Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#2402

Ik het absurd vind dat een medische professie, nota bene kinderen betreffend, ondergebracht is bij gemeenten die nauwelijks kennis hebben op dit vlak. En de ramp die eenieder met verstand van zaken voorspelde, is zich aan het voltrekken...

Mandy Stommen (Budel, 2021-07-08)

#2408

Het een drama vind dat jongeren met ernstige aandoeningen vaak te laat zorg krijgen. Ook het risico dat ze die niet krijgen omdat het geld op is, is mensonterend.
Goed is de inzet van betere samenwerking en ketenzorg.

Elsbeth Klaver (Zuidwolde , 2021-07-08)

#2413

De jeugd moet gelijk psychologische hulp kunnen krijgen als dat nodig is. En niet 10 maanden op een wachtlijst moeten staan of langer.

Talitha Hoppe (Santpoort-Zuid , 2021-07-08)

#2420

De decentralisatie van de JeugdGGz moet ongedaan gemaakt worden en wel nu! Kinderen, jongeren en hun gezinnen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben en hulpverleners worden uitgehold. Deze situatie moet stoppen.

Odette de Theije (Ysselsteyn, 2021-07-09)

#2422

Ik onderteken omdat het aan alle kanten vast loopt.

Chaim Huijser (Amstelveen, 2021-07-09)

#2423

Omdat mijn vak enorme klappen heeft gehad door de decentralisatie en daarmee de jeugd. Persoonlijk heeft het mijn vrijgevestigde kinder-en jeugd psychiatrische praktijk de nek omgedraaid. Het idee dat het weer op orde komt vervult mij met hoop dat ik ooit weer terug kan keren op die plek om mijn bijdrage te leveren.

Linda Dil (Amsterdam, 2021-07-09)

#2424

Ik onderteken omdat ik me ernstig zorgen maak over de jeugd die moeilijk aan de juiste hulp kan komen en omdat ik me zorgen maak over mezelf ( raak gedemotiveerd) en over mijn collega’s.

Marijke Feijtel (Halsteren, 2021-07-09)

#2427

het van werkelijke wijsheid getuigt als een zorgzame overheid op foute keuzes terug kan komen.

Roeland Walburgh Schmidt (den Haag, 2021-07-09)

#2432

Ik onderteken omdat ik zie dat kinderen niet op tijd hulp krijgen

Roos Hauzer (Venlo, 2021-07-10)

#2437

GGZ voor jongeren, evenals GGZ voor 18+, is een medische discipline. Dit behoort onder de zorgverzekering te vallen. Gemeentelijke budgetten mogen hierin geen (beperkende) rol spelen. Ook ontbreekt de inhoudelijke deskundigheid bij gemeentes. Het is niet hun vak tenslotte en het is daardoor nauwelijks verwijtbaar dat zij hierin tekortschieten. Intussen zien we de schrijnende tekortkomingen (die door zorgprofessionals overigens voor 2014 al nadrukkelijk voorzien werden).
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald….

Willemien Boland (Diemen, 2021-07-10)

#2438

Alle bureaucratie voorbij gaat aan wat essentieel is: het leveren van de juiste zorg

Tim Fleijsman (Noord Scharwoude , 2021-07-10)

#2442

Ik heb gezien dat er een enorme bureaucratische rompslomp is ontstaan, die veel tijd en geld kost. Er zijn forse overheadkosten bij de gemeente. De privacy van kinderen en ouders wordt geschonden. Dit allemaal in het belang van het kind??

Fetsje Harmanny-Wiersma (bontebok, 2021-07-10)

#2443

Te veel kinderen krijgen niet de juiste zorg, je moet leuren met patiënten omdat het budgetplafond in mei al is bereikt, elk jaar uren onderhandelen over ADHDzorg contracten, per gemeente andere eisen, andere registratiesystemen, veel kastje-muur en gefrustreerde zorgverleners die gewoon het beste willen voor de patiënt…
Graag per gisteren terug…

Anouk Dings-Lammertink (Zutphen, 2021-07-10)

#2447

Dit moet echt veranderen!

Iris de Vreede (Utrecht, 2021-07-10)

#2458

Er veel moet veranderen in de jeugdzorg

Miep Kerkhoffs (Maastricht, 2021-07-11)

#2462

Bij het verdwijnen van de decentralisatie kunnen de wachttijden korter worden of verdwijnen .

Hetty Hart (Abcoude, 2021-07-11)

#2464

Ik het een slechte zaak vind dat de psychiatrische zorg per gemeente voor kinderen sterk kan verschillen. Dit zou veel beter centraal geregeld kunnen zijn

Gerben Nissink (Amsterdam , 2021-07-11)

#2466

Het een vergissing betreft de kj ggz aan openbaar bestuur weg te heven

Loek Geominy (Nijmegen, 2021-07-11)

#2469

Financiële aspecten van decentralisatie ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

Tara Gottschalk (Voorschoten , 2021-07-11)

#2471

De huidige situatie is onhoudbaar en gaat ten koste van de kinderen en jeugd!

LCAM van Dongen (Heemstede, 2021-07-11)

#2477

Op dit moment gaat teveel geld voor hulp aan de kinderen en jongeren en hun gezinnen op aan controle en bureaucratie. Ook gaat er teveel tijd naar uitleggen aan mensen die onvoldoende bekend zijn met psychiatrie, maar wel beslissen over hulp, waarom iets wel of niet nodig is. Er blijft geen tijd over voor netwerken op een zinnige manier.

T. Thielen (Helmond, 2021-07-11)

#2479

Ik onderteken, omdat naast de voordelen van regie bij de gemeentes, de nadelen van uitsluitend gemeentelijke regie de S-GGZ al jaren steeds verder uithollen ten koste van de jeugdigen en hun ouders om wie het gaat

Boudewijn Gunning (Diepenveen, 2021-07-12)

#2487

Het was altijd al een slecht plan

Karin Croonen (Utrecht, 2021-07-12)

#2489

Ik onderteken omdat ik zie dat heel veel kinderen en jongeren en hun ouders onvoldoende adequaat worden behandeld en begeleid.

Sabina Groen (Arnhem, 2021-07-12)

#2499

Betere jeugdzorg met centrale verantwoordelijkheid daarvoor

Marjan Hoogerheide (Amsterdam, 2021-07-13)

#2500

Ik als huisarts zie dat de problemen in de jeugdzorg niet zijn opgelost door de decentralisatie maar alleen maar zijn toegenomen. Mn voor complexe problemen

J Korte (Den haag , 2021-07-13)

#2505

De hulp voor mijn kinderen is ernstig tekort geschoten is.
Gemeente denk dat autisme met 5 behandelingen over is. Geen contract met vertrouwde hulpverlener.
Nu een paar jaar later is het helemaal mis had wellicht deels voorkomen kunnen worden met adequate hulp in de puberteit. Nu volwassen GGZ na heel lang wachten en tussentijdse verslechtering. Daardoor gemiste kansen mbt persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Heel erg jammer!

Els Van Straaten (Duivendrecht , 2021-07-14)

#2506

De zorg voor psychisch kwetsbare mensen onder de maat.

JA Geervliet- van der Hart (Castricum , 2021-07-14)

#2508

Ik onderteken dit omdat ik van menig ben dat de behandeling van mentale aandoeningen van de jeugd net zo gefinancierd moet worden als een lichamelijke aandoening. Een been breken of een mentale stoornis: je moet alle zorg krijgen die nodig is. Onafhankelijk van woonplaats en afgesproken budgetten...

Vanessa Houx (Oegstgeest , 2021-07-14)

#2519

Het noodzakelijk is dat de jeugdzorg weer in goede banen wordt geleid

Jan Kerkhoffs (Maastricht, 2021-07-15)

#2528

Ik onderteken omdat ik mijn werk veel minder goed en snel kan doen door de extra bureaucratische lagen (met gebrekkige kennis) en al die gelden die naar die bureaucratie en niet naar de inhoud gaan. Steeds minder mogelijkheden voor activeren, dagbesteding en tijdelijke ontlasting van ouders en als het echt nodig is dagbehandeling of een crisisopname.

Coby Vreugdenhil (Utrecht, 2021-07-16)

#2533

ik als professional mijn patienten nergens "kwijtkan"en als moeder van 2 autistische kinderen, zonder fatsoenlijke hulp, door mijn hoeven ga

Ingrid den Boer (Rotterdam, 2021-07-16)

#2540

Ik onderteken omdat ik de armoede van het huidige systeem bij patienten heb waar genomen.

Hans Zwetsloot (Bilthoven, 2021-07-16)

#2545

Ik onderteken omdat kinder-en jeugdpsychiatrie gelijk behandeld moet worden (en dus ook vergoed) als alle andere medisch specialismes.

Wendela Hoen (Amsterdam, 2021-07-16)

#2554

ik het belachelijk en stigmatiserend en diep triest vindt dat de geestelijke zorg voor onze nieuwe generatie niet onder de zorgverzekering valt, maar is overgeleverd aan de grillen van de verschillende gemeenten

Marasha de Jong (Maastricht, 2021-07-16)

#2557

Ik sluit me aan bij Menno Oosterhoff dat het huidige systeem voor financiering van de jeugdGGZ leidt tot wantoestanden en zo snel mogelijk moet worden terug gedraaid.

olivier vanneste (utrecht, 2021-07-16)

#2558

Ik onderteken omdat veel geld dat voor de zorg aan onze kinderen en jongeren moet worden besteed verspild wordt door bureaucratisch overleg en administratieve rompslomp

Haije bij de Weg (Leeuwarden, 2021-07-16)

#2565

Ik onderteken omdat de decentralisatie tot enorme capaciteitsproblemen heeft geleid. Corrigeren dus die slechte maatregel.

Feiko Jildërda (Surhuisterveen, 2021-07-17)

#2567

Ik onderteken omdat ik vindt dat de kinder- en jeugdpsychiatrie op dezelfde wijze georganiseerd en gefinancierd moet worden als alle andere medisch specialismen.

W.H. Winthorst (Haren, 2021-07-17)

#2583

Nogal wiedes. Het is heel raar dat minderjarigen met psychische problemen niet hetzelfde recht op hulp hebben vanuit de zorgverzekering als volwassenen met zulke problemen of als kinderen met lichamelijke klachten. Dit werd bij invoer verdedigd omdat hierdoor makkelijker te switchen zou zijn tussen lichtere en zwaardere hulp, maar dit blijkt in de praktijk niet zo te werken. Er is juist een enorme bureaucratie door het opsplitsen in honderden gemeenten. Tijd dat de regering tot inkeer komt.

Bram van Reemst (Utrecht, 2021-07-18)

#2591

Ongeacht je leeftijd je vrije toegang moet hebben tot zorg!

Hetty van der woude (assen, 2021-07-19)

#2592

Ik het eens ben met de gestelde mening dat de jeugd zorg niet gebaat is bij de decentralisatie maar dat de verantwoording weer terug moet naar waar het hoort : bij jeugdzorg zelf . daar zit nl de expertise

koby vens (paterswolde, 2021-07-19)

#2593

Omdat ik hoop op positieve verandering voor de jeugdzorg.

Femke Feenstra (Groningen, 2021-07-19)

#2599

Ik onderteken omdat ik hoop dat de versplintering en de bureaucratie die hierdoor zijn ontstaan, kan worden teruggedraaid. Ik ken zoveel goede collega's die gestopt zijn hierdoor!

maria bezem (OOSTERHOUT NB, 2021-07-19)

#2600

Ik onderteken omdat ik uit eigen ervaring mee gemaakt heb hoe desastreus de transitie uitpakt op de zorg voor kinderen en jongeren.

Louise Goei (Utrecht, 2021-07-19)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...