Sociale woningbouw Essendael

Beste buren,

Wellicht heeft u het al gelezen in de krant van donderdag jongstleden, maar de gemeente Albrandswaard is momenteel op zoek naar een locatie voor sociale huurwoningen. In de krant worden een aantal lokaties in heel Albrandswaard genoemd, waaronder Essendael. Nu blijkt dat onze wijk genoemd wordt voor voor de bouw van 60 tot 80 sociale huurwoningen. Deze zouden moeten komen op het veld tegenover de net nieuw opgeleverde woningen aan de Willem de Kooning Allee.

 

Op 20 juni (volgende week) wordt er besloten of er een onderzoek naar Essendael als locatie gaat komen. Er wordt dus nog niet meteen gebouwd. Echter, het kan geen kwaad om nu en-masse in protest te komen tegen een zo grote hoeveelheid sociale huurwoningen, vandaar deze petitie.

 

Even een opsomming van zaken zoals ze er nu voor staan:

1. In een artikel van februari jongstleden werd gesteld dat er 50 huurwoningen verdeeld zouden worden over Albrandswaard.

2. In het raadsbesluit nummer 1095737 wordt gesproken over meer dan 200 huurwoningen in zijn totaliteit waarvan 60-80 in Essendael.

3. Volgens de gemeente zouden de direct omwonenden zijn geïnformeerd. Wij kunnen ons niet herinneren iets te hebben ontvangen.

4. De party OPA zet zich erg in om het hele project uit Portland te houden, zij hebben zelfs een flyer laten drukken en men is hiermee bij mensen langs de deur geweest om bij hen dit project onder de aandacht te brengen. Wij hebben de partij OPA hier in de wijk niet gezien. In de mp3 geeft een mevrouw vanuit Poortugaal zelfs aan dat ze uitermate vreemd vind dat mensen vanuit Portland met documenten waarop ‘geheim’ staat allemaal (goed voorbereid) naar de vergadering van 14 juni zijn gekomen.

5. Vanuit de partij OPA werd zelfs gezegd dat Essendael maar gekozen moest worden omdat hier minder weerstand uit komt en dat Portland met rust gelaten moet worden. Hier gaat iets behoorlijk scheef…

6. De beoogde bewoners zullen deels nieuwe Nederlanders zijn die nu een verblijfsvergunning hebben maar een groter deel zal bestaan uit mensen met een laag tot zeer laag inkomen, uit de omgeving van Albrandswaard.

 

Nu zijn wij persoonlijk niet tegen sociale woningbouw, mits het verdeeld is en we er niet in één keer een paar straten bij krijgen. We maken ons zorgen over de waarde van onze woning, het woongenot, de manier waarop we met elkaar omgaan, de rust die onze kinderen hier vinden en het uiterlijk van de buitenruimte. Maar om vooral hoe dit nu gaat, doet ons de stemmen verheffen. Wij vernemen dit alles toevalligerwijs via De Schakel en niet via onze wethouders bij de gemeente.

 

Op https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-Advies-Ruimte/2016/14-juni/20:15 kunt u stukken downloaden van de vergadering van 14 juni jl., de mp3 beluisteren van de hele inloopavond en de overweldigende hoeveelheid bezwaarschriften vanuit Portland (zo’n stuk of 60). Deze bezwaarschriften kunt u wellicht als basis gebruiken voor een eigen bezwaarschrift. Veel argumenten zijn voor ons ook relevant.