Nee tegen het verdwijnen van ons centrale Groene Veld in Nobelhorst aan de Brink

Opmerkingen

#3

Ik onderteken omdat het doodzonde is als dat trapveldje verdwijnt.

Robert Hommes (Almere, 2022-09-18)

#9

1. Het belangrijks dat de gemeente nakomt wat ze beloofd heeft.
2. Het Groene Veld behouden moet blijven, redenen zie petitie.

Patrick Eilert (Almere Nobelhorst, 2022-09-18)

#10

Hoogbouw op deze locatie niet past

Dick Jansen (Zwolle , 2022-09-18)

#12

Ik onderteken de petitie omdat het schandelijk is hoe de gemeente Almere met de belangen van de bewoners van Nobelhorst omgaat! Ik ben pertinent niet tegen een huisartsenpraktijk in Nobelhorst ( sterker nog het is haast de enige faciliteit behalve tig scholen) maar alleen tegen de gekozen locatie! Het is het centrale, groene en sociale hart van ons dorp! Het heet niet voor niets de Brink! Hier spelen de kinderen, komen bewoners bij elkaar en worden alle dorpse evenementen gehouden. Na 10 jaar kan je dat niet zomaar opeisen en aan de belangen van de bewoners voorbij gaan. Het enige stukje groen in het hart wordt opgeofferd voor hoogbouw en asfalt parkeerterrein. Weer lekker zeker 1 jaar in een bouwput wonen met stampende hei machines. En de gemeente intussen maar reclame maken met het mooiste dorp van Almere. Schande! Maak eerst de bruggen eens af waardoor we bereikbaar zijn en bij ons huis kunnen komen zonder als ratten in de val zitten bij een calamiteit.

Arjen Benning (Almere, 2022-09-18)

#13

Er is genoeg ruimte om dit zorgcentrum ergens anders te plaatsen , waar de parkeerplaatsen nu zijn van de floriade is een beter optie. Er blijft anders weinig tot geen speel ruimte over voor de jeugd. En het “dorpse “ karakter verdwijnt ook zo langzamer hand, alles word versteend.

M Reinders (Almere, 2022-09-18)

#14

Het speelveld het groene middelpunt is van de wijk is waar vele kinderen dagelijks spelen. De dorpsactiviteiten plaats vinden en de scholen in elke pauze gebruiken. Het zorgcentrum kan beter aan de buitenkant van de wijk op de parkeerplaats van de Floriade. Dan is het goed bereikbaar voor mensen van binnen en buiten de wijk. En kunnen de kinderen blijven spelen!

Bianca Zeulevoet (Almere, 2022-09-18)

#16

Ik onderteken omdat ik het volledig eens ben met het in de petitie gestelde. Het veld draagt in grote mate bij aan de saamhorigheid en de dorpse uitstraling van de wijk, iets waar de gemeente zich naar eigen zeggen nog steeds op focust bij Nobelhorst. Er is voldoende andere ruimte voor uitvoering van de plannen.

Colly Bouman (Almere (Nobelhorst), 2022-09-18)

#26

Het veld moet blijven voor onze jeugd!

Daphne Jans (Almere , 2022-09-19)

#27

Met het verdwijnen van het veld ook onze sociale dorpskern verloren gaat.

Marieke Stijnman (Almere, 2022-09-19)

#29

Ik onderteken omdat deze plek de afgelopen jaren heeft gezorgd voor verbondenheid en dit in de toekomst ook zo zal zijn. Er wordt veel georganiseerd voor jong en oud!

Amarins Harrewijn-de Boer (Almere, 2022-09-19)

#30

Met het verdwijnen van dit veld trek je de ziel uit de wijk door bewoners de centrale ontmoetingsplaats te ontnemen

Kirsten Vlaanderen (Almere, 2022-09-19)

#37

Ik vind dat er nog wel iets aan gemeenschappelijk groen over moet blijven in Nobelhorst

Linda Van der Lem (Almere, 2022-09-19)

#40

Ik onderteken dit omdat ik het belang van groen en speelruimte voor de kinderen belangrijker vind dan de hoogbouw van een zorgcentrum.
Dit zal in het midden staan van ons mooie dorp Nobelhorst. Dit ontzettende rijk aan kinderen buurtje verdiend een leuke speel plek en activiteiten daar.
Dit verpest het aangezicht van ons dorp.
Doe zoals beloofd in de folder en uitgesproken door de gemeente een marktje. Winkels van eerste behoefte zijn nodig!

Patrick Wetter (Almere, 2022-09-19)

#43

Het groen op de Brink behouden moet blijven. Het is een centrale ontmoetingsplek en er is ruimte zat in de omgeving voor bebouwing. Niet bouwen op het centrale dorpse deel van de wijk, dit geeft afbreuk aan het woongenot en laat de sociale ontmoetingsplaats verdwijnen

Maike Rik (Almere - Nobelhorst, 2022-09-19)

#44

Ik wil dat het centrale groene veld blijft bestaan omdat hier activiteiten worden gehouden, de buurt samenkomt en er verder niet zo'n mooie plek is om dit te realiseren. Een gezondheidscentrum kan overal in de wijk komen.

Sylvana Witteman (Almere, 2022-09-19)

#47

Omdat hiermee het enige/voornaamste activiteiten- en voetbalveld van de wijk verloren gaat. En de overige genoemde constateringen natuurlijk.

Robert Mulder (Almere, 2022-09-19)

#48

Ik woon in Nobelhorst en zou het eeuwig zonde vinden als het veld verdwijnt

Annalies Biersteker (Almere, 2022-09-19)

#50

Ik het zonde vind als dit mooie en leuke
Veld verdwijnt. Het aanzicht verpest wordt en het dorpse,waarvoor mensen hier zijn komen wonen, verdwijn t

Stefan Nielsen (Almere, 2022-09-19)

#52

Ik het geweldig vind wat voor leuke activiteiten er allemaal georganiseerd worden op het veld. Het is HET plekje waar heel Nobelhorst elkaar ontmoet. Scholen maken er ook graag gebruik van. Dat gezondheidscentrum mogen ze aan de andere kant van Nobelhorst bouwen. Bij smullen en spelen ofzo. Of op de parkeerplaats van de Floriade.

Daisy Duits (Almere Nobelhorst, 2022-09-19)

#53

Er meer groen voor recreatie in de wijk moet zijn

Piet Koole (Almere , 2022-09-19)

#55

Ik het niet eens ben met de plannen, het veld is het centrale hart van de wijk waar alles georganiseerd word en wat een samenkomst is voor heel de wijk.

Dominick Pol (Almere, 2022-09-19)

#56

Ik onderteken omdat ik het grasveld een centraal punt vind van het dorp.
Ook met evenementen en het spelen van de kinderen en het sporten, vind ik dat het moet blijven

Yuri Prins (Almere, 2022-09-19)

#57

Ik het eens ben met al het bovenstaande. Er zijn nog andere plekken voorhanden waar dit zorgcentrum kan komen. Het centrale speelveld moet blijven bestaan.

Irma Rijpkema (Almere, 2022-09-19)

#58

Ik ben het volledig eens met alle genoemde argumenten. Het zou de gemeente sieren als zij luistert naar de wensen van de bewoners.

Esmeralda van Velzen-Vermeer (Almere, 2022-09-19)

#61

Het is een centrale ontmoetingsplek waar veel word gespeeld door kinderen

Melissa Wijnstra (Almere, 2022-09-19)

#64

Het groene veld is echt een plek waar iedereen in Nobelhorst samenkomt. Kinderen spelen er elke dag, weer of geen weer, er wordt gesport, de evenementen vinden er plaats. Het is fijn om een ‘groot’ stuk groen te hebben in plaats van dat alles helemaal is volgebouwd.

Tamara Van Bussel (Almere, 2022-09-19)

#71

Het veld aan de Brink is HET centrale ontmoetingspunt in de wijk. Een plek waar gespeeld wordt, waar evenementen georganiseerd worden. Afgelopen jaren heeft bewezen dat het veld een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Nergens in Nobelhorst is een vergelijkbare ontmoetingsplek. Door het verdwijnen van t veld wordt de mogelijkheid om bij elkaar te komen, buiten te spelen en sporten afgenomen.
Laat het veld de functie die het nu heeft behouden.

Sacha Ruiter (Almere, 2022-09-19)

#75

Ik deze mening deel!

R Duits (Almere (Nobelhorst), 2022-09-19)

#79

Ik vind ECHT dat dit veldje moet blijven. Kinderen spelen hier heerlijk en geeft veel gezelligheid.

Cynthia Van Veen (Almere, 2022-09-19)

#80

Dit het hart van de buurt is waar we samenkomen, gespeeld wordt en leuke dingen worden georganiseerd!

Mandy Navis (Almere, 2022-09-19)

#82

Groen strook is belangrijk

Joshua Becker (Almere , 2022-09-19)

#83

Dit veld moet blijven!

Nancy de Rooij-Brand (Purmerend , 2022-09-19)

#86

Ik het erg belangrijk vind dat het enige stukje groen in de wijk behouden blijft.

Stephan Van der Horst (Almere, 2022-09-19)

#89

Het groene veld is het enige echte dorpse gevoel in nobelhorst. Hier komen we samen.

Debby Haverkort (Almere, 2022-09-19)

#92

Het een open ruimtelijke plek moet blijven in het hart van Nobelhorst.

Joyce Spaans (Almere, 2022-09-19)

#97

Dit een belangrijke centrale ontmoetingsplek is welke de wijk enorm verbindt. Tevens is er met deze locatie geen rekening gehouden met de plannen voor veel meer woningbouw op de Twentsekant, waarbij er dus veel meer patiënten zullen zijn dan voorzien. Een locatie nabij de grote toegangswegen lijkt dan ook logischer.

Maarten van Ingen (Almere , 2022-09-19)

#98

Deze plek een grote betekenis heeft voor het dorp Nobelhorst.

Debby Bloem (Almere , 2022-09-19)

#101

De kern waar alle buurt en sport activiteiten gebeuren niet bebouwd moet worden! Dit moet intact gehouden worden!

Jan Van Velzen (Almere Nobelhorst , 2022-09-19)

#104

Helaas blijft door deze plannen van de gemeente niks over van de dorpskern die men ooit voor ogen had. Geen kleinschalige winkels of weekmarkt. Niet langer een centraal veld in de wijk voor vele samenkomsten/ evenementen. Nee, de gemeente verkiest het dorpse karakter te verpesten met ongepaste hoogbouw en bijbehorende drukke verkeersstromen langs de vele scholen in de wijk. De participatie waarvan men hoog van de toren blies is ook ver te zoeken, maar dit past prima in de lijn van de gemeente met de Floriade en het kunstmuseum. Niet luisteren naar de bewoners of eigen wet- en regelgeving volgen.

Tip, plaats het zorgcentrum aan de buitenkant van de wijk. Vele Floriade parkeerplaatsen worden momenteel niet gebruikt, dus de bouw kan daar in principe elk moment starten.

R. Bijmolt (Almere, 2022-09-19)

#106

Het groene veld moet blijven omdat er veel gebruik van wordt gemaakt door oa scholen, activiteiten buurtbewoners en hun kinderen. Hoogbouw neemt veel licht en zon weg daarbij een parkeerplaats is niet erg milieuvriendelijke en voor de bewoners van het tehuis zijn er ook geen winkels op loopafstand.

Sandra Keijzer (Almere , 2022-09-19)

#107

Ik onderteken omdat dit het enige centraal gelegen stuk groen is in Nobelhorst, waar druk gebruik van wordt gemaakt door spelende kinderen en er allerlei sportactiviteiten op plaatsvinden. Bouw een gezondheidscentrum aan de rand van de wijk op de plaats van de parkeerplaatsen van de Floriade.

Meta Mueller (Almere, 2022-09-19)

#111

Voor behoud van het dorpse karakter ben, met de daarbij aanhorige elementen. Ik heb begrip voor de ontwikkelingen en facilitaire behoefte maar daar is elders in de wijk een (betere) locatie voor te bedenken waarbij de (verkeers)drukte zich niet in de 'dorpskern' is.

Patrick Twaalfhoven (Almere, 2022-09-19)

#113

Het leuke voetbal/speelveld voor de kinderen wil behouden is nodig in deze jonge groeiende woonwijk met veel opgroeiende kinderen .

Diana Christenhuis (Almere, 2022-09-19)

#116

Ik het belangrijk vind dat Nobelhorst, Nobelhorst blijft. Veel groen en ruimte voor de kids wat is beloofd! Geen (groot) commercieel gedoe! Het dorp moet een dorp blijven! Daarom ben ik hier komen wonen!

Mitchell Spaans (Almere, 2022-09-19)

#118

Dit centrale groene deel een grote maatschappelijke/ functie heeft binnen deze wijk, er worden veel activiteiten georganiseerd door de scholen en de buurtschappen. Een groot zorgcentrum kan op een iets minder centraal gelegen plek binnen de wijk gepositioneerd worden.

Jennifer Lankreijer (Almere, 2022-09-19)

#122

Het behoud van deze plek belangrijk is voor een gezonde en fijne leefomgeving!

Monique Keizer (Almere , 2022-09-19)

#123

Omdat ik vind dat bij een wijk die gebouwd wordt met een dorpskarakter ook een centrale ontmoetingsplek hoort voor zowel kinderen als volwassenen.

Jessica Scholte (Almere, 2022-09-19)

#126

Het een schande is om deze mooie centrale ontmoetingsplek zonder overleg te laten verdwijnen. WAAR MOETEN DE KINDEREN NU GAAN VOETBSLEM

SCHAAM JE GEMEENTE ALMERE

Jeroen van Rooijen (Almere , 2022-09-19)

#129

Het groene grasveld moet blijven!!!
Het is het kloppend hart van Nobelhorst.
De ontmoetingsplek voor jong en oud waar dagelijks veelvuldig gebruik gemaakt van wordt. Het grasveld zorgt voor verbondenheid,gezelligheid en samenhorigheid.
Het gezondheidscentrum kan op een andere plek denk aan bv de Floriade parkeerterrein.Daar komt het beter tot zijn recht en is het toegangkelijker voor iedereen.

Michelle van den Hoff (Almere, 2022-09-19)

#130

Ik onderteken omdat ik vindt dat het groene veld niet vervangen mag worden door hoogbouw.

Robert Doorenspleet (Almere, 2022-09-19)

#131

Ik het behouden van het groene veld essentieel vind voor de jeugd die nu samen buiten speelt.

Tom Broekhuijse (Almere, 2022-09-19)

#132

Wij willen graag het Groene veld in Nobelhorst Almere behouden als centrale speel/evenementen locatie voor ons dorp en onze kinderen natuurlijk. Met de huidige plannen zien wij hier geen verbetering hierin maar juist het tegenovergestelde.

Revanni Mardjoeki (Almere, 2022-09-19)

#133

Dit veld wordt gebruikt voor evenementen en daarnaast is het enige veld waar kinderen lekker kunnen voetballen.

Dinja van Rooijen - Olijve (Almere, 2022-09-19)

#134

Wil dat het veldje blijft voor gezellig samenzijn met de dorpsgenoten, en bij de Floriade parkeerplaatsen is de grond al klaar om op te bouwen.

Karlijn Broeks (Almere Nobelhorst , 2022-09-19)

#135

Mijn kinderen hier altijd aan het voetballen/spelen zijn. Er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd.

Wouter Viskil (Almere, 2022-09-19)

#136

Ik in Nobelhorst woon en vind dat dit groene veld moet blijven staan. Er wordt al te veel groen opgeofferd voor bouw. Stop daar eens mee. Zet het zorgcentrum op het Floriade parkeerplaats. Plek zat!

Kate Vink (Almere , 2022-09-19)

#137

Ik het er niet mee eens ben . De bewoners van nobelhorst hebben niet om een zorgcentrum gevraagd. Dit veld maakt nobelhorst af. Iedereen komt hier samen en vele kinderen leren hier hun vriendjes kennen.
Dit veld moet blijven ! GEEN ZORGCENTRUM

Shannon Van oostveen (Almere nobelhorst, 2022-09-19)

#142

Als dit zorgcentrum er komt, voorzie ik bijzonder grote problemen

Martijn Kuiper (Almere nobelhorst, 2022-09-19)

#143

Groen best groen mag blijven

Tim Knauff (Almere, 2022-09-19)

#149

Het speelveldje centraal in de wijk moet blijven zodat het voor elk kind makkelijk toegankelijk is, en niet aan de rand van de wijk zonder toezicht.

Arjan van de Kamp (Almere, 2022-09-19)

#152

Graag een groen hart wil in ons dorp, een dorpshart en geen hoogbouw!

Toos Vergeer (Almere nobelhorst, 2022-09-19)

#155

Alle natuur maar moet wijken voor bouw, ipv verplicht slopen van leegstaande kantoren en andere oplossingen zoeken!

Sp Hazenberg (Achthuizen , 2022-09-19)

#159

De bebouwing is ernstig in strijd met de visie van de wijk Nobelhorst. De wijk zou open en vrij moeten zijn. Er wordt ook niet gecompenseerd mbt dat het voetbal/evenementen-veld elders geplaatst wordt óf een lang benodigde supermarkt.

Gio Corsi (Almere, 2022-09-19)

#160

Wij komen hier graag in de speeltuin. Er is ook al weinig waar de kinderen in dit gedeelte van nobelhorst kunnen spelen. Dit moet behouden blijven!

Henriëtte Adib (Almere, 2022-09-19)

#162

Omdat wij het ook belangrijk vinden dat het groene grasveld blijft.

Worthy Jong (Nobelhorst, Almere, 2022-09-19)

#169

Het de enige plek Elia waar gezamenlijk iets gedaan kan worden

Hanneke Havinga (Almere, 2022-09-19)

#170

Ik geloof dat er op deze plek groen nodig is voor sport en sociale activiteiten en past veel beter bij Nobelhorst en alle Almere Hout-architectuur dan welke wolkenkrabber dan ook.

Maciek Kobiałka (Almere, 2022-09-19)

#171

gebleken is hoe waardevol dit stukje is voor evenementen en samenkomen in ons dorp!

Regina VW (Almere, 2022-09-19)

#175

Ik vind dat het dorpse karakter moet blijven. Er is veel beloofd en niet waargemaakt. Dus laat ons het hart van Nobelhorst behouden. Dan is er nog iets waar wij over hebben mogen beslissen.

Annemieke Hendriks (Almere, 2022-09-19)

#176

Op dit veld worden vele leuke activiteiten voor onze wijk met name voor de vele kinderen die hier wonen gehouden. Het veld is het centrum van de wijk en wordt volop benut. Zonde om een van de weinige voorzieningen voor de kinderen en overige activiteiten weg te halen.

M A (Almere Nobelhorst, 2022-09-19)

#178

Mijn zoon voetbalt hier met zoveel plezier en er worden altijd heel veel activiteiten georganiseerd. Dit veld moet echt blijven. Het is hart van Nobelhorst en plek voor al onze activiteiten en evenementen.
Laat het veld liggen!!!!

Joris Kremers (Almere, 2022-09-19)

#180

Dit is niet wat ons beloofd is toen ik hier kwam wonen. Ik zie er erg tegenop om mijn woonvreugde te laten verstoren door een groot gebouw recht voor mijn huis. Dan heb ik het nog niet eens over het verkeer wat nu al een ramp is!

Sabina Groote Wolthaar (Almere, 2022-09-19)

#186

Het veld niet meer weg te denken is in ons dorp!!!

Daniëlle Tjong Akiet (Nobelhorst , 2022-09-19)

#187

Volledig eens met de gemaakte stellingen en 100% voorstander ben voor het behoud van dit stuk groen wat intensief door de wijk gebruikt wordt

E Jochem (Almere , 2022-09-19)

#189

Ik het veld wil behouden

Renée Mulder (Almere, 2022-09-19)

#190

Het groene veld moet blijven tbv de bewoners en scholen.

Edith Budding (Almere, 2022-09-19)

#195

Ongekend dat ze het enige speelveldje willen weghalen, onacceptabel! Onze kinderen hebben een speelveld nodig!

Wietse Linker (almere, 2022-09-19)

#199

Ik onderteken omdat ik tegen bebouwing ben op het veldje in Nobelhorst centrum

Onno Jaggie (Almere, 2022-09-19)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...