Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#816

ten bate van professionele kwaliteit, overzicht van wat aan hulp nodig is - kwalitatief, kwantitatief, waarmee ook financieel - en gelijke kansen cq rechtsgelijkheid gebruikers; einde aan verspilling door dure aanbestedingsprocedures; samenwerking i.p.v. concurrentie; jeugd-GGZ geen speelbal meer van plaatselijke financiële afwegingen / bezuinigingen.
Dit is een greep uit vele argumenten, waarmee zeker niet gezegd is dat de problemen zullen zijn opgelost als de jeugd-GGZ weer landelijk kan worden georganiseerd..

Janneke Bergstra (Castricum, )

#819

Ik onderteken omdat ik dagelijks geconfronteerd wordt met de wijze waarop gemeenten invulling geven aan de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet (het sociale domein).

Peter de Pagter (HAARLEM, )

#822

duidelijk is dat de decentralisatie rampzalig heeft uitgepakt voor zowel de jeugd als de gemeenten. Hoe eerder deze fout wordt hersteld hoe beter

Agnes Scholing (Driebergen, )

#829

Ik onderteken omdat de decentralisatie funest is voor onze kwetsbare kinderen en hun gezinnen!!! We moeten weer kunnen doen wat nodig is voor ieder kind en ieder gezin!!!!

Erny Slink (Broek op Langedijk, )

#844

Het een duidelijk verhaal is dat dit systeem gefaald heeft

Kim Molenaar (Wervershoof, )

#847

Ik onderteken omdat ik zie in het echte leven dat zoveel kinderen de goede zorg die ze verdienen niet krijgen. Kinderen zijn flexibel. Dat wil zeggen dat ze goed buigzaam zijn en zo veel opsteken van goede zorg. Wat ze goed kan helpen in de jaren erna. En nu ontbreekt het vaak hieraan. Helaas vaak een gemiste kans.

Martine Geene (Beekbergen, )

#852

stop dit drama!

frans reynderd (Dieren, )

#854

Omdat er te veel kinderen en jongeren buiten de boot vallen!

Lydia v.d.Zanden (Zwolle, )

#857

Goede integrale zorg zo vroeg mogelijk door deskundigen is essentieel. Vermarkting is funest en gemeenten hebben de knowhow niet.
Sowieso moeten ouders/opvoeders altijd meebehandelt worden (het systeem).
Hierin investeren (en in leren opvoeden, emotiereguleren, mentaliseren voordat mensen kinderen krijgen en zodra ze ouders zijn) gaat een heleboel schelen in de volwassen ggz, arbeidsongeschiktheid(suitkeringen), bijstand, criminaliteit, verslavingen, inclusie, burenruzies, etcetera etcetera... Investeer in ouderschap en jeugdzorg dat verdien je dubbel en dwars terug als samenleving zowel in centen als in leefbaarheid!
(Ik ben patiënt in de sggz en zie hoeveel mensen door onkundige ouders in hun jeugd ernstig beschadigd zijn, door alle! Dsm-classificaties heen!) Zo dus ook in het onderwijs investeren...om capaciteit en kennis te hebben om kinderen/jeugd diversiteit te leren waarderen, te leren samenwerken, mentaliseren, emotiereguleren, etcetera.

Erna van Maaren (Driebergen-Rijsenburg, )

#863

Omdat ik het beste wil voor de cliënten!!!

Kim Van der Meijs (Hoorn , )

#866

Kinderpsychiatrische behandeling hoort in het medische domein. En hoort als zodanig geen gemeentelijke voorziening te zijn

L Kalverdijk (Groningen, )

#869

Ik het geheel met Menno eens ben. Actie is vereist.

Marjolijn Kraaij (Velp, )

#874

Ik de afgelopen jaren heb toegezien hoe we tekort schieten in het bieden van de juiste zorg.
Jongeren komen veel te laat binnen bij de GGZ. Er is dan al veel aangemodderd en jongeren zijn de hoop op verbetering kwijt geraakt.

Janette De Groot (BREDA, )

#878

Het systeem van de Jeugd GGZ is ziekmakend, kwetsbare kinderen en hun gezinnen raken er in bekneld. Goed opgeleide professionals kunnen de hulp niet bieden zoals dat nodig is maar moeten pappen en nathouden omdat er nota bene winsten gedraaid moeten worden.

Trudy Van Gorsel (Santpoort, )

#884

Ik het eens ben met deze kwestie.
Niet alleen eens maar ook uit ervaring sprekend. Er moet iets gedaan worden aan betere jeugdzorg!!

P Jans (Grave, )

#885

De decentralisatie vertraagt, is kostbaar en heeft tot nu toe alleen maar geleid tot meer regels. Ik ben voor minder regels en meer vertrouwen in geregistreerde professionals. Daarbij moet budget mee kunnen verhuizen naar een andere gemeente of een andere zorgverzekeraar.

Charlotte van der Wall (IJlst, )

#886

Ik, vanuit mijn professie, zeer schrijnende cliënten zie en de situatie waarin zij zich bevinden. Een slechter plan, als decentralisatie van de jeugdGGZ, is er niet!

Caroline Kraaij Geerts (Heeswijk Dinther, )

#900

Het is schrijnend hoe de kwaliteit van de jeugdzorg teloor is gegaan terwijl er zoveel expertise is in Nederland

Anita Timmer (Groningen, )

#902

Ik de transitie en de gronden die men er voor aanvoerde altijd volstrekt ongeloofwaardig en irrelevant heb gevonden en voorzag dat het op een ramp zou uitlopen .

R.g. Mentink (hilversum, )

#903

Gemeentes niet competent zijn. JeugdGGZ is politiek een landelijke verantwoordelijkheid.

Rob van der Horst (Amsterdam , )

#906

ik onderteken dit omdat na 2015, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugd GGZ dramatisch achteruit is gegaan.

Walter Gerritsen (Lettele , )

#915

Ik onderteken omdat alleen dit in lijn is met de rechten van het kind (en gezin)!

George Westermann (Puth, )

#918

Ik onderteken omdat ik niet geloof in decentralisatie van de jeugdGGZ

Karin Breeker (Schagen, )

#919

Deze waardeloze wet teruggedraaid moet worden.

M Damhoff (Nieuwe Pekela, )

#932

Teveel bezuinigingen op zorg, onderwijs en politie heeft alles al uitgehold. Zorg voor mensen, zeker de zorg die erger leed kan voorkomen, moet veel beter.

Karin Rozenhart (Almere, )

#935

Ik onderteken omdat ik het vanaf het begin oneens was met de transitie, omdat we allemaal zagen aankomen wat er zou gebeuren, en omdat dat nu gebeurd is. Jeugdzorg moet centraal geregeld en gefinancierd, niet per gemeente,

Kitty Kilian (Utrecht, )

#963

Omdat we NU de jongeren dè adequate steun en begeleiding moeten bieden waardoor ze straks als volwassene weerbaar en mentaal sterk in het leven staan en verder bouwen aan gelijke kansen voor iedereen.

Irene De Haas (Blokker, )

#966

Ik zie dagelijks in mijn werk het schrijnende resultaat van de decentralisatie van de jeugdGGZ.

Annelies Schraa (Rijssen, )

#970

Het moet afgelopen zijn met het in de kou laten staan van jongeren in nood. Dat is een beschaafde samenleving onwaardig.

Guus van Riel (Wijhe, )

#971

Het schrijnend is hoe kinderen en jeugdigen de dupe zijn geworden van een bizarre transitie

Micha-ela de Groot (Alkmaar, )

#974

Er te weinig expertise is voor jeugdzorg en GGZ bij de gemeente. Er teveel schijven zijn voordat het kind op de juiste plek komt.

Rosalie Den Dekker (UTRECHT, )

#977

Decentralisatie heeft niet geleid tot betere zorg. Wel voor administratieve rompslomp en lange wachtlijsten. Samen kunnen ze beter onderhandelen en belangen behartigen. Ook verminder je daarmee de administratieve last.

Mark Hermsen (Loo, )

#993

Als wij niet meer voor onze jeugd kunnen zorgen, is het met de toekomst slecht gesteld.
Gemeenten hebben geen verstand van Kinder- en jeugdpsychiatrie , daarom moet de decentralisatie terug gedraaid worden.

Maaike Anne Frieling (Alkmaar , )

#994

Ik onderteken omdat elk kind, ongeacht in welke gemeente het woont, recht heeft op dezelfde uitstekende Jeugd GGZ. De misplaatste bezuiniging van de centrale overheid moet worden terug gedraaid en de gemeentenmoeten de opdracht om dit te organiseren ook terug geven. Zij hebben hun hand overspeeld en kunnen kunnen ook niet langer aan hun bewoners uitleggen dat hun begroting enorme gaten oploopt door de inkoop van Jeugd GGZ

Rob Schonck (Oosterbeek , )

#996

Ik onderteken, omdat ik het volledig eens ben met de Petitie.
Ik weet dat er steeds meer therapeuten afhaken in de jeugdzorg door toedoen van de decentralisatie. De kwaliteit van de jeugdzorg is hard onderuit gegaan.
Hopelijk luisteren de verantwoordelijken (Tweede Kamer, regering en zorgverzekeraars) naar de petitie.

Boelo Boelens (Epse / Amersfoort, )

#999

Ik onderteken omdat geestelijke gezondheidszorg van jongeren een specialisme is waar goed opgeleide en ervaren professionals voor nodig zijn en geen gemeentelijke ambtenaren met meningen en oordelen.

Annemarie Rodenburg (Krimpen aan den ijssel, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...