Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#1610

Psychiatrie zonder bureacratie vd gemeente! Welzijn van de patienten is in geding!

Ingrid Kersbergen (Castlebar, 2021-06-24)

#1617

Ik teken deze petitie. Vanaf het allereerste beginners er veel te veel mis gegaan, bij Gemeentes ( zonder kennis). , bij bureaucratische in het leven geroepen afdelingen om alles te controletoren. Met onvoorstelbaar veel administratie voor praktijkhouders en zorgverleners. En dit alles ten koste van hulp aan kinderen. Schandalig!!

Annya Hendriks (Langenboom, 2021-06-24)

#1619

Het echt een drama is

Annemarie VdWeem (Vught, 2021-06-24)

#1623

Ik onderteken omdat de aanbieders en gebruikers van de jeugdGGZ het verdienen dat er eindelijk serieus met de jeugdzorg wordt omgegaan.

Jacqueline A-Tjak (Emmer-Compascuum, 2021-06-24)

#1633

Red de zorg voor kinderen die het psychisch moeilijk hebben!

Ellen Fliers (Gorinchem , 2021-06-24)

#1635

Ik vind dat we deze o zo belangrijke zorg beter moeten regelen!

Danielle Klaassen (Ambt delden, 2021-06-24)

#1647

De decentralisatie was gedoemd en is gedoemd om te mislukken. De opdracht voor gemeentes in onuitvoerbaar en de versnippering is belangrijkste oorzaak van verdere afbraak.

Freek De Bruijn (Zeist, 2021-06-24)

#1652

Dit hard nodig is

Aafke van de Groep (Bunschoten-Spakenburg , 2021-06-25)

#1654

Ik onderteken omdat jongeren in de knel geholpen moeten worden. Omdat we nu moeten wachten op de beschikking om verder te kunnen behandelen. Omdat er miljarden verloren gaan aan bureaucratie en onnodige controles. Omdat iedereen het zat is.

Mieke Rademaker (Dronten, 2021-06-25)

#1658

Ik onderteken deze petitie, omdat ik als professional veel leed zie bij mijn cliënten door geen begrip, inzicht en bezuinigingen bij de gemeenten.
Ivonne

I. Gerritsen (Oldemarkt, 2021-06-25)

#1670

Omdat mijn oudste dochter ook al veel te lang moet wachten op gepaste hulp en begeleiding. Als het goed is nog min een half jaar wachten terwijl ik al bijna een jaar geleden om hulp heb gevraagd

Nanda Vervoort (Boxtel, 2021-06-25)

#1671

De jeugdzorg is er niet beter op geworden sinds de decentralisatie. Kosten lopen samen met de wachtlijsten op, sneu voor de cliënt/het gezin en frustrerend voor de hulpverlener.

Jolanda van Tatenhove (Hoogkarspel , 2021-06-25)

#1672

- Omdat kinder&jeugdpsychiatrie geen jeugdzorg is, maar ernstige (mentale) ziektebeelden zou moeten behandelen
- Omdat er door het versnipperde jeugdzorg landschap geen evidence based zorg/behandeling meer geboden kan worden

Thea Strieder (Amsterdam, 2021-06-25)

#1675

De kinderen de dupe zijn van de huidige maatregelen

Magriet Hofstee (Hollandscheveld, 2021-06-25)

#1680

Ik onderteken omdat ik in het samen werken met jongeren met autisme en hun ouders de afhelpen jaren steeds meer schrijnende verhalen hoor over onhoudbaar lange w wachttijden, problemen die verergeren, gemeente ondersteuners die komen en gaan. Verder merk ik in mijn contacten met de gemeenten hoeveel tijd mijn organisatie moet steken in gesprekken over product afspraken en andere zaken die niets te maken hebben met waar we voor zijn: jongeren die zijn vast gelopen, helpen om weer mee te kunnen doen, zinvol bezig te zijn, zelfstandiger te worden.

Karin Brouwers-Jansen (Eindhoven , 2021-06-25)

#1684

Ik onderteken omdat er nu gezinnen in gevaar zijn en mensen niet de juiste zorg krijgen die ze verdienen.

Lieselotte Breure (Tilburg , 2021-06-25)

#1687

Ik in de praktijk een stortvloed aan niet aangepakte problematiek de volwassene psychiatrie aan zie komen. Naast het allerbelangrijkste aspect dat kinderen in de kou staan, betalen we elke euro die bespaard zou zijn tientallen keren opnieuw terug aan zorg aan maatschappelijke schade.

Ook het zorg landschap is onherstelbaar beschadigd, iedereen met ervaring is weg, zie mijn moeder die gelukkig voor haar met vroeg pensioen kon. Want doorwerken in die chaos had haar anders in de ziektewet doen belanden.

Hidde Kleijer (Groningen , 2021-06-25)

#1688

Ik de nadelen van de decentralisatie dagelijks in mijn werk als jeugdhulpverlener tegen kom.

Maurice Paters (Groningen, 2021-06-25)

#1693

Ik teken dit omdat dit onvoorstelbaar leed en schadevbij kinderen veroorzaakt die juist in deze levensfase in de bloei van hun leven zouden moeten staan.

Marjon Van der Steen (Nijmegen, 2021-06-25)

#1698

Het beter is dat de hulp snel wordt ingezet ipv het Gemeentelijk getreuzel in Gebieds teams en alle ambtelijke bemoeienis.

Jikke ten Berge-v.d.Schaaf (Harlingen, 2021-06-25)

#1704

Laat deze kinderen en hun ouders niet stikken!

Lidie Farro (Enschede , 2021-06-25)

#1705

Omdat het schrijnend is dat we al in het eerste kwartaal moeten melden aan ouders/jeugd dat wij de aanmelding niet kunnen oppakken omdat het budgetplafond al gehaald wordt met de huidige wachtlijst.

Amber van der Poll (Noordwijk, 2021-06-25)

#1707

Ik onderteken omdat ik het schrijnend vind om te zien dat er zoveel geld verspild wordt en ondertussen de zorg zo uitgehold wordt dat ten koste gaat van zoveel kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Marlou Hoeksma (Utrecht , 2021-06-25)

#1708

Gezond verstand laten prevaleren.

Paula Zimmerman (Breukelen, 2021-06-25)

#1709

De huidige systematiek onwerkbaar is en ten koste gaat van zowel de cliënten als wij als zorgverleners.

Miranda Tong Sang (Amstelveen , 2021-06-25)

#1715

Wij aan den lijve ervaren hoe erbarmelijk het gesteld is met de jeugdzorg. Wij hebben een niet functionerend wijkteam. Mensen met onvoldoende kennis en wel macht. Onze zoon krijgt geen passende hulp. Alles is aanbodgericht en niet passend ipv vraaggericht.

Linda Schuijs (Rotterdam, 2021-06-25)

#1724

Zie dat er teveel jongeren zijn die niet de hulp krijgen die ze mi verdienen. Deze jongeren zwerven van loket naar loket en krijgen geen gehoor en al helemaal geen behandeling. Hoe langer deze mensen zonder hulp zitten, hoe erger de klachten zich zullen ontwikkelen.

Sandra Vermeulen (Schalkhaar, 2021-06-25)

#1727

De jeugd meer en sneller hulp gun. De wachtlijsten veel te lang.

Marjan Penninga (Zuidlaren, 2021-06-25)

#1729

Het water staat aan onze lippen, het kan niet langer zo

Herman Gommers (De rips, 2021-06-25)

#1730

Omdat kinderen beter georganiseerde zorg verdienen

I vd Ven (Lent , 2021-06-25)

#1731

Ik dagelijks als professional met de gevolgen te maken heb en mijn cliënten mij aan het hart gaan!

F.A. Praat (Apeldoorn, 2021-06-25)

#1734

Ik onderteken omdat er zoveel mis is gegaan. Wat een hoop verdriet sinds de overheveling van zorgtaken! 😓

Bep Schilder (Zutphen, 2021-06-25)

#1738

#jeugdsprong

Gerco Schep (Tilburg, 2021-06-25)

#1739

Het is een dysfunctioneel gedrocht.
Ik ben voor opheffen van de decentralisatie!!

Jacqueline Van der Made (Doorn, 2021-06-25)

#1741

De situatie in de zorg nijpend is. Er is verandering nodig.

Rianca Hak (Kinderdijk , 2021-06-25)

#1744

De decentralisatie heeft zoveel haken en ogen, waar de kinderen, gezinnen en professionals de dupe van zijn geweest. Veel verspilling aan geld en tijd, wat ten koste gaat van de juiste hulp voor het kind. Gemeentes hebben 2 verschillende petten op, wat naar mijn inziens ethisch niet goed samen gaat (het geld potje bewaken én beslissen over het wel/niet toewijzen van hulp). Laten we allemaal weer gaan doen waar we goed in zijn!

Martine Ooteman (Ijmuiden, 2021-06-25)

#1750

De jeugdzorg is echt waardeloos, slecht georganiseerd, niet toegankelijk en ernstig arbeidsintensief.

Reny Spiering (Rozenburg, 2021-06-25)

#1752

Ik onderteken, omdat er iets moet gebeuren dit gaat fout zoals het nu gaat

Monique Pol (Winschoten , 2021-06-25)

#1753

Ik de zorg voor (jonge) kinderen slecht toegankelijk vindt door alle veranderingen!

S Lucassen (Utrecht, 2021-06-25)

#1755

Ik onderteken omdat ik me de ogen ogen uit de kop schaam voor dit "welvarende" land

Michael ten Broeke (Zevenaar, 2021-06-25)

#1757

Ik teken omdat ik het schrijnend vind dat kinderen 1,5 jaar op hulp moeten wachten. Er niet voldoende (crisis) opvang is voor deze doelgroep. Gemeentes kampen met enorme tekorten waardoor hulp stop gezet of uitgesteld word

Marjolijn Martens (Velsen noord , 2021-06-25)

#1761

De lange wachttijd en de versnipperde kennis bij de gemeentes

Sytske Nawijn (Diepenveen , 2021-06-25)

#1766

De wachtlijst voor hulp voor kinderen en jongeren is VEEL te lang!!!!

Maud Zandvoort (Noordwijk, 2021-06-25)

#1776

Ik onderteken omdat ik mij ernstige zorgen maak hoe mijn collega’s en ik gezinnen nog kunnen helpen.

Roos Winkel (Heemstede, 2021-06-25)

#1784

Kinderen die tegen problemen aan lopen ( welke problemen dan ook ) horen juiste zorg te krijgen die er nodig is om ze te ondersteunen, begeleiden en te helpen waar nodig. Als ouder van een dochter met autisme weet ik hoe hoog de nood is en het is ontzettend verdrietig wat voor gevolgen het heeft sinds de gemeente de zorg over genomen heeft. WANT ZE KRIJGT DE JUISTE ZORG NIET. MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN !!!!!!!!!!!! Ik kan er een triller over schrijven hoe slecht de ggz voor kinderen geregeld is sinds de gemeente het overgenomen heeft. Diep diep triest !!!!!!!!! Het maakt niet uit of je bij de huisarts of kinderarts aan de bel trekt omdat je je grote zorgen maakt. Je wordt altijd terug gestuurd naar de gemeente, om te huilen !!!!!! Je staat als ouder machteloos !!!!!!!!

Peggy Gorissen (Hoensbroek, 2021-06-26)

#1785

Het was can het begin al duidelijk dat als de gemeente het uitvowringsorgaan zou worden, het over geld zou gaan ipv over mensen. Het is mij een raadsel hoe men in Den Haag heeft kunnen denken dat een gemeente, zonder de benodigde kennis en ervaring, de verantwoordelijkheid voor een zo kwetsbare groep zou kunnen dragen.

Helaas hebben de afgelopen jaren aangetoond wat voor een heiloze weg men ingeslagen is, alle goede bedoelingen en inspanningen ten spijt.

Ik vroeg een tijd geleden aan iemand in het management van een GGZ organisatie of hij zijn werk nog wel leuk vond. Het antwoord voor wat betreft het ondersteuning bieden aan kwetsbare jongeren was volmondig JA.

Maar voor wat betreft de kant van het contracteringsgedeelte met alle bureaucratie en toename van administratieve druk van dien, en het continuiteitsvraagstuk dat als een zwaard van Damocles boven elke organisatie hangt als gevolg hiervan, was het antwoord een volmondig NEE.

Veel van de zorgorganisaties werken in allerlei gemeentes. Elke gemeente stelt andere eisen. Het is onbegrijpelijk dat we aan de ene kant administratieve laaten willen verlagen en aan de andere kant de administratieve drukte voor zorgorganisaties onder het kleed verdwijnt!

Ik teken deze petitie van harte!

Jonathan Heesen (Deventer, 2021-06-26)

#1797

In mijn werk dagelijks de gevolgen zie van de transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Steeds langere wachtlijsten, bureaucratisering en kansenongelijkheid!

Jacomine Clements (Ommen, 2021-06-26)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...