Stop de cancel culture aan de Universiteit Antwerpen

Opmerkingen

#1

Je crois à la liberté d'expression et à la présomption de la bienveillance.

Margarita Cecilia Celedon G. (Deurne, 2022-07-03)

#2

Een eerste verzet tegen Woke in Nederlandstalig gebied. Steun dit!

Paul Cliteur (Amsterdam, 2022-07-03)

#9

Luther werd ook door z'n rector gekapitteld, en later gecancelled (zonder succes)

dick wursten (ANTWERPEN, 2022-07-03)

#10

De houding van de rector is beangstigend. Big brother is watching you. De volgende stap is stalinisme en verklikking. Een rector onwaardig.

Eric Janssens (Antwerpen, 2022-07-03)

#12

De houding van de rector is een aanval op de vrije meningsuiting, en versterkt de nihilistische tendenzen in de maatschappij. Problemen benoemen mag niet meer. Problemen aanpakken nog minder.

Wim Bailleul (Gent, 2022-07-03)

#14

Vrije meningsuiting hoeksteen van democratie.

Rik Smeesters (Kermt, 2022-07-03)

#16

Ik onderteken omdat ik voor totale vrijheid van mening ben, als basis van uitwisseling van overtuigingen.

Jozef Daems (Keerbergen, 2022-07-03)

#17

Ik onderteken deze petitie omdat de huidige canceldictatuur mij angstig maakt

Dirk Thijs (gent, 2022-07-03)

#22

Het belang van vrijheid van gedachten en vrijheid van meningsuiting is absoluut en mag op geen enkele manier afgebroken worden!

Matthias De Bremaeker (Ninove, 2022-07-03)

#25

De waarheid mag gezegd worden ook al strookt ze niet met het zogenoemde woke-denken.

Marcus Vertommen (Hasselt, 2022-07-03)

#26

Wanneer feiten (taalachterstand, interculturele verschillen, levensbeschouwelijke verschillende benaderingen en historisch-demografische realiteit) niet meer kunnen benoemd worden onder het mom van rascisme en verachtelijke vooroordelen, en wanneer persoonlijke meningen gegeven in een persoonlijke context als onvergeeflijke fout worden gebrandmerkt en leiden tot een publieke brandstapel, staat de deur voor de gedachtenpolitie niet enkel meer open, maar werd zij reeds lang doorlopen. Wanneer persoonlijke visie veracht wordt en ontoelaatbaar wordt geacht, wordt de meest fundamentele vrijheid van elk mens afgevoerd in naam van wat enkel nog politiek-maatschappelijk als het enige aanvaardbare wordt beschouwd. Dit is niet alleen moreel verachtelijk en fundamenteel gevaarlijk, het is ook moordend verstikkend voor elk maatschappelijk debat, elke verdere evolutie en verdere ontwikkeling van éénieder.

Tom Buerms (Ekeren, 2022-07-03)

#28

De vrijheid van meningsuiting wordt steeds meer aangetast. De cancel culture legt meer en meer de mensen het zwijgen op, op straffe van ontslag. Ook de Maoïstisch aandoende heropvoedingstrajecten moeten stoppen.

Randy Van Buggenhout (Lokeren, 2022-07-03)

#31

Ik onderteken omdat ik niet akkoord kan gaan met het onderdrukken van op feiten gebaseerde uitspraken die niet lijken te passen in het plaatje van een elitair groepje dat totaal gedeconnecteerd is van de Vlaamse bevolking. Als alumnus van UFSIA herken ik totaal niet de waarden die ik in mijn studietijd heb meegekregen.

Paul Herremans (Aartselaar, 2022-07-03)

#36

Omdat er schending is van vrije meningsuiting.

Boudewijn Mys (Moerzeke, 2022-07-03)

#38

Ik onderteken omdat het een schande is dat dit überhaupt het onderwerp van een petitie kan zijn. Er werd nergens opgeroepen tot geweld, alle andere meningen (ook diegene die mij niet aanstaan) moeten kunnen verkondigd worden. Verder is dit een schandelijke schending van de privacy van de betrokken die ik hierbij alle steun toezeg.

Jan Chauvaux (Zoersel, 2022-07-03)

#41

Omdat ik vrijuit spreken belangrijk vindt, dat mag nooit stoppen om de verkeerde redenen, dat men niet meer hoeft te luisteren naar anderen omdat je het niet aankan.

Wim Hallewaert (Vosselaar, 2022-07-03)

#43

Ik onderteken omdat zwijgen niet langer een optie is, en omdat de begeleidende brief en eisenbundel uitstekend verwoorden wat ik zelf over deze en verwante zaken vind (uiteraard in de mate waarin de mij bekende informatie voldoende volledig en correct is).

Tom Moens (Dendermonde, 2022-07-03)

#47

We leven in het vrije Westen. Niet in het communisme of een shariastaat. Als wetenschappers niet meer kunnen zeggen wat ze denken of ervaren op universiteiten dan zegt dat ook iets over het universaliteit of het gebrek er aan.

Peter Verniers (Zwevegem, 2022-07-03)

#52

Van Goethem wil zich via dit toevallig voorval een onkreukbare - politiek correcte - reputatie aanmeten. Het niet doen zou hem veel 'last' opleveren. Dus lyncht de rector rechtstreeks in Terzake zijn eigen personeelsleden. Deze kunnen nu nog enkel aan platte zelfcensuur doen, en verder erg vriendelijk naar elkaar - en vooral naar de rector - glimlachen. Maatschappelijk onwelgevallige situaties - zoals taalachterstand van migrantenstudenten - worden voortaan aan de UA deskundig onder de mat geveegd. Voorwaar een prachtig voorbeeld van het Kantiaanse "Sapere Aude!"

Marc Van Laeken (Grivegnée, 2022-07-03)

#53

Some pigs are more equal than others.

Dirk Goussey (Proven, 2022-07-03)

#57

Vind het gesprek totaal niet racistisch in tegendeel, je moet de realiteit onder ogen durven zien, buiten deze gezegd, is het ook schending van de privacy hier geschonden.

Cliff Verhaegen (Mechelen , 2022-07-03)

#58

wij het recht op eigen mening hebben, ook als het over vreemdelingen gaat, die inderdaad bijna steeds niet goed Nederlands kennen omdat ze thuis geen Nederlands willen gebruiken

Frans Nijs (GENT, 2022-07-03)

#61

ergens moet deze Woke en Cancel culture terecht gewezen worden. De rector heeft door zijn uitspraken en optreden op TV de vrije meningsuiting verkracht.

leon wagemans (St Louis , 2022-07-03)

#62

De EU, VS,... gaat kapot aan woke, cancel, gebrek aan realiteitszin, klimaat waanzin,...... Het hele woke-gedoe begint erg te doen denken aan gedachtenpolitie. VGoethem , als historicus, zou beter moeten weten tot wat dat kan leiden. het begint er erg somber uit te zien voor onze (klein)kinderen.

Dirk Vleeschouwer (Hove, 2022-07-03)

#63

Ik onderschrijf volledig het volgende: een waarborging van het recht op de vrijheid van gedachte, de vrije meningsuiting en de academische vrijheid aan de universiteit, zonder het daarom eens te (moeten) zijn met wat er dan exact wordt gezegd/gedacht/... .

Jan Vanrusselt (Bilzen, 2022-07-03)

#64

Ik onderteken omdat de vrijheid van meningsuiting niet enkel essentieel is voor een gezonde maatschappij, ze dient derhalve ook (quasi) absoluut te zijn!

Dirk Seghers (Schoten, 2022-07-03)

#68

Vrijheid van menigsuiting is hoogste goed.
Iedereen is vrij van mening te verschillen, maar ieder is ook vrij een mening te hebben. Het huidige woke klimaat krijgt hoe langer hoe meer fascistische trekjes.

Wim Peeraer (Zoersel, 2022-07-03)

#69

Ik maak mij grote zorgen over de ontwikkeling aan onze universiteiten. In plaats van centra van kritisch denken te zijn, scharen zij zich meer en meer achter het eenheidsdenken van de woke beweging

Francois Clemens (Sint-Gillis , 2022-07-03)

#71

Dit een universiteit onwaardig is.

André Abicht (Heverlee, 2022-07-03)

#73

de vrijheid van mening, van denken en van spreken moet gewaarborgd blijven

Joost-Jan Hysselinckx (9600, 2022-07-03)

#75

Ik voel me onveilig met deze cancel-cultuur

André Van Acker (Bransk, 2022-07-03)

#79

Bij een schorsing is een grondige reden nodig. Niet een meningsverschil.

Barbara Hanssens (Bredend, 2022-07-03)

#81

De personen in kwestie hebben geen fouten gemaakt

Jan Pyck (Ploegsteert , 2022-07-03)

#83

Stop de waanzin!

Jos Lenaers (Diepenbeek, 2022-07-03)

#84

In het gesprek was zowel sprake van slordig taalgebruik in het algemeen als van een eigen slangtaaltje bij sommige allochtonen. Daar is hoegenaamd niets mis mee.

Eric Sorgeloos (Herselt, 2022-07-03)

#87

Democratie is vrijheid om alle meningen te kunnen uiten!

Ingrid Torfs (Duffel, 2022-07-03)

#92

Vrije meningsuiting is een voorwaarde voor demokratie zowel als wetenschappelijk onderzoek.

Godfried-Willem Raes (Gent, 2022-07-03)

#99

Als een universiteit een private reflectie bestraft, dan gaat bij mij het licht uit.

chris de keyser (Landegem, 2022-07-03)

#100

Vrije meningsuiting is een heilig goed. Dit moeten we met alle middelen verdedigen en koesteren. In deze is een compromis onmogelijk.

Remy Appermont (Schoten, 2022-07-03)

#102

Cancel culture = prelude tot Goelag Archipel.
Cancel culture = maoisme in de praktijk.

IVAN DEFORCE (Ieper, 2022-07-03)

#103

Kan een rector schorsen zonder de tuchtcommissie te raadplegen?

Yvan Vanden Berghe (Brugge, 2022-07-03)

#104

Omdat er geen taboe mag bestaan over het toetsen van gedachten en indrukken aan deze van andere mensen. En al zeker niet op universiteiten. Het kan niet dat zulke beknotting maatschappelijk getolereerd wordt.

Patrick Vander Linden (Bierbeek, 2022-07-03)

#106

Hoewel het hier niet gaat om een foute mening is het toch de bedoeling dat zelfs de meest foute mening haar rechten heeft in een vrije en open samenleving. Cancelen en het aanwrijven van een slachtofferrol maakt hier geen deel van uit.

Franky Standaert (Westende, 2022-07-03)

#119

Ik onderteken deze petitie omdat het privégesprek van deze vrouwen helemaal niet 'racistisch' was. Integendeel: ze spraken alleen maar de waarheid! Hun schorsing en publieke blaam zijn dan ook volledig misplaatst en onrechtvaardig.

Koen Vermeiren (Wechelderzande, 2022-07-03)

#126

Ik onderteken omdat ik volledig achter de inhoud van deze petitie sta! Het is een schande voor de universiteit en in het bijzonder voor rector Van Goethem!

Jos Vanneylen (Rijkevorsel, 2022-07-03)

#131

Ik onderteken omdat ik 100% voor vrije meningsuiting ben.

Jozef De Winter (Lokeren, 2022-07-03)

#139

Vrijheid en in het bijzonder vrijheid van meningsuiting gaan mij zeer ter harte. Niemand zou ooit gestraft mogen worden, alleen omdat hij iets gezegd heeft.

Jan Van Der Steen (Overijse, 2022-07-03)

#146

Omdat ik vind dat vrijheid van meningsuiting absoluut is. Zeker als ik die mening niet deel.

Bart Van Eesbeeck (Mechelen, 2022-07-03)

#147

Uiteindelijk zal men nog onze gedachten bestraffen.

Luc Lamine (Rotselaar, 2022-07-03)

#152

Ik teken omdat ik dat woke-gedoe zat ben en omdat de hele heisa in UA naast de kwestie is: dat men het aangekaarte probleem eens onderzoekt en er desgevallend iets aan doet….

Rik Lenaerts (Peer, 2022-07-03)

#153

Wie de Gedankenpolizei niet stopt, mag zich aan nog veel ergers verwachten.

Nicolas de Wilde (Antwerpen Linkeroever, 2022-07-03)

#159

De gedachten zijn vrij, alsook het woord. En wanneer het woord zonder bedreiging wordt gesproken zal het ook onder geen beding bedreigd worden of om welke reden dan ook in de kiem gesmoord worden .

Serge Vandenplas (Wespelaar, 2022-07-03)

#162

Ik vind het schandalig dat iemand geschorst wordt voor het uitspreken van feiten waarvan de echtheid algemeen gekend is. De personen die de privacy geschonden hebben van de stiekem gefilmde en afgeluisterde dames zouden moeten bestraft worden.

Robert CORNU (LINDEN, 2022-07-03)

#167

Pervers lomp liberaal links maakt mij ziek!

Willy Van Gool (Gierle, 2022-07-03)

#168

Een universiteit dient net een veilig, onbevooroordeeld en neutraal plein te zijn voor een open debat rond belangrijke en onbelangrijke zaken. Personen die dit niet uitdragen of deze taak niet aankunnen, zijn niet de rectoren die we als maatschappij nodig hebben.

Rolf Vandoren (Kontich, 2022-07-03)

#169

Ik onderteken omdat ik het eens ben met de stelling ingenomen door de initiatiefnemers en medeondertekenaars van de petitie.

greta lauwers (grembergen, 2022-07-03)

#178

Omdat genoeg genoeg is.

Yves Guffens (kapellen, 2022-07-03)

#180

Wat deze rector tegen de vrije meningsuiting is en tegen de grondrechten.
Hij zou uit zijn functie moeten ontheven worden.

Brigitte Melon (Heers, 2022-07-03)

#181

We verliezen onnodig tijd met flauwekul. Belangrijke zaken worden vergeten daardoor. Zoiets los je op met een begrijpende lach, door iedereen. Alle rassen en personen,.. men zou beter de natuurlijke redenen van verschil onderwijzen..

Mathews Jordan (Wortel, 2022-07-03)

#188

De cancel culture is een van de grootste bedreigingen voor de vrijheden die sinds de Aufklärung en de strijd van ontelbare dappere vrijgeesten onze westerse beschaving tot de meest unieke in de wereldgeschiedenis hebben gemaakt. Woke-isme is het nieuwe totalitarisme en moet met alle middelen worden bestreden.

Marc Schoeters (Antwerpen, 2022-07-04)

#194

Neen aan onderhandse afluisterpraktijken en heksenjachten. Die Gedanken sind frei !

Piet Vancraeynest (Begijnendijk , 2022-07-04)

#195

Ik onderteken omdat ik opkom vóór het recht op de vrijheid van gedachte, de vrije meningsuiting en de academische vrijheid aan de universiteit. De terreur van de cancel culture, woke en de politieke correctheid moet stoppen.

Robert Goemaere (Brugge, 2022-07-04)

#197

Ik onderteken omdat betrokkenen 200% gelijk hadden.

Paul Bonnyns (Leopoldsburg, 2022-07-04)

#198

Vrije mening belangrijk is en de dictatuur van de woke- uniefs wil beëindigen.

Bernard Marcelo (Sint-Niklaas, 2022-07-04)

#199

Woke is een bedreiging voor onze vrijheid en onze welvaart.

Paul Boonefaes (Knokke-Heist, 2022-07-04)

#200

De waarheid & vrijheid belangrijk zijn, ook in een universiteit.

Ward Schelfhout (Oudsbergen, 2022-07-04)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...