Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#1402

Het ongekend is hoe slecht het met de jeugdGGZ gaat.

Leonieke Breunis (Maassluis , 2021-06-24)

#1408

We kinderen moeten helpen, als dat nodig is

D Zwaan (Amsterdam, 2021-06-24)

#1415

er heel veel fout is gegaan, er werd ten eerste gelijk bezuinigd waardoor er goed personeel werd ontslagen ,daardoor moesten er mensen ingehuurd worden die vele malen duurder waren, Dan de Gemeente die hier niet op berekend was er veel fouten en niet deskundige mensen paraat waren kinderen hierdoor niet meer op tijd geholpen werden ,dit al jaren achtereen nu de tekorten teveel opgelopen ,steeds meer kinderen hier de dupe van dreigen te worden ,draai het terug en maak een goed aanspreekpunt !

Geke Hogeslag (Bosschenhoofd, 2021-06-24)

#1417

Ik teken, omdat de jeugdzorg faalt. Er zijn te grote verschillen tussen gemeentes. Er is te weinig maatwerk.

Milou Van Rooij de Vries (Maarssen , 2021-06-24)

#1420

Ik onderteken omdat het schrijnend is en ethisch onverantwoord hoe weinig kinderen de juiste hulp krijgen en dat de hulp ook nog eens kwalitatief onder de maat is. Dat zorgt nu en in de toekomst voor grote persoonlijke en maatschappelijke problemen.

Marloes Kool (Waddinxveen , 2021-06-24)

#1421

Ik de jeugdhulp waar ik werkzaam ben als lig en bureaucratisch ervaar. Grote verschillen tussen gemeentes in wat wel en niet vergoed wordt en in tarieven. Bij doorverwijzing door ons, worden vaak partijen afgewezen: met kiest voor grote, logge ‘ketenpartners’ met lange wachtlijsten ten koste van flexibele, kleinere praktijken. Eisen SKJ ervaar ik ook als knellend en in ons werk niet helpend.

Ilse Reijgwart (Heerenveen , 2021-06-24)

#1423

Het is al veel te lang een grof schandaal. Tevoren was al duidelijk dat dit niet ging werken en inmiddels is de jeugdzorg vrijwel verdwenen…

M Lamers (Houten, 2021-06-24)

#1424

Onze kinderen hebben de toekomst. Het is een schande toekomstige generaties op te zadelen met problemen die voor een groot deel voorkomen kunnen worden.
We hebben in Nederland een fantastisch groot centrum voor kinderoncologie waar alle kennis samengebald is en wordt. Maar de psychische gezondheid van kinderen en jongeren wordt gefragmenteerd over de schutting van de gemeente gegooid. Vaak zonder de benodigde expertise.

Wim de Lau (Driebergen , 2021-06-24)

#1428

Ik onderteken omdat ik vind dat de decentralisatie van de jeugdzorg teruggedraaid moet worden.

Jolien Poel (Schattenmuhle, 2021-06-24)

#1429

Ik onderteken omdat ik dagelijks de gevolgen zie van wat er gebeurt als niet de inhoudelijke professional (samen met kind en ouders) de richting van de behandeling mag bepalen, maar een ambtenaar die een korte cursus volgt. Het is maatwerk. Collega’s die dreigen over te stappen op een ander beroep, omdat ze het leed niet langer meer verdragen waar ze hadden kunnen ingrijpen maar niet mochten… ouders die moeten leuren met hun kwetsbare kind en pas geholpen worden als het eigenlijk te laat is en de weg terug naar ‘normaal’ zo ontzettend veel langer en moeilijker is geworden.
Wanneer laten we iedereen weer doen waar hij goed in is? En zoeken we verbinding met elkaar zodat we elkaar kunnen aanvullen, ipv dat iemand bepaalt voor jou als zorgverlener dat je klaar bent? Samen staan we sterk inderdaad, maar nu staan vooral veel mensen samen alleen.

Lotte Van Dijk (Arnhem, 2021-06-24)

#1430

Ik het volkomen eens ben met de petitie.

Nico Smits (Borne, 2021-06-24)

#1434

goede zorg en voorkomen beter is dan genezen

Marieke Pluk (Amsterdam, 2021-06-24)

#1437

Ik in een jeugdzorgorganisatie werk, die voor verschillende gemeenten werkt. Iedere gemeente heeft zijn eigen eisen qua verantwoording/ registratie.
Daar worden we niet goed van. Ik registreer als ambulant hulpverlener steeds meer, terwijl toch de bedoeling was dat we minder dit soort secretariële werkzaamheden zouden doen!

Veroni Rietmole te (Amsterdam, 2021-06-24)

#1440

Ik het eens ben met de stelling. Dit is niet werkbaar voor patient, ouders en andere zorgverleners.

T Lut (Aalsmeer, 2021-06-24)

#1443

Ik het belangrijk vind dat er goede zorg is voor kinderen met psychische problemen.

Riekje Kattenbusch (Delft, 2021-06-24)

#1449

Ik zie dat sinds de jeugdzorg naar de gemeentes is gegaan de energie gaat zitten in beschikkingen rond krijgen . Wat vaak amper lukt . Veel minder tijd voor behandeling.

Nina Kleinsmit (Hoogeveen, 2021-06-24)

#1452

Ik onderteken omdat ik gezien heb hoeveel geld en moeite weggevloeid is om het nieuwe stelsel op te zetten en te laten draaien. Geld en moeite die besteed hadden moeten worden aan adequate jeugd ggz. Wat een verspilling.

Elke Heidsieck (Groningen, 2021-06-24)

#1454

De gevolgen van de decentralisatie plus bezuiniging nu al desastreus zijn voor kwetsbare kinderen en nog desastreuzer (en op de lange duur nog onbetaalbaarder) worden als het nieuwe kabinet niet ingrijpend investeert en hervormt. De Jeugdsprong geeft al een fantastische aanzet tot positieve verandering, de Jeugd-GGZ moet daar ook in worden meegenomen.

Tamme Bergsma (Hoogland, 2021-06-24)

#1460

Geestelijke gezondheidszorg hoort net als pediatrie binnen de gezondheidszorg en niet binnen de sociale zorgomgeving.

M.J. Abbink-de Roos (Wierden, 2021-06-24)

#1462

ik zie en merk dat jeugdzorg niet bij de gemeente thuis hoort.

monique eggink (holten, 2021-06-24)

#1463

Als huisarts zie ik wat de decentralisatie jeugdGGZ voor negatieve consequenties heeft voor betreffende jeugd, ouders, gemeentes, GGZ en huisartsen. Een onhaalbare zaak op de huidige manier!

Mirjam Lunter (Leusden, 2021-06-24)

#1466

ik het kwalijk vind dat het afhankelijk is van in welke gemeente je woont om als kind de juiste en tijdige psychologische hulp te krijgen. Het zorgt voor onnodig lange wachtlijsten en te weinig specialistische zorginstelling wat de wachtlijsten verder verlengt. Ieder kind heeft recht op goede zorg.

Nathalie Vogel (Amersfoort, 2021-06-24)

#1467

Mijn wens om vrijwilligerswerk te doen bij humanitas jeugdsupport is voor mij bij voorbaat niet ok ivm het kennelijk veelvuldig voorkomen van bv suïcidaliteit en er is vraag naar begeleiding van lover boy slachtoffers: dit zijn mi taken van goed opgeleide professionals.

Ants Postma (s Hertogenbosch , 2021-06-24)

#1468

ik sinds 1995 als vrijgevestigde werk en
sinds de jeugdzorg bij de gemeente is ondergebracht mijn werk steeds minder goed kan doen. Na aanbesteding werd de huisarts als doorverwijzen naar de vrijgevestigde buiten spel gezet. Het niveau daalt aanzienlijk, de problematiek neemt toe en de medicus krijgt ten onrechte een positie in de zijlijn. Veel belangrijke aspecten van de problemen en oplossingen blijven daardoor verborgen.

Corry Gendt (Alphen aan den Rijn, 2021-06-24)

#1470

Ik onderteken deze petitie van harte. Mijn zoon liep jarenlang bij een fantastische jeugdpsychiater van het Triversum maar moest toen over via de gemeente naar hier iets in de buurt, we waren verhuisd maar altijd naar Hoofddorp teruggegaan vanwege het fijne contact. Bevorderde het een en ander niet kan ik je zeggen. Dus bij deze!

Olga

Olga Biere (Wormerveer, 2021-06-24)

#1471

Ik onderteken omdat de specialistische jeugdGGZ sinds de decentralisatie onvoldoende en ongelijk beschikbaar is voor kinderen en jongeren met acute, ernstige en complexe problematiek.

Pety So (Rotterdam, 2021-06-24)

#1475

Ik de ellende de ervaar als je jeugdhulp nodig hebt en niet in de juiste gemeente woont. De verschillen zijn immens.

Caroline Bijman (oud Zuilen, 2021-06-24)

#1479

Er teveel en te log systeem is geworden. Daarbij zijn er verschillende regels per gemeente.

Frea Wessels (Aa en Hunze, 2021-06-24)

#1480

Omdat ik nauw betrokken ben bij de jeugdzorg/jeugd-ggz e de afgelopen jaren met eigen ogen de desastreuze gevolgen van de decentralisatie van de jeugd-ggz gezien heb. Het kan zo echt niet langer!

Hetty van Velzen (Berkel-Enschot, 2021-06-24)

#1488

De huidige situatie onhoudbaar is

Mildred Evers (Heemstede, 2021-06-24)

#1493

Ik onderteken omdat ik zeven jaar geleden als inspecteur al voorzag dat de jeugdzorg hier ernstig onder zou gaan leiden. Helaas had ik niet voldoende invloed en heb ik (weer) gelijk gekregen.

Marianne Durkstra (Harfsen, 2021-06-24)

#1496

De situatie is niet langer houdbaar is en de jeugd verdient goede zorg die met de huidige wet niet geregeld is.

Frida Van der Veeken (Breda, 2021-06-24)

#1498

De Jeugd(hulpverlening) is verkwanseld aan de markt. En ook nog eens overgeheveld aan de gemeentes die er niets mee kunnen.

Nicolaad Balk (Noordlaren, 2021-06-24)

#1500

De gemeente in mijn ogen verre van competent is om zulke beslissingen te nemen, het een potje van meningen en standpunten wordt (goede toegang in de ene gemeente, slechte in de andere) en in mijn (slechte) ervaring ook de privacy van jeugdige cliënten en hun ouders met de voeten wordt getreden. Wat mij betreft is de decentralisatie een drama.

Iris de Voogd (Diemen, 2021-06-24)

#1503

Ik vind dat de jeugdzorg meteen weg moet bij de Gemeenten, zelf heb ik een dwangstoornis en hoe jonger hulp wordt geboden hoe beter, maar dan wel door prifessionals!!

Wies van Holst Pellekaan (Den Haag, 2021-06-24)

#1505

Ik al 40 jaren vind dat de jeugdzorg beter moet op allerlei gebied en zeker na de decentralisatie waardoor bereikbaarheid en kwaliteit nog verder achteruit is gegaan.

Anjo Schuite (Heiloo, 2021-06-24)

#1507

Ik onderteken deze petitie omdat ik slechts nadelen heb ervaren voor de kinderen die bij ons in zorg zijn. Te late verwijzingen, weigeringen om behandelingen te betalen, instellingen die omvallen, etc etc

Jetty Noltes (Groningen, 2021-06-24)

#1508

Decentralisatie is geldverslindend gebleken terwijl de wachtlijsten nog nog nooit zo lang geweest zijn. Echte deskundigheid wordt hierbij stelselmatig onderschat.

Ieke van Tilburg (Amsterdam, 2021-06-24)

#1513

De JGZ weer flexibel toegankelijk moet worden en het geld in de zorg moet rollen in plaats van achter het gemeenteloket

AYN Schouten (Amstelveen, 2021-06-24)

#1517

Ik onderteken deze petitie omdat de transitie nog steeds niet heeft opgeleverd wat de politiek verwacht had. Er alleen maar meer werk is gemaakt van geïnstitutionaliseerd wantrouwen in de gezondheidszorg wat zich weerspiegeld in de overmaat aan administratieve last. Psychiatrie inclusief kinder- en jeugdpsychiatrie recht heeft op een positie binnen het medische zorgsysteem.

Elise Wardenier-Moers (Holthees, 2021-06-24)

#1522

Veel goede therapeuten zijn gestopt vanwege de transitie. Ik schaar mijzelf daar ook onder. Verschrikkelijk jammer voor de GGZ. Bovendien zijn niet erkende hulpverleners/coaches als paddenstoelen uit de grond geschoten. Wat de kwaliteit niet ten goede is gekomen naar mijn idee.

Eefke Faasen (Zwolle, 2021-06-24)

#1531

Ik zoveel lees/hoor over de zorg die door de gemeente wordt uitbesteed maar waar de professionals niet hun vak kunnen uitoefenen omdat ze gebonden zijn door de regelingen die zijn getroffen. Je laat de gemeente toch ook niet beslissen of een knie operatie wel of niet moet worden uitgevoerd en op welke manier dat moet worden gedaan. Er staan nu (te) veel kinderen en ouders in de kou omdat de juiste zorg niet voor handen is.

Carline Visser (Berkel en Rodenrijs , 2021-06-24)

#1540

Het is zo nodig om het weg te halen bij de gemeenten, het loopt helemaal spaak, zo triest voor degenen die hulp nodig hebben

Anne Wielinga (Leiden, 2021-06-24)

#1542

Ik onderteken de petitie omdat ik als professional in de behandeling van eetstoornissem bij kinderen en jongeren te maken heb met lange wachtlijsten en te weinig behadelmogelijkheden...Hierdoor nemen klachten toe en staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren onder grote druk tot achterstanden toe.

Janneke Jonkman (Almere-Haven, 2021-06-24)

#1547

Iedereen recht heeft op goede, toegankelijke zorg zonder wachten!

Jo-Anne Rehorst (Waddinxveen, 2021-06-24)

#1551

Mijn vrouw werkt in de jeugdzorg en ik zie hoe het nu veel slechter loopt dan vroeger

Jacob Ennema (Zwolle, 2021-06-24)

#1552

De decentralisatie is een fiasco; ellenlange wachtlijsten en gezinnen die steeds dieper in een zwart gat worden gezogen. Onze jeugd verdient zoveel beter!

Cindy Stam (Diepenheim, 2021-06-24)

#1560

Het belangrijk is dat iedereen hulp krijgt. Het werkt zo niet!

Lieke Schoenmaker (Nijmegen, 2021-06-24)

#1567

ik in mijn werk als arts van volwassenen vaak hoor dat zij als ouders van kinderen met problematiek moeilijk de goede zorg voor hun kind kunnen regelen.

Marjo Ramakers (Rotterdam, 2021-06-24)

#1575

Ik onderschrijf de hierboven geschreven petitie

Antje Rameau (Boazum, 2021-06-24)

#1580

Ik het onaanvaardbaar vind dat de wachttijden zo erg oplopen en de regering maar roept wij gaan die en die probleemgroepen hulp bieden

Henk van der Horst (Angerlo , 2021-06-24)

#1593

Ik heb zie en ervaar hoe slecht het gaat in de ggz

Corine Borgmann (Ijmuiden, 2021-06-24)

#1594

De jeugd ggz is uitgehold, de wijkteams leveren niet wat ze zouden moeten leveren; veel kinderen geraken hierdoor tussen wal en schip.

Roos Weersink (Groningen, 2021-06-24)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...