De Gentse Arsenaalsite moet in publieke handen blijven.

Opmerkingen

#5

Geen woonbeleid zonder grondbeleid.

Willem Roels (9000, 2021-05-20)

#15

Open ruimte in gent teveel naar projectontwikkelaars gaat. Het argument dat er woningen nodig zijn beaam ik maar wordt niet opgelost op deze manier. Cfr oude dokken, mensen kopen dit als investering, als 2de woning als...

Carmen Van Puyenbroeck (Gent, 2021-05-20)

#16

Omdat stadsontwikkeling niet zomaar een privézaak is.

Tanguy Corbillon (Gent, 2021-05-20)

#21

Gent verdient het dat er op stedelijk niveau wordt nagedacht over haar inrichting. We hebben mensen verkozen om dat te doen, laten we het dan nu niet aan projectontwikkelaars laten.

Dora Gasia-De Saeger (Gent, 2021-05-20)

#26

Ook het traject ivm de tijdelijke invulling moet kritisch onder de loep genomen worden. Hier moet er ook een groter betrokkenheid zijn van bewoners en het middenveld! We missen anders veel kansen.

Jeroen Adriansens (Gent, 2021-05-20)

#27

ik onderteken als buurtbewoner en owv de terechte argumenten die worden aangehaald.

Lise Bosmans (Gentbrugge, 2021-05-20)

#31

https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/ontmoetings-en-verpozingsplek-voor-moscou-op-de-nmbs-site

An Van Dijck (Gentbrugge, 2021-05-20)

#48

Er nood is aan fijne initiatieven voor alle burgers

Elia De Donder (Destelbergen , 2021-05-20)

#53

De Arsenaalsite een ideale plek is voor stedelijk experiment, publieke activiteiten en betaalbare woningen.

Koos Fransen (Gent, 2021-05-20)

#59

Er nood is in grote steden als Gent aan minder verkaveling en meer ruimte voor de inwoners voor te experimenteren, alsook de leefbaarheid te verhogen.

Mileen Christiaens (Sint-Amandsberg, 2021-05-20)

#62

Het moet stoppen om niet gehoord te worden en geen rekening met wat de omgeving echt nodig heeft

Nicole Nuyts (Gentbrugge , 2021-05-20)

#72

Ik onderteken omdat er op een inhoudelijke manier moet omgegaan worden met dergelijke projecten, en niet op een louter economische manier.
Een positieve impact op de leefomgeving is heel belangrijk

Kris Bauwens (Erembodegem, 2021-05-20)

#77

Omdat het eigenaarschap van de site de beste garantie biedt om de ambities uit Ruimte voor Gent te realiseren.

Tristan Claus (Gent, 2021-05-20)

#97

Ik onderteken omdat het inderdaad een site is die door de stad én de Gentenaars zo een verrijking zou kunnen zijn als samen aan satdsontwikkeling doen!

Ann Deneir (Gent, 2021-05-20)

#98

Gent wordt te duur om te wonen. Deze plek heeft zo veel potentieel om betaalbaar samenwonen op uit te oefenen. Dat lukt niet als het in handen is van de private markt!

Julie Steendam (Gent, 2021-05-20)

#103

Ik teken omdat ik vind dat er nu al een tekort aan openbare (groene) ruimte is.

Joni Mc Master (Merelbeke, 2021-05-20)

#108

Al genoeg project ontwikkelaars.

Marleen Van Lancker (Gentbrugge , 2021-05-20)

#116

Omdat de wijk het nodig heeft om meer openbaar terrein te hebben en ruimtes.

Els Verstraelen (Gentbrugge, 2021-05-20)

#125

Ik geloof dat de (participatieve, community bevorderende) mogelijkheden voor deze site gigantisch groot zijn voor Gent en dit deel van de wijken. Gent heeft deze sociale impuls nodig.

lien de ruyck (gent, 2021-05-20)

#128

Niet voor het zoveelste van project ontwikkelaars! Graag groene en recreatie zone!!!

Rosita Vervaet (Gent, 2021-05-20)

#129

Ik onderteken omdat ik een buurtbewoner ben en dat de dite niet pet opbod mag verkocht worden en naar Het ontwikkelingsproject van Stad Gent moet gaan

Julie Lameyse (Gentbrugge, 2021-05-20)

#144

Ik onderteken dit omdat ik vanuit mijn hart bezorgd ben dat privé bedrijven geen rekening houden met de wensen en verlangens van de gezinnen in de buurt. Indien de stad gent dit in handen kan krijgen dan zal dit met grote zekerheid via een participatiefproces lopen.
Hierbij zal rekening gehouden worden met de noden van de buurt, De stad gent, bedrijven, e.a.

Daan Heye (Gentbrugge, 2021-05-20)

#147

De Arsenaalsite is een sleutelgebied in de ruimtelijke strategie van stad Gent.

Sarah Wauters (Gent, 2021-05-20)

#149

De Arsenaalsite biedt kansen voor ppen ruimte/natuur vlakbij Gent

Dieter Snauwaert (Gent, 2021-05-20)

#170

Omdat het opwaarderen van onze wijk en leefbaar wonen belangrijker is dan geld voor een kleine groep mensen...

Yasmine Mertens (Gentbrugge , 2021-05-20)

#171

Ik onderteken omdat ik Gentenaar ben en ik ben het beu dat alle beschikbare leefruimte in mijn stad verkocht worden aan grote ontwikkelaars die zich geen zak aantrekken van de Gentse leefgemeenschap en enkel op winstbejag uit zijn.

Boudewijn Van Autreve (Gent, 2021-05-20)

#175

Ik hoop op een inrichting met evenwicht tussen sport, natuur, openbare plaatsen en kwalitatief wonen!

Ellen Cant (Gentbrugge, 2021-05-21)

#176

Arsenaal site moet van Gent blijven

Leen D'harte (Gentbrugge, 2021-05-21)

#194

...mijn geboortestad alle kansen tot leefbare stadsontwikkeling verdient. Geef burgers de mogelijkheid om de stad mee vorm te geven.
In een private verkaveling voert de winst het hoogste woord.

Jeroen Claeys (Laarne, 2021-05-21)

#196

Omdat ik vind dat de Arsenaalsite immense ontwikkelingskansen biedt aan het zuidelijk deel van Gent wanneer die gronden overdacht en met oog voor het algemeen belang en de creativiteit van de bewoners gebruikt wordt. Voor die site vind je hier geen vervanging, dit is een unieke kans.

Aäron Willem (Gentbrugge, 2021-05-21)

#199

Omdat het hoog tijd is voor een duurzamere en niet-speculatieve stadsontwikkeling in de Gentse rand met zijn nu al oververhitte woningmarkt

Caroline Sanders (Gentbrugge, 2021-05-21)

#200

Naast kansen als experimenteerruimte voor nieuwe vormen van stedelijke productiviteit is het ook een kans om de groen blauwe structuur als basislayer van het ontwikkelingsgebied te voorzien

Els Huigens (Gent, 2021-05-21)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...