Gelijke kansen voor orthopedagogen en psychologen!

Opmerkingen

#1

Met heel veel instemming teken ik deze petitie! Als klinisch psycholoog-psychotherapeut én orthopedagoog-generalist voel ik me verwant: ik ben psycholoog en orthopedagoog, dat zijn voor mij twee loten aan dezelfde stam.
Marlies van Dijk, P-opleider Levvel

Marlies van Dijk (Amsterdam, 2023-07-11)

#3

Ik steun en onderteken omdat een scheiding van deze deskundigheden volstrekt onwenselijk is. In de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen is een combinatie van de deskundigheden van psycholoog en orthopedagoog zelfs noodzakelijk.

In het kunnen combineren en stapelen wordt een aantrekkelijk, breed en verdiepend ontwikkelperspectief geboden aan jonge collega's.

Kan iemand nog aangeven welk probleem wordt opgelost met het "ontvlechten" van deze 2 beroepen. Juist nu worden er problemen gecreëerd.

Teunis Van den Hazel (Zwolle, 2023-07-11)

#4

Goede opleidingen liggen ten grondslag aan goede kwaliteit van zorg. Opleidingsketens afsluiten voor studenten die vakinhoudelijk wel een passende vooropleiding hebben, is niet terecht en zorgt voor ongelijkheid.

Anneloes van Baar (Kamerik, 2023-07-11)

#5

Ik onderteken omdat we de orthopedagogen heel hard nodig ook als specialist in de jeugdhulp.

Chaim Huijser (Amsterdam , 2023-07-11)

#7

Het is belangrijk om de beroepsgroepen niet al vanaf het begin van de loopbaan uit elkaar te trekken en flexibel te zijn in het instromen in de twee BIG-opleidingen. Voor de kwaliteit van de zorg hebben zowel orthopedagogen als psychologen een belangrijke plaats.

Maaike Nauta (Groningen, 2023-07-11)

#8

Ik als orthopedagoog vind dat dit beroep onmisbaar is en dezelfde achtergrond en opleiding heeft gehad als psychologen. We verdienen dezelfde kansen.

Sanne Dirkse (Utrecht , 2023-07-11)

#14

Ik een gelijkwaardige kans wil voor psychologen en orthopedagogen.

Annemieke Levoleger (Schipluiden, 2023-07-11)

#17

Ik onderteken deze petitie omdat ik dit standpunt volledig ondersteun. Ik werk 10+ jaar in de kind- en jeugd ggz maar heb niet dezelfde groeimogelijkheden als mijn collega GZ-psychologen. We worden vaak niet als vol/gelijkwaardig gezien. Meer bekendheid en erkenning van de orthopedagoog (generalist) is hoognodig!!

Brenda Zwagerman (Almere, 2023-07-11)

#20

Orthopedagogen zijn net zo waardevol als psychologen.

Sam Hazenberg (Maastricht , 2023-07-11)

#23

Dit te bizar woorden is. Er is al een te krappe arbeidsmarkt voor deze specialismen maar dit hindert jullie niet in het verwezenlijken van restricties voor orthopedagogen. Waar is hier de logica in te vinden? Faciliteren i.p.v. hinderen.

Richard Schrader (Sneek, 2023-07-11)

#26

Ik steun deze petitie volmondig

Jos Rijfers (Groningen, 2023-07-11)

#27

Ik als orthopedagoog, in opleiding tot orthopedagoog generalist, hier volledig achtersta en denk dat een verandering in de voorgenomen plannen nodig is.

Roxanne van Roosmalen (Delft, 2023-07-11)

#30

Ikzelf als orthopedagoog de mogelijkheid heb gehad door te leren als GZ-psycholoog en ik het belangrijk vind dat mijn collega’s diezelfde kansen krijgen!

Amber Kerkhof (Vlaardingen , 2023-07-11)

#35

De kansen nu niet gelijk zijn en we elkaar wel nodig hebben.

Mirjam Wallenburg (Groningen, 2023-07-11)

#39

Orthopedagogen dezelfde kwaliteiten hebben als psychologen, alleen een andere specialisatie, net zoals kinder- en jeugd psychologie een specialisatie is. Het is echt be-lach-e-lijk als orthopedagogen gewoon een heel carrièrepad ontzegd wordt waar superveel vraag naar en noodzaak voor is!!! Echt bizarre beslissing met enorme gevolgen voor de ggz, jeugdzorg én orthopedagogen die met een andere belofte die opleiding zijn gaan doen. Er is al zo’n enorm tekort aan opgeleide behandelaren, GZ maar vooral ook KP/psychotherapeut. Hoe kan je een groep die hier gewoon voor opgeleid is (!!) toch vervolgopleiding ontzeggen. Ik kan dit echt niet geloven en zou het heel erg vinden. Je kan niet halverwege het spel de spelregels veranderen!

Groeten,
Een orthopedagoog met KP-dromen die, als dit echt doorgaat, ondanks gewoon gekwalificeerd te zijn, alsnog niet haar droom beroep kan bereiken

Lente Werner (Zeist, 2023-07-11)

#40

Ik beide beroepen als gelijkwaardig beschouw.

Annetti Van loon (Oss, 2023-07-11)

#41

De orthopedagogiek opleiding is bijzonder geschikt als onderdeel van de GZ opleiding.

Marca Geeraets (Abcoude, 2023-07-11)

#45

Het niet te verdedigen is dat één beroepsgroep ineens kan bepalen dat een andere beroepsgroep uitgesloten wordt van bestaande vervolgopleidingen waar ze nu wel in kunnen stromen, zonder dat op enigerlei wijze aan te tonen is dat die beroepsgroep niet voldoet aan de eisen van die opleiding (feitelijk aangetoond zijn pedagogen exact even succesvol als psychologen).
Bovenal is in een land met gierende tekorten aan regiebehandelaren en expertise voor complexe problematiek, niemand gebaat bij uitsluiting van getalenteerde, bereidwillige en bekwame mensen, alleen maar vanwege een off-the-record-vete. Een vete, die is gebaseerd op trots, tussen NIP en NVO en die is begonnen toen de OG in de BIG kwam (want het wordt elkaar niet gegund gelijkwaardig te zijn). De beroepenstructuur wordt ontwikkeld om helderheid over titels naar de cliënt te creëren. Top! En die helderheid hou je even goed als de instroomeisen hetzelfde blijven, maar wel het aantal titels vermindert.

Kimberley Rutz-Maes (Zoetermeer, 2023-07-11)

#48

Ik onderteken omdat ik het belang van orthopedagogen onderschrijf en dat de arbeidsvoorwaarden voor deze specialisten zo goed moeten zijn dat de vacatures gevuld kunnen worden met goed opgeleide kandidaten

Fons Maathuis (Enter, 2023-07-11)

#50

- De NIP en NVO jaren samen op hebben getrokken in scholing en supervisoren voor de opleiding KJ NIP en NVO OG. De trajecten zijn hetzelfde, dus moeten nu ook dezelfde waarde toegekend krijgen.
-De orthopedagoog al jaren onvoldoende positie heeft in het veld wat onterecht is, zo wordt er bv met verschillende maten gemeten over wel of geen regievoering te mogen voeren (verpleegkundige specialist wel met een masteropleiding en orthopedagoog niet?)
- Na jaren dat de NVO zich heeft ingezet om een BIG te krijgen, en orthopedagoog generalisten eindelijk regievoerder mogen zijn maar óók dit in de praktijk nog verdedigd of uitgelegd moet blijven worden. En er nog onderhandeld moet worden over salaris? Hoezo?
- ook een groot deel van de klinisch psychologen zijn van oorsprong orthopedagoog. De visie en professionaliteit die in dat kader is opgebouwd, én nog steeds benut wordt in de rol van KP'er, valt straks weg.
- de orthopedagoog generalist nog steeds geen gefinancierde opleiding is en mede daarom ook minder aantrekkelijk is voor werkgevers om een opleidingsplek aan te bieden.
- de visie om het kind en het gezin in de context te plaatsen en te behandelen past al jaren goed bij de ontwikkeling die nu (pas) maatschappelijk op gang komt. Het zou zeer spijtig zijn om deze input niet meer te benutten...

Manon van Dal (Den Bosch, 2023-07-11)

#51

Het beroep onvoldoende erkenning krijgt

Marjolein Dresden (Glimmen, 2023-07-11)

#52

Ik vind dat orthopedagogen ook binnen de opleiding GZ psycholoog op hun plek zijn en dus toegelaten moeten worden

Brenda Maathuis-ten Bloemendal (Enter, 2023-07-11)

#58

Ik één van de bezorgde orthopedagogen ben

Chantal Van Rijswijk (Amsterdam, 2023-07-11)

#59

Ik inderteken de petitie omdat ik het er mee eens ben en wil ondersteunen.

Cisca Cordier de Croust (Eindhoven , 2023-07-11)

#61

Ik vind dat orthopedagogen een inhoudelijke meerwaarde hebben in het werkveld. Orthopedagogen en psychologen kunnen goed samenwerken en vullen elkaar aan. Daarom is het belangrijk dat orthopedagogen ook de mogelijkheid blijven houden om zich door te ontwikkelen. Ik ben nu als orthopedagoog in opleiding tot klinisch psycholoog-psychotherapeut. Mijn achtergrond als orthopedagoog is dagelijks nuttig in mijn werk binnen de specialistische jeugd ggz en is in het verleden ook zeer bruikbaar geweest in mijn werk binnen de lvb psychiatrie.

Boukje Geene (Wanroij, 2023-07-11)

#64

Mijn vooropleiding ook Orthopedagogiek is geweest tot GZ psycholoog en nu Klinisch Psycholoog /Psychotherapeut. En een enorme meerwaarde voor het K-J veld vanuit die expertise.

Sarah Laschen (Utrecht, 2023-07-11)

#73

Ik onderteken omdat ik vind dat Orthopedagogen en psychologen gelijke kansen moeten hebben!

Betty Florijn (Neede, 2023-07-11)

#84

Orthopedagogen toegang moeten behouden tot de opleiding tot gz-psycholoog en orthopedagoog-generalisten toegang moeten krijgen tot de opleiding klinisch-psycholoog-psychotherapeut.

Petra Helmond (Utrecht, 2023-07-11)

#85

Ik vind dat orthopedagogen ook toegelaten moeten worden tot de Gz opleiding omdat zij een toegevoegde waarde hebben in het vak vanwege hún systemische visie en recht hebben op dezelfde mogelijkheden tot verdere professionalisering in alle sectoren

Dineke Verkaik (Leusden , 2023-07-11)

#89

Ik Orthopedagoog-Generalist ben en ook wij hard nodig zijn in de jeugdhulp!

Stephanie Lipić (Rotterdam, 2023-07-11)

#90

Ik onderteken omdat orthopedagogen ook de kans verdienen om zich door te kunnen ontwikkelen (bv in de volwassenzorg of als klinisch psycholoog)!

Annelies Hansma (AMERSFOORT, 2023-07-11)

#93

Als orthopedagoog (generalist) doe ik al jaren hetzelfde werk als mijn collega Gz’rs . Ik werk met een soms pittige doelgroep binnen de jeugd ggz. De juiste verdiepende opleidingen om deze doelgroep goed te kunnen blijven begeleiden is belangrijk. Sluit ons OG niet buiten! De vooropleiding en huidige werkniveau is van gelijkwaardig niveau

Inge Keijsers (Utrecht , 2023-07-12)

#95

Orthopedagogen een waardevol onderdeel vormen van het beroeps veld en gelijke ontwikkkelkansen als psychologen mogelijk moeten zijn.

Thessa Mous (Heiloo, 2023-07-12)

#96

Ik onderteken omdat ik ala orthopedagoog de kans wil hebben op de GZ opleiding en de kans tot de klinische opleiding erna.

Liora Duyster (Hoevelaken, 2023-07-12)

#98

Ik onderteken omdat er sprake is van een onterechte kansenongelijkheid.

Daan Meere (Haaksbergen , 2023-07-12)

#100

In graag zie dat er gelijke kansen zijn voor de OG en we als een volwaardige beroepsgroep worden gezien en behandeld

Esther Claessen (DEN DOLDER, 2023-07-12)

#101

Ik onderteken omdat de orthopedagoog een heel belangrijke speler is in het zorglandschap. De orthopedagoog is van belang voor vele kinderen en gezinnen. De orthopedagoog verdient gelijke kansen!!

Josien van der Hoek (Diemen, 2023-07-12)

#107

Het van groot belang vind dat orthopedagogen en psychologen gelijke kansen hebben.

Tineke Jongeling (Assen, 2023-07-12)

#112

Ik voor gelijkwaardige instroom ben van orthopedagogen en psychologen in de zorgberoepem zoals GZ Psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut

Anja Van der Marel (Ede, 2023-07-12)

#120

Orthopedagoog generalisten de zelfde status/mogelijkheden moeten hebben als GZ psychologen.

Marieke Van der Meer (Haarlem, 2023-07-12)

#122

Orthopedagoog en psychologen gelijkwaardig en samen moeten optrekken om mentale gezondheid te bevorderen

sjoukje Alma (Gouda , 2023-07-12)

#123

Ik zelf OG ben.

Jetse Smith (Hilversum, 2023-07-12)

#125

Ik als wil orthopedagoog ook kunnen ontwikkelen, mijn werk goed kunnen blijven doen. Door de huidige ontwikkelingen vole ik mij niet serieus genomen.

Wendy van Lagen (Nunspeet, 2023-07-12)

#126

Ikzelf werkzaam ben als orthopedagoog en ik in de toekomst graag de kans wil behouden tot gz-psycholoog opgeleid te worden om me verder te professionaliseren.

Ingrid Joosten (Nijmegen, 2023-07-12)

#137

Ik onderteken omdat de zorg de specifieke deskundigheid vd orthopedagoog nodig heeft en minder ontwikkelingsruimte dit in de weg staat

liesbeth Blommert (Noordwijkerhout, 2023-07-12)

#140

Ik hier achter sta; gelijke kansen zijn nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Ingrid Hoekstra (Oudega, 2023-07-12)

#144

Ik zelf orthopedagoog ben en het volledig met de inhoud van dit formulier eens ben.

Marthe van de Koppel (Utrecht, 2023-07-12)

#145

De gz opleiding een passend vervolg is op de master orthopedagogiek, ik zie geen kwalitatief inhoudelijke redenen die dat in de weg staan. En dat heeft de geschiedenis reeds bewezen.

Marike Tijhaar (Emmeloord , 2023-07-12)

#147

De opleiding orthopedagogiek is een zeer gelijkwaardige opleiding qua kennis en kunde ten opzichte van psychologie. Zij hebben haast dezelfde eisen en intensiteit, alsmede eisen voor ontwikkeling qua registratie na de opleiding. De eisen voor generalisten zijn zelfs nog zwaarder. De focus op het jonge kind, ontwikkelingsperspectief en systemisch denken zijn een minstens zo waardevolle bijdrage aan de zorg (zowel voor kinderen als volwassenen) als psychologische kennis en kennis van ziektebeelden.

Miranda de Laat (Waalwijk, 2023-07-12)

#157

Mijn dochter is orthopedagoog een heeft er 6 jaar voor geleerd om zover te komen. Ze doet ontzettend goed werk en leert ook nog steeds bij .

Wilma Van Lagen (Elspeet, 2023-07-12)

#159

Ik onderteken, omdat ik me ook zorgen maak om de positie van de orthopedagoog(-generalist)

Annemarije Lukkezen (Nieuwendijk , 2023-07-12)

#169

Scheiding van onze beroepen door deze nieuwe beroepenstructuur komt geen enkele cliënt ten goede.

Irene Teeuwen (Houten, 2023-07-12)

#174

Ik onderteken dit omdat ik als orthopedagoog werkzaam ben in de ggz. Ik maak mij zorgen over de toekomst van beroepsgroep

Sanne Waggeveld (Nijverdal, 2023-07-12)

#180

Ik me niet kan vinden in deze ontwikkelingen en het belangrijk vind dat er perspectief is voor zowel masterpsychologen als orthopedagogen. De vervolg GZ-opleiding is veel teveel een strijd door te weinig plaatsen en zou veel beter beschikbaar moeten zijn voor kundige collega’s (psycholoog en orthopedagoog).

Sanne Van Ierland (Austerlitz , 2023-07-12)

#185

Ik onderteken omdat ik mij zorgen maak over het effect op lange termijn en dat hierdoor mogelijk in de toekomst minder orthopedagogen zullen en dat is geen goede ontwikkeling voor alle werkvelden

Michelle Braams (Rosmalen , 2023-07-12)

#190

Ik onderteken omdat de orthopedagoog gelijke kansen dient te hebben (zoals de psycholoog) om toegelaten te worden tot de gz-opleiding en verder.

Irene Mol (Amsterdam, 2023-07-12)

#192

Ik onderteken omdat ik als orthopedagoog ooit de ambitie heb om klinisch neuropsycholoog te worden. De nieuwe beroepenstructuur zorgt ervoor dat deze weg voor mij niet meer haalbaar is. Daarnaast geeft de nieuwe beroepenstructuur voor alle orthopedagogen in Nederland zoveel druk dat het ook een invloed zal hebben op de patiënten en hun netwerk. Dit is, gezien de grote crisis in de jeugdzorg en GGZ, echt niet wenselijk.

Anouk Sanders (Utrecht, 2023-07-12)

#195

I

Nadine Kroeze (Groningen , 2023-07-12)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...