managers en adviseurs
 • zeer hoge kosten voor diverse administratiekantoren en accountants, dit terwijl de boekhouding niet op orde is
 • er is geen geld voor Interne Begeleiding, Remedial teachers en zelfs op klassenassistenten wordt bezuinigd
 • de groepsgrootte neemt toe en ook het aantal combinatieklassen neemt toe
 • er zijn geen toezichthouders aangesteld, terwijl dit al vanaf augustus 2010 verplicht is
 • de begrotingen en (financiële) jaarverslagen voldoen niet aan de wettelijke regels en worden niet op tijd aangeleverd
 • er is een verlies van bijna 600.000 euro in 2011, ook in 2012 is een verlies te verwachten
 • het personeel raakt gedemotiveerd door onzekerheid, slecht personeelsbeleid, gewaardeerde collega’s die opstappen of gedwongen moeten vertrekken en vreemde constructies met zeer langdurige (tot wel 2,5 jaar) tijdelijke contracten
 • de MR-en en GMR worden genegeerd, advies- en instemmingsrecht en de uitspraak van de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen worden genegeerd, stukken worden niet, onvolledig en/of te laat aangeleverd
 • er zijn en worden door GMR/MR zaken voorgelegd aan de Geschillencommissie en Klachtencommissie Onderwijs en de Ondernemingskamer
 • er heerst een sfeer van intimidatie

Zo willen wij niet samen verder!

Door het tekenen van deze petitie laat u weten:

 • dat u niet wilt dat er op deze manier met onze leerkrachten, ouders en kinderen omgegaan wordt
 • dat u vindt dat kinderen recht hebben op goed onderwijs
 • dat u vindt dat er een deugdelijk (financieel) beleid gevoerd moet gaan worden om goed onderwijs voor huidige en toekomstige leerlingen op alle huidige locaties te garanderen
 • dat u wilt dat de rechten van de MR-en en GMR gerespecteerd worden en dat tenminste de wettelijk verplichte informatie tijdig en volledig verstrekt wordt
 • dat u wilt dat er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan komt in de vorm van een Raad van Toezicht

Wij nodigen niet alleen ouders van huidige leerlingen, maar ook ouders van toekomstige leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden van harte uit deze petitie te ondertekenen.

Deze petitie zal worden aangeboden aan alle voor dit beleid verantwoordelijken (gemeenten, algemeen bestuur en dagelijks bestuur).