Geen Erotisch centrum bij de NDSM Amsterdam noord

Opmerkingen

#1

Het niet te verkopen is dat alle bedrijven Amsterdam noord uitgejaagd worden maar er wel plek is om overlastgevende problemen van de binnenstad hier naar toe te verhuizen. Een nachtclub, horeca en 100 sekswerkers.

Jolanda Bakker (Amsterdam, 2023-02-17)

#3

Amsterdam Noord niet het afvoerputje van de Stopera is!

Remco Bakker (Amsterdam , 2023-02-17)

#4

Dit centrum het beste past in de nieuw te bouwen Havenstad

Wilhelmina Van Soest (Amsterdam , 2023-02-17)

#9

Het is belachelijk om dit in een opkomend woongebied te plaatsen plus alle overlast voor de pont gebruikers

Jan Eekelschot (Amsterdam , 2023-02-17)

#10

Ik ben tegen een erotischcentrum in Amsterdam noord

Marian Eekelschot (Amsterdam , 2023-02-17)

#11

Ik onderteken omdat ik het not done vind om de problemen uit het stadscentrum naar de NDSM te verplaatsen, daar hoort het niet thuis. Een erotisch centrum in de stad of bij de snelweg (hotel, clubs, casino) of b.v. de nieuw te bouwen Havenstad prima, maar het heeft een aanzuigende werking van bezoekers die wij in Noord liever kwijt dan rijk zijn.

Lina De Jonge (Amsterdam, 2023-02-17)

#13

We noord willen houden zoals het is
En niet alles in noord stoppen

Hetty Oorbeek (Amsterdam, 2023-02-17)

#15

Ik tegen ben

Astrid Bosch (Amsterdam, 2023-02-17)

#16

Te gek voor woorden

Dennis Overweg (Amsterdam , 2023-02-17)

#17

Zeer onwenselijk en ongepaste plan. Wij moeten geen prostitutie willen dichtbij woonwijken, die nogeens kwestbaar zijn. İk vind het onacceptabel. Los eerst andere problemen op die er spelen in die buurt. Wie verzint zoiets? Niet te geloven!

De kleine ondernemers worden daar weggejaagd om te wijken voor dit EC. Er wordt gezegd dat er geen ruimte is. Maar hier is wel ruimte voor? Dit is een dikke middelvinger naar de hardwerkende ondernemers. Dit is echt niet uit te leggen aan al die Noordse ondernemers die nu in onzekerheid zitten.

Bovendien wonen in de omgeving zeer kwetsbare jongeren die heel erg beinvloedbaar zijn. Criminaliteit zal toenemen door aanwas van jongeren.

We hebben al een tekort aan handhavers, politie en boa’s. İk hoef niet te vertellen wat er gebeurd als we die wegtrekken uit andere kwetsbare buurten.

Hierom dus TEGEN…

Ayse Konuksever (DENK Noord) (Amsterdam, 2023-02-17)

#19

Tegen het verplaatsen van de wallen naar Amsterdam Noord. Ik ben een inwoner van Amsterdam noord en woon hier met plezier, het is een wijk met veel gezinnen dat zou absurd zijn om het daar te plaatsen. Ik ben heel erg Tegen.

Oem Adnan Abajtit (Amsterdam , 2023-02-17)

#20

Geen Erotisch centrum bij de NDSM Amsterdam noord

FATMA ERDEM (Amsterdam, 2023-02-17)

#23

Laat het lekker in de binnenstad, we hebben al genoeg aan deze kant!!

Esther Fenneman (Amsterdam , 2023-02-17)

#24

Ik het belachelijk vind dat je in een woonwijk het in je hoofd haalt prostituees te zetten. Ik vind het belachelijk dat er niet rekening word gehouden met normen en waarden van mensen, kinderen hoeven hiermee niet geconfronteerd te worden. Dit is gewoon te belachelijk voor woorden!

Zerrin Erdemir (Amsterdam , 2023-02-17)

#29

De wallen horen waar ze nu zijn.

Thessa Hijne (Amsterdam, 2023-02-17)

#30

Dit niet de plek is..doe dat ergens in het westelijk havengebied

Paul Dragt (Amsterdam, 2023-02-17)

#31

Een Sekscentrum op de NDSM zal rampzalige gevolgen hebben vanwege het volgende:

Er is nu al te weinig handhaving om in meerdere gebieden te handhaven.
Ik kan me goed voorstellen dat de wallen overbelast zijn en daar moet zeker iets aan gebeuren, maar als je problemen hebt, moet je die oplossen, niet verplaatsen of ergens anders gaan kopiëren. Een sekscentrum plaatsen in woonruimten zoals NDSM en Rai, of andere gebieden is een doodsteek voor die buurten. Het gaat niet om de sekswerkers maar om de klanten en de randzaken die daarbij komen. De gemeente geeft nu al aan dat het maximaal inzet van handhavers en die niet extra kan inzetten in de wallen. Extra plekken maken waar problemen gaan ontstaan is dus ook geen oplossing. Het argument dat het SC een gesloten ingang zou hebben en daarmee geen problemen gaat geven getuigt natuurlijk van de grootste naïviteit.

NDSM dient in de toekomst een woon, groen en sport locatie.
Specifiek voor de plek bij NDSM is dit een enorme hinder voor de toekomstige ontwikkelaars. Projecten zullen niet financierbaar zijn. Er komen daar 1000-en woningen bij en de NDSM heeft juist een vergroeningsplan en een sportfunctie voor de toekomst om die wijk positief te ontwikkelen.

De plek is supergevoelig voor escalatie.
De specifieke plek die nu is beschreven is bij uitstek geschikt om te escaleren in een soort steegcultuur met criminaliteit en drugs, doordat er 's avonds juist weinig sociale controle is en er door de hele NDSM veel gehangen kan worden. Nu al wordt er gehangen en 'ingedronken' op de parkeerplekken bij Scheepsbouwkade (graffiti spots), TT Vasumweg (bij toolstation) en op de parkeerterreinen bij Pantar (Strekkerweg).

Het SC zal juist de kloof tussen NDSM en woonwijken vergroten.
Deze exacte locatie is ook langs de doorstroom van kinderrijke wijken zoals de bongerd richting de pontveren en wordt straks echt een centrum locatie voor de wijk, zoals ook het museumplein bijvoorbeeld deze functie dient. In het plan van Klaprozenweg-Noord is juist opgenomen dat dit gebied de verbinding tussen NDSM en de woonwijken daarboven moet verbeteren. Het SC gaat juist een grote wig drijven. Vergeet niet dat een SC van dit formaat al snel 1000+ mensen per dag moet aantrekken om een beetje rendabel te zijn. Dit zullen voornamelijk de usual suspects zijn die nu problemen geven op de Wallen en nu ook al in Noord op de bierfiets rijden, terwijl er ook al druk is van festivals en markten.

Negatief netwerkeffect in de buurten.
Nu al zien we dat bij evenementen de Krasseurstraat, Strekkerweg en andere omliggende straten overvol geparkeerd zijn en dat er dus stromen mensen door de wijken lopen richting NDSM. Dit is nu nog geen groot probleem omdat het vaak enkele momenten zijn, maar als dit permanent wordt en een ander type mensen / bezoekers wordt gaat dit voor veel overlast zorgen zoals op de Wallen.

rick passenier (amsterdam, 2023-02-17)

#33

Ik in de buurt woon en een sexcentrum niet verwelkom. Nog meer toeristen, van het overlastgevende soort, is niet goed voor de uitstraling en leefbaarheid.

José Kiss (Amsterdam , 2023-02-17)

#38

Ik Amsterdam niet wil zien veranderen in een onrust gevende of extreem criminele en vieze stad

Arif Erdemir (Amsterdam, 2023-02-17)

#39

Bloedlink voor vrouwen met die geile kerels op de pont te staan. Echt een belachelijk plan.

Sonja Stroek (Amsterdam, 2023-02-17)

#40

De rust en de leefbaarheid die in Noord al ver onder de maat zijn, door het toevoegen van een groot prostitutie'park' nog verder worden aangetast dan nu al het geval is.
Noord heeft behoefte aan stadsnatuur en groene parken, niet aan dit soort overlastgevend amusement.

vera van lieshout (amsterdam, 2023-02-17)

#42

J_veltman@live.nl

J Veltman (Virgohof 101, 2023-02-17)

#43

Amsterdam Noord niet het afvalwater van de gemeente Amsterdam is en we zitten vooral niet te wachten op de criminaliteit die dat meebrengt

Piet de Roo (Amsterdam , 2023-02-17)

#48

Exotisch centrum geen oplossing is voor het probleem van prostitutie.
Handhaving is daarvoor de oplossing.
Het erocentrum doet ernstige afbreuk aan het imago van het NDSM terrein. Het heeft nu al een matig imago. Een plek waar geen OV is en in de toekomst veel woningen gepland zijn.
Bovendien is er geen complementeren horeca.
De sociale veiligheid vd LHBTIQ+ gemeenschap ontbreekt en het centrum zal daarom erg onaantrekkelijk zijn.
Het plan is geschreven door mensen met het gevoel van een paspop vanuit NIMBY, niet meer bij rijke stinkers van Amsterdam Centrum
en daarom maar bij sociaal zwakkere van Amsterdam Noord.
Noord als afvalputje vd stad Amsterdam. Wat een minachting vd burgermeester/ Stopera.
Ik onthoudt het voor 15 maart.

Ruud Post (Amsterdam, 2023-02-17)

#49

Omdat ik niet denk dat je deze klandizie bij elkaar moet hebben op een kluitje. Verspreid het over de stad

Sita Manichand (Amsterdam , 2023-02-17)

#53

Ik het niet eens ben met de komst van een sex centrum midden in een woonwijk

Jurriaan Broekhof (Amsterdam , 2023-02-17)

#54

Absoluut tegen!!!

Jannetta Yazdani (Amsterdam , 2023-02-17)

#56

Geen erotisch centrum in nieuw te ontwikkelen stadsdeel..

Jan Wolfs (Amsterdam , 2023-02-17)

#57

Ik wil geen erotiek plek in noord

Ayse Kurt (Amsterdam, 2023-02-17)

#60

Ik onderteken omdat ik tegen de komst van een erotisch centrum in Amsterdam Noord ben.

Annemiek L'Ortye (Amsterdam, 2023-02-17)

#61

Ik het absoluut niet eens met het verplaatsen. In de eindjaren 90 is dit geprobeerd met de Tippelzone waar ik nauw bij betrokken was. Uiteindelijk weten we hoe dat is misgegaan en bij voortschrijdend inzicht opgeheven.
Noord heeft het imago enorm opgetrokken na jarenlange imagoproblemen. Een erotisch centrum gaat het tegenovergestelde effect geven. Bovendien hou de prostitutie in het centrum waar het hoort en altijd is geweest. Dat het gereguleerd en gehandhaafd moet worden is uiteraard een voorwaarde.

Katja Clerx (Amsterdam, 2023-02-17)

#63

Sinds het knevelveld staat Noord in een negatief daglicht. Met heel veel energie en creativiteit hebben we ons daar aan ontworsteld. Zadel Noord dus niet op met iets waarbij voorbaat vaststaat dat het een negatieve invloed heeft.

Jules van den Steenhoven (Amsterdam, 2023-02-17)

#67

Ik ben in de buurt komen wonen omdat ndsm als een woonbuurt met creatieve functie ontwikkeld wordt. Er zijn vele families met kinderen die passeren en gebruik maken van het ndsm terrein. Het centrum zal dit ernstig verstoren en ook de verkeerde mensen aantrekken in grote gelaten.

Syuzanna Mkrtchyan (Amsterdam, 2023-02-17)

#69

bettie karbet mattu

elisabeth Mattu (Amsterdam, 2023-02-17)

#70

Ik er woon en alles wat dacht naar de buurt gaat trekken ongewenst is.
A.U.B. laten we Amsterdam Noord een beetje rustig houden en de gekte in het centrum houden of overal verwijderen

Marja Volkering (Amsterdam , 2023-02-17)

#71

Ik onderteken omdat ik niet wil dat er een erotisch centrum op het NDSM terrein moet komen. In heel Amsterdam Noord moet geen erotisch centrum komen.

Martin Vogelvang (Amsterdam, 2023-02-17)

#76

Ik het ndsm gebied niet geschikt vind hiervoor,het is onveilig en de wallen gewoon de wallen moeten blijven!!

Debby Belmer (Amsterdam , 2023-02-17)

#79

Tegen ben laat zoals het nu is

Hendrika Jas (Amsterdam, 2023-02-17)

#80

Omdat wij veilig in Noord willen wonen. Omdat wij onze dochter en omze zoon vrij wil laten bewegen. Wij wonen vlakbij NDSM, daar waar de pontjes al overbezet zijn, daar waar de metro niet komt. Naar school gaan in Zuid is een uitdaging. Wanneer er een erotisch centrum komt trekken deze mannen aan die vrouwen zien als gebruiksvoorwerp, vrouwen die tegen wil en dank dit werk doen, met alle misstanden vandien, waar de illegaliteit de norm is. Waar dronkenschap en overlast niet gewenst is.
Wij wonen aan deze kant van het Ij omdat er aan de andere kant geen ruimte meer is voor gezinnen, voor jeugd die veilig, vrij en creatief kan opgroeien. Daar we nog een beetje groen hebben en waar we de vogels kunnen horen fluiten.

Daarom geen erotisch centrum op de NDSM

Anouk Jansen (Amsterdam , 2023-02-17)

#81

Laat de vrije karakter, de postindustriële gebouwen en de creatieve sfeer aan NDSM, erotisch centrum hoort in De Wallen en dat heet geschiedenis !

Stefania Pinna (Amsterdam, 2023-02-17)

#85

İk wil geen wallen in mijn gebied!😡

Reyhan Coskunsu (Amsterdam, 2023-02-17)

#91

De wallen hoort bij Amsterdam centrum het is daar veiliger,in een industrieterrein met pond en kinderen die veilig over moeten steken Word het er niet beter van.en een opkomende ndsm ook niet.

Ben Belmer (Amsterdam-Noord , 2023-02-17)

#92

Ik wil geen erotisch centrum in mijn omgeving, met familie en kinderen en vrienden. Hou het gewoon op de echte Wallen.

Zainab Arroun (Amsterdam, 2023-02-17)

#93

de wallen op de allen horen en niet in noord waar het nu al te vol is

leonora visser (Amsterdam, 2023-02-17)

#95

Ik mijn stadsdeel noord veilig wil houden

Louise Stroeve (Amsterdam, 2023-02-17)

#98

Alle respect voor sekswerkers die hiermee hun brood verdienen, en dt moet ook veilig kunnen, maar deze lokatie op NDSM is niet geschikt. Het NDSM worst al volgebouwd, laten we de open ruimtes behouden. En er is nu al teveel autorkeer op het terrein.

M Verhey (Amsterdam Noord, 2023-02-17)

#100

Niemand hier op zit te wachten. Bouw liever een brug

Gerard Hollestelle (Amsterdam , 2023-02-17)

#102

Noord geen afvoerputje moet worden
Laat het bij de creatieve sfeer blijven.
Er worden genoeg evenementen en op artistiek gebied georganiseerd.
Druk genoeg zo!!!!!

Monique Markenstein (Amsterdam, 2023-02-17)

#106

Noord is geen afvoerputje van onacceptabele onderwerpen

Leyla Colak (Amsterdam, 2023-02-17)

#112

het trekt het verkeerde publiek naar NDSM/Noord

Marc Anthony (Amsterdam, 2023-02-17)

#115

Ik ben TEGEN het erotisch centrum in Noord bij ndsm

G Couvert (Amsterdam, 2023-02-17)

#118

deze idioterie vanuit de stopera moet stoppen

yvonne engelen-ligthart (amsterdam, 2023-02-17)

#123

Ik onderteken omdat ik mijn huis in waarde zal dalen en we krijgen geheid rotzooi in de buurt

Bart Dekker (Amsterdam , 2023-02-17)

#124

Ik als bewoner van Tuindorp Oostzaan geen Erotisch centrum op de NDSM wil hebben.
Wij hebben al genoeg overlast van de evenementen die hier plaats vinden.
De NDSM word voor rommelmarkten en vrijmarkt Koningsdag en diverse andere evenementen waar ook kinderen rondlopen.
Dit Erotisch centrum hoort niet op een plek waar kinderen zijn.

Ineke Smit (Amsterdam , 2023-02-17)

#125

Tegen

Hasan Karaagac (Amsterdam , 2023-02-17)

#126

Het NDSM absoluut geen geschikte plek is voor een erotisch centrum!!!

Debbie Tolud (Amsterdam, 2023-02-17)

#128

Buurtbewoner ndsm

D Kramer (Amsterdam, 2023-02-17)

#134

Dit plan past zeker niet in dit gebied. Te veel toeristen terwijl het nu al veel te druk is op de wegen rondom het NDSM door de bouw van appartementen. GVB overvolle bussen en ponten, grote parkeerproblemen in de omliggende woonwijken wat nu ook al veel irritatie geeft bij de bewoners.

Eric Oudeboon (Amsterdam, 2023-02-17)

#135

Ik daar vaak kom en dit lijkt me geen geschikte plek hiervoor. Probeer liever het probleem op te lossen waar het zich bevind. Bij de wallen dus. De meeste sekswerkers willen toch niet weg daar als ik mijn bronnen mag geloven

Bette Opfer-Ruting (Amsterdam, 2023-02-17)

#137

Ik onderteken omdat dit plan zoals het er ligt in geen enkele wijk past en zeker niet in Amsterdam noord. Deze wijk heeft genoeg problemen asn te pakken

Sonja Brilman (Amsterdam, 2023-02-17)

#143

Dit is te belachelijk voor woorden. “Pleur alle ellende maar in Noord” is kennelijk het motto van Halsema en haar GroenLinks kliek. Eerst windturbines en nu dit weer!

Marnix Kerkhoff (Amsterdam, 2023-02-17)

#145

Doortje Pronk hou die troefkaart in de stad

Doortje Pronk (Amsterdam noord, 2023-02-17)

#147

NDSM is de belangrijkste broedplaats van creativiteit in Amsterdam. De plek waar zelfs particulieren in hun vrije weekend dagen en avond uren komen creëren en maken. Samen en alleen. Op deze prachtige plek waar alle kleuren van het spectrum organisch samen smelten mag de kleur rood nooit de boventoon voeren.

Marco Vet (Amsterdam, 2023-02-17)

#148

Een omstreden, overlast gevende plek naast de deur, daar zeg ik nee tegen!

Eva Van Groenigen (Amsterdam , 2023-02-17)

#156

Niet wil!

Ibrahim Yilmaz (Amsterdam , 2023-02-17)

#158

Er wonen nu heel veel jonge mensen, al dan niet met een gexin, en heel veel alleenwonende studente. Ik moet er niet asn denken dat die mensen daar net voor een vermogen xijn komen te wonen, en da meteen al niet meer veilig zijn.

M Gerlofsma (Amsterdam, 2023-02-17)

#160

Ik opgegroeid ben in Tuindorp Oostzaan en mijn ouders daar nog steeds wonen.
Belachelijk idee van Halsema!! 😡😡

Marjolein van den Berg (Nieuw-vennep, 2023-02-17)

#163

zwaar op tegen! Gebruik noord niet als het afvalputje van Amsterdam

Els Noeken (Amsterdam, 2023-02-17)

#167

Het is belachelijk als het een probleem is moet je het oplossen niet verschuiven naar een andere stadsdeel

Erdal Topal (Amsterdam, 2023-02-17)

#170

Wij hier niet op zitten te wachten en het zeker geen buurt is voor al die hoeren lopers.

Elly van den Berg (Amsterdam , 2023-02-17)

#171

NDSM is geen geschikte locatie voor een erotisch centrum. Midden in een woonwijk, die in transitie is, vlakbij een ROC-school en basisscholen, een unieke woon/werk en culturele plek die in kwetsbare gebied oud-noord ligt. kwetsbaar gebied. Hoe verzinnen ze het? Ondernemers/kunstenaars moeten er weg omdat er geen ruimte is. Voor een EC is er wonder boven wonder wel een plek. Een EC past hier niet en is wat mij betreft ook niet wenselijk.

Canan Uyar (Amsterdam, 2023-02-17)

#172

Als je sekstoerisme wilt weren, kun je het beter naar buiten de stad verplaatsen ipv ze het gemakkelijk te maken door even snel het toch al drukke pontje te pakken. Het gaat ten koste van het unieke karakter van dit gebied. Op de Wallen wist men waar men ging wonen, in een gebied met veel overlast. Dat geldt niet voor de bewoners en omwonenden van NDSM. Alles lijkt men hier te willen concentreren. Genoeg drukte wat mij betreft en uiteindelijk krijgen bewoners als gevolg daarvan problemen met parkeren, resulterend in blauwe zones en betaald parkeren.

M Berenschot (Amsterdam, 2023-02-17)

#173

Ik onderteken dit omdat Amsterdam Noord niet het afvoerputje is om de overlastgevende problemen naar toe te verhuizen. Wij willen geen immorele zaken in onze buurt!

Alparslan Baran (Amsterdam , 2023-02-17)

#179

Het hoort in de stad en laat het daar........ deze groene woke gemeente moeten op het platteland gaan wonen en niet in de stad en dat proberen om te voren...

Deepak Bhoelai (Amsterdam, 2023-02-17)

#180

Noord moet kinderlijk blijven

S Ibenali (Amsterdam , 2023-02-17)

#182

Omdat deze erotische centrum niet past in onze leef omgeving ,het is een kindvriendelijke buurt dit soort sexzone's brengt vaak overlast met zich mee en de veiligheid van ons en onze kinderen wordt op het spel gezet , dus nee nee nee!!!!!

Samira Addab (Amsterdam, 2023-02-17)

#186

Het erotisch centrum kan veel beter bij de rai kan worden gesitueerd. Daar komen veel meer zakenmensen die gebruik maken van prostitutie. NDSM is industrieel en stoer...dat moet zo blijven!

Hans Van der Kuijl (Amsterdam, 2023-02-17)

#188

Ik geen erotisch centrum in een kindvriendelijke buurt wil

Martijn Britsemmer (Amsterdam , 2023-02-17)

#192

Ik geen erotisch centrum wil in Amsterdam noord

Yvonne Wegman (Amsterdam , 2023-02-17)

#193

Ik verwacht dat het een bepaald publiek trekt waarmee ik mij totaal niet verbonden voel. Publiek dat nu op de wallen rondloopt bijv. Hiermee wordt ook de NDSM zelf beïnvloed, en alle gelegenheden die zich daar bevinden. Ik ben dus tegen.

Steven Egger (Amsterdam, 2023-02-17)

#196

Geen vieze dingen in onze Noord

Kerem Kucuksarac (Amsterdam, 2023-02-17)

#197

Omdat er zo veel kinderen daar zijn die voetballen die naar de cafetjes gaan school gaan het is niet een plek om zulke dingen daar te doen

Tarik Kocaoglu (Amsterdam, 2023-02-17)

#198

Ik woon sinds september in de Krasseurstraat, vlakbij de potentiële locatie van het centrum, samen met mijn partner en 1-jarige zoontje. We zijn naar Noord verhuisd om ons zoontje in een veilige, rustige omgeving binnen Amsterdam te laten opgroeien. We zijn ontzettend bang dat een dergelijk centrum de rust en veiligheid van de buurt gaat verstoren.

Leoniek de Vito (Amsterdam, 2023-02-17)

#199

Geen wallen in onze woonwijken

Alev Bulut (Amsterdam , 2023-02-17)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...