Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#1001

Ik al jaren ervaar hoe lang kinderen en ouders moeten wachten op geschikte hulp.

Claudi Wolf (Alkmaar, 2021-06-22)

#1005

Decentralisatie heeft voor veel kinderen en ouders rampspoed gebracht ipv hulp.
Jeugdzorg moet met de grootste spoed terug naar een behoorlijk niveau.

Marij Van den Berg (Westervoort, 2021-06-22)

#1006

ik me grote zorg maak over kinderen die in nood zijn en veel te lang moeten wachten op hulp.

vera van den bemt (etten-leur, 2021-06-22)

#1009

Ik onderteken omdat ik de ellende ten gevolge van de decentralisatie van dichtbij heb meegemaakt.

Alina Harris (Zutphen , 2021-06-22)

#1031

Ik onderteken omdat ik sinds de centralisatie merk dat kwetsbare jongeren te vaak en te lang op de zorg die zij nodig hebben moeten wachten. Professionals 30% meer tijd kwijt zijn aan administratie; Tijd die we niet meer kunnen besteden aan de hulp voor deze doelgroep. Zowel ouders als hulpverleners zich zorgen maken over de financiering van de behandeling terwijl zij al zwaar belast zijn met de zorgen om hun kwetsbare kind.
Kinderen soms niet de zorg kunnen krijgen die noodzakelijk is omdat het niet door de gemeente wordt vergoed.

Laura van Nalta (Hoorn, 2021-06-22)

#1032

Een gezonde samenleving een stevige Jeugd-GGZ nodig heeft. Op gemeentelijk niveau is er te weinig expertise om hier sturing aan te geven engste dit gepaard met extreem hoge administratie lasten, waardoor goede professionals het vak verlaten. Rampzalig gewoonweg.

Koos Bartels (Almere, 2021-06-22)

#1035

Zowel prive als in mijn werk de onnodig opgeworpen barrières ondervindt

Carin van der Linden (Deurne, 2021-06-22)

#1038

De wachtlijsten voor kinderen en jongeren zijn te lang. De route(s) naar de juiste hulp en/of behandeling zijn te omslachtig. (Veel) gemeentes maken de contractering erg omslachtig.

Reindert Krul (Stompetoren, 2021-06-22)

#1042

Medische zorg en politieke belangen kunnen niet samen. Ouders en kinderen zijn de dupe, professionals gedesillusioneerd.

Berdy van der Meer (Apeldoorn, 2021-06-22)

#1044

Ik onderteken omdat het schrijnend is te zien hoeveel kinderen er dringend hulp nodig hebben en het niet krijgen. Dat in een land als Nederland is onbegrijpelijk voor mij. Er moet geld bij en het moet beter uitgedacht worden.

Marjoleine Boomsma (Amsterdam, 2021-06-22)

#1049

Ik in de ggz werk en de negatieve gevolgen van dichtbij mee maak.

Hagar ter Kuile (Amstelveen, 2021-06-22)

#1059

In de praktijk zie ik dat het niet werkt. Het is een verkeerde vorm geweest van bezuinigen.

Ria Kerkvliet (Zoeterwoude, 2021-06-22)

#1060

Het regent klachten. Er niet op korte termijn wat gebeuren.

Angela Verkuijlen (Schijndel, 2021-06-22)

#1061

De doelstellingen van de decentralisatie zijn nooit bereikt.

Henk Vermeulen (Bergen op Zoom, 2021-06-22)

#1066

Ik werk binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en ik ondervind dagelijks de ellende vd decentralisatie.

Nico Teunissen (ARNHEM, 2021-06-22)

#1074

Het is een bezuinigingsmaatregel geweest waarachter hetzelfde negatieve gedachtengoed achterzat als bij de toeslagenaffaire. Mensen die hulp nodig hebben stellen zich aan en leunen ten onrechte op de hardwerkende Nederlanders.

Frank Huismans (Leiden, 2021-06-22)

#1087

Er mensen zijn die snel hulp nodig hebben en nu een halfjaar moeten wachten. Dat kan niet

Philippine Ledeboer (Breda, 2021-06-22)

#1097

Ik zie dat gemeentes te lang wachten met het inzetten van de juiste zorg, wat juist meer (en duurdere) problematiek veroorzaakt.

Marjolein Zocca (Enschede , 2021-06-22)

#1101

De dictatuur moet uitgeschakeld worden!

J. Onno Dekker (11160 Lespinassiere, 2021-06-22)

#1105

Ik het hardgrondig oneens ben met de eerder gemaakte keuze de jGGZ mee te laten gaan in de decentralisatie. Dagelijks zie ik (en ervaar ik) hoe fout die keuze was/is.

Ronald Gordijn (Den Haag, 2021-06-22)

#1106

Ik onderteken dit omdat ik het volledig steun (decentralisatie terugdraaien in het belang van alle clienten die hulp behoeven!).

Marielle van der Haas (Alphen aan den Rijn, 2021-06-22)

#1119

Ik zie dat de jeugdzorg in verval raakt door:
- slecht opererende gemeentes. De lokale jeugdzorg dreigt een log ambtenaren-apparaat te worden waar de cliënt de dupe van wordt
- budgetplafonds zorgen voor een dichtslippende jeugdzorgsector, lange wachtlijsten en grote kans op crisis in gezinnen
- crisisopvang is niet toegankelijk, met alle gevolgen van dien
- takenpakket van wijkteams transformeert naar veiligheidsmedewerker ( zoals bij Veilig Thuis en Jeugdbescherming). Wijkteam medewerkers worden hier niet adequaat voor uitgerust, gefaciliteert of gehonoreerd.

Cornelis Kloos (Oegstgeest, 2021-06-22)

#1128

Ik onderteken omdat de huidige zorgvorm alleen maar meer geld en administratieve lasten kost

Anne Krabbendam (AMSTERDAM, 2021-06-22)

#1140

Omdat psychische hulp accuut nodig kan zijn, net zoals medische.

Lot Boshouwers (Arnhem, 2021-06-22)

#1144

Het is duidelijk dat decentralisatie de GGZ er niet beter op heeft gemaakt.
De wachtlijsten zijn schrikbarend lang en het is te aantrekkelijk om mensen met niet te complexe problematiek in behandeling te nemen waardoor juist degenen die het het meest nodig hebben aan de kant blijven staan.

Alexandra Russel (Bussum, 2021-06-22)

#1145

De decentralisatie niet heeft gebracht wat er van verwacht werd. In de praktijk is zorg minder toegankelijk., komen mensen later bij hulpverleners en is de administratie toegenomen.

Colin Valkema (Hardenberg, 2021-06-22)

#1147

Ik onderteken omdat de jeugd GGZ niet langer aangestuurd kan worden door gemeenten met hun financiële gestuurde visie en alle wisselende afspraken van alle gemeenten!!!!!!!!!!

Judith Niessen (Maarsbergen, 2021-06-22)

#1150

Ik onderteken omdat ik in mijn werk merk dat het niet werkt dat gemeentes het zorgaanbod bepalen.

Marjolein Van Leeuwen (Zeist, 2021-06-22)

#1151

Ik alleen maar terugval en beperkingen in behandelen ervaar

Corrie Laernoes (Groenekan, 2021-06-22)

#1154

Om.me heen hoor en zie schijnende voorbeelden van kinderen die veel te lang moeten wachten op een behandeling wat heel schadelijk is voor kinderen hun verdere ontwikkeling, wat uiteindelijk veel hogere kosten met zich meebrengt Ik ben 86 , nooit eerder in m n leven , zoveel kinderen gezien die op de een of andere manier dringend hulp nodig hebben. !! Wat is er met de jeugd aan de hand???te volle klassen ? Geen goed onderwijs huisvesting ? Te weinig contact met de natuur

Jeanne Van Leeuwen (Hellevoetsluis, 2021-06-22)

#1159

Ik onderteken omdat ik veel jeugd in de knel zie en te lang moeten wachten!

Klazina Begeer (Waddinxveen, 2021-06-22)

#1160

De JGZ volledig naar de klote gaat

Eric Boerop (Almere, 2021-06-22)

#1163

De jeugd heeft de toekomst en dat moet zo blijven.

Hans Oosting (Alkmaar, 2021-06-22)

#1169

Ik onderteken omdat ik vind dat de kinderpsychiaters aan de voordeur van de jeugd ggz moeten diagnosticeren en indiceren voor de passende zorg voor jeugd!

Christine van Boeijen (Apeldoorn, 2021-06-22)

#1175

Ik ervaar direct hoe jonge mensen die hulp nodig hebben gedupeerd worden door wachtlijsten, willekeur en ondermaatse hulpverlening. Centraliseren en investeren in kwaliteir van zorg is Nu nodig!

Thijs Houben (Zoeterwoude , 2021-06-22)

#1185

Er iets moet veranderen aangaande onderwerp.

Jason Van rooijen (Amsterdam, 2021-06-22)

#1189

De gemeenten geven met de nieuwe aanbestedingen alle verantwoordelijkheid uit handen aan een paar grote consortia. Dan zijn we de controle over de jeugdzorg helemaal kwijt. Het wordt een veld van zorgcowboys.

Nelleke Mulder (Leusden, 2021-06-22)

#1194

Ik onderteken omdat de zorg voor kinderen nóóit meer een sluitpost op de begroting mag zijn.

Iris Volkers (Wapenveld , 2021-06-22)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...