Voorkom enorme grondwateronttrekking uit de Twentse bodem door NX Filtration

Opmerkingen

#1

Géén vergunning voor dit bedrijf aan het Twentekanaal! De rand van het IJsselmeer is beter geschikte plaats en dan ook nog het vervuilde water hier dumpen!Echt niet! Het grondwaterpeil is hier nu al veel te laag en zal met de komst van NX Filtration BV een nog groter tekort aan water veroorzaken met rampzalige gevolgen in de toekomst voor ons drinkwater en ons bosrijke, groene Twente!

Guusje Beverdam (Hengelo, 2023-05-08)

#3

Het me een zeer slecht plan lijkt.

Frank Bolink (Nordhorn, 2023-05-08)

#6

Ik onderteken omdat we het grondwater hard nodig hebben om onze natuur te beschermen. Afgelopen zomers heb ik met pijn in het hart Twente elke dsg droger zien worden en de natuur zien worstelen om in leven te blijven. Ik vind dat onze versntwoordelijkheid ligt bij de natuur en de dieren. De tijd van ongebreidelde zelfverrijking van bedrijven en niet te vergeten aandeelhouders is voorbij. We moeten met elkaar gaan voor kwaliteit van leven voor alles wat leeft en niet alleen maar voor geld.

Feya Wouda (Enschede, 2023-05-08)

#14

Dit slecht is voor onze aarde, waar dan ook

Gerda Keur (Hengelo, 2023-05-08)

#16

We zuinig moeten zijn met water en werken aan een schoon milieu voor behoudt van de mensheid en haar kinderen en dieren

Marijke Agterbosch (Hengelo, 2023-05-08)

#20

Ik maak mij grote zorgen over de gevolgen voor de natuur; bomen en water met name, wanneer dit bedrijf zich zou vestigen in Hengelo.
Zeker met de huidige klimaatverandering is dit een groot probleem. Een dergelijk bedrijf hoort zich te vestigen bij een waterrijker gebied.

H.G. Zweers (Hengelo , 2023-05-08)

#22

Ons Drinkwater is een nutsvoorziening en komt uit onze bodem. Dit mag niet door bedrijven of ' de markt' verkwanseld worden, of erger onderdeel worden van winstbejag!

Vincent Mulder (Hengelo, 2023-05-08)

#23

We dienen zuinig te zijn op het grondwaterpeil.

Gerrit-Jan Leusink (Hengelo, 2023-05-09)

#24

Dit waterslurpendebedrijf in een droog gebied als Twente wordt de opmaat naar grondwaterproblemen. De huidige manier van landbouw en watertekorten is al (te) veel gevraagd van waterbeheer, daar kan dit echt niet meer bij.

Johan Bruinenberg (Hengelo, 2023-05-09)

#25

Het water van ons allemaal is en dat we daar zuinig mee om moeten gaan. Verder vind ik dat de industrie geen korting meer krijgt wat betreft drinkwater en grondwater verbruik.

Err Meijer (Hengelo , 2023-05-09)

#26

Water onttrekken ten behoeve van een bedrijf waarvan we niet weten hoe het een en ander zal uitvallen.
Vitens heeft vast ook ideeen hoe we water zoveel als mogelijk kunnen vasthouden. Niet weer een bedrijf dat zich al in de handjes knijpt vanwege een verdienmodel!

Jose Anna Verstappen (Hengelo, 2023-05-09)

#27

Ik vind dat er zuinig met het water vooral in Twente moet worden omgegaan. Je kunt niet van de burgers/boeren verwachten zuinig te zijn met grond- en
drinkwater terwijl een bedrijf vergunning krijgt om het water juist te gaan onttrekken met grote gevolgen.

Linda Gemser (Hengelo, 2023-05-09)

#28

Tegen de vergunning ben.
👍

Frans Kuijper (Hengelo , 2023-05-09)

#29

Zuinig zijn op het grondwater, dat hoef je toch niemand meer uit te leggen? En wat zijn dat voor gasten bij de gemeente en de provincie om met dit onzalige plan in te stemmen?

Bob Gevers (Hengelo, 2023-05-09)

#30

Verdroging van de ondergrond en de daardoor veroorzaakte natuurvernietiging grenzen overschrijdt.

Nick Zwart (Ahaus, 2023-05-09)

#31

De verdroging van de bodem in Twente is al een groot probleem. Door het onttrekken van grondwater en drinkwater wordt dit probleem onacceptabel groot.

Ria Rouwet (Hengelo , 2023-05-09)

#34

We vervuilen. Het water wordt vuil. Filters maken water schoon. Een mooie techniek. We willen schoon water. Hiervoor is veel water nodig. We hebben zorgen: de grondwaterstand daalt. Er is droogte in Twente. De wortels van de bomen verdrogen. We drinken schoon water en de bomen vallen om.

Marten Klaver (Hengelo, 2023-05-10)

#37

Ik onderteken omdat ik mijn zorgen maak over de watervoorziening in het algemeen. Heb afgelopen zomer droogte gezien op veel plekken waar dat heel ongebruikelijk is. Ik denk dat we heel veel zuiniger moeten worden op ons water.

Ankie Driessen (Hengelo ov, 2023-05-10)

#38

Wie

Kusters Tineke (Hengelo, 2023-05-10)

#39

Omdat ik het pertinent oneens ben met de gekozen locatie van het bedrijf NX Filtration en de ontrekking van ons kostbare grondwater in de Twentse bodem.

Ronnie Voerman (Losser, 2023-05-10)

#40

Het onderhand duidelijk is (RIVM) dat we een drinkwater probleem hebben in Twente door verdroging en dat dit in de komende jaren alleen maar erger gaat worden. Derhalve is het bijna misdadig om dit probleem te verergeren door dit bedrijf een vergunning te geven om zoveel extra grondwater te onttrekken. Vestiging bij het IJsselmeer is meer passend voor dit bedrijf, dat een zeer goed product op de markt brengt.

Juri Kangur (Hengelo, 2023-05-10)

#43

Ik deze fabriek niet graag zo dicht in een woonwijk wil, met alle gevolgen van dien, die later pas blijken. En dan bedoel ik verzakking van grond en huizen/ gebouwen.

Andrea Borkent (Hengelo , 2023-05-10)

#44

Het bedrijf kan op een andere plek in het land veel beter vestigen

Arjan Mollink (HENGELO OV, 2023-05-10)

#47

Omdat er grote zorgen zijn over de grondwaterstand van de omgeving en ik eens bent met het feit dat een dergelijk bedrijf beter past bij een locatie waar de grondwaterstand minder een issue is.

Eric Holtkamp (Hengelo, 2023-05-10)

#51

Uitdroging tegen te gaan

Frank Thijssen (Hengelo , 2023-05-10)

#53

In één van de regio's waar al een groot watertekort is ...... en dan ook nog vuil water als dank.....laat je nakijken!!!

Ankie Timmer (Hengelo, 2023-05-10)

#54

De zandgronden, natuur en waterhoeveelheid voor bewoners hier al te veel onder druk staan.

Suzanne Lazaroms (Losser, 2023-05-10)

#57

stikstofmaatregelen moeten onze natuur beschermen en dan dit? Te gek voor woorden. Als Hengelo vergunning verleend kunnen ze vette claims verwachten als straks aantoonbaar is, dat er schade ontstaat door daling van het waterpeil. Waar in vredesnaam zijn we mee bezig?

Gerrit Nieuwenhuis (Hengelo, 2023-05-10)

#59

Ik onderteken, omdat NX Filtration eerst een goede vestigingsplaats moet zoeken. Vanwege ons grondwaterniveau is Twente hiervoor uit den boze.

Arend Lugies (Hengelo , 2023-05-10)

#60

Dit soort bedrijven kennelijk geen rekening houden met de belangen van de burgers!

Ons drinkwater vitens zal.peperduur worden

P Besseling (Hengelo ov, 2023-05-10)

#62

Het bedrijf is verkeerd bezig en de bewoners hier krijgen met verdroging te maken en dat heeft geen nut om iets interessant te doen en uiteindelijk heeft nadelig gevolgen voor toekomst.

Aoni Tomika (Hengelo , 2023-05-10)

#63

Wij niet zonder water willen komen te zitten

Jolande Burlage (Hengelo, 2023-05-10)

#65

Kennelijk moeten beleidsmakers en bedrijven wakker worden geschud over de gevaren van hun plannen. Of gaat (zoals zo vaak) het belang van de aandeelhouders voor alle redelijkheid?

Hans Oosterwal (Hengelo, 2023-05-10)

#69

De burger afhankelijk is van grondwater doordat waterleiding bedrijven dat water gebruiken voor produceren van consumptiewater.

J.C. Oosterholt (Haaksbergen, 2023-05-10)

#72

Filtration bv moet van het grondwater afblijven .

Maria Koppenberg (Hengelo, 2023-05-10)

#73

Ik sta voor 200% achter deze petitie.
Het grondwater in Twente daalt elk jaar. Voorzie problemen met de fundering van woningen en bedrijven.

Rob van Geelen (Hengelo , 2023-05-10)

#74

Ik me grote zorgen maak om de natuur

Willie Hroeneveld (Hengelo, 2023-05-10)

#76

Ik maak me zorgen om de grondwaterstand

Peter Besselink (Hengelo, 2023-05-10)

#77

het absurd is dat in deze tijden van steeds verdere verdroging met gevolgen voor mens en natuur NX Filtration deze vergunning zou krijgen.

Johan Oude Engberink (Hengelo, 2023-05-10)

#78

Het is schadelijk voor de natuur, dier en mens!

Annelies Futselaar (Enschede, 2023-05-10)

#80

Ik bezwaar maak

sabine rotman (Hengelo, 2023-05-10)

#84

Omdat wij hier in Twente in de afgelopen jaren al met extreme droogte en lage grondwater standen moeten kampen. Dit bedrijf moet/mag zich hier NIET vestigen.

Janet Stoker (Hengelo (Ov), 2023-05-10)

#85

Deze fabriek niet op land maar aan de zee gebouwd moet worden. Het land krijgt een watergebrek, waardoor prioritering nodig is.

Henk van de Wetering (Hengelo (o), 2023-05-10)

#88

Alles gedaan moet worden om uitdroging van de Nederlandse bodem te stoppen.

Jim Baeten (Haaksbergen, 2023-05-10)

#89

Ik onderteken dit omdat ik mij zorgen maak over het milieu en de gezondheid van mensen.

Herman Busch (Haaksbergen, 2023-05-10)

#94

Ongeacht of ik in het betreffende gebied woon (ja of nee), moeten we zuinig zijn met grondwater en zeker met drinkwater.

Het grondwater houdt geen rekening met perceel, gemeente, provicale of landsgrenzen.
Zo kan regenwater wat in het oosten de grond in is getrokken via aardlagen naar het westen vloeien.
Hoe meer water er in het westen wordt onttrokken, zo sneller het zakt in het oosten.

Wordt er in het oosten ook nog meer water weg getrokken, zo droger zal Nederland worden, dat zelfs ons drinkwater in gevaar komt.

Zo'n grootte fabriek die waterfilters maakt kan dus heel goed zijn eigen water filteren en daarmee aantonen dat zijn eigen product onmisbaar is in deze huidige tijd.

Het resterende water moet dan uit oppervlakte water bestaan.

Mce Palmen (Wessem , 2023-05-10)

#97

Het is totaal onbegrijpelijk dat we het hier überhaupt over moeten hebben. Met de verdroging van de Twentse zandgronden die nu al spelen is dit absoluut onverantwoord. De natuur gaat naar de kl*ten en het waterpeil met 1 meter verlagen is de doodsteek. En wie draait er straks op voor de toegenomen kosten voor de plaatselijke drinkwaterwinning door schaarste?
Dat zullen niet de aandeelhouders van NX Filtration zijn maar helaas de burgers.

Pieter Schouwstra (Hengelo, 2023-05-10)

#100

Ik onderteken de petitie omdat ik verwacht dat daardoor moeilijkheden komen in een verdrogend Twente

Ancilla Köppen (Hengelo, 2023-05-10)

#101

Ik het met deze actie eens ben.

Gert van Vliet (Hengelo , 2023-05-10)

#104

Ik mij zorgen maak over het feit dat financiële belangen voor gaan ten opzichte van natuur. Dit zou eens omgedraaid moeten worden. Natuur verdient aandacht en daar staat het onttrekken van een dergelijke hoeveelheid grondwater haaks op. De afgelopen jaren is wel gebleken dat water schaars is, zeker in Twente.

Michiel Bakker (Olst, 2023-05-11)

#105

Bizar om zoveel water te onttrekken met niet voorzienbare gevolgen voor de natuur in Twente en de inspanningen voor het nemen van maatregelen om verdroging te voorkomen zo te frustreren

Huib de Wit (Borne, 2023-05-11)

#107

Het is vreemd dat een filterbedrijf zijn water niet kan recyclen. Wat zit er in het afvalwater?

P.J. Rotgans (Hengelo, 2023-05-11)

#108

Ik vind dat het bedrijf zich elders moet vestigen, en niet in Oost Nederland, dat reeds een verontrustend lage grondwater stand heeft.

Wynand Buursink (Hengelo, 2023-05-11)

#109

Omdat we verder voorruit moeten kijken voor leefbaarheid in het algemeen. Niet alleen de financiële kant is belangrijk.

Wilma de Vries (Oldenzaal, 2023-05-11)

#115

Het grondwaterpeil op veel meer vlakken dan alleen commerciële of wetenschappelijke doeleinden heel erg belangrijk is en dit jammergenoeg veel te vaak onder het politieke tapijt wordt geschoven.

Dirk-Jan Hesselink (Hengelo , 2023-05-11)

#118

Ik onderteken de petitie omdat ik heel belangrijk vind dat er ruimschoots voldoende schoon water beschikbaar is voor mens, dier en landbouw.

A. Veld (Overdinkel, 2023-05-11)

#119

Het is belangrijk dat Twente niet nog verder verdroogt.

Wil de Groot (Hengelo, 2023-05-11)

#120

Ik onderteken dit, omdat alles te doen om de verdere onttrekking van grondwater tegen te gaan.

Klaas Stek (Hengelo, 2023-05-11)

#124

Laat de natuur en dus ook het water hier met rust. Zoek een plek waar de mogelijkheden meer voor de hand liggen i.p.v. hier het grondwater te verbruiken.

Stan Te Loeke (Hengelo, 2023-05-11)

#125

Ga hiermee niet accord.

Jwe Arfman (Haaksbergen, 2023-05-11)

#131

Ik vind dat er voldoende water moet blijven in oost
Nederland

Anco van den Berghe (Hengelo ov, 2023-05-11)

#132

Het grondwaterpeil op niveau moet blijven en dat de natuur geen tekorten krijgt. Dit bedrijf is niet goed voor mens dier en milieu.

Jolanda Boom (Hengelo , 2023-05-11)

#133

natuurbehoud.

fred sietsma (Hengelo, 2023-05-11)

#134

Schoon water is belangrijker voor mensen en dieren dan voor bedrijven.

Hilbrand Kuipers (Hengelo, 2023-05-11)

#137

Ben het eens met het standpunt van de SP

Els Dekkers (Hengelo , 2023-05-11)

#138

dat bedrijf niet in mijn omgeving moet komen

Ery Nijhuis (Gemeente Oldenzaal, 2023-05-11)

#141

Een vergunning voor onbeperkte tijd zonder dat de gevolgen voor Hengelo en omgeving gedegen onderzocht en gemeten (!) zijn is voor mij onacceptabel! We zien nu al dat in de zomer nabijgelegen natuurgebieden droog komen te staan... nu gaan enorme hoeveelheden kostbaar grondwater vervuild op het riool geloosd worden. Provincie, gemeente, Waterschappen word wakker! Stop dit ecologische drama nu het nog kan!

Jos van Deemter (Hengelo, 2023-05-11)

#143

Voor behoud van ruim voldoende en gezond grondwater en oppervlaktewater. Twente is al TE droog. In deze tijden verdroging hoort een dergelijke claim van zo'n bedrijf niet.

R Berkhof (Hengelo , 2023-05-11)

#145

Dit gaat ten koste van onze bio-diversiteit! In ons Twentse grondwater. Neeeen

Carolien Vos (Hengelo , 2023-05-11)

#150

Ons Twente niet nog verder moet verdrogen.

Saskia Licht (Hengelo(O), 2023-05-12)

#156

Omdat in de huidige tijd zoveel water aan de bodem onttrekken en vervuild teruggeven zeer onverstandig is. Ga dan ergens aan het IJsselmeer of zo. De consequenties voor het bodemlagen zijn niet te overzien en dat kan en mag niet weer fout gaan.

GJ Van den Berg (Enschede, 2023-05-12)

#164

Het niet normaal is dat wij moeten bezuinigen op water om de verdroging te verminderen en dit bedrijf zoveel water mag gebruiken voor productie en de natuur kapot mag gaan

H Bloemberg (Hengelo , 2023-05-12)

#169

Er eeen levenslange vergunning is afgegeven in deze tijd van watertekort.

R Duijn (Hengelo, 2023-05-12)

#170

Ter bescherming van de grondwaterpeil om de natuur en biodiversiteit te ondersteunen.

Leonie Jellema (Hengelo , 2023-05-12)

#171

Ik vind dat genoeg - genoeg is. Het milieu heeft onze hulp nodig en niemand mag meer schade toebrengen. Genoeg = genoeg

Petra van de Wijngaard (Hengelo, 2023-05-12)

#172

Dit onverantwoord is.
Onze drinkwatervoorziening komt hiermee in de toekomst onder druk te staan als er idd meer droogte komt. Er wordt al minder gesproeid dan vroeger, ook de natuur kan het water goed gebruiken.
Inwoners moeten op waterverbruik letten en dan dit. Verkeerde locatie m.i.

Mireille Van den Enk (Hengelo, 2023-05-12)

#173

Grondwaterspiegel beschermen, eco systeem beschermen, bio diversiteit etc.

Age Jellema (Henget, 2023-05-12)

#175

Ik teken deze petitie omdat ik me verzet tegen deze waterwinning. De waterwinning en de mogelijke gevolgen zijn slecht onderzocht; het 'noodplan' is slechts een pleister.
Alle burgers in nederland moeten in opstand komen tegen bedrijven die ernstige schade aanbrengen aan het milieu en tegelijkertijd woekerwinsten maken, zonder aansprakelijk gehouden te kunnen worden voor (lange termijn) de gevolgen.

Frank Kamerbeek (Eibergen, 2023-05-12)

#178

Ik tegen water verspilling ben zeker met het tekort aan water

Bert Roos (Hengelo , 2023-05-12)

#180

We zuinig moeten zijn op het water dat we hebben en dit vooral voor de natuur en noodzakelijk gebruik bewaren, niet voor commerciële inzet

Janneke De Sousa (Oldenzaal , 2023-05-12)

#183

Ik wil dat we zuinig zijn op ons water. Voor nu en in de toekomst. Belachelijk dat een gemeente zoveel schade kan aanrichten voor hele generaties.

Yvette Kingma (Vorden, 2023-05-12)

#185

Ons grondwater belangrijk is voor drinkwater en onze natuur. Er wordt hier teveel mee gesold door allerlei belanghebbers. Grondwater moeten we koesteren.

Anita Leeuwis (Barneveld , 2023-05-12)

#190

Het onttrekken van (grond)water in Nederland beter geregeld zou moeten worden waarbij de belangen van grote bedrijven ná het natuur en maatschappelijk belang dienen te komen.

Marc Klaver (Enschede, 2023-05-12)

#191

Ik teken omdat we zuinig en respectvol om moeten gaan met ons water. Het is van ons allemaal!

Marian Rupert (Hengelo, 2023-05-12)

#193

Biodiversietijd gaat naar de kloten

Mark Teggeler (Oldenzaal, 2023-05-12)

#196

Dit kan niet waar zijn betekent een doodsteek voor mens en natuur.

Stefan Vredegoor (Oldenzaal , 2023-05-12)

#197

we in Nederland moeten gaan doen wat goed is

Pieter Klein (Zuna, 2023-05-12)

#199

Verdroging vormt een toenemend probleem voor mens en natuur dat van ons allemaal, burgers en bedrijven, flinke aanpassingen zal vereisen.
Nu deze eeuwigdurende (!) vergunning verlenen, vergroot het probleem van verdroging en is een klap in het gezicht van goedwillende burgers en bedrijven.

K. Breuker (Eerbeek, 2023-05-12)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...