Maak van Wylerbergmeer vrij toegankelijk natuurgebied!

Opmerkingen

#6

Natuurgebieden behoren toe aan de gemeenschap, niet aan particuliere bedrijven.

Fierman Baarspul (Ooij, 2021-11-08)

#7

Natuur mij dierbaar is.

Patries Kordelaar (Kekerdom, 2021-11-09)

#8

de natuur verdient veel meer ruimte, ten gerieve van vele mensen

frank saris (leuth, 2021-11-09)

#16

Dit het beste voorstel is voor een gebied dat als zwemplas niet meer lukt, maar wel een parel in de Ooijpolder kan zijn.

Arjan Broers (Kekerdom, 2021-11-09)

#21

Ik onderteken omdat ik als naaste bewoner het Wylermeer natuurlijk en open wil houden

Marijn Nijssen (Beek-Ubbergen, 2021-11-10)

#27

Ik vind het zeer onjuist dat een natuurgebied door een private partij wordt uitgebaat, en dat we beperkt worden in het gebruik ervan. Zo'n gebied is van iedereen!

Theo Drijvers (Nijmegen, 2021-11-10)

#29

Natuur geen verdienmodel is. Het heeft een intrinsieke waarde die ons allen aangaat

Ruud Ruijgrok (Herveld , 2021-11-10)

#33

Het is een prachtig gebied waar ik libellen tel. Behalve de eerste waarneming sinds decennia in de regio Nijmegen van de Sierlijke witsnuit libel, zitten er veel interessante soorten als Bruine korenbouten, Zuidelijke oeverlibel, Metaalglanslibel, Plasrombout en nog heel veel meer interessante soorten. Genoeg reden om met dit gebied heel zorgvuldig om te gaan.

Frans Nillesen (Berg en Dal, 2021-11-10)

#34

Het Wylermeer belangrijk is als schakel tussen heuvelrug en rivier

Jeroen Helmer (Nijmegen, 2021-11-10)

#35

Ik onderteken deze petitie omdat commerciële uitbating in het Wylerbergmeer niet functioneert en al jaren niet doet en het nu tijd is om het gebied terug te geven aan Beek en de Natuur. Om onderdeel te worden van de hele Geldersepoort.

Jelle Abma (Beek-Ubbergen, 2021-11-10)

#38

Ik onderteken omdat de natuurwaarden van het wylerbergmeer achteruit zijn gegaan sinds Leisurelands hier aanwezig is. Ik wil graag dat het weer een toegankelijk natuurgebied wordt.

Bas Janssen (Beek Berg en Dal, 2021-11-10)

#40

Dit unieke natuurgebied onder aan de stuwwal mogen we niet verloren laten gaan. Geen ruimtelijke inrichtingen, geen bouwplannen maar natuur met kleinschalige groene recreatie

Gerlof Hoefsloot (Beek (Berg en Dal), 2021-11-10)

#44

Ik ben als inwoner van zeer bezorgd over de ontwikkelingen rondom het ooit zo mooie Wylerbergmeer. Natuur mag nooit een verdienmodel zijn.

Lucy Sarink (Ooij, 2021-11-10)

#47

Ik teken omdat dit bijzondere stukje Nederland wat door natuurlijke processen ontstaan is beschermd moet worden tegen partijen gericht op winstmaximalisering ipv conservering van de natuur en cultuur historische kroonjuwelen van onze gemeente.

Harold Melssen (Ooij, 2021-11-10)

#48

Ik het volledig eens ben met de schrijver(s) van de tekst die ik heb ondertekend

Pink Tarenskeen (Nijmegen, 2021-11-10)

#62

Voor natuur ben

Ri-ja Meuleman (Nijmegen, 2021-11-10)

#64

Natuur hier de enige functie moet zijn in t waardevolle natuurlijke landschap naast de Duivelsberg en Ooijpolder. Weg asfalt en verregaande recreatie. Alleen vrij zwemmen is hier voldoende naast wandelen en fietsen.

Johan Loermans (Ooij, 2021-11-10)

#68

Ik onderteken omdat ik als voorzitter van de vwg Rijk van Nijmegen mij sterk maak voor de natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder. En nu speciaal het Wylerbergmeer.

Paul Gnodde (Malden, 2021-11-10)

#70

Dit een prachtig stukje natuur is wat behouden mag worden.

Liesbeth de Bruijn (Berg en Dal, 2021-11-10)

#77

Ik onderteken, omdat ik het een goed idee vind om dit gebied aande natuur terug te geven en ook te voorkomen dat er vele projecten worden ontwikkeld die tot overlast en verdere afbraak van de natuur leiden ( in geval van eigenaarschap Leisurelands)!
Groet , Ria Leenders

Ria leenders (Ubbergen, 2021-11-10)

#80

Kijk naar de Duitse kant, gewoon natuurgebied. Is mooi. Liever geen toestanden als glampings.

Tedje Van Asseldonk (Beek, 2021-11-10)

#95

Lie-sure-lands de Beerendonck al heeft verpest met een megasauna en een megaparkeerplaats. Ik teken ook uit protest tegen de gemeentes in onze regio (die eigenaar zijn van Liesurelands) met hun groene praatjes maar grote verpesters als Liesurelands alle ruimte geven.

Gertjan Altena (Nijmegen, 2021-11-10)

#104

Ik wil voorkomen dat het Wylerbergmeer verder gecommercialiseerd gaat worden.

Lonneke Quanjel (Beek, 2021-11-10)

#105

Ik onderteken omdat ik van ons rivierenlandschap en het Wielermeer hou

Jose Wely van (Berg en Dal, 2021-11-10)

#108

Ik onderteken dit omdat ik voor meer natuurlijk landschap ben icm recreatie. Niet meer recreatie ten koste van natuur.

Sander Penders (Beek, 2021-11-10)

#109

Ik het een heerlijke plek vind die beter verdient!

mieke dungen (Nijmegen, 2021-11-10)

#111

Ik teken, omdat het Wylerbergmeer na al die jaren verdient te worden wat het altijd had moeten zijn: natuurgebied!

Eline Lauret (Nijmegen, 2021-11-10)

#112

Heel goed voorstel wat de Ooijpolder nog veel mooier gaat maken.

Johan Frijns (Lent, 2021-11-10)

#118

Omdat het Wylermeer en omgeving terug moet worden gegeven aan de natuur.

Anne-Marie van Ginneken (Vinkeveen , 2021-11-11)

#119

Vanaf eind jaren 60 ben ik een regelmatige bezoeker van het Wylerbergmeer. Als kind er altijd onbezorgd gezwommen en kijk terug op onvergetelijke zomers met als hoogtepunt een royale frietje met van Wim Backhaus. Op latere leeftijd heb ik dit mooie stukje natuur als wandelaar als verbinding tussen polder en bos op z’n juiste waarde weten te schatten. Ik ben bekend met de blauwalg problematiek en deze is niet zomaar op te lossen zo is gebleken. Onder de vleugels van Leisureland is het er zeker niet beter op geworden. Het is een uiterst kwetsbaar stukje natuur daar en als het ei van Columbus van Leisurelands nu gevonden is in het op een andere wijze commercieel interessant maken van het Wylerbergmeer ben ik daar fel op tegen. Leisurelands neem je verlies en geef het gebied terug aan de natuur zodat moeder natuur in alle rust de natuurlijke balans weer kan herstellen.

Olaf Merkus (Beuningen, 2021-11-11)

#120

Ik het niet eens ben hoe er met het Wyler (berg) meer wordt omgesprongen.

Jan Janssen (Berg en Dal, 2021-11-11)

#135

Het is een goed plan. De natuur is de kracht van deze eeuwenoude en prachtige omgeving. Die natuur moeten we koesteren en niet asfalteren en bebouwen.
Want dan is die natuur weg en komt niet meer terug.

Jan Willem van der Hogen (Beek Berg en Dal, 2021-11-11)

#136

Natuurgebieden dienen ten alle tijde beschermd te worden tegen commerciële uitbuiting

Marjolein Pieks (Mook, 2021-11-11)

#137

Er moet vrije recreatie mogelijk blijven in dit natuur gebied . Dat is de charme van deze plas . Zowel zomers als ‘s winters heerst er een zeer gemoedelijke familiale sfeer. Jong en oud geniet van de rust, de plas, de omgeving en in de winter het ijs.

Niet alles hoeft uitgebaat te worden die commerciële organisaties . Juist de initiatieven van de bewoners in de omgeving maken dit een sfeervol gebied .

Lidwien De Haan (Beek-Berg en Dal, 2021-11-11)

#139

Ik sta achter de actie omdat ik tegenstander ben van vercommercialisering van (voormalige) natuurgebieden en reeds verziekte gebieden graag weer terug gewonnen zie door de natuur.

Ruud list (Beek, 2021-11-11)

#142

Dit natuurgebied moet teruggegeven worden aan de natuur.

Wilma List (Berg en Dal, 2021-11-11)

#143

Ik wIl dat dat gebied gemeenschappelijk blijft en niet van een commercieel denkende beheerorganisatieorganisatie
Ik wil er lopen en van de natuur genieten

Bettina Jacobsen (Ubbergen, 2021-11-11)

#148

Goed initiatief!! Helemaal mee eens

Paul Deurvorst (Nijmegen, 2021-11-11)

#161

Het Wylermeer een natuur— en wandel— en zwem/schaatsgebied moet blijven. Met deze vormen van recreatie is het gebied al zwaar genoeg belast.

Hans Engelaar (Beek gem. Berg en Dal, 2021-11-11)

#162

Leisureland, ooit geboren door de privatiserings woede van de overheid rooft alle natuurgebieden om deze commercieel te exploiteren. Geef ons het Wielerbergmeer terug zoals we dat van vroeger kennen. Dat is al beleving voldoende.

Jack Balhan (Nijmegen, 2021-11-11)

#165

De Beekse natuur wil behouden, en de recreatie voor inwoners van de gemeente graag vrij en open houden, zodat wij van dit prachtige natuurgebied kunnen blijven genieten!

Roland Uijen (Beek-Berg en Dal, 2021-11-11)

#174

Meer natuur minder commercie

Walter Hilgers (Nijmegen , 2021-11-11)

#181

Ben het , indien correct weergegeven, 100 % eens met de stelling

Coen Terhorst (Leuth, 2021-11-11)

#186

Vrij toegankelijke natuur is onontbeerlijk voor de rust die de mens behoeft in het drukke Nederland.

Jan Meurs (De rosmolen 34, 2021-11-11)

#188

Natuur in deze tijd prioriteit nummer 1 moet zijn. Altijd. Zonder uitzondering.

Petra Timmers (Tremp, 2021-11-11)

#189

Ik onderteken omdat ik natuur belangrijker vindt dan recreatie waar een verdienmodel achter zit!

Erika Tippelreiter (Nijmegen, 2021-11-11)

#194

Ik onderteken omdat ik het voor de volle 100% eens ben met het feit dat het recreatiegebied Wylerbergmeer weer natuur wordt. Met onderhoud door een natuurorganisatie zoals Staatsbosbeheer of ARK.

Bea Peeters-Nillesen (Nijmegen, 2021-11-11)

#195

Ik vind dat dit gebied voor veel mensen vrij toegankelijk moet zijn

Lex van Rootselaar (Delfzijl, 2021-11-11)

#200

Woningbouw in de kleine kernen op het platteland moet voldoen aan de plaatselijke woningbehoefte. De grootschalige plannen bij Ooij en Erlecom dienen dit niet. Bovendien is de bouwhoogte en schaalgrote een aantasting van de groene ruimte met belangrijke recreatieve, toeristische en economische betekenis betekenis voor heel Nederland en de regio.

Erwin Labijt (Nijmegen, 2021-11-11)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...