Duurzame warmtenetten worden niet gewaardeerd in het energielabel van woningen, een misser!

Opmerkingen

#14

Het warmtenet wel degelijk mee zou moeten tellen. Je zet verduurzaming en hele wijken in de kou.

Marcel van Henten (Schiedam, )

#22

Deze rekenmethode werkt de collectieve toepassing van duurzame warmtebronnen tegen en dat is funest want veel van die bronnen kunnen alleen maar via warmtenetten worden geëxploiteerd, denk aan geothermie en zonthermie.

Arien van der Maas (Bennekom, )

#23

Juist duurzame warmtenetten verdienen een eerlijke waardering omdat die werkelijk bijdragen aan de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Tjapko van Dalen (Veenendaal , )

#31

Mee eens, helemaal als de duurzaamheid van het warmtenet goed is gedefinieerd! Niet zoals biomassa.

Joop Volkers (Haren, )

#33

Als je een particuliere woning stap voor stap verduurzaamd, krijg je een steeds beter energielabel en neemt ook de waarde van je woning toe en de hypothecaire ruimte daarvoor.
Woningcorporaties die stap voor stap hun huizen verduurzamen met een warmtenet, krijgen volgens de huidige systematiek administratief geen beter label, terwijl het label feitelijk wel verbetert. Dat komt omdat alleen de gebouw gebonden maatregelen meetellen en niet de gebiedsgebonden maatregelen, zoals een duurzaam warmtenet (mate van duurzaamheid is niet relevant; want 100% duurzame warmte geeft een hoger label dan 50% duurzame warmte, net als met meer of minder zonnepanelen; er is dan altijd een label verbetering )
Door de huidige systematiek kunnen woningcorporaties administratief niet aantonen dat met een warmtenet hun woningbestand een label verbetering is ondergaan en komen ze in de verleiding om individueel verduurzamen de voorkeur te geven i.p.v. collectieve warmtesystemen zoals wij beogen.
Dat moeten we zien te voorkomen.
Vandaar onze ondertekening.

A.W. de Groot (VEGHEL, )

#36

Ik steun dit voorstel omdat het energielabel inderdaad warmteaanuitingen uitsluit.

Dennis Van Gils (Amsterdam, )

#38

Het een heel vreemd verhaal is dat het energielabel niet vooruit gaat bij aansluiting op een duurzaam warmtenet.

Sandy Hoogendijk (Almere, )

#47

Het niet meenemen van duurzame warmtenetten in de label bepaling de energietransitie vertraagt.

Joris Boschloo (Deventer , )

#56

Duurzame warmtenetten zouden moeten worden beloond en deze methodiek vormt in de huidge wijze voor een serieus probleem. Goed als dit nogmaals wordt bekeken en aangepast.

Jeroen Burger (Arnhem, )

#62

Hiermee onderschrijf ik de notie van Wim Mans

Matthieu Sonnemans (Nuland, )

#63

Goede Initiatieven worden de nek om gedraaid zoals in Nagele

Marian uitdewilligen (Luttelgeest, )

#72

Ik sta achter een beter energielabel met een woning op duurzame warmte.
We moeten van het gas af! Hierbij hebben we alle middelen nodig.

Ton Goossens (Geertruidenberg, )

#78

In de petitie netjes verwoord. Het toont weer eens aan hoe de bureaucratie verstrikt is geraakt in zijn regeltjes en geen hoofdzaken meer kan scheiden van bijzaken. Geen normaal mens die dit kan/wil begrijpen. Kafkaiaans

Jannes Verwer (Rotterdam, )

#79

Omdat ik het eens ben met de stelling

Ton Mestrom (Horn, )

#81

Omdat ik van mening ben dat het noodzakelijk is dat het energie label verbeterd

Lucas Somers (Ede Gld, )

#82

de waardering van extern opgewekte warmte, essentieel is voor de goede prestatiewaardering. Of een zonnecollector op je eigen dak staat of op dat van je buren, of de restwarmte of geothermie van een meter of 10 kilometer ver komt, moet alleen uitmaken vanwege meer pompenergie en meer leidingverlies. Dat moet niet de duurzaamheidwaardering op zich aantasten. Goed tellen is van cruciaal belang voor snelheid, betaalbaarheid en minimale ingrijpendheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Mariette Bilius (Gouda, )

#83

Ik volledig achter de tekst vd petitie sta.

Wim Lones (Oosterwolde Gld, )

#92

wij ondertekenen deze petitie omdat we het belangrijk vinden dat duurzame warmte terug komt in het energielabel voor gebouwen. wij krijgen hier regelmatig vragen over van eigenaren. We zien dat het draagvlak onder eigenaren groter wordt als door de overstap op een duurzaam warmtenet het energielabel van een gebouw verbetert.

Gemeente Rotterdam (Rotterdam, )

#96

Ik onderteken deze petitie, omdat hier op korte termijn verandering in moet komen.

Tanja Haring (Den Haag, )

#97

Warmtenetten een wezenlijke bijdrage (kunnen) leveren aan verduurzaming van woningen

Dick Takkebos (Groningen, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...