Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#2005

Ik onderteken deze petitie, omdat ik in mijn dagelijkse praktijk zie hoe de bureaucratie vanuit gemeentes de noodzakelijke zorg voor cliënten onder druk zet.

Linda Bruins (Hoofddorp, 2021-06-29)

#2010

Het niet goed gaat nu

Rianne Tiemstra (Sprang-Capelle , 2021-06-29)

#2011

Ik teken omdat ik vind dat elk kind en elk gezin, los van woonplaatsbeginsel, de beste zorg moet krijgen en we dit in het juiste perspectief moeten aanbieden. Oftewel, complexe problematiek krijgt meer voorrang net zoals we bij ernstig hartfalen ook allemaal begrijpen dat dit voorrang verdient op een gebroken kleine teen, hoe pijnlijk die ook kan zijn.
Ik teken ook omdat ik niet meer wil hoeven zeggen dat we de complexe problematiek met het gezin aan gaan pakken, maar pas over 26 weken!

Cindy Kurvers (Born, 2021-06-29)

#2014

Ik dagelijks zie dat kinderen vermaken worden in het stelsel door onwetende indicatiestellers.

Lidwien Kok (Nijmegen, 2021-06-29)

#2016

Ik het er zo erg mee eens ben... vreselijk hoe het nu geregeld is!!!!

Laura Kok (Almere , 2021-06-29)

#2017

Omdat het gewoon slecht is voor zorg aan kwetsbare kinderen , jongeren en hun omgeving. Goede zorg, kwaliteit, kost geld en vraagt lange termijn denken.
Regering neem regie!

Nienke Heerde (Alkmaar , 2021-06-29)

#2020

Ik onderteken omdat, ondanks de inmiddels goede contacten met de gemeenten, het vaak niet fair geregeld is voor verschillende kinderen. Het mag niet uitmaken waar je woont, welke zorg je krijgt.

Anja Dumoulin (Zaltbommel , 2021-06-29)

#2026

Ik merk dat er te weinig hulp is voor jongeren en kinderen die dit nodig hebben . Dat het afhangt van de gemeente waar je woont of er zorg geboden wordt en welke zorg.

Barbara Benard (Utrecht , 2021-06-30)

#2028

Er een groot gebrek is aan goed afgestemde jeugdzorg

Lydia Ketting (Utrecht , 2021-06-30)

#2034

Er veel problemen zijn in de ggz en geen goed overzicht

Conny Lensen (Rhenen, 2021-06-30)

#2041

Omdat de GGZ nooit bij gemeenten geplaatst had moeten worden, juist de kwetsbaren (ouderen en kinderen) hebben recht op beter. Het was al duidelijk voordat dit besloten werd dat het geen passende oplossing was en het veel ellende zou veroorzaken. Het zou mooi zijn als het werd teruggedraaid.

Maddy Higgins-van Straalen (Oudebildtzijl , 2021-06-30)

#2054

...omdat ik dagelijks meemaak hoe ernstig de braindrain die heeft plaatsgevonden (wie wil er nog K&J psychotherapeut worden?) voor foute diagnostiek zorgt en onderbehandeling.

jan f nauta (slochteren, 2021-07-01)

#2060

Het gaat evident niet goed via de gemeenten.

Wouter Wouters (Amerongen , 2021-07-01)

#2062

Het meer dan tijd is voor niet lullen maar poetsen

Nanette De jong (Almere, 2021-07-01)

#2064

Mijn dochter 10 jaar lang niet de hulp heeft gekregen die ze nodig had.

Renske van de Vegt (Groesbeek , 2021-07-01)

#2066

Ik de schade zie die het jongeren en gezinnen doet. De wachtlijsten zijn enorm of zorg is überhaupt niet beschikbaar. Dit kan zo niet verder.

Angelique Bleuzé (Delft, 2021-07-01)

#2068

Ik zie dat gemeenten niet zijn toegerust op deze taak, financiën tekortkomen, kennis ontbreekt
Geef deze taak terug aan de professionals

Jan Roukema (Stadskanaal, 2021-07-01)

#2069

Ik onderteken omdat het water patiënten, ouders en zorgverleners tot de lippen staat. Extra geld is de oplossing niet. Medisch specialistische zorg hoort niet bij de gemeenten!

Astrid Hertogh (Baarn, 2021-07-01)

#2071

Ik onderteken omdat het de allerhoogste tijd is dat de decentralisatie van de jeugd-GGZ wordt teruggedraaid.

Henk Meijerink (Terneuzen, 2021-07-01)

#2073

De gemeente is niet in staat gebleken deze zware taak op zich te nemen. Als oud-medewerker in de jeugdpsychiatrie in 2016 herinner ik me nog steeds de schrijnende situaties en onzekerheid van patiënten.

Judith Verhagen (Tilburg, 2021-07-01)

#2076

Het is de hoogste tijd dat het foute besluit om de jeugdzorg naar de gemeenten te overhevelen, wat tegen het advies van deskundigen werd doorgedrukt, nu wordt teruggedraaid. Op kwetsbare kinderen laat je geen experimenten los.

Rein Mulder (ARNHEM, 2021-07-01)

#2077

Ik onderteken omdat onderscheid tussen GGZ en Jeugd-GGZ in o.m. systematiek, toeleiding (vrij keuze van behandelaar) en financiering leidt tot verdere afkalving van de jeugd-GGZ, en structurele leeftijdsdicriminatie behelst.

Uschi Koster (Oost Gelre, 2021-07-01)

#2078

Ik in 2013/2014 een eerdere petitie van harte ondersteunde en nog steeds vind dat de jeugd ggz absoluut niet thuishoort bij de gemeenten

Marian Karssemeijer (Amersfoort, 2021-07-01)

#2083

Ik onderteken omdat ik in mijn werk als huisarts zie hoe kinderen en jongeren maanden of jarenlang van de juiste hulp verstoken blijven.

Marinke Weijtlandt (Amstelveen, 2021-07-01)

#2094

Van alle veranderingen in de zorg in de laatste pakweg 20 jaar is de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten de meest stupide en desastreuze maatregel gebleken.

Laurens van Bavel (Tilburg , 2021-07-01)

#2101

Transitie op verkeerde veronderstellingen berust, en gepaard ging met forse bezuinigingen. Had nooit mogen plaatsvinden.

Bas Bijl (Haarlem, 2021-07-01)

#2125

Ik vind dat het jeugdbeleid van de GGZ nu eindelijk vooruitgang moet gaan boeken.
Dit is erg nodig ....helemaal hier in de regio twente!!!

bettie beemer/palfy (enschede, 2021-07-02)

#2129

De decentralisatie voor niemand goed is geweest. Het is van belang jongeren en ouders de zorg te bieden die zij nodig hebben. De regering heeft totaal geen goed veel van de praktijk. Het oplopen van de wachtlijsten is een regelrechte ramp!

Angela Andriesse (Haarlem, 2021-07-02)

#2132

Ik onderteken deze petitie omdat er voor te veel jeugd al teveel tijd verloren is gegaan. Geef de mensen in de jeugdzorg, professionals en gebruikers het vertrouwen en voldoende capaciteit om hun goede werk te doen.

Anneke de Bres (Oss, 2021-07-02)

#2134

Dit drama moet stoppen, we spelen met de gezondheid en levens van onze jeugd en zadelen gemeenten op met een onmogelijke taak. We zijn al ten hele gedwaald…

Julia ten Cate (Vinkeveen, 2021-07-02)

#2137

Het huidige beleid is rampzalig gebleken

Anne De vries (Amsterdam, 2021-07-02)

#2143

De situatie is al vanaf 2015 onhoudbaar voor alle betrokkenen. Een situatie die niet Nederland waardig is. Alle gezinnen, ouders en kinderen verdienen een plek en kans in onze samenleving. Dit straalt op ons allemaal negatief af. Een gezonde samenleving is er voor iedereen. En de sterken hebben de plicht om de zwakkeren te helpen. Dat heet beschaving. Dat heet een mooi land. En dus niet voor een select gezelschap.

Elka Grootjans (Haarlem , 2021-07-02)

#2144

Sinds jeugdzorg is overgegaan naar de gemeente verloopt alles trager en nemen de wachtlijst enorm toe

Brigitte Coebergh (Zaandam, 2021-07-02)

#2148

Ik in mijn werk als jeugdarts de gevolgen van de decentralisatie van de jeugd-ggz zeer vaak bemerk en me ernstig zorgen maak over de psychische gezondheid van onze jeugd

M Lely (Bunnik , 2021-07-02)

#2151

Ik onderteken deze petitie omdat het echt niet kan. Het kon al niet en de tijd heeft laten zien dat het zoveel erger is dan verwacht. Mijn werk zal er uiteindelijk beter van worden als de jeugd echt goed geholpen kan worden.

Nynke Storm (Zwaag, 2021-07-02)

#2157

Ik teken omdat ik als arts zie dat decentralisatie de zorg niet ten goede komt

Ginette Carels (Rotterdam, 2021-07-02)

#2158

Ik heb de nood van dichtbij meegemaakt. Vele jonge mensen zijn de dupe geworden van deze decentralisatie.

Gerrit Sepers (Amersfoort, 2021-07-02)

#2168

Omdat ik van patiënten hoor welke obstakels zij tegenkomen als hun kind in nood is

Paul ten Berge (Venlo, 2021-07-03)

#2175

Het al duidelijk was Voor de decentralisatie dat het een ramp zou worden. Dat is gebleken. D66 kamerlid vond professionals te koppig maar het is gebleken dat hijzelf te koppig was.

pascal raats (zwolle, 2021-07-03)

#2177

Ik het niet goed vind dat jeugdigen met ernstige psychische klachten niet, onvoldoende of pas na lange wachttijd behandeld kunnen worden, en dat gemeentes niet in staat zijn de zorg goed uit te voeren en daarbij ook nog in financiële problemen komen.

Niek Kessels (Berlicum, 2021-07-03)

#2178

Ik onderteken omdat ik het belangrijk vind dat de decentralisatie moet worden opgegeven

Tanja Heeren (Doetinchem, 2021-07-03)

#2184

Ik als kinderarts met eigen ogen zie hoeveel schade de decentralisatie heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt. Extra geld bij de gemeentes gaat dit niet oplossen.

Sabine Verbeek (Voorburg, 2021-07-03)

#2186

het nu een doodlopend spoor is

i. sanders (Zutphen, 2021-07-03)

#2190

Kwetsbare kinderen en jongeren niet goed geholpen worden.

Francis Mulder (Groningen, 2021-07-03)

#2197

Ik het belangrijk vind dat de jeugdzorg weer jeugdzorg wordt en geen verdienmodel!!

Inge Takken (Kortgene , 2021-07-03)

#2198

Ik merk dat de jeugdzorg sinds die tijd een ramp is.

Vera Balk (De Rijp, 2021-07-04)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...