IN NAAM VAN ORANJE, RED DE NOORDPOORT!

Opmerkingen

#3

Dit monument heeft niets met de geschiedenis van Brielle te maken. Je creëert alleen een plek voor hangjeugd . En hoe zit het met de privacy van de bewoners aan de aangrenzende straten ?

Arjan Smits (Brielle, 2021-04-22)

#4

Ik onderteken dit omdat dit gedrocht absoluut niet past op deze plaats en het een schandvlek voor Brielle inhoudt vanwege het gevolgde communicatietraject.

Klaas Schipper (Brielle, 2021-04-22)

#6

Bouwwerk in kwestie ontsierd huidige omgeving.

André Beukelman (Hellevoetsluis, 2021-04-22)

#8

Ik hou van de stad!

Lotte Michels (Brielle , 2021-04-22)

#9

Ik ben TEGEN de bouw van die foeilelijke poort. Eeuwig zonde van zo’n prachtige plek.

Xandra Scholten (Brielle , 2021-04-22)

#10

Belachelijk idee, veel te duur.

Rene Omlo (Brielle , 2021-04-22)

#11

Ik onderteken omdat zo'n bouwwerk niet op die plek thuishoort

Cees Zoetemeijer (Brielle , 2021-04-22)

#12

Te weinig draagvlak. Te weinig participatie van de burgers van Brielle om tot een tof concept te komen. Idee nu is niet goed.

Mark Paulussen (Vierpolders, 2021-04-22)

#15

Ik onderteken omdat ik vind dat het bouwwerk een aantasting is van de Brielse vesting, zoals die al ruim 300 bestaan.

Bert Kleiss (Brielle, 2021-04-22)

#22

Ik onderteken omdat ik het ontwerp een aanfluiting vind en jammer van het vele geld. Voor minder kun je volgens mij meer.

Willem Egmond van (Brielle, 2021-04-22)

#23

Brielle asl historische stad te blijven profileren en verder te ontwikkelen.

Jan van der Henst (oostvoorne, 2021-04-22)

#24

Dit moderne ontwerp past totaal niet op de wallen en bij de sfeer die Brielle uitstraalt.

Francis Smits (Brielle, 2021-04-22)

#28

Ik onderteken omdat het geuzenhart van Lac de Geus pijn doet, denkend aan die houten toren. Glas erover en lichtinstallaties is een beter alternatief tevens veel mobieler. Van lichtinstallatie tot hologram, of VR mogelijkheden, welkom in de 21e eeuw!

Roland Noordermeer (Zwartewaal, 2021-04-22)

#29

Omdat de historische plek op bastion IX niet geschikt is voor een dergelijk oneerbaar houten bouwwerk, de kosten exorbitant zijn, het participatieproces tekort geschoten is. En de rest wat de stichting al veelvuldig onder de aandacht heeft gebracht. Leg de fundamenten bloot, dat spreekt veel meer tot de verbeelding en behoudt de historie voor generaties na ons.

Ellen Mol (Brielle, 2021-04-22)

#32

Dat lelijke ding zou de stad verzieken.

Boaz Godijn (Brielle, 2021-04-22)

#40

Het bouwwerk afbreuk doet aan hetgeen zich daar afgespeeld heeft

D Deur (Brielle, 2021-04-22)

#44

Ik tegen de houten poort ben ik wat voor vorm dan ook.

Carola Van Dijk (Wellerondom 8, 2021-04-23)

#47

Het een wanstaltige uiting van persoonlijk vertoon, en niets van doen heeft met historisch en of cultureel inzicht.

Dirk Pluymers (Brielle, 2021-04-23)

#50

Het is een lelijk ding, veel te groot en een aantrekkelijke hang plek voor mensen die je daar niet wil hebben.

Rianne breukel (brielle, 2021-04-23)

#52

Het is voor mij onbegrijpelijk dat in deze tijden van onzekerheid er zo met geld omgegaan wordt. Er zijn belangrijkere zaken dan een poort waar maar weinig mensen op zitten te wachten.

Margriet van der Vorm (Brielle, 2021-04-23)

#53

Omdat het een idioot megalomaan en ondoordacht plan is.

Michiel Kampers (Brielle, 2021-04-23)

#54

Ik onderteken deze petitie omdat ik tegen de bouw van het houten skelet ben. Het is een lelijk ding wat niet past binnen de wallen van brielle.

thessa van Duijvenbode (Brielle, 2021-04-23)

#58

Een houten bouwwerk slaat nergens op heeft niks met nostalgie te maken en het bastion valt er door weg

Deborah Vb (Brielle, 2021-04-23)

#59

Gemeente maakt fout op fout en is blind voor andere meningen. 1mln nu uitgeven aan dit is onverantwoord en alleen voor eigen persoonlijk genot.

Roland Appelhof (Brielle, 2021-04-23)

#60

Ik het een belachelijk plan is en ik vind dat er naar de burgers geluisterd moet worden !!!

Gilbert Seth (Brielle, 2021-04-23)

#64

Dit afgrijselijke houten ding doet afbreuk aan de originaliteit van de mooie historische funderingen en alles er omheen!
En zeer waarschijnlijk een trekpleister voor de jeugd zal worden met afval en graffiti! En de onnodige kosten die ermee gepaard gaan. Luister eens naar uw burgers want die betalen er immers aan mee!!!

Willy Köroğlu (Brielle, 2021-04-23)

#65

Laat Brielle hoe Brielle is en ga niet proberen het braafste jongetje te zijn omdat je de koning op bezoek wil

richard los (Brielle, 2021-04-23)

#66

Ik dit een zinloos, geldverslindend project vind. Bomen worden gekapt, uitzicht verminderd, begroting wordt overschreden en de vraag is met welk doel??

Mariska van Vliet (Brielle, 2021-04-23)

#71

Omdat ik tegen de bouw ben van het houten bouwwerk.

Sander Meuldijk (Brielle, 2021-04-23)

#74

Omdat ik als burger en zwaar tegenstander van het bouwwerk op het monument. Mijzelf en anderen niet serieus genomen voeld.

Eddy Jansen (Bielle, 2021-04-23)

#75

Omdat ik tegen de bouw van de houten toren ben op de plaats bovenop de historische noord poort

Luesing J (Brielle, 2021-04-23)

#77

Ik het een aanfluiting vind , een ontzettend lelijk gedrochtDoet ook geen recht aan de historie van Brielle.

Roel Janssen (Brielle, 2021-04-23)

#79

Ik er op tegen bent, en het afschuwelijk vind. 😝

Elsa Henderson (Brielle , 2021-04-23)

#81

Lelijk!

Jolanda Funk (Brielle, 2021-04-23)

#83

Ik onderteken deze petitie niet alleen omdat ik het een lelijk object vindt wat afbreuk doet aan deze historische plek, maar meer nog omdat het te veel geld (belastingcenten) is wat ondanks heel veel tegenspraak door de Gemeente Brielle uitgegeven wordt. Ze proberen weer eens iets tegen de wil van een grootdeel van hun burgers door te drukken. Laat dit een duidelijk signaal tegen deze manier van besluitvorming zonder instemming zijn!

Joerg Muth (Brielle, 2021-04-23)

#84

Foeilelijk bouwsel en veel te duur.....

Snarf Steov (Brielle, 2021-04-23)

#86

Ik onderteken omdat ik geen houten constructie wil op de Noordpoort

Coretta Ouwerkerk (Brielle, 2021-04-23)

#88

Ik onderteken dit omdat het lelijk is en zonde van het geld. Men kan van de restanten iet veel leukers, mooiers maken wat meer past bij de omgeving.
Neem als voorbeeld aan de van Sleenstraat, het zusterhof.

E.C de Regt - Kleinjan (Brielle, 2021-04-23)

#91

Ik ben tegen een lelijke en geldverslindende poort waarvoor ook nog eens bomen gekapt moeten worden.

Helga Weerpas (Brielle, 2021-04-23)

#92

Zit niemand op te wachten zonde van het geld vd burgers. Stop dat geld maar in plantsoenen en dergelijke. Niet in de binnenstad want daar is al onbeperkt budget!

Jos Postma (Vierpolders , 2021-04-23)

#96

Ik onderteken omdat ik het zonde van het geld vind, dat je beter in andere delen van brielle(wijken). En als je dan iets ervan wil maken doe het dan dat je de opgravingen blootlegt en beschermd. Dan is het een soort openlucht museum.

Mirjam Bakkes (Brielle , 2021-04-23)

#97

tegen ben

Jan Wemerman (Brielle, 2021-04-23)

#98

Het een verkwisting is van gemeenschapsgeld... De hele briel verpoupert en jullie gaan het geld aan deze onzin uitgeven... Terwijl iedereen er op tegen is!! Het maakt me boos en verdrietig!

Rob Werkman (Brielle, 2021-04-23)

#102

Dit knotsgekke uit haar jasje gegroeide plan moet stoppen. Zijn ze nu helemaal mal daar in de raad?

Serge Barg (Brielle, 2021-04-23)

#108

Een obstakel wordt gebouwd waar heel veel bewoners vanBrielle tegen zijn. Dit obstakel is geen meerwaarde voor Briielle,maar geldverspilling en een afgang. Er zijn andere opties om de poort en Brielle onder de aandacht te krijgen. GEMEENTE luister naar uw inwoners

Jolanda De Wolf (Brielle, 2021-04-23)

#109

Het fundamenteel oneens ben met het bouwen van dit houten monstrum

Gerhard Hinnen (BRIELLE, 2021-04-23)

#112

Ik onderteken omdat dat "monument" een aanfluiting is en geen recht doet aan de geschiedenis. Het is vandalisme gevoelig en verder is het duur en kan het geld in Brielle beter worden besteed.

Yvonne de Groot (Brielle, 2021-04-23)

#114

Een te groot en te duur kunstwerk op de grond waar de vrijheid van nederland is begonnen. Het 1 april spel en feest zal de komende 20-50 jaar niet hetzelfde zijn.
Stop deze wanstaltige vertoning !

Bjorn Middel (Brielle, 2021-04-23)

#120

Ik onderteken deze petitie omdat wij ons gezin waarvan de kinderen in Brielle op school zitten. Omdat wij vinden dat je of de poort (welke niet alleen voor Brielle maar voor heel Nederland de belangerijkste poort is omdat het het ons bevrijde van de Spaanse overheersing) alleen maar mag herbouwen ( reconstrueren) zoals hij ooit was. Helemaal omdat deze poort met de jaarlijkste 1 april feesten ernstig gemist wordt.En juist deze poort het verdient om terug gezet te worden. Maar niet met zo'n malle houtconstructie want dat heeft deze poort met al zn geschiedenis niet verdient
En zien we zo'n malle rare Houtskelet prul
als heiligschennis en geschiedvervalsing van de hoogste gradaties. Dus niet doen en luister naar de Brielenaren. M.M.Schenk

Martin Schenk (Oostvoorne, 2021-04-23)

#122

Tegen de bouw van dit afgrijselijk object ben en de gemeente toch wil doorvoeren

E A Dekkers (Brielle , 2021-04-23)

#123

Ik vindt het schandalig dat de burger mening niet gehoord wordt soortDICTATUUR

André Goedendorp (Zwartewaal /Brielle, 2021-04-23)

#125

Ik het zonde van zoveel geld vind. Dat kan beter besteed worden.

Ans Van Toledo (Brielle, 2021-04-23)

#129

Zonde van het geld

P.van Toledo (Brielle, 2021-04-23)

#130

Democratie!!!

Remko Mulder (Brielle, 2021-04-23)

#133

Ik teken omdat ik tegen de bouw van het houten skelet ben, het heeft geen toegevoegde waarde betreffende de historische achtergrond van Brielle.

Martin de Kruis (Brielle, 2021-04-23)

#142

Totally against this waste of money and structure that is not in keeping with this very important site in Dutch history

Gary Jenkins (Brielle, 2021-04-23)

#143

Ik onderteken omdat ik het overbodig en geen gezicht vind en Brielle genoeg uitstraalt zonder dit gedrocht

Annemarie Huisman (Zwartewaal , 2021-04-23)

#149

Hier is absoluut geen draagvlak voor bij de inwoners. Afgraven en de oude stadsmuren laten zien is het enige juiste.

Nils Vd poel (Brielle , 2021-04-23)

#154

Ik onderteken omdat de geplande houten toren een geldverslindend project is en mijns inziens helemaal niets met cultuurhistorisch erfgoed te maken heeft.

G Bout (Brielle , 2021-04-23)

#157

Het een bron van vandalisme is, wij niet zitten te wachten op een speelhuis in onze straat. Het parkeerprobleem is hier zo groot dat de toename alleen maar erger zal worden en wij zelf bij de schietvereniging moeten parkeren.
Er zit hier nu ook veel hangjeugd en overal ligt afval. Trapjes zijn verrot op de wallen en niets word bijgehouden/opgeruimd dus wie gaat debtoren onderhouden?
Wij zitten met de overlast, gooi die klimtoren op de oude voetbalvelden, daar waar veel kleine kinderen/jonge gezinnen wonen. Graaf het monument uit, gooi er glas over met een mooie loopbrug of iets, zodat het ook daadwerkelijk toeristisch blijft.

Jacoline Rietdijk (Brielle, 2021-04-23)

#161

Het belachelijke proces niet verregend wordt door de mensen van Brielle

Caitlin Boot (Brielle, 2021-04-23)

#165

Een historisch monument niet na 450 jaar moet worden verkracht door volslagen misplaatst modern bouwwerk

Wim Littooij (Brielle, 2021-04-24)

#168

Te duur, lelijk en past niet op deze plek.

Rene Keunng (Brielle, 2021-04-24)

#170

Omdat het geld voor die poort veel beter in andere onderdelen gestopt kan worden in plaats van een poort, zeker tijdens corona. Er zijn veel ondernemers die op het randje staan van faillissement, die hebben het zeer zwaar gehad of de leerlingen van basisscholen, middelbare scholen of hoger onderwijs die een stuk minder hebben kunnen leren en een achterstand hebben opgebouwd in het afgelopen jaar. Dan is het ongelooflijk dat er dan zo'n groot bedrag wordt uitgegeven aan een houten poort, die na een aantal jaar weer afgebroken zal moeten worden.

Florian Tjaberings (Brielle, 2021-04-24)

#172

De houten steigers zijn afschuwelijk en vragen om vandalisme.
Resten opgraven en afdekken, bord erbij met uitleg.

Jet Willemse (Brielle, 2021-04-24)

#173

Duur lelijk etc

Henk BRANS (Brielle , 2021-04-24)

#174

Ik onderteken omdat het bouwsel totaal niet past.
Ook is het niet zeker of dat dit bouwsel de werkelijk van destijds kan beenderen.
Maak de oude fundamenten zichtbaar.

Martin Ariaans (Brielle , 2021-04-24)

#178

Omdat ik het te ontwikkelen houten bouwwerk een gevaarlijk object is.

Henk Kampers (Brielle, 2021-04-24)

#180

Ik het zonde van het geld vindt en het geen gezicht is. Waar moeten we heen met het 1 april spel en het zal zo vernielt worden, wat als er iemand uit valt enz...
Geld kan beter besteed worden aan een goed sportcomplex voor de binnen sporten, daar zijn er nu te weinig van.
Er was een mooi ander alternatief, waar iedereen ook buiten 1 april gebruik van kon maken.

Sanne de Jong (Brielle, 2021-04-24)

#185

Ik van mening ben dat een historisch monument gerespecteerd moet worden. Hiernaast vind ik in deze coronatijd dergelijke uitgaven -betaald met publieke middelen- niet passend

Christine Clement (Brielle, 2021-04-24)

#186

Belachelijk plan, zonde van het.geld.

jeanette z (Brielle, 2021-04-24)

#187

Wat een kansloos gebouw , wie verzint dit!

Frits Schoors (Brielle , 2021-04-24)

#189

Een veel te duur sta in de weg op deze plek

R. Jansen (Brielle, 2021-04-24)

#195

Ik er op tegen ben

Theo van der Waal (Brielle , 2021-04-25)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...