Stop de discriminatie in gezondheidszorg: Gelijkwaardige terugbetaling voor alle patiënten

Opmerkingen

#628

Ik ben het volledig eens met de stelling

Peter van der Waal (Vlimmeren , 2024-03-30)

#676

Omdat ik een eerlijke terugbetaling wil ongeacht welke zorgverlener ik kies.

Anisa Soussan (Lokeren, 2024-03-30)

#677

Ik onderteken omdat de discriminatieregel al heel lang afgeschaft had moeten zijn.

Lien Nuyts (Beringen, 2024-03-30)

#703

Ik de instanties steun die anders teveel administratief werk krijgen

Joris Van Eynde (Sint-Gillis-Waas, 2024-03-30)

#707

Discriminatie in de gezondheidszorg is ontoelaatbaar. Een wet die door het parlement werd goedgekeurd, dient uitgevoerd te worden.

Vicky Spaenhoven (Sint-Pauwels, 2024-03-30)

#717

Ik onderteken omdat het niet juist is dat je terugbetaald wordt voor médische zorgen in functie van jouw intelligentie of andere motivent.

Jean-Charles van Caloen (Brussel, 2024-03-30)

#728

VDB de wet moet doorvoeren!! Hij zorgt ervoor dat logopedisten er onder doorgaan en de zorg onbetaalbaar wordt voor patiënten.

Febe Pieters (Evergeùm, 2024-03-30)

#745

Inadmissible, notre enfants doit suivre des sessions de logopedie mais à quel prix. Ou est l'aide!

Laila El Boughlidi (Strombeek-bever, 2024-03-30)

#746

Ik me als logopediste niet wil laten chanteren om op deze manier een inhoudsloze conventie te tekenen! Onze patiënten hebben het terecht op een gelijke terugbetaling en wij op een faire keuze om los van chantage akkoord of niet akkoord te gaan met de conventie!

Joke De Saedeleir (Temse, 2024-03-30)

#750

Wij gaan niet akkoord met de verloning vermeld in de conventie en de discriminatie tussen geconventionneerde en niet geconventionneerde kinesisten

Carole Harteel (Koksijde , 2024-03-30)

#758

Dit niet wettelijk is!!!

Kelly Mertens (Schoten, 2024-03-31)

#765

Ik teken deze petitie als logopedist omdat ik vind dat zowel mijn cliënten als ik recht hebben op financiële leefbaarheid en betaalbare zorg. Het lijkt me normaal dat je als zorgverlener vergoed wordt voor je werk en je professionalisering. Veel kosten worden immers door de conventie niet of nauwelijks gedekt, waardoor ik niet geconventioneerd ben. Hiervoor mogen mijn cliënten niet op financieel vlak gestraft worden.

Cynthia Verbakel (Stabroek , 2024-03-31)

#772

Door het verschil in terugbetaling wordt de patiënt genoodzaakt om een financiële keuze te maken. De last komt dus te liggen bij de “consument”. Ik vind dit zeer jammer. Indien iemand gebruik wilt maken van de gezondheidszorg dan zou de keuze op basis van kwaliteit moeten zijn en dus niet op basis van geconventioneerde of gedeconventioneerde status.

Saskia De Rijck (Gent, 2024-03-31)

#773

Ik onderteken omdat die weigering van minister Vandenbroucke indruist tegen de wil van het volk (Wet werd goedgekeurd in kamer ). Absurd hoe er weer aan politiek gedaan wordt op federaal niveau. Mijn visie over “vooruit” is drastisch vervormd geraakt. Sterk staaltje van discriminatie en hoe een minister denkt “untouchable” te zijn.

Kris Ghoos (3970, 2024-03-31)

#787

Gezondheidszorg een basisrecht is, en dit politieke spelletje wel een keer gedaan mag zijn. De discriminatie wegwerken is een goede start, stoppen met dicteren wat een zelfstandige goed opgeleide zorgverstrekker mag vragen is een 2de onderdeel. Als overheid zelf instaan voor de betaling van mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de plaats van de zorgverstrekker hiervoor aan zijn inkomen te zitten is nog een belangrijk punt. Ik ben akkoord met een vergemakkelijking van toegankelijkheid van zorg, maar dan moet de overheid hiervoor zorgen, niet de behandelende therapeut.

Anke Konings (Pelt, 2024-03-31)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...