Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#202

Professionals moeten weer mogen beslissen wat inhoudelijk belangrijk is, zonder dat geld de leidraad is.
Gemeente is een extra ondeskundige schakel.

Anneke Eenhoorn (Castricum, 2021-06-19)

#204

Het belangrijk is voor de hulpverlening dat t geld op de juiste plek komt via mensen die daar verstand van hebben!

Corine Hofstra (IJmuiden, 2021-06-19)

#207

De zorg voor jeugd en kinderen nu onvoldoende beschikbaar is en voor professionals de administratieve druk enorm is toegenomen.

Lucretia Fonseca (Goor, 2021-06-19)

#209

Zo vele gezinnen jongeren en kinderen nu niet op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben , het systeem zelf luxewet code zwart voor de jeugd ggz

Marie-Louise Aendekerk (Rotterdam, 2021-06-19)

#214

Omdat het nu niet goed georganiseerd is

Tinka van Velthoven (Laren nh, 2021-06-19)

#225

In mijn praktijk kom ik in aanraking met de vreselijke gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg. Voor de jeugdigen zelf, maar ook voor hun ouders, brussen en andere betrokkenen. Onnodig veel schade wordt hiermee veroorzaakt.

Josefine Boertjens (Ede, 2021-06-19)

#230

Ik onderteken omdat ik als kinderpsychiater zie wat voor negatieve effecten de huidige decentralisatie gebracht heeft: slechte zorg voor de ziekste kinderen, zeer veel administratie en gemeentemedewerkers die op de stoel van hulpverlener gaan zitten, onbewust onbekwaam. Teveel collega’s met jeugdexpertise zie ik uit het werkveld vertrekken en daar maar ik mij met het oog op de patiënten nu en toekomstige patiënten grote zorgen over.

Marinda Koopmans (Hoorn , 2021-06-19)

#231

Dit kan zo niet langer. Zorgelijke situatie!

Petra Lont (Hippolytushoef , 2021-06-19)

#234

De zorg voor kinderen ondermijnd wordt door willekeur, onkunde, onvermogen, slechte organisatie, bureaucratie en discriminatie indien deze belegd blijft bij gemeenten, ongeacht de veelal goedbedoelde inzet, maar vaak tekortschietende acties van ambtenaren, immers ook onderdeel van een niet-adequaat systeem.

Marie-José van Hoof (Leiden, 2021-06-19)

#235

Het kan zo niet langer!

Sabina Holst (Zeist , 2021-06-19)

#237

De decentralisatie is een mislukt project. De wachtlijsten zijn eindeloos zowel voor jeugd als volwassenen. Fouten toegeven en weer terug naar kwaliteitszorg.

Jeroen Lemmens (ARNHEM, 2021-06-19)

#239

Ik onderteken omdat de ramp niet nog groter moet worden.

Cassandra Zuketto (Nieuwegein, 2021-06-19)

#243

Ik zeer bezorgd om de continuïteit van de beste zorg - mijn werk is 1e pedagogische hulp bieden aan cliënten. In dit systeem zijn er veel barrières voor zowel de hulpbehoevende als ook voor degenen die hulp bieden. Deze onnodige barrière kost veel; het verergerd in veel gevallen problemen van de cliënt, het vertrouwen in het systeem, werknemers vallen uit, wat uiteraard ook geld kost.

Tjomme van Zwet (Wijdenes, 2021-06-19)

#249

Omdat ik me ernstig zorgen maak over de jeugdGGZ

Annemiek Geleijnse Huisman (Castricum, 2021-06-19)

#250

Ik onderteken omdat al in 2014 duidelijk was dat de jeugdwet een ramp zou worden voor kind en gezin. Alle voorspellingen over de dramatische gevolgen van deze wet zijn bewaarheid geworden. De landelijke overheid gooide de jeugdzorg bij de gemeenten over de heg tegelijk met een enorme bezuiniging. Een schande!

Trudi Vogel (Ilpendam, 2021-06-19)

#253

Ik net als de KJPstchiaters van mening ben dat de Specialistische JeugdGGz niet bij de gemeenten thuishoort en inmiddels meer dan bewezen is dat de keuze dit wel te doen voor de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren uiterst schadelijk is!!

Sabine De Vreede (Maastricht , 2021-06-19)

#258

Met name de complexe ernstige ziektebeelden niet thuis horen bij noodlijdende organisaties binnen het sociaal domein.

Chantal Koopmans (Zutphen, 2021-06-19)

#259

Jeugdzorg dient om de jeugd te gaan en om zorg, maar in het huidige systeem zijn beide op de achtergrond komen te staan. Het is onmogelijk om overzicht te houden en kinderen krijgen daardoor niet de behandeling die ze nodig hebben.

Harold Herrewegh (Alphen aan den Rijn, 2021-06-19)

#262

De Jeugdwet de kinder- en jeugdpsychiatrische hulp in Nederland steeds meer en meer naar de tering helpt gaan

Alain de Jong (Ommen, 2021-06-19)

#269

De kinderen en de gezinnen krijgen nu te vaak niet de hulp die ze nodig hebben op het moment dat ze het nodig hebben

Gabrielle Frederiks (Haarle , 2021-06-19)

#271

De decentralisatie de kinderen die psychiatrische zorg nodig hebben ernstig te kort doet, postcode zorg en lange wachtlijsten, instellingen voor specialistische jeugdhulp al jaren te weinig rendement maken om op den duur financieel te overleven, ontwikkeling van het vak kjp stagneert, maar vooral dat bureaucratisering, versnippering en verlies van regie bij professionals in huidig gedecentraliseerd stelsel alleen maar erger wordt.

Marco Bottelier (Amsterdam, 2021-06-19)

#276

Als POHGGZ soms echt niet meer weet hoe te adviseren en verwijzen.

Willem Vonk (Nieuw Weerdinge , 2021-06-19)

#277

Ik onderteken deze petitie omdat ik als GZ psycholoog de jggz de afgelopen jaren kapot heb zien gaan, ten koste van kwetsbare kinderen en hun ouders. Want ik ben geen machine en een kind is geen product.

Tirtsa Ehrlich (Badhoevendorp , 2021-06-19)

#281

Ik onderteken, omdat een medisch specialist die het verschil tussen een appendicitis of een simpele buikgriep moet beoordelen, ook niet aan de gemeente budget of professionele beslissingsruimte hoeft te vragen. En opdat gemeenten niet meer met o.a. ondoorgrondelijke Europese aanbestedingen kwalitatief goede jeugdhulp onmogelijk maken.

René Zijlstra (Utrecht, 2021-06-19)

#288

Het heel belangrijk vind

Pauline Kuin (Grootebroek , 2021-06-19)

#293

Decentralisatie Jeugdzorg is een ramp.

Frans Holdert (Amsterdam, 2021-06-19)

#295

Ik zelf al 2jaar zoek en 2x ben afgewezen omdat ik teveel hulp vroeg.

Kimmy Bouwman (Oisterwijk, 2021-06-19)

#299

Als psychiater de ellende ervan meemaak

Stef Linsen (Nijmegen, 2021-06-19)

#301

Wij medisch specialisten zijn en betaling door de gemeentes gedaan wordt waar gemeenten echt geen goed zicht hebben op psychiatrie en er steeds weer wisselende mensen zijn die er over beslissen

Margo Maiwald (WAGENINGEN, 2021-06-19)

#303

Jeugdzorg niet door gemeentes geregeld moet worden.

Apm Kokke (Doorn, 2021-06-19)

#304

Wat doen we de jeugd te kort die het zo lastig hebben

Vincent Smit (Alkmaar, 2021-06-19)

#307

Ik onderteken omdat de decentralisatie moeten worden teruggedraaid. Het is een grote flop gebleken met veel meer administratie, ongelijkheid per gemeente en lange wachtlijsten

Ellen van Anraad (Houten, 2021-06-19)

#308

Het verbeterd moet worden!!

Fatima Koalal (Alkmaar, 2021-06-19)

#311

Ik teken omdat ik in mijn werk de enorme negatieve effecten merk van de decentralisatie. Een grote fout die gemaakt is en waarvan de ellende alleen maar voortduurt.

Irma Komdeur (Heiloo, 2021-06-19)

#315

Ik onderteken omdat er bij gemeenten te weinig deskundigheid is, de verschillen per gemeenten te groot zijn, de administratieve lasten en marktwerking te veel gewicht wordt toegekend, en daarmee gezinnen en kinderen te laat en/of geen passende hulp geboden wordt

L Schermer (Castricum, 2021-06-20)

#316

Hierdoor de doelgroep geslachtofferd wordt aan onwerkzaame regelgeving

Carl Ottow (Zeist, 2021-06-20)

#317

In elk geval meer geld erin : het was gewoon een bezuinigingsmaatregel

scarlett Hamers (Breda, 2021-06-20)

#318

Ik merk in de klinische praktijk dat decentralisatie een verkeerde zet is geweest en de zorg niet ten goede komt.

Selene Bond-Veerman (Volendam, 2021-06-20)

#323

Schrijnend lange wachtlijsten in de jeugd GGZ.

Kees Aleman (Oud-Beijerland, 2021-06-20)

#325

Mijn beide kinderen gebruik maken/hebben gemaakt van de jeugd ggz.

Marion Murray (Apeldoorn, 2021-06-20)

#326

Ik onderteken omdat ik teveel collega’s uit de jeugdzorg heb zien vertrekken vanwege rompslomp met (vaak niet vakbekwame) ambtenaren die weliswaar ook maar gewoon hun werk doen en vanwege het moeten onderhandelen met teveel gemeenten naast elkaar.
Het kind betaalt de rekening, nu en straks .

Pim van Dun (Zegveld, 2021-06-20)

#327

De gemeentes niet deskundig zijn voor jeugdzorg

Gre Nieuweboer (Bergen, 2021-06-20)

#332

Ik onderteken omdat de kinderen die hulp nodig hebben nu het slachtoffer worden vd de liberalisatie van de hulpverlening

Paul Pesie (Bergen nh, 2021-06-20)

#335

De hele decentralisatie van de jeugdzorg van meet af aan één grote dwaling is geweest.
De autonomie terug moet naar de professionals.
Dat maakt de zorg beter, dat maakte de zorg weer goedkoper!

Lot Postmes (Aerdenhout , 2021-06-20)

#346

De psychiatrische zorg sinds de decentralisatie nagenoeg ontoegankelijk is geworden.

Marie Lies Van Steenderen (Utrecht, 2021-06-20)

#348

Het tijd is om de zaken weer op orde te krijgen!!

Karin Ros (Eemdijk, 2021-06-20)

#350

Iedere professional van tevoren al zag aankomen waar dit toe zou leiden. Protesten hielpen voorafgaand aan de invoering niet; hopelijk wordt er nu wel geluisterd. Het kalf is wel te water maar hopelijk nog niet verdronken.

Elis Stevelmans (BIlthoven , 2021-06-20)

#354

Kinderen en jongeren hebben recht op medisch specialistische zorg onder dezelfde voorwaarden als volwassenen

Esther Roelfsema (Groningen, 2021-06-20)

#355

Ik teken omdat de Jeugdzorg een drama is. De focus ligt op kinderen die het niet nodig hebben, het gemis is groot bij de kinderen die het wel nodig hebben. Jeugdzorg moet daarnaast betere (psychologische) opleiding krijgen en wegblijven van vooroordelen. Feitenonderzoek is belangrijk!

Ines Hoedemaeker (Bussum, 2021-06-20)

#356

Er nu veel te weinig van het jeugdbudget echt bij de zorg voor de jongeren terecht komt

Mary Den Oudsten (Groenekan , 2021-06-20)

#362

Ik dagelijks de tekortkomingen in het huidige “systeem”zie!

Fred De Meijer (Haarlem , 2021-06-20)

#364

GGZ geregeld via de gemeente onhoudbaar is gebleken. Nodeloos ingewikkeld, traag en onlogisch. Tijd voor veranderinf

Geeske Wichers (Alkmaar, 2021-06-20)

#370

Te veel jongeren en hun ouders veel te lang moeten wachten op hulp en deze zorg nooit een bezuinigingspost mag zijn/worden.

Folgert Roelfsema (Stadskanaal, 2021-06-20)

#371

Draai decentralisatie NU terug

Saskia Wijga (Heerhugowaard, 2021-06-20)

#376

Ik vanuit mijn functie te vaak tegenkom dat kinderen veel te lang moeten wachten op een goede behandeling

Anja Dijkhuis (Zoeterwoude , 2021-06-20)

#379

Kwalijke gevolgen decentralisatie op zorg.

Chiara Bijl (Amsterdam, 2021-06-20)

#384

Jeugdzorg al jaren ondermaats is en reorganisaties het hebben verslechterd

T Bontes (Heerhugowaard , 2021-06-20)

#388

In belang van alle kinderen en jongeren!

Jacqueline Van de sande (Sheerenberg , 2021-06-20)

#394

Ik als kinderpsychiater heb gemerkt dat de kwaliteit van zorg achteruit is gegaan o.a soir oplopende wachtlijsten en stijgende administratielast en bureaucratie.

Femke Valentijn (Ouderkerk aan de Amstel , 2021-06-20)

#396

Jeugd betere zorg verdiend, op gemeente niveau ontbreekt vaak inzicht wat nodig is en valt het niet mee om jeugdzorg prioriteit te geven (veel te korten waar ook geld voor nodig is). Kortom systeem werkt niet!

Karolien Van Heerwaarden (Alkmaar , 2021-06-20)

#400

bij psychische nood is meer dan een half jaar wachten te lang en verspilling

A K (Groningen, 2021-06-20)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...