Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#1801

1) Het nu juni is en de budgetten voor de sggz in de regio al weer op zijn, geen zorg meer mogelijk nu dat de jeugd na een shit Corona jaar het zo hard nodig heeft. 2) De bemoeienis en verspilling van geld door de gemeenten door weer de zoveelste 10tallen ontwikkel tafels te organiseren, om “ draagvlak” te creëren voor de zoveelste bezuiniging. 3) de contante druk op efficiënter en sneller te behandelen, maar de efficiëntie van het systeem is ver te zoeken.

Erica De Koning (Leiden , 2021-06-26)

#1811

Door de jeugdwet ging de de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen naar de gemeenten. Na 6 jaar is inmiddels meer dan duidelijk geworden dat het desastreus heeft uitgepakt: de jeugd GGZ is er veel slechter en veel duurder door geworden en moet z.s.m. weg bij de gemeenten.

Peter Evers (Amstelveen, 2021-06-26)

#1813

Ik dit belangrijk vind

Britt Smits (Nijmegen, 2021-06-26)

#1821

De jeugd-ggz betere zorg verdient en meer gelijkheid qua mogelijkheden in de jeugd-ggz en dus niet afhankelijk van waar je woont.

Eveline Breur (Melissant, 2021-06-26)

#1823

Ik onderteken omdat wij als vrijgevestigde gespecialiseerde gz-psychologen ook keikard uit ‘de markt’ worden geduwd. Wat wij meemaken is te gek voor woorden!

Trudy in het Veld (Rotterdam, 2021-06-26)

#1826

D smit

Danielle Smit (Cuijk, 2021-06-26)

#1829

Omdat ik het volledig eens ben met Oosterhoff. Luister naar de experts!

Annemarie Kerkhoff (Utrecht, 2021-06-26)

#1830

Omdat ik zoveel schrijnende casussen tegenkom in mijn werk. Jongeren die uitvallen binnen het onderwijs omdat ze niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben. Passend Onderwijs is niet het antwoord op de complexe hulpvraag van sommige jongeren. We hebben jeugdhulp nodig om samen de jongere in het onderwijs en de maatschappij te houden. En met de juiste hulp, wordt ook onderwijs weer mogelijk. Nu sta ik met lege handen en het lukt me niet meer om dat aan te zien. Onze jongeren die thuiszitten met ernstige angst of dwangklachten of andere belemmerende ontwikkelingsproblemen die maanden op een wachtlijst staan, onmenselijk! Er zitten momenteel zoveel jongeren in de knel en ik ben er dagelijks getuige van. Er moet nu adequate hulp beschikbaar komen.

Inge Verstraete (Haarlem, 2021-06-26)

#1831

De decentralisatie een heilloze blijkt.

Jos Van Onna (Almere, 2021-06-26)

#1834

De gemeenten onvoldoende kennis hebben op dit gebied. En kinderen zijn er de dupe van...

Ineke Lauwen (Amsterdam, 2021-06-26)

#1839

Ik maak me ernstig zorgen over de kwaliteit van zorg en de enorme wachtlijsten

Henriette Kuiper (Oudehorne, 2021-06-26)

#1845

Ik zie hoe we de hulpbehoevende jeugd steeds verder uit het oog verliezen, omdat we ze niet op tijd de hulp kunnen bieden die ze nodig hebben.

Senna Bommeljé ('s-Gravenhage, 2021-06-26)

#1851

Ik heb dagelijks te maken met de wondere en onwerkbare wereld die decentralisatie is genaamd. Een wereld waarin men is vergeten om zwaartekracht bij in te bouwen, met als gevolg dat alles en iedereen zwevende is. Hoef bij dit denkbeeld niet uit te leggen hoe desastreus dit voor m.n de cliënt is.

Selma Feijer (2e exloemond, 2021-06-27)

#1852

Ik vind dat de zorg voor de jeugd efficiënter wordt uitgevoerd

Marcella Udenhout (Amstelveen, 2021-06-27)

#1855

Welzijn jeugd en gezinnen is in gevaar.

Marjan Van Asselt (Groningen , 2021-06-27)

#1857

Omdat ik hier in mijn werk tegenaan loop en me grote zorgen maak!

Nina Sijtsema (Muntendam, 2021-06-27)

#1866

Ben het eens dat decentralisatie ongedaan gemaakt moet worden

Kees Laan (Enkhuizen, 2021-06-27)

#1867

Het momenteel een systeem 8s louter gebaseerd op geldstromen. De verbinding met het probleem van de cliënt is hierdoor verbroken. Gevolg is steeds meer mensen in de maatschappij met onbegrepen gedrag.
Dit is een onveilige situatie voor alle inwoners van ons land. Dit is een super noodsignaal om hij tij te keren

Hans Spierings (Schijndel, 2021-06-27)

#1875

Het is te erg voor woorden hoe kinderen nu geen hulp krijgen door de decentralisatie

Jose Hermans (Den Bosch, 2021-06-27)

#1876

Kinderen afhankelijk zijn van onze inspanningen om hen snel en bekwaam te ondersteunen.

Anja Ganzeboom (Middelburg , 2021-06-27)

#1880

Zoals het nu gaat, worden de wachtlijsten alleen maar langer. Dit moet je niet willen, vooral als het om kinderen gaat.

Herma Jeeninga (Vught, 2021-06-27)

#1881

Ben het eens met de petitie en benadruk graag dat ook de doorgeslagen bureaucratie in de gehele jeugzorg moet worden geminimaliseerd.

Rob Jezek (Almere, 2021-06-27)

#1887

ik het grondig eens ben met dit verzoek.
Het is schandalig, dat destijds de jeugdzorg naar de gemeentes is overgeheveld ondanks alle waarschuwingen van professionals

Trudy FitzGerald (Veghel, 2021-06-27)

#1891

In mijn werk voor enorme uitdagingen sta na decentralisatie

Bianca Jansen (Schagen, 2021-06-27)

#1897

De JeugdGGZ op een regionale kwestie is en daarom op bovengemeentelijk niveau gepland en gefinancierd moet worden.

Paul Hoornweg (Amsterdam, 2021-06-27)

#1898

Ik onderteken omdat ik tegen de werkwijze van ggd ben

Milena Vukovic (Purmerend , 2021-06-27)

#1899

De negatieve gevolgen van decentralisatie dagelijks meemaak op werk. Steeds meer kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. De problemen worden alleen maar groter met (ik vermoed) catastrofale gevolgen voor de toekomst van deze jeugdigen (en vervolgens ook de maatschappij).

Eva T. (ZOETERMEER, 2021-06-27)

#1903

De gemeenten hebben niet de kennis.

Klaas Johannes Bulthuis (Drachten, 2021-06-27)

#1905

Centralisatie zal het leed dat decentralisatie veroorzaakte nooit ongedaan kunnen maken maar het is nooit te laat om fouten toe te geven.

Jan Van Duren (Werkendam, 2021-06-27)

#1908

Het te veel gevraagd blijkt voor vele gemeentes, om kinder- en jeugd GGZ goed te kunnen indiceren. Sommige gemeentes doen het goed, staan open en gaan in gesprek. Maar vaak is het ook moeizaam, om de juiste zorg voor elkaar te krijgen.
En natuurlijk vreemd…..
……ik heb ( gelukkig) jaren gelden ook niet aan een gemeente ambtenaar hoeven vragen of ik een specialistische rugoperatie mocht ondergaan….

Pamela Mekel (Sittard-Geleen, 2021-06-27)

#1913

Ik teken omdat dit systeem kinderen stuk maakt. Gemeente ambtenaren zijn niet opgeleid voor GGZ professionals.

Ineke Scholten (Sneek , 2021-06-27)

#1918

Ik onderteken omdat gemeentes geen kennis van zaken hebben . Er wordt alleen over geld gesproken terwijl het uitgangspunt zou moeten zijn; kinderen die hulp nodig hebben, hulp bieden .

Nicolle Smeets (Wouwse Plantage, 2021-06-27)

#1938

Ik onderteken omdat ik vanuit de praktijk continu de ellende en kansongelijkheid meemaak die de decentralisatie van de jeugdGGZ voor kinderen en jongeren betekent.

Ruth Dupre (Nijmegen, 2021-06-28)

#1950

Omdat het schrijnend is...te triest voor woorden en dit is voor de jeugdigen zo erg....

Uilkje De haan (Eernewoude, 2021-06-28)

#1953

De wachtlijsten te lang zijn, waardoor behandelaars hun werk niet optimaal kunnen uitvoeren in het belang van de cliënten.

Charlotte Bruschke (Leiden, 2021-06-28)

#1954

Ik weet dat de jeugd meer en meer alleen komt te staan door de decentralisatie. Gemeentelijke beleidsmakers zijn niet in staat de prioriteiten te stellen aan de jeugdzorg en dus budget vrij te maken. Laat dit landelijk regelen door een kabinet dat investeert in de toekomst.

Mark van der Velden (Amsterdam, 2021-06-28)

#1959

Ik deze petitie van harte steun

Jan Kos (ANNA PAULOWNA, 2021-06-28)

#1960

Ik teken omdat ik het heel belangrijk vind dat kinderen, jongeren en gezinnen goed en tijdig geholpen worden. En dat de moeilijker problematiek professioneel kan worden geholpen op landelijk niveau. Het is ondoenlijk voor gemeentes om dit in te kopen.

ankie ligteringen (amersfoort, 2021-06-28)

#1961

De decentralisatie geleid heeft tot versnippering in de zorg, soms bizarre willekeur ingegeven door ambtenaren, heeeeeel erg veel administratie en zorg die niet goed aansluit bij de cliënt. Bovendien verlies van trots op mijn vak.

Joke Barends (Amsterdam, 2021-06-28)

#1964

Ik onderteken omdat ik in mijn dagelijkse werk merk dat decentralisatie negatief effect heeft gehad op de psychische zorg voor kinderen/jongeren.

Ingrid de Bruijn (Leeuwarden, 2021-06-28)

#1965

Ik meemaak hoe lastig het is om te werken met allerlei gemeentes die ieder op hun eigen manier richtlijnen hebben m.b.t. de jeugdGGZ

Ester Mönnink, de (Enschede, 2021-06-28)

#1970

Ik het idioot vindt dat ambtenaren gaan over psychisch zieke kinderen ipv kinderpsychiaters. Zij hebben daar 10-12 jaar voor moeten studeren. Een ambtenaar nog geen minuut.

Atie De Bruijn (Vriezenveen, 2021-06-28)

#1972

Ik vind dat de gemeente geen medisch besluit hoort te nemen. Ze zijn hier niet voor opgeleid. En me zoon nu niet de juiste begeleiding krijgt naar mijn idee.

Saskia Stubbe (Stolwijk, 2021-06-28)

#1973

Ik in mijn werk dagelijks zie dat de decentralisatie alleen maar problemen oplevert verder niets.

Monique Daalder (Den Helder, 2021-06-28)

#1977

er een moloch van bureaucratie is ontstaan bij gemeentes, met beschadigen van professionele integriteit en kwaliteit onder de opgedrongen noemer " transitie" en "samenwerking".

Sievert Leutscher (Vorden, 2021-06-28)

#1980

Er is geen enkele reden dat een kind met een angststoornis of depressie in Groningen anders behandeld moet worden dan in Maastricht. Ik was 7 jaar geleden faliekant tegen deze waanzinnige operatie en ik deel die mening nog steeds. Breng de jeugdGGZ terug waar hij hoort: bij de zorgverzekeraars. We kunnen niet gaan verhuizen omdat de zorg in onze gemeente niet goed geregeld is, maar we kunnen wel van zorgverzekeraar wisselen. En de jeugdGGZ hoort bij de volwassen GGZ.

Susan Bogels (Amsterdam, 2021-06-28)

#1981

Waanzinnig lange wachtlijsten, "onze" kinderen kunnen niet snel geholpen worden. Triest en zeer schadelijk!!

Jolanda Veldboer (Zwolle, 2021-06-28)

#1982

Teveel geld voor kwetsbare kinderen en jongeren blijft hangen op plekken waar niemand wat aan heeft. Zaken doen met tientallen gemeenten met allemaal andere afspraken is niet te doen. Alles is ingericht op bezuinigen en de instellingen die willen investeren in kennis en kunde van medewerkers kunnen dit niet meer. Onder kostprijzen werken kan niet door blijven gaan. Aanbestedingen/ gemeenten die instellingen simuleren om de aller kwetsbaarste en complexe cliënten niet meer te helpen is heel ernstig. Dit kan echt niet langer!

Erik Van Rhijn (Doetinchem, 2021-06-28)

#1984

Er verandering moet komen!

Christiena Meijer (Zwolle, 2021-06-29)

#1985

Ik onderteken dit omdat, onze buren die een gezinshuis zijn en daar kinderen met hele grote rugzakken zitten echt vaak tegen veel dingen aanlopen en voor ons gevoel het echt heel anders zou kunnen dan hoe het nu gaat.

Desiree Brinkhuis (Zwolle, 2021-06-29)

#1993

Ik steun deze petitie omdat er voor iedereen en dus ook voor jonge mensen met psychische problematiek op tijd passende hulp moet zijn. Net zoals bij fysieke klachten.

Betty Neijmeijer (Utrecht, 2021-06-29)

#1999

Omdat de jeugdzorg echt beter moet dan het versnipperde beleid met teveel kapiteins op een schip zonder relevante kennis van de jeugdpsychiatrie. Geld lijkt het enige motief ipv goede zorg op maat om kinderen weer gezond te krijgen. Onze jeugd is de toekomst laat ze niet in de steek.

Janet Brouwer (Harderwijk, 2021-06-29)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...