#Zorgindeuitverkoop Onderteken de open brief aan Vlaamse parlementsleden over het privatiseringsdecreet

Opmerkingen

#9

Ik onderteken omdat alle middelen die geïnvesteerd worden in de zorg, ook in de zorg moeten blijven.

Jan De Rycke (Gent, )

#10

Ik vrees dat met deze beslissing het resultaat zal zijn dat goede zorg niet meer voor alle lagen van de bevolking toegankelijk zal zijn. En dat is net dat waar we vandaag zo sterk in zijn.

Valerie Boone (Merendree, )

#13

Omdat ik principieel tegen commercialisering van de zorg ben. Winst moet integraal ten goede komen van de werking van de organisatie.

Fran Van Hoorebeke (Brugge , )

#20

De gezondheidszorg is geen privé onderneming en mag niet onderhevig zijn aan de wetten van winst en maximalisaties. Kwaliteit, daar gaat het om!

Hugo Vanvelk (Leuven, )

#25

Het voorstel ondergraaft de kwaliteit van de ouderenzorg.

Filip Spaepen (Ravels, )

#27

Een meer bedrijfsgerichte aanpak van de zorg, die hierdoor sterk gestimuleerd zal worden, leidt aantoonbaar tot nadelige consequenties. Zorg is geen “product”, al weten we bijna niet meer dat het niet zo is.

Mieke Grypdonck (Leuven, )

#35

Privatizering v d zorg zal leiden tot minder kwaliteit. Er zijn genoeg voorbeelden in de woonzorgcentra.

Ludo Hermans (8300, )

#36

Ik onderteken omdat ik het voor een land als België meer dan ondermaats vind dat zorg voor wie een leven lang gezorgd heeft voor wie nà hen komen "gecommercialiseerd" wordt en dus op winst-jacht uit is en niet meer op wel-zijn... dat we zeggen hoog in het vaandel te dragen ... maar in feite verscheuren we ons vaandel...

Zr Gilles Jacinta (Heverlee, )

#43

De zorg moet solidair blijven, een maatschappelijk solidair gegeven en niet het onderwerp van gewin.

Geert Bosma (Beernem, )

#48

Ik onderteken omdat ik dit geen goede evolutie vindt.

Eddy De Winter (Bredene, )

#51

Ik onderteken omdat ik vind dat gemeenschapsgelden niet bij aandeelhouders mogen terecht komen.

Luc Vansteene (Bredene, )

#54

Ik onderteken omdat commercialisering van ouderenzorg leidt tot vermindering van personeelsomkadering en mogelijk ook zorg.

Ignace Temmerman (Hasselt , )

#56

wij willen gaan voor waarden-gedreven zorg

Tom Houthuys (lommel, )

#58

Laat ons eerst een grondig debat voeren over kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg. Hoe slagen we erin om zorgverstrekkers samen met hun patiënten op basis van correcte wetenschappelijke gegevens de juiste keuze te laten maken. Laat ons afstappen van de reactieve zorg en ons richten op proactieve zorg.

Bert Aertgeerts (Leuven, )

#60

mensen zijn niet te koop

marc calmeyn (Zedelgem, )

#69

In plaats van de openbare zorg te grabbel te gooien aan commerciële bedrijven moet de Vlaamse regering deze inzetten om voor iedereen een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg te garanderen.

Lise Vandecasteele (Antwerpen, )

#72

Zorg moet toegankelijk blijven voor iedereen met betaalbare kwaliteitsvolle zorg als prioriteit, niet het winstbejag.

Klaartje Van Cauwenberge (Oosterzele, )

#74

Ik onderteken dit omdat commercialisering van de zorg een regelrechte schande zou zijn.Welzijn van de patient inzetten voor geldbejag=not done!

Sabine Deleu (Zuienkerke, )

#77

Ik het walgelijk dat kwetsbare ouderen herleid worden tot koopwaar waarop kost wat kost winst moet gemaakt worden. Bah !!

Jef Adriaenssens (Lille, )

#78

Als overheid geef je de teugels uit handen wanneer je van zorg een markt maakt mét grote concentraties van privaat eigendom en economische beslissingsmacht. De marktlogica dient het algemeen belang niet. Privatisering zorgt er voor dat publieke middelen wegvloeien naar financiers en niet gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn: zorg verstrekken.

Dries Goedertier (Oudenaarde, )

#86

Zorginstellingen mogen niet commercieel zijn.

Marcel Van Ginneken (Schilde, )

#87

Onethisch vermaatschappelijk van de zorg

Marc Verbeek (Burst, )

#92

Het uitgesproken negatieve advies van de Vlaamse Raad WVG kan niet genegeerd worden.

Wouter Ruyseveldt (Hasselt, )

#101

Zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven, en het moet gaan over kwaliteit en niet kwantiteit!

Evelien De Leeneer (Outer, )

#104

Ik onderteken omdat zorg in het algemeen en zorg voor ouderen in het bijzonder geen commerciële aangelegenheid mag zijn of worden. Op de kap van ouderen mag geen winst gemaakt worden!

Bert Anciaux (Brussel, )

#109

Welzijnszorg en gezondheidszorg dient maatschappelijk aangestuurd te worden, private investeerders wensen op een bepaalt ogenblik steeds return.

Willy Verbraeken (Belsele, )

#113

Het totaal kan mislopen met de zorg

Josee Van Rooy (Lille, )

#117

Omdat tijd en presentie fundamenteel zijn in de zorg, en dit niet op de agenda staat van aandeelhouders.

Nathalie Van Renterghem (Opvoedingstraat 19, Kessel-Lo, )

#124

Commerciële logica onvoldoende garanties biedt voor welbevinden van zorgbehoeftigen

Re Mark (Heverlee, )

#128

Mensen die zorg nodig hebben staan dikwijls (al dan niet tijdelijk) in een kwetsbare positie, dus het is belangrijk dat mensen op dat moment niet worden overgeleverd aan investeerders gericht op winst.

Joris Housen (Boechout, )

#132

Commercialisering van de zorg is geen goed idee

charles BOECKX (LILLE, )

#136

Ik onderteken omdat ik in onze familie heb gezien hoe verschrikkelijk de zorg kan zijn als men het alleen doet voor winst

Gabrielle Corbeel-Christenhusz (Dendermonde, )

#142

Ik onderteken omdat zorg en welzijn simpelweg niet geschikt zijn om de principes van de vrije markt op los te laten.

Sam Pless (Leuven, )

#144

De voorbeelden in het buitenland tonen de desastreuze gevolgen aan van een geprivatiseerd zorgbeleid. Zaag de poten van onze stoel niet af!

Eva Bossuyt (Izegem, )

#149

Mensen helpen en verzorgen moet een doel zijn, geen middel.

Ingrid Crollet (Edegem , )

#151

Dergelijke fundamentele wijzigingen vragen een voorzichtige aanpak en veel overleg. Urgentie houdt een gevaar van oppervlakkigheid in. Onze gezondheidszorg is te kostbaar en te belangrijk om de positieve verderzetting hiervan te hypothekeren.

Peter De Becker (Edegem , )

#157

Ik onderteken omdat ik elke dag zie hoe ouderen uitgeperst worden in commerciele wzc met minimum dienstverlening

Malou Doumen (Mechelen, )

#167

Ik onderteken omdat ik mij zorgen maak over een toekomst die betaalbaar blijft

Liliane Stevens (Bertem, )

#170

zorg en "commercie" zeer moeilijk verenigbaar zijn

Frank Schillewaert (Brugge, )

#174

Ik teken omdat menselijke zorg te belangrijk en te impactvol is om over te laten aan de wetmatigheden van een winstgedreven groei-en besparingsplanlogica.

Jo Beelen (Leuven, )

#175

Ik onderteken omdat er eerst een grondig debat dient te gebeuren. In dit debat wordt bekeken onder welke voorwaarden privé-investeerders eventueel wel kunnen aangetrokken worden maar enkel in het kader van sociale ondernemingschap met beperkte inspraak en een vooraf goed afgesproken beleid en rendement waarbij herinvesteringen in kwaliteit van de zorg ook wordt meegenomen.

Benrard Landtmeters (Merchtem, )

#176

Commercialisering van de zorgsector leidt ongetwijfeld naar minder kwaliteit en minder toegankelijkheid voor de kwetsbaren. Immers het doel is niet meer "de zorg" maar de winst voor aandeelhouders.

Veerle Van de Broek (Borsbeek, )

#177

Geen commercialisering van de zorg!!!
Belang van een solidaire en zorgzame samenleving waarvoor de gemeenschap mede verantwoordelijkheid, onder meer financiering van de zorg en betaalbaarheid van de zorg voor de gebruiker, moet opnemen.

Mathieu Drijkoningen (Maaseik, )

#180

Ik onderteken deze petitie omdat zorg niet te commercialiseren valt. Dit zal een zeer nadelige invloed hebben op de patiënt en zijn naaste. We moeten net trots zijn op het solidariteitsmechanisme dat we in ons land hebben. Door commercialisering dreigen we met een klassengezondheidszorg te eindigen; met welke dure woorden men ook het tegendeel tracht aan te tonen. We hebben reeds voorbeelden genoeg in binnen- en buitenland.

Dries Neyrinck (Asse, )

#183

Het is ethisch onaanvaardbaar om geldgewin na te streven op kosten van de zwaksten in onze maatschappij én hier bijkomend overheidsmiddelen voor aan te wenden.

Kris Breugelmans (Lille, )

#187

privatisering geen goede zaak is

barbara Vancamelbeke (aalter, )