Sint-Franciesdijk2

Geachte Heer Van Vlaender, Geachte Heer Burgemeester,

De ontgoocheling is groot bij de bewoners van de Oudeburge Sluis / Sint-Franciesdijk. Reeds sinds begin dit jaar doen wij alle moeite van de wereld om gehoord te worden.

Er leek even naar ons geluisterd te worden toen er een snelheidsbeperking ingevoerd werd en er een verkeersremmer beloofd werd. 
Helaas bleek dit enkel een kluitje waarmee we in het riet gestuurd werden...

Beste mensen, onze straat is momenteel een dodenweg, en dat is niet overdreven.  De staat van het wegdek laat fietsers niet toe om aan de kant van de weg te rijden.   Bovendien vlammen hier continu auto's, vrachtwagens, tankwagens, werf-en landbouwvoertuigen voorbij en neen, die houden zich meestal niet aan de snelheidsbeperking van 50km/uur.  Ik stel u allen voor om in de ochtendspits eens hier te komen fietsen, van de Langelede naar de Leegstraat.  En laat u mij gerust weten hoe u dit ervaren heeft en of u uw kinderen de volgende keer mee zou willen nemen.

Er gebeurden de voorbij week 2 ongelukken in onze straat.  De fietster die vorige week vrijdag aangereden werd, heeft heel veel geluk gehad.  Ze werd vlak voor de bocht gekatapulteerd naar het andere rijvak en lag middenin de baan middenin de ochtendspits.  Wat als ze niet meer zelf naar de kant was kunnen gaan?????  Ik mag er niet aan denken...

Beste mensen, nu de winter voor de deur staat, moet deze verkeerssituatie onmiddellijk aangepakt worden vooraleer er doden vallen!!!!
Wachten tot februari (of later) is geen optie.  U zult niet kunnen zeggen dat u niet gewaarschuwd bent.

Ik herinner mij tijdens de overlegvergadering dat onze vorige petitie bijna werd “weggelachen” omdat wij geen oplossing voorstelden en geen 100 personen onze petitie hadden ondertekend. Ik herinner mij ook dat de “verkeersdeskundige” zei dat het misschien beter zou zijn voor de statistieken dat er eerste een dode zou vallen,...   We zijn intussen twee ongelukken verder, gelukkig zonder dodelijk slachtoffer.

Met deze petitie zullen we proberen beter te doen.

Geachte Heer Burgemeester, veiligheid zou uw hoogste prioriteit moeten hebben.

Wat is het probleem in volgorde van prioriteiten:

 1. overdreven snelheid
 2. slechte staat van de weg (geulen van meer dan 10 cm, breder dan fietssporen,...)
 3. wateroverlast
 4. drukte  wegens de  werken, maar dit is bijna over.

Oplossingen voor de overdreven snelheid, gelieve te willen behandelen met de hoogste prioriteit!

 1. Bloembakken op straat zodoende wagens verplicht worden om te schranken
  (Ik ben niet de specialist, maar ik parkeer mijn wagen altijd op het volledige rijvak. Het rijdend verkeer kan niet anders dan afremmen)
 2. Andere vormen van wegversmallingen (bv paaltjes)
 3. Borden "opgelet spelende kinderen" of  "graag traag"
 4. Verkeersdrempels en/of  kussens, op de juiste plaats
 5. Vast bord dat de snelheid meet
 6. Politie controle
 7. ...

Ideeën genoeg, zoek even op “verkeer afremmen” op Google en zie wat andere gemeentes succesvol hebben gedaan met heel weinig centen!

Oplossing voor slechte staat en wateroverlast

Een volledig nieuw heraangelegde straat, maar wij weten dat deze binnen enkele jaren eraan komt.
Hopelijk kan dan inspraak gevraagd worden aan de bewoners.

Nogmaals voor alle duidelijkheid, dringend structurele werken uitvoeren om de overdreven snelheid aan te pakken!

Ontevreden bewoners van de Oudeburgse Sluis en de Sint-Franciesdijk.