Backpay KNIL weduwen

Opmerkingen

#1

Mee eens!

Ton Jansen (Baarn, 2023-02-17)

#2

Ik begaan ben met deze strijders en hun familie

Mark Ooijevaar (Burgum, 2023-02-17)

#3

Ja ik maak bezwaar

Naomi salakory (hilersum, 2023-02-17)

#4

Ik onderteken deze petitie omdat dit wel het minste gebaar is om te erkennen hoe wij mensen jarenlang in de kou hebben laten staan met onze loze gouden beloftes.

Heleen van Gelder (Baarn, 2023-02-18)

#5

Mijn opa verplicht KNIL soldaat werd, hem werd beloofd terug te kunnen naar Indonesie maar NL heeft de KNIL soldaten nooit meer geholpen!!

Sarya Heine (Breda, 2023-02-18)

#8

Ik onderteken omdat ik het besluit om geen uitkering aan KNIL-weduwen te verstrekken net zo kil en beschamend vind als de behandeling van hun mannen, henzelf en hun families bij aankomst in Nederland. Geen erkenning, geen gelijkwaardigheid: de geschiedenis zet zich voort op dezelfde voet. Uitkering zou betekenen dat er recht wordt gesproken. Technische problemen bij de uitvoering, uiteenlopende meningen over de vraag of het een compensatie van geleden pijn is, beperkte mogelijkheid tot volledig herstel mogen nooit redenen zijn om de backpay niet door te laten gaan. Backpay aan de weduwen is een van de vele noodzakelijke stappen om de doorwerking van onze pijnlijke koloniale geschiedenis te doorbreken.

Birgit Oelkers (Baarn, 2023-02-18)

#9

Ik onderteken omdat onze ouders er recht op hebben…!!!

Yaya Timisela (Den-Bosch, 2023-02-18)

#10

Onze ouders verdienen het gewoon daar is geen uitleg voor nodig. KNIL geschiedenis is daar het bewijs voor. Trouw zijn en waar blijft de waardering?

Nelly Timisela (Opheusden, 2023-02-18)

#12

Ik wil dat Nederland zich rechtvaardig opstelt.
Ik wil dat Nederland dit onrecht recht zet.
Ik wil dat Nederland niet zo harteloos omgaat met mensen die erkenning én geld verdienen.

Ankie Knijnenburg (Baarn, 2023-02-18)

#14

De Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en eindelijk erkend dat er fouten zijn gemaakt in de afhandeling van Molukse kwestie. Er zijn beloftes geuit en de overheid heeft zich hier niet aangehouden. Sterker nog, de overheid liet als dank nog even aan alle KNIL - militairen oneervol ontslag uit het leger. Waardoor achterstallig loon en pensioengelden werden ontweken. Groot onrecht is aangedaan aan onze 1ste generatie vaders en moeders, het is nu de tijd om dit onrecht recht te zetten. Omdat onze ouders er niet meer zijn, althans de meeste ons ontvallen zijn, moet dit uitbetaald worden aan de 2de en of de generatie hierna.

Jonias Salakory (Enschede, 2023-02-18)

#15

Mijn vader was een KNIL militair. Hij vond het onterecht van de Nederlandse regering dat de KNIL’ers niet, de Engelsen wel, uitbetaald kregen.

A Ernst (Den Bosch, 2023-02-18)

#17

Ik teken bezwaar aan tegen de argumenten die gebruikt worden om de backpay-regeling voor weduwen niet in te stellen en ben van mening dat de weduwen recht hebben op rechtsherstel en uitkering van de achterstallige betalingen.

Anneke Dijkstra (Haarlem, 2023-02-18)

#18

De weduwen steun, gerechtigheid.

Esther Bouw (Amersfoort , 2023-02-18)

#19

Ik onderteken omdat het niet meer dan gerechtigheid is!

Jokelien Homans (Zutphen , 2023-02-18)

#21

De daden van onze regering in de behandeling van o.a. de (terugkerende) militairen, Molukse mensen en hun gezinnen zeer te wensen overliet.

Ingrid Kerkhoff (Arnhem, 2023-02-18)

#22

Ik vindt dat de nabestaanden recht hebben op de regeling omdat onze ouders/voorouders gevochten hebben voor de nederlandsche staat (KNIL)

Franciscus Salakory (ELST, 2023-02-18)

#25

Ik ben van mening dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen dit onrecht recht te doen.

Otto Huisman (Roden , 2023-02-18)

#27

Het onrecht zich nog steeds voordoet het respect en zeer grote waardering naar onze 1e generatie Molukse ouders en voorouders in Nederland die nooit hun erkenning en excusses hebben mogen ontvangen van de nederlandse staat!

Jean-Paul Gaspersz (Arnhem, 2023-02-18)

#28

Ik onderteken, omdat de KNIL mannen door de minachting van de mensen die de staat der Nederlanden vertegenwoordigen zijn gedupeerd tot het bot met verstikkende gevolgen voor hun vrouwen en kinderen. Een zware doorwerking tot in de huidige generaties.

Daarnaast geldt dit ook van de mannen die vanuit TRIS gediend hebben.(Suriname en de Nederlandse Antillen, de eilanden)

Olivia we Biswane (ERMELO, 2023-02-18)

#30

Ik mijn Indische en de Molukse gemeenschap ondersteun

Nona DiFabio (Newtown Square , 2023-02-18)

#34

Onrecht dat door de nederlandsche overheid was veroorzaakt aan Molukse KNIL militairen en hun gezinnen die de jaren 50 naar Nederland werden overgebracht moet door deze overheid worden erkend. Niet uitbetaalde salaris en pensioen moeten aan de weduwen en nabestaanden worden uitgekeerd.

Jan Ririhena (Delft, 2023-02-18)

#36

Ik onderteken, omdat mijn grootouders en ouders groot onrecht is aangedaan en tot op de dag van vandaag geen enkele erkenning hebben gekregen voor het lijden en strijden voor de 3 kleur!

Bram Pattij (Barneveld , 2023-02-19)

#41

Het een schande is dat dit nog steeds niet is geregeld. Ouderwets koloniaal denken

Fred Meijer (Zutphen , 2023-02-19)

#42

Ik vind dat de Molukse gemeenschap de staat der Nederlanden heeft gediend, dat ze na hun diensten slecht zijn behandeld door de Nederlandse staat en dat zij het volste recht hebben op een compensatie.

Harold van Voorst (Utrecht, 2023-02-19)

#43

ik de pijn en verdriet ken van de ouders van mijn Molukse vriendinnen. Hun jarenlange bescheidenheid mag er niet toe leiden dat zij geen erkenning krijgt.

Anja Adriaans (Nijmegen , 2023-02-19)

#46

Belanda panipu...

Joos Nunumete (Nijverdal, 2023-02-20)

#49

Steun de petitie

Marion Koopman (Bussum, 2023-02-20)

#57

Ik onderteken dit omdat ik voor Backpay voor Knil weduwen ben.
JA, IK TEKEN BEZWAAR AAN!

Alexhendrina Lewakabessy (Almelo, 2023-02-21)

#59

Weduwe van KNIL militair Leo Pietersz

Sonja Pietersz (Breskens, 2023-02-21)

#62

Mijn vader als knil mititair onrechtmatig was en nog steeds wordt behandeld door de Nederlandse regering.

Juri Tatipikalawan (Vaassen, 2023-02-21)

#64

Totaal niet mee eens bent met de overheid. Kom nou es een keer goed over de brug en zeik niet zo om die paar miljoenen. Het geld is er maar die kruideniersmentaliteit leeft behoorlijk nog, typisch nederland!

J Rhebok (Krommenie, 2023-02-21)

#65

Ik kan niet tegen onrecht. Het is verschrikkelijk gebruikt te worden, beloftes krijgen en dan in de kou gezet te worden!

Natasja Wentink (Voorburg, 2023-02-21)

#67

Ik woedend ben, woedend over deze onterechte beslissing!!!

Mark Habibuw (Amsterdam, 2023-02-22)

#69

Ik onderteken omdat ik dit niet meer dan ‘normaal’ vind. Je kunt n toegezegde regeling niet ‘zomaar’ terugdraaien. Op naar individueel rechtsherstel voor de weduwen!
Goed van je Nona 😊 veel succes!

ella Steenmeijer (Zeewolde, 2023-02-22)

#70

Ik eis recht en respect voor nabestaanden van trouwe overheidsdienaren! Het moet afgelopen zijn met die koloniale arrogantie en graaicultuur van alléén maar (ont)nemen en nóóit willen (terug)geven!

Richard Leiwakabessy (Almere , 2023-02-23)

#72

De nabestaanden van deze helden die destijds belangeloos en uit puur plichtsbesef hun leven gaven voor onze natie, hebben recht op steun en genoegdoening. Dat de kennis van nu daar een ander licht op heeft doen schijnen, is niet terzake. In die tijd deden hun echtgenoten wat met de kennis van toen juist en moreel verantwoord was. Daar hoort bij dat zij, hun weduwen, goed verzorgd worden door de Staat der Nederlanden.

V van Lieshout (amsterdam, 2023-02-23)

#73

Er steeds geen gerechtigheid is voor mijn ouders

Cornelis Ririhena (Bramsche, 2023-02-23)

#74

Het schandelijk is dat het nog steeds niet is geregeld.

Hanneke Vermeulen (Hilversum, 2023-02-24)

#76

Mee eens ben met de petitie

Jopie Matulessy (Elst , 2023-02-24)

#77

Ik bezwaar heb

Selina Tahamata (Tilburg , 2023-02-24)

#79

Ik teken bezwaar aan….

Sarah Tahamata (Uden, 2023-02-24)

#80

Tijd voor gerechtigheid

Helly Wattilete (Bennekom , 2023-02-24)

#81

Ik onderteken dit, omdat ze al vanaf het begin constant worden belazerd.

Ronny En Mary Jeremias-Maitimu (den Haag, 2023-02-24)

#83

Ik onderteken deze petitie omdat mijn vader niet de beloning en waardering voor het uitvoeren van zijn plichten van de Nederlandse staat heeft gekregen.

Ray Paays (Rotterdam, 2023-02-25)

#84

Ik mij NIET kan vinden bij de redenen om dit af te wijzen!

Leonora Vlek (wormerveer, 2023-02-25)

#85

Gerechtigheid

Rogier Reijgwart (Amsterdam, 2023-02-25)

#86

Omdat ik het niet eens ben met het besluit! Alle weduwen van KNILmilitairen en als ze niet meer in leven zijn hun kinderen moeten deze Backpay krijgen. Dit is wat Nederland ze zeker verschuldigd is na alle leed die ze hebben doorstaan. Ze hebben immers gevochten en geleden voor de driekleur en in naam der Koningin. Dat mag Nederland nooit vergeten!!!

Chérie Wattimena (Gennep, 2023-02-25)

#87

Het respectloos is, geen historisch besef bij de overheid

Bertwin Bijleveld (Baarn, 2023-02-25)

#89

Ja, ik teken bezwaar aan

Jan Vlek (Zaandam, 2023-02-27)

#90

Dit is een ereschuld dat vereffend moet worden t.a.v. de weduwen/kinderen van de Molukse KNIL militairen.

Riet Pattikawa-Lawalata (Oost-Souburg , 2023-02-27)

#91

Ik onderteken Omwille van voor mij NIET moverende redenen

Mimi Maruanaya (Amsterdam, 2023-02-27)

#92

Mijn vader, Herman Lodewijk Agerbeek in de Tweede Wereldoorlog aan de Birmaspoorweg heeft moeten werken en nooit soldij over die jaren heeft ontvangen.

Perry Agerbeek (Almelo , 2023-02-27)

#93

Onrecht cq vernedering wat destijds tegen Onze ouders is aangedaan moet gerechtvaardigd worden!!!!

Sjors Putuhena (Culemborg , 2023-02-27)

#95

Ik vind dat wij Molukkers daar recht op hebben

Sophie Siaila (Den Haag , 2023-03-01)

#96

Er al lang gesold wordt met de rechten van Molukkers die voor de Nederlandse driekleur hebben gevochten.

Jacob Thenu (Venlo, 2023-03-01)

#97

Er al lang gesold wordt met de rechten van Molukkers die voor de Nederlandse driekleur hebben gevochten.

Jacob Thenu (Venlo, 2023-03-01)

#98

Ik ervaar dit als ongerechtigheid en onrecht. De Nederlandse regering meet opnieuw met twee maten: wél excuses en betaling aan de Surinaamse gemeenschap, maar geen betaling aan het handjevol KNIL weduwen dat nog in leven is. Niet te vergeten 350 jaar koloniaal roof moord en plundering van Indonesië. Met name van Maluku, want de specerijen groeiden toentertijd alleen daar. And how about Coen op Banda? Playbacken Hoa Moal op Seram. Mijn.moeder zei al in Indonesië: " Waar blijft ee gerechtigheid?" Want Europese onderwijzers werden vol betaald, terwijl mijn moeder als "inlandse" onderwijzeres voor de helft werd betaald.

Zeth Mustamu (KRIMPEN A/D IJSSEL, 2023-03-01)

#100

Ik ondertekent dese verklaring,
Fmf manupassa.
Mijn ouders zij al overleden.
We zijn al genoeg bezodermiterd.
Betaal en stirt de t geld io me rekeningen.
Mijn Vader is al overleden Ben van de 2 generate.
Nijn Vader hebben jullie moorder van gemaakt.

Nl 74 rabo 0307 8088 23.
Freddymfmanupassa**********

FMF Manupassa (Arnhem, 2023-03-05)

#101

Zijn er nog weduwes die hier recht op hebben! Hopelijk niet meer vertragingstactiek van de zijde van de overheid om zo min mogelijk uit te betalen

Ellen Hitipeuw-Palyama (Amstelveen , 2023-03-05)

#103

Ik onderteken omdat ik het niet mee eens ben met de afwijzing

Mesak Wattimena (Huizen, 2023-03-05)

#104

Omdat, gezien de wijze waarop onze 1e knil militairen is behandeld bij aankomst in Nederland tot nu toe recht op heb

G. Oraile (Wierden, 2023-03-05)

#105

De staatssecretaris moet zich bij de feiten houden en niet zaken invullen voor anderen.

Patrick Hink (Amsterdam, 2023-03-05)

#106

Ja ik teken bezwaar aan.

Emma Roemeon (DEN DOLDER, 2023-03-05)

#108

Ik onderteken ter ondersteuning

M.H. Priest (Delft, 2023-03-05)

#109

Ik onderteken omdat de vrouwen van deze soldaten NET ZOVEEL recht hebben op de backpay als hun echtgenoten.
Ook hun levens zijn door de veelal gedwongen deelname in het KNIL onomkeerbaar en voor altijd getekend en veranderd. Beseft u zich eens wat dit voor al deze genomen voor invloed heeft gehad. Vandaag de dag heeft dat leed invloed op de huidige (3e en 4e) generaties en op hen die komen gaan.

Mensen hebben voor onze vrijheid gestreden. Strijdt u nu voor hen?

Pepijn Jansen (Amsterdam , 2023-03-06)

#113

Ik ben het eens met de petitie, hoogste tijd voor genoegdoening en echt respect.

Hans Veltmeijer (Baarn , 2023-03-06)

#115

De pijn van de nabestaanden en hun nazaten niet kan worden weggenomen maar wel verzacht...omdat erkend wordt dat die pijn er is!

Karin De vries (Kortenhoef , 2023-03-07)

#116

Ik ondersteun omdat ik de nabestaanden van de KNIL militairen wil steunen.

Lia Ruizeveld de Winter (Breda, 2023-03-07)

#117

Het SCHANDALIG is dat je er NU NOG zo om moet SMEKEN!!!

EtjE-Josefien Bus-Ririhena (Nijmegen, 2023-03-07)

#120

Het een achterstallige betaling is waarop de ex-KNIL ers nooit hebben gekregen

Otto Matulessy (Nkerk ad Ijssel, 2023-03-10)

#121

Het is schandalig dat men wel mag vechten en mogelijk sterven voor de Nederlandse driekleur, maar vervolgens de weduwen geen backpay mogen ontvangen.

M van der Valk (Baarn, 2023-03-11)

#123

Zij hier recht op hebben!

Djirny Ririhena (Groningen , 2023-03-11)

#124

Ik de hele gang van zaken onrechtvaardig en ongelooflijk knierterig vind.

Sylvia Birnie (Wageningen, 2023-03-11)

#127

Rechtvaardigheid

Djoro Bus (Wijchen , 2023-03-11)

#128

De discussie over de Backpay K.N.I.L Weduwen-regeling over het wel of niet toekennen kent een verbazingwekkend lange geschiedenis . Intussen zijn vele oud K.N.I.L. militairen en hun echtgenotes helaas gestorven. Waaronder mijn ouders o.a.. Mijns inziens doet de Nederlandse regering er nu goed aan (anno 2023!) om het Eerherstel met respect af te handelen en te " Eren die ere toekomt".

Julia Mailoa (Geldermalsen, 2023-03-12)

#129

Ik kan mij niet vinden in de aangedragen motivatie. Als er nog steeds onvrede is, neem deze dan weg, het gaat nog om een kleine groep in levenzijnde mensen.

rita Warmerdam (Groningen, 2023-03-12)

#135

Het is tijd voor gerechtigheid

Marjolijn Hazewinkel (Den Haag, 2023-03-13)

#136

Ik ondertekend omdat ik vind dat mijn vader als KNIL-militair tijdens zijn gevangenschap recht heeft op zijn loon tijdens de Japanse bezetting zoals de Nederlandse militairen.

Johannes Timisela (Apeldoorn, 2023-03-15)

#140

Voor onze 1ste Ambonese KNIL-militairen vrouwen , kinderen en nazaten sinds 1951 gedwongen ontslag...VOOR WÀT HOORT WÀT!

Frans Waur (Arnhem, 2023-03-16)

#142

Recht!! Belangrijk is!

Maria Vliegen (Zeist, 2023-03-16)

#143

Die mensen na zoveel leed gecompenseerd moeten worden.

Ellen Blom (Baarn, 2023-03-16)

#145

Ik teken omdat recht gedaan moet worden aan de belangen van de weduwen van ex-KNIL militairen.
Bij de motivatie van de afwijzing gebruikt de staatssecretaris een verzameling van drogredenaties. Schaamteloos

Theo van der Kuil (Baarn, 2023-03-17)

#148

Ik onderteken deze petitie omdat ik Nona steun in haar strijd!

Karin Haverschmidt (Amsterdam, 2023-03-18)

#149

Ik vind dat ze niet vergeten mogen worden, ze hebben gevochten
Voor ons

Henny Van Scheltings (Langedijk , 2023-03-18)

#150

Ik vind dat de KNIL militairen de erkenning moeten krijgen dat ze verdienen, niet te vergeten, excuses!! Het heeft al veel te lang geduurd.

Geertruida Verhoeven -de Fretes (Tilburg , 2023-03-18)

#155

Het logisch is. De weduwen hebben recht op achterstallig pensioen. Betaal het maar van de miljarden die Indonesië aan Nedrlamd betaald hebben als restitutie voor het 'verlies' van Nederlands Indië. Wees eens geen 'Droogstoppel'. Schaamt U zich niet?

Lise De Fretes (Assen, 2023-03-21)

#156

Er geheel mee eens ben met het gestelde in de petitie en dat de Nederlandse staat nu eindelijk en op zeer korte termijn er van alles aan moet doen om dit onrecht op te lossen.

Ton Jansen (Baarn, 2023-03-21)

#159

De weduwen hier na alle ellende recht op hebben.

Loes Gebuis- den Haan (Baarn, 2023-03-22)

#160

Ik onderteken omdat Nederland de laatste kans om iets van het onrecht dat de KNIL-militairen is aangedaan, goed te maken, moet benutten.

Bert Kamp (Soest, 2023-03-22)

#166

Ik volledig achter de petitie sta.

Gerrie Ririhena (Bemmel, 2023-03-23)

#170

Ik vind dat deze weduwen allang gerechtigd zijn om hun pensioen te mogen ontvangen.

Evelien ter Velde (Baarn, 2023-03-23)

#171

Ik onderteken deze petitie want mijn opa en vader heeft in de KNIL gezeten zonder enige respect ontslagen

Tony Siwalette (Capelle aan de IJssel, 2023-03-23)

#172

DEFENSIE, doe wat rechtvaardig is voor deze dappere vrouwen van ex militairen. U had dat allang uit eigen beweging moeten doen, dus los deze relatief voor u kleine schuld in !! groet Coos

Coos van Rooijen (BAARN, 2023-03-23)

#175

Mijn vader was molukse KNILmilitair

Joas Sinay (Arnhem, 2023-03-23)

#176

Ik tegen het besluit bent van de regering.

Anna Peelen-Abrahamzen (Groningen, 2023-03-23)

#177

Ik ondertekent deze petitie omdat mijn vader Molukse KNILmilitair was.

Corry Souisa (Arnhem, 2023-03-23)

#179

Ik onderteken omdat er onrecht is aangedaan aan mijn vader, hij was knil militair en aan zijn gezin, om hem toen met zijn gezin voor te liegen dat het verblijf maar tijdelijk was in NL., en hij en mijn moeder hun familie daar op de Molukken heel lang moeten missen, omdat er tegen hun werden gezegd dat ze maar een half jaar, tijdelijk naar NL moesten, en bij aankomst in NL gelijk werden ontslagen uit het leger. En geen rechten meer had als soldaat. Schandalig werden behandeld, en in oude concentratie Kampen werden gehuisvest, daarom teken ik voor mijn ouders die helaas er niet meer zijn en zelf niet kunnen tekenen! Bid dat er gerechtigheid aan ons volk word gegeven met terugwerkende KRACHT, VIND DAT NL. DIT ONS VERSCHULDIGD IS, AMEN

Roos Manuputty (EDE GLD, 2023-03-23)

#182

Onrecht!

Jasper Kunstt (Bergen Op Zoom, 2023-03-23)

#183

Het heeft te lang geduurd om eindelijk erkenning te krijgen!

Ben Huwae (EDE GLD, 2023-03-23)

#185

Uit solidariteit!

Jerry Hetharie (Middelburg, 2023-03-23)

#186

Ik teken deze petitie, omdat mijn ouders helaas er niet meer zijn. En zij recht hadden op de backpay. En hoe zij werden behandeld zijn door de NL-staat was niet rechtmatig geweest. Voor vluchtelingen/asielzoekers daar heeft de Nederlandse Staat wel miljoenen geld voor over. Maar voor de Molukse/Indische (ex)KNIL-militairen en hun partner of weduwen. Daar heeft de Nederlandse Staat geen enkel euro voor over. Schandalig!!!! Het is maar een klein aantal die nog in leven zijn. Geef waar ze recht op hebben!!!!

Tony Dekker (Winterswijk, 2023-03-24)

#189

Er moet nu eens en voor altijd erkenning komen, door te betalen geeft men juíst die erkenning, zij het deels, en zal de onvrede minstens afnemen. Niet doen omdat het de onvrede niet weg zal nemen is een NON-argument. Deze mensen hebben hier recht op.

Dewi Mers (Amsterdam, 2023-03-24)

#195

ik bezwaar teken

C Pattiapon (Amsterdam, 2023-03-24)

#196

mijn vader ook ex-kniller ben, al leven mijn ouders niet meer ik ben solidair met de nu nog levende mensen van de eerste generatie

Sander Rumahloine (Groningen, 2023-03-24)

#199

Bloed, zweet & tranen van mijn opa als KNIL-militaire waar zijn gezin de napijnen van hebben ondervonden. Vooral mijn oma.

Loana Adamo (Maarssen, 2023-03-25)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...