Petitie voor ÁNDER onderwijs.

Opmerkingen

#2

Ik onderteken omdat ik het elk kind gun om met glans zichzelf te zijn. Om recht te doen aan ieder kind, is een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk.

Gérard Zeegers (Boxmeer, 2023-03-11)

#8

Het moet

Sjef Drummen (Posterholt , 2023-03-11)

#9

Iedereen een leven lang leert en vroeg moet leten hoe leuk en nuttig leren is, zodat zij actief een leven lang willen blijven leren. Hierdoor kan iedereen zich maximaal ontplooien en vormen wij een productievere maatschappij waar iedereen in bloeit.

Paula Ford (Lelystad, 2023-03-11)

#11

Er is urgentie, noodzaak om leerlingen (en docenten) ontwikkelingsgericht te leren handelen vanuit de dag van gisteren voor dag van nu en morgen.

J Rexwinkel (Utrecht , 2023-03-11)

#14

Ontwikkelings gericht werken echt recht doet aan het unieke kind, de unieke mens!

Jan Van der Varst (Posterholt, 2023-03-11)

#18

Het de hoogste tijd is voor een forse verandering! Kinderen worden klemgezet in het huidige systeem.

Christine Brons (Groningen, 2023-03-11)

#19

Omdat niets doen niet helpt. Actie! Krachten bundelen! Samen!

Onderwijs Mollen (Heerenveen, 2023-03-11)

#22

Ik onderteken omdat de wet- en regelgeving in Nederland bewezen manieren om onderwijs in te richten feitelijk onmogelijk maakt. Er is geen vrijheid om onderwijs in te richten, en je mag geen inrichtingsbezwaren maken om vrijstelling te krijgen, zelfs niet als de voorgeschreven inrichting niet werkt en schadelijk is.

Frank L. De Vries (De Fryske Marren, 2023-03-11)

#25

Het anders moet en kan.

Coen Bruin (Haarlem, 2023-03-11)

#27

Als directeur van een basisschool zie ik het gevecht van de leerkrachten: aandacht voor de ontwikkeling van het kind, genieten van die ontwikkeling en daarnaast de enorme druk van moeten moeten moeten om alles maar te doen waaraan we moeten voldoen!

Greet Stulp (Makkum, 2023-03-11)

#30

Ik wil af van het leerstofjaarklassensysteem!! Onderwijs moet voor ieder kind op maat zijn.

Esther Bergsma (Surhuisterveen, 2023-03-11)

#31

Ik ontwikkelingsgericht lesgeef en daardoor weet hoe fijn dit voor kinderen en collega’s is.

Anja Otten (Mariënvelde , 2023-03-11)

#33

Ik zie dat het huidige onderwijs hard aan vernieuwing toe is!
Stop met denken in hokjes!

Gerdi Sap (Culemborg , 2023-03-11)

#35

Het huidige systeem knelt en kinderen stuk maakt.

A. de Vries (De Fryske Marren, 2023-03-11)

#38

> de ontwikkeling van de leerling centraal staat, en niet de lesstof;

> leerlingen zo veel mogelijk relationeel-autonoom gaan leren;

> leraren hun leerlingen ontwikkelingsgericht begeleiden;

> leerlingen worden uitgedaagd zich optimaal te ontwikkelen in een niet-onderbroken ontwikkelingsproces van 0 tot 18 jaar;

> élke leerling élke dag met plezier naar school gaat.

Erwin Sengers (The Hague, 2023-03-11)

#41

Ik onderteken, omdat ik erachter sta.

Joanne Titaley (Lunteren, 2023-03-11)

#43

...het veel beter kan.

Alfred Buunk (Utrecht, 2023-03-11)

#44

Ik het hier zo mee eens ben

Anouk Bijvank (Amersfoort , 2023-03-11)

#46

De onderwijstransitie mij niet snel genoeg kan gaan!

Henriëtte Albregts (Haarlem, 2023-03-11)

#49

Ik wens ook voor oa. onze dochter een schoolsysteem dat anders is ingericht en henzelf + hun ontwikkeling centraal stelt

Rhiana Wezenberg-Petersen (Enschede, 2023-03-11)

#50

Ik heb 2 manieren bedacht om beter onderwijs te realiseren voor hoogbegaafden. Een 9-jarige leerlijn, gelijk aan de huidige 14-jaar. Het verschik zit alleen in de snelheid en een nieuwe schoolvorm.
Men wil er nog niet eens over praten. Zo dichtgetimmerd is het onderwijs.

Willem Wind (Weelde, 2023-03-11)

#51

Ik vind dat kinderen ander onderwijs verdienen. Er moet gekeken worden naar waar ze goed in zijn en niet waar ze niet goed in zijn. Nu dicteert het slechtste vak, terwijl ze misschien in een iets anders excelleren. Dat werkt demotiverend.

Adrienne Van Pelt-Kamphuis (Veldhoven, 2023-03-11)

#52

Ook mijn kinderen moeite hebben met het huidige onderwijs. Ik maak me zorgen over de jeugd die in een keurslijf wordt geperst

Fokje Tiemersma (Heerenveen, 2023-03-11)

#54

Ik onderteken omdat ik zelf kan ervaren met twee kinderen op Agora onderwijs dat ontwikkelingsgericht onderwijs HET verschil maakt en wil dat dit soort onderwijs een veel grotere rol gaat spelen in de onderwijssector.

Miriam Creusen (Buggenum, 2023-03-11)

#56

Geloof in ontwikkeling (van onderwijs), vanuit inhoud en onderwijsbehoeften van kinderen en leraren. Vorm en structuur volgen inhoud, voor beoogde ontwikkeling. Passend in deze tijd, om kinderen bagage mee te geven voor de toekomst. Leren om autonoom, flexibel, verantwoordelijk en in verbinding te kunnen zijn en blijven met de medemens!

Wilma Willems (Land van Cuijk , 2023-03-11)

#57

Ons onderwijs voldoet volledig niet meer aan wat onderwijs in wezen is: jongeren begeleiden in hun ont-wilkeling. Het is gebaseerd op wat nodig werd gevonden ttv de industriële revolutie. Het is te veel gericht op cognitie en wel te weinig op bredere ont-wikkeiling. Ont-wikkeling die aansluit bij waar de jongere staat.

Pieter Coree (Ruurlo, 2023-03-11)

#62

Alle kinderen en jongeren, ook boven de 18, onderwijs verdienen dat passend is en waarin het echt om hen gaat.

Tina Van Wouw (Den Haag, 2023-03-11)

#63

Kinderen een recht moeten krijgen om zich te kunnen ontwikkelen op een manier die bij hén past!

Marije Van Eijk-Hofland (Lekkerkerk, 2023-03-11)

#66

Het moet authentiek

Stef Woestenenk (Vorden , 2023-03-11)

#71

Het onderwijssysteem moet echt anders.

Hermann van Holt (Rosmalen, 2023-03-11)

#72

Ik onderteken omdat ik deze zorg geheel deel en ook zoekende ben naar hoe we het anders kunnen doen

Noor Schadenberg (VELP NB, 2023-03-11)

#76

Het huidige onderwijssysteem verklaar ik failliet!
'Elk mens is uniek, waarom dan hetzelfde onderwijs?'

Bert Wezenberg (Kampen, 2023-03-11)

#77

Ieder mens recht heeft op een goeie ontwikkeling!

Els Houkema (Joure, 2023-03-11)

#78

ik me zorgen maak over het welzijn van onze jeugd

Aldo van Duivenboden (Apeldoorn , 2023-03-11)

#83

Ik zie hoe leerlingen hun motivatie kwijtraken. Zie hoe docenten hun motivatie kwijtraken. Omdat het leren niet meer over hen en hun omgeving gaat, maar over Het Boek en De Stof.
Ik pleit voor ontwikkelingsgericht onderwijs met de omgeving samen. Meer bedrijven in de klas en meer bedrijven met de klas.

Martha Hoebens (Deurne, 2023-03-11)

#84

Onderwijs dient in het teken te staan van ontwikkeling , zelfvertrouwen en plezier in leren. Aansluitend bij de zone van naaste ontwikkeling en interesse van de leerling.

Floor Wijnen (Rotterdam, 2023-03-11)

#86

Ik zie dat dit onderwijs dat nu nog gegeven wordt, niet meer past bij de huidige tijd.

ien tuin (Krimpen aan den IJssel, 2023-03-11)

#88

Deze manier van onderwijs niet meer toereikend is

Martina de Lange (Schoorl, 2023-03-11)

#89

Ik het eens ben met deze petitie.

Linda Kleefman (Brummen , 2023-03-11)

#90

Omdat ik het onderwijs hollend achteruit zie gaan

Anneke Hoenderdos (Warnsveld, 2023-03-11)

#92

Ik als leraar/vakcoach graag bijdraag aan de ontwikkeling van jongeren.

Laura de Hoog (Boekel, 2023-03-11)

#93

Leren = ontwikkelen = groeien

Marcel Starmans (Utrecht , 2023-03-11)

#94

Het duurt te lang. Wachten op lef en visie bij politieke besluitvorming, die tijd is voorbij. Scholen neem zelf initiatief, durf te laten ontsporen, kleur buiten de lijntjes. Samen met ouders weten jullie weten wat het beste werkt voor leerlingen.

Paul Feitz (Amersfoort, 2023-03-11)

#97

ik vind dat elk kind een optimale omgeving verdiend om te leren en te ontwikkelen

Ritva Kirpestein (Geldermalsen, 2023-03-11)

#98

Het huidige systeem niet meer werkt voor onze leerlingen.

T Verhappen (Veghel , 2023-03-11)

#99

Ik werkzaam ben bij Agora Roermond en dagelijks zie dat dit beter werkt dan het traditionele onderwijs.
En laat examens ook aan docenten over aub!

Henk Hogeweg (Roermond , 2023-03-11)

#101

Ik geloof in meer vertrouwen ipv alle druk die kinderen opgelegd krijgen!

Mireille Bruggeling (Groningen, 2023-03-11)

#106

Ik ben het hier helemaal mee eens. Blij dat ik na tien jaar traditioneel onderwijs nu met mijn leerlingen mee mag leven en leren bij Agora onderwijs. Goed voor leerlingen en goed voor mij!

Jasja Mulder (Nijmegen, 2023-03-11)

#112

Ik het er als ouder en onderwijs zij-instromer volledig mee eens ben!

Martijn Van Kuik (Zeist, 2023-03-11)

#114

Alle mensen zijn individuen. Ook kinderen!
Scheer niet iedereen over één kam!

Davina Bernhard (Rotterdam, 2023-03-11)

#120

De leerling weer centraal moet staan

Ed Rubbens (Utrecht, 2023-03-11)

#121

Ik onderteken omdat ik zelf ook “uitgevallen” ben in het onderwijs.

Marrit Bron (Heerenveen, 2023-03-11)

#126

Het huidige systeem failliet is.

Emiel Vlug (Oegstgeest, 2023-03-11)

#135

We echt zo niet langer door kunnen gaan. Er is echt een grote grondige verandering nodig. Beter voor de leerlingen en docenten.

Angela Franken (Dordrecht, 2023-03-11)

#138

Ik vind dat het NU tijd is voor Ander onderwijs www.knapvilla.com

Hanneke Lokhoff (Hertogenbosch , 2023-03-11)

#143

Ik onderteken omdat het onderwijs (sectorbreed) echt ànders moet!

Martine Merkx-Willemsen (Doetinchem , 2023-03-11)

#146

Ik onderteken omdat ik als docent merk dat onderwijs veel effectiever én leuker is als het onderwijssysteem anders georganiseerd wordt.

Giel Kessels (Hapert, 2023-03-11)

#148

Ik hbo-docent ben en het er mee eens. Wordt tijd dat de focus verschuift naar studentgericht doceren!

Hans Zahn (Haarlem , 2023-03-11)

#149

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een must. Eens met het ander onderwijs, dat wordt voorgesteld als broodnodig

Kees van de Sande (Prinsenbeek, 2023-03-11)

#150

Mijn kinderen op een BO school zitten waar ontwikkelingsgericht wordt gewerkt. Nog niet volledig maar al wel op meerdere vlakken. Wat een verademing.

Sabrina Miedema (Monnickendam , 2023-03-11)

#151

Ik het helemaal met de stelling van deze petitie eens ben. In het onderwijs staat inderdaad de lesstof (vooral taal en rekenen) centraal en dit gaat ten koste van heel veel talenten en eigenheid van kinderen. Het in nu alleen economisch gedreven en zou mens- en ontwikkelingsgericht moeten zijn.

Annemarie Van den Broek (Heeze, 2023-03-11)

#153

Ik vind dat onderwijs op dit moment veel te veel gaat over toetsen en testen waarbij het leerproces en de leerlingen niet centraal genoeg staan. Verminder de administratieve rompslomp en geef de docenten meer vertrouwen. Zoveel administratie is gebaseerd op onterecht wantrouwen

Hannie Van Amerongen (Utrecht, 2023-03-11)

#155

Ik ben bezorgd over het huidige onderwijs!
Ik zie
> dat steeds meer leerlingen vastlopen en dreigen af te haken,
> dat kansenongelijkheid en achterstanden alleen maar toenemen,
> dat teveel leraren binnen het huidige onderwijssysteem onvoldoende in staat zijn om leerlingen te begeleiden vanuit ‘hoge verwachtingengedrag’, hetgeen ten koste gaat van motivatie en opbouw van zelfvertrouwen.

Frans Faber (Amersfoort , 2023-03-11)

#156

Onderwijs in transitie is en het mogelijk gemaakt moet worden om het leerstofjaarklassensysteem
systeem te innoveren van leerstofgericht naar ontwikkelingsgericht

Jacqueline Blaak (Alblasserdam , 2023-03-11)

#157

Ik al jaren zo werk en de geweldige effecten daarvan heb gezien!

Brigit Van Rossum (Drunen, 2023-03-11)

#158

het radicaal anders moet

Jacqueline de Volder (Nijmegen Niederlande, 2023-03-11)

#159

Ik het er helemaal mee eens ben

Catja Stapper (Deventer, 2023-03-11)

#161

Ik de gevolgen van een niet meer passend onderwijssysteem dagelijks zie.

Jolanda Haverkamp (Soest, 2023-03-11)

#163

Het huidige onderwijssysteem de levensvreugde van kinderen vernietigt

Barbara Le Noble (Almelo, 2023-03-11)

#167

Ik ben het er helemaal mee eens.

Ilse Cools (Eindhoven, 2023-03-11)

#168

Ik teken omdat ik in mijn actieve loopbaan me al decennia lang heb ingezet voor echte modernisering van het onderwijsstelsel.

Patrick Went (Leiden, 2023-03-11)

#170

er wat moet gebeuren in het onderwijs, voor iedereen die vastloopt. Zelf 25 jaar docent geweest maar ontslag genomen, omdat het zo niet gaat van basisschool tot HBO. En zeker voor de leerlingen die vast lopen en niet in een hokje passen, want er zouden geen hokje mogen zijn.

Eline van der Velde (Oudehorne, 2023-03-12)

#172

Mijn kind heel graag op een andere manier onderwijs zou ontvangen

Linda Honig (Utrecht, 2023-03-12)

#173

Ik onderteken omdat ieder kind recht heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en gelukkig te zijn!

Mini Schouten (Haarlem, 2023-03-12)

#174

Gowd onderwijs voor iedereen de basis is voor een gezonde samenleving

lia fluit (Oosterhout, 2023-03-12)

#175

Onze zzon, 14 jaar, aan de door jullie omschreven punten op school aan het verdrinken is

Maurice Smeets (Buchten , 2023-03-12)

#179

Onderwijs anders moet en kan. Onderwijs dat recht doet aan kinderen en hun ontwikkeling. onderwijs met een brede (pedagogische) opdracht, ten behoeve van de brede (evenwichtige) ontwikkeling van kinderen, én ten behoeve van meer cohesie in de samenleving

Willemijn Van Woerkum (Baarn, 2023-03-12)

#180

Onderwijs terug moet naar de professional op de werkvloer en het onderwijs uit de kramp van opgelegde systemen moet.

Agnes Veen (Heerhugowaard , 2023-03-12)

#187

Ik niet snap waarom we nog steeds vasthouden aan een systeem wat jaren terug urgent was, maar nu niet meer.

Ton Heimerikx (Zwolle, 2023-03-12)

#188

Ik onderteken omdat ik vind dat er een wezenlijke verandering in het onderwijs nodig is. Persoonlijke ontwikkeling en leergierigheid moeten centraal staan en niet lijstjes afwerken, toetsen en vergelijken met andere leerlingen. Toetsen is nuttig, zolang als het er om gaat leerlingen inzicht te geven in welk deel van de lesstof ze al wel en niet beheersen.

Juliëtte Driessen (Dieren, 2023-03-12)

#193

Ik het hier helemaal mee eens ben!

Sifra Hartzuiker (Ede, 2023-03-12)

#194

Ik ook in het mbo meer ontwikkelingsgericht onderwijs wil bieden en dat betekent huidige docenten leren hoe dit te doen.

Anne Lamers (ENSCHEDE, 2023-03-12)

#196

Ik ben het helemaal eens met de ontwikkelingsgericht aanpak en pleit ook voor volledige inclusie.

Toon Princen (Gassel , 2023-03-12)

#197

Omdat het echt tijd wordt om het systeem te veranderen conform de bedoeling van goed onderwijs, met een toegevoegde waarde voor elke leerling

Cees de Wit (Amersfoort, 2023-03-12)

#200

Ik onderteken omdat ik overtuigd ben dat leren en ontwikkeling vanuit kinderen zelf komt en ieder kind erbij hoort: wij als volwassenen hebben de verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te creëeren en kinderen samen het leven te leren en samen te leren leven!

Marije Cozijn (Roelofarendsveen , 2023-03-12)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...