GEEN AUTOSTRADE VAN PIJPLEIDINGEN DOOR ANTWERPEN EN LIMBURG

Opmerkingen

#2001

Omdat we zuinig moeten zijn op onze weinige natuur die nog rest.

Heleen Boonen (Sint-Truiden, 2021-04-22)

#2004

ik onderteken deze tegen de bewuste lijdingstraat

luc van den broeck (Bouwel, 2021-04-22)

#2006

De huizen moeten blijven

Kevin Diels (Herentals , 2021-04-22)

#2009

Onveilig (wat bij een lek ? Hoe wordt dit gecontroleerd?) en onredelijk voor natuur en mensen die moeten wijken voor deze pijplijnen. Tankschepen zijn een veilig alternatief die aan alle veiligheidseisen moeten voldoen.

Peter De Wit (Brasschaat , 2021-04-22)

#2011

Ik onderteken omdat Natuur nooit moet wijken voor welke vorm van industrie dan ook.
Dit valt niet te herstellen en de wereld leidt al zo erg.

Sarah Guennec (HASSELT, 2021-04-22)

#2020

Bezwarend voor klimaat en mensheid en gezondheid

Tamara Maesen (Hasselt , 2021-04-22)

#2024

Ik onderteken omdat fossiele brandstoffen moeten afbouwen in geen geld meer steken in vervoer dat geen toekomst meer heeft en ook omdat in de kostprijs het verlies aan natuurwaarde niet werd mee gerekend.

Marleen Demuynck (Leuven, 2021-04-22)

#2027

Als wij jullie zakienvullers niet tegen houden er binnenkort niets meer te vullen valt. Smeerlappen!

Yannick Schulpen (Sint Truiden, 2021-04-22)

#2028

De natuur wordt bedreigd en dat is al een heel deel!!!!

Liliane Degeling (Blanden, 2021-04-22)

#2029

Ik natuur belangrijker vind en we beter voor een duurzaam beleid gaan dan voor een pijpleiding voor nog meer en goedkopere consumptie en winstbejag.

Marjan Van Echelpoel (3650, 2021-04-22)

#2030

Ik woon in een gebied waar deze lijdingstraat door loopt.

Lien Vanduffel (Hechtel , 2021-04-22)

#2036

Ik vind dat beetje natuur er nog is, natuur moet blijven

Kelly Peeters (Hasselt , 2021-04-22)

#2047

Het verschrikkelijk vind voor de natuur de dieren de vele mensen die getroffen worden!

Patricia Jans (Geel, 2021-04-22)

#2053

Ik onderteken omdat er weeral waardevolle natuur aangetast wordt

jenny de Laet (Sint-Niklaas, 2021-04-22)

#2061

Mijn ouders gedupeerden zijn

Matthias Claes (Zandhoven , 2021-04-22)

#2064

Ik onderteken omdat de natuur niet gerespecteerd wordt in de planning en omdat er zelfs nieuwbouwwoningen onteigend zullen worden waarvoor slechts kortelings een compromis werd ondertekend. De kans op die gronden had men jaren op voorhand kunnen nemen door de gemeentebesturen jaren geleden al te beletten om daar vergunningen te verlenen ipv nadien iemands nieuwbouw af te nemen en bijgevolg veel meer kosten te maken.

Vicky Staal (Kapellen , 2021-04-22)

#2066

Deze pijpleiding komt onze bevolking en onze natuur absoluut niet ten goede. Pure horror.

Karin Pootemans (Herent, 2021-04-22)

#2068

Blijf van deze mensen en mijn vrienden hun thuis af!!

Marina Groffen (Brasschaat , 2021-04-22)

#2077

Ik tegen deze straat ben!

Melissa Dautzenberg (Heppen, 2021-04-22)

#2079

Ik deze autostrade van pijpleidingen niet door mijn straten wil hebben

Lena Muytjens (Houthalen, 2021-04-22)

#2087

Ik ben zwaar ontgoocheld dat men nog steeds blijft doorgaan volgens de oude manier van denken en economie bedrijven, terwijl de biodiversiteit van de planeet NU al volop onder druk staat... klimaatverandering, coronacrisis, massa-extinctie - hoeveel 'tekens' heeft de mensheid nog nodig om het roer helemaal om te gooien? Denken wij nu écht dat wij als diersoort gaan overleven als er zoveel andere soorten aan 't uitsterven zijn? De samenhang van deze planeet gaat teloor - en dit project gooit er nog een schepje bovenop!

Marieke Van Coppenolle (Lille, 2021-04-22)

#2091

De aanleg van een pijplijn voor Propaan en CO² in onze woonomgeving beschouwen we als verontrustend voor bewoners en lokale natuur. Dit omwille van de gevaren die deze gassen veroorzaken moesten ze door een defecte leiding toch ontsnappen en een gevaar opleveren voor de bewoners rondom alsook de natuur waardoor deze pijplijn heen loopt. Hectaren groen zullen ontrooit worden, (tijdelijk) verdwijnen en nadien ook weer tientallen jaren tot decennia lang vragen tot ze volledig herstelt zijn en dezelfde grootte hebben aangenomen. De impact hierdoor zal enorm groot zijn en vele dieren verliezen hierbij hun natuurlijke habitat. 80% van alle dieren vind hun onderdak, schuilplaats of voedsel in bossen die zullen verdwijnen bij aanleg van deze pijpleiding.
Een pijpleiding voor propaan en CO² los door onze gemeente, omliggende gemeenten, landbouwgronden en natuurgebieden waarbij huizen onteigend worden en ook het schooltje aan Het Looi te Rijkevorsel mogelijks gevaar loopt voor verder bestaan. Educatie is belangrijk voor het opgroeien van kinderen tot volwassenheid om mee te kunnen draaien in deze wereld. Leren we onze kinderen niet over natuur en eerbied voor de natuur? Leren we onze kinderen niet hoe belangrijk bomen zijn en hoe ze bijdragen tot het zuiveren van de lucht en het totale ecosysteem? Is het met die reden misschien dat een schooltje moet verdwijnen voor een pijplijn? Om te voorkomen dat men kritisch gaat denken en stil gaat staan bij de gevolgen die de aanleg van zulk een kilometers lange pijplijn heeft?
Een strook van 45m over kilometers lengte is niet niets en vele bomen en habitats voor dieren zullen hierbij dus ook verdwijnen! Zoals eerder reeds vermeld duurt het jaren tot decennia voor deze bomengroei hersteld wordt en er weer dieren zich zullen huisvesten.
“The death of the forest is the end of our life” zei Dorothy Stang ooit. Vertaald: “Het einde van het woud betekent het einde voor ons leven!” Wel, ze heeft gelijk! Van alle planten vangt de boom verreweg het meeste CO² op. Meer bomen betekend dus minder CO² in de lucht. De omzet van CO² door een volwassen boom is 22 kilo CO² per jaar voor een gemiddelde boom. Hoeveel bomen zullen er moeten sneuvelen voor de aanleg van deze met gevaarlijke gassen gevulde pijpleiding? Hoeveel kilo CO² zal er op dat moment niet meer opgenomen worden door deze bomen en ons klimaat verder doen opwarmen? De petrochemie speelt altijd solo slim en tracht in te werken op de gemoederen van de bevolking door te stellen dat dit een milieuvriendelijke oplossing is door het wegvallen van het transport over de weg. Men tracht om zand in de ogen te strooien van een bevolking die gebaat is bij natuur en bos. Niet enkel voor de aanmaak van verse lucht en broodnodige zuurstof maar tevens ook voor hun ontspanning. Het afgelopen Covid jaar heeft velen doen terugkeren naar de natuur omdat het zowat de enige vorm van ontspanning was en voor vele stress en burn-out deed vermijden. Dit werd toegejuicht door overheden en natuurverenigingen. Ook het toerisme in eigen land juichte dit toe en zag er een toekomst in. Met de aanleg van deze pijplijn wordt ook dit voor de bevolking ontnomen en zal dit bij een volgende pandemie mogelijk ook zijn weerslag kennen in de psychologische gevolgen op de bevolking.
Indien zuivere lucht en het tegengaan van de opwarming van de aarde zo belangrijk is en de CO² uitstoot een gevaar is, kan men moeilijk spreken van een milieuvriendelijke oplossing als hier hectaren bos voor moeten wijken. Onderzoek wees uit dat de kruin van één boom ongeveer één hectare aan bladerdak bevat die via fotosynthese suikers produceert die terug te vinden zijn in de bloesems en zo tal van dieren voedt zoals bijen, vlinders en andere insecten. Deze vormen op zich weer voedsel voor vogels, vleermuizen, kikkers en andere diersoorten. Het maakt de voedselketen in de natuur rond maar start allemaal bij die ene simpele boom! Het bladerdak fungeert als het ware als kleine zonnecellen. Ze ontvangen hun energie van de zon en gebruiken die energie om CO² moleculen af te breken en om te zetten in water en suikers. Daarnaast kan vergroening van de omgeving helpen tegen de hitte en extreme regen en een meer aangename leefomgeving bieden voor mens en dier. Dat helpt tegen de klimaatverandering. Die klimaatverandering die de petrochemie wil gebruiken om de bevolking het nut van de pijplijn aan te praten!!! Is dit niet waanzinnig?
Verder zijn bomen ook goed voor het woonklimaat op zich. Bewezen werd dat het in een omgeving met bomen minder snel te heet wordt. Bomen houden de temperatuur stabiel door vocht in de lucht te brengen. Met hun wortels houden ze grond en water vast, zodat men minder heeft kans op wateroverlast en alzo de kans op droge onbruikbare grond vermeden wordt.
Weerom wordt de burger onder het mom 'milieuvriendelijk' dus om de tuin geleid voor de winst van nu reeds groot winstgevende petrochemie die alles in het werk stelt om de winst te vergroten, het milieu verder te vervuilen met vervuilende oliehoudende- en petroleumproducten, alsook vele vormen van plastiek die natuur en oceanen vervuilen.
Over de hectaren bos die verdwijnen, de gevaren bij breuk of lek en impact op natuur en dier dat decennia herstel vraagt verzwijgt men hier netjes! De impact op het milieu is groter dan de benefits aan CO² uitstoot door het wegvallen van transport. Waar men met deze pijplijn echt op doelt is de snelheid van het transport en de kostenbesparing van transport over de weg; dit zowel op brandstof, uurlonen en de vrachtwagens zelf! De pijplijn brengt zichzelf financieel op, eens aangelegd en vergroot op die wijze de winsten voor deze petrochemie weerom! Een petrochemie die al jaren over lijken gaat, belastingen ontduikt, allerhande premies van overheden opstrijkt en geld parkeert in belastingparadijzen.

Neem daarbij ook de gevaren die deze pijpleiding met zich meebrengt als het mis gaat... Propaan is niet bepaald ongevaarlijk bij lekken of breuk van de leiding en het brand- & ontploffingsgevaar groot. Mengsels van propaan met lucht of zuurstof zijn explosief en zeer brandbaar. Zulke mengsels kunnen ontstaan als het gas ontsnapt en zich met de lucht vermengt. Een vonk, vlam of een andere vorm van open vuur kan een ontploffing of een brand veroorzaken. Propaan is nu eenmaal een licht ontvlambaar gas dat in vloeibare vorm door deze leidingen vloeit. Gerekend dat 3,8 liter propaan gelijk staat met 1m³ aan gas; oftewel een omvang van 1000 liter in gasvorm; vormt daarbij een groot ontploffingsgevaar. Dit heeft zulk een grote impact dat een hele woonkern weggeblazen kan worden op het moment dat het fout loopt. Gezien de omvang van de leiding en de snelheid waarmee de propaan door de leidingen stroomt zullen onnoemelijk vele liters vloeibaar gas de regio passeren en bij ontploffing een niet te overziene schade veroorzaken.
Stel dat dit gas enkel zou ontsnappen zonder te ontbranden zit men nog met de enorme geurhinder aangezien aan propaan ethaanthiol of methaanthiol, beiden zwavelverbindingen, wordt toegevoegd zodat het opgemerkt zou worden bij lekkage. Zo ruikt ethaanthiol naar stinkdieren en methaanthiol ruikt naar rottende wittekool. Verder is propaan ook een gas met een dichtheid van 1,56 waarbij het in gasvorm dus zwaarder is dan lucht. Het gas zal zich laag bij de grond ophopen waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Bij ontsnapping betekent dit dat de kans op ontsteking veel hoger ligt en tevens ook de lucht verdringt. Bij hoge concentraties ontsnapt gas ontstaat op die manier ook de kans op zuurstoftekort dewelke tot verstikking kan leiden.

Ook voor Co² bestaat er gevaar moest dit massaal ontsnappen. Co² of koolstofdioxide is weliswaar van nature in de atmosfeer aanwezig maar niet in die hoge concentraties als het concentratievolume dat door deze pijpleidingen zal vloeien. Bij hogere concentraties veroorzaakt dit gas een scherpe zure geur en is dit zelfs giftig. In de omgeving van het Nyosmeer in Kameroen kwamen op 26 augustus 1986 meer dan 1700 mensen om toen uit het meer een grote hoeveelheid koolstofdioxide vrij kwam. Op 16 augustus 2008 moesten in Mönchengladbach 107 mensen worden opgenomen omdat uit een brandblusinstallatie 25 000 m³ koolstofdioxide was vrijgekomen en een woonwijk was binnengestroomd. Ook koolstofdioxide (Co²) is zwaarder dan lucht en kan zich ophopen tegen de grond waarbij ook dit gas de zuurstof verdrinkt en verstikkingsgevaar oplevert. De mogelijkheid op ontsnapping van grote hoeveelheden koolstofdioxide (Co²) is één van de belangrijkste redenen van bezorgdheid bij ondergrondse opslag. Men stelt zich dan blijkbaar geen vragen bij het transport van dit gas door pijpleidingen die vlakbij en dwars doorwoonkernen lopen.

Ook het transport van waterstof, wat men voor de toekomst mogelijk acht, is niet zonder gevaar! Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, reukloos en niet-giftig gas dat lichter is dan lucht en dus wel vervliegt in tegenstelling tot de andere twee voorgenoemde gassen. Waterstof is bij standaardtemperatuur en standaarddruk echter eveneens een zeer ontvlambaar gas wat wederom gevaar oplevert voor de omgeving van de pijpleiding moest er iets voorvallen.
Het milieu-aspect van deze zogezegd neutrale en milieuvriendelijke brandstof, want zo wil de petrochemie het ons verkopen, zit in het volgende: De productie gebeurt via Steam Methane Reforming. Hier reageert hoge druk stoom (waterdamp of H²O) met aardgas (CH4) met als resultaat waterstof (H²) en het broeikasgas CO². In Nederland wordt op deze manier ongeveer 0,8 miljoen ton waterstof geproduceerd waarvoor vier miljard kuub aardgas wordt gebruikt en zorgt voor een CO²-emissie van 12,5 miljoen ton. Zo milieuvriendelijk blijkt de productie van dit ‘neutrale’ waterstofgas als ‘milieuvriendelijke’ brandstof dus ook niet te zijn. De schade die de natuur oploopt bij de aanleg van deze pijpleiding al evenmin!

Wat zijn nu de risico’s?
Waterstof is een erg licht gas, snel ontvlambaar en wordt in de mobiliteit onder drukken tot 700 bar toegepast. Net als elk ander gas is het van belang om er bij productie, transport en gebruik voorzichtig mee om te gaan en dit uitsluitend aan professionele bedrijven over te laten. Als waterstof wordt ingezet in bestaande gasleidingen is het van belang om het ‘gedrag’ van waterstof in de praktijk nader te onderzoeken . Aangezien waterstof lichter is dan aardgas kan het makkelijker ontsnappen bij kleppen en afsluiters. Dit houdt in dat het risico op lekkages veel hoger is en het ontsnappingsgevaar, alsook het ontploffingsgevaar sterk toeneemt!
Ook hier geldt dus als het misloopt met deze leidingen er een uiterst explosief gevaar dreigt voor de omgeving. Hebben jullie al eens nagedacht waarom waterstof tot op heden massaal weerhouden werd als brandstof voor voertuigen? Net vanwege deze gevaren in het dagelijks verkeer! Wij zouden dit als inwoner echter wel moeten toelaten om een pijpleiding met een constante toevoer
in onze omgeving toe te laten? We herinneren ons allen nog de gasramp te Gellingen van 2004 en de gasexplosie op de paardenmarkt - Antwerpen in 2019. De impact van een explosie bij deze gasleiding zal tien tot honderd maal groter zijn dan wat we bij deze rampen zagen!

Waarom is waterstof dan zo belangrijk?
Waterstof is met name belangrijk voor de procesindustrie. Het wordt nu voornamelijk gebruikt voor de productie van kunstmest maar kan in de toekomst ook worden gebruikt voor hoge temperatuur processen zoals staalproductie waarvoor nu aardgas of kolen wordt gebruikt.
We ontkennen niet dat er ook projecten zijn waarbij waterstof als alternatieve groene energiebron zal worden toegepast in toekomstige vervoersmiddelen maar of deze echt zo milieuvriendelijk is valt te betwijfelen aangezien hierboven reeds aangehaald werd dat de productie van waterstof zorgt voor een enorme uitstoot van Co² . Dit verzwijgt men dus liever! Wat wel duidelijk is, is dat dit ten goede komt van de vele multinationals om op winstgevende wijze aan hun energiebehoeften te voorzien! Winsten gaan dus boven de veiligheid en gezondheid van de bevolking!

Verder willen we er aan toevoegen dat het een utopie zou zijn om te denken dat men na de aanleg van deze pijpleiding terug zou overgaan van aanplanting van bos en gewassen op deze vrijgemaakte oppervlakte. Dit omwille van het feit dat men deze pijpleiding wil kunnen inspecteren. Dit al dan niet door het frequent overvliegen met een helikopter of op andere wijze. Verder zal deze pijpleiding ook steeds toegang moeten krijgen voor onderhoud en hulpdiensten in geval van defect of breuk. Men kan dus nu reeds bijna met zekerheid stellen dat alle bos en natuur dat zich nu op dit traject bevind voorgoed zal verdwijnen en een zwaar verlies voor het milieu met zich meebrengt! Men beloofd hierbij de bestemming en het bestaande ruimtegebruik te behouden maar de nota vermeld nu reeds dat het niet toegelaten is om boven deze leidingen bebouwing, bomen of diepwortelende struiken te behouden.


Bedreigde diersoorten:
De ruimte waarin wilde dieren leven staat al enige tijd onder ernstige druk door de aanleg van landbouwgronden, wegen, steden en dorpen en de industriële ontwikkeling. Naarmate er meer menselijk ingrijpen op de natuur plaatsvond bleven er minder leefgebieden voor wilde dieren over, kwamen mens en dier vaker met elkaar in conflict en raakte ons ecosysteem al meerdere malen uit balans. Ook om en rond Rijkevorsel en de wijde omgeving leven tal van dieren die op de lijst van bedreigde diersoorten staan genoteerd. Zo merken we in onze contreien de slechtvalk op in Beerse, Rijkevorsel en Hoogstraten. De slechtvalk is de grootste inheemse valk en wordt bestempeld als snelste vogel ter wereld. Hij werd vroeger veel gevangen voor valkenjacht en is in de jaren zestig en zeventig in grote delen van Europa bijna verdwenen door gebruik van pesticiden. In België werd het laatste broedpaar in 1958 waargenomen en tijdens het dieptepunt vanaf 1960 werd er geen enkel exemplaar meer gesignaleerd in ons luchtruim. In 1966 werd de slechtvalk uitgeroepen tot een beschermde vogel.. Deze valk is kwetsbaar door ontwikkeling van grootschalige windenergie en staat als onregelmatige broedvogel op de lijst van Vlaamse broedvogels.
Ook de marter wordt gespot in de bossen van Rijkevorsel & Beerse. De marter staat op de rode lijst van bedreigde zoogdieren als kwetsbaar aangezien het dier zeldzaam is geworden door de jacht. Verder werd ook de bever kortelings opnieuw aangetroffen in natuurgebied ‘De Volharding’ te Rijkevorsel. Ook deze staat op de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. Volgens de Europese Habitatrichtlijn van 1992 is de bever strikt beschermd en moeten beschermde leefgebieden worden aangewezen. De bever is bovendien beschermd door de Wet Natuurbescherming. Ook de Kamsalamander werd meermaals opgemerkt in onze natuurgebieden, vijvers, poelen en bossen. Deze salamanders zijn inmiddels zeldzaam en staan vermeld op de rode lijst van amfibieën en reptielen in Vlaanderen als kwetsbaar aangezien deze soort er sterk op achteruit gegaan is de laatste decennia. Verder dienen we er ook te wijzen dat andere soorten zoals de zilverreiger, als zeldzame soorten regelmatig gezien wordt in Rijkevorsel en ook deze op de rode lijst van broedvogels staat. Verder kunnen we ook de boerenzwaluw & huiszwaluw als zeldzame vogels op de rode lijst noteren.
Het is verboden de nesten van beschermde vogelsoorten,voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Evenals ook hun natuurlijke habitat in ere dient gehouden te worden om hun verder bestaan te kunnen vrijwaren. Aangezien in één oogwenk reeds meerdere soorten opgesomd konden worden en de lijst bij verder onderzoek nog zal aangroeien is het bijna onmogelijk om de aanleg van een pijpleiding door deze natuurgebieden toe te laten.

Gezien deze analyse, gevaren en impact op de natuur kunnen we niet anders dan besluiten dat aanleg van zulke pijpleiding in onze woon- & leefgebieden niet te tolereren valt en uitgesloten dient te worden.

Johan Kaethoven (Rijkevorsel, 2021-04-23)

#2099

Ik onderteken omdat ik vind dat de natuur erondergaat lijden en ik mensen ken die onteigend gaan worden

Anke Thys (Tessenderlo, 2021-04-23)

#2103

er nog zo weinig ongerepte plekjes zijn in belgië. wake up !

lieve pillen (brasschaat, 2021-04-23)

#2112

Mensen en natuur horen niet te wijken voor petrochemie

Kevin Lesneuck (Stabroek, 2021-04-23)

#2116

Ik er volledig tegen ben dat er zo veel bos, natuurgebied en woongebied van de wilde dieren moet verdwijnen voor een pijpleiding! Dit is niet meer van deze tijd. We moeten de natuur die we hebben, beschermen! Want zonder natuur, staan wij mensen nergens!

Karen Putseys (Tessenderlo , 2021-04-23)

#2122

Ik ben een student milieutechnologie aan de Hogent en ik weet hoe belangrijk deze gebieden zijn. België komt al tekort aan natuurgebieden om de richtlijnen van Europa te halen, hiervan meerdere Ha's opofferen voor een stel vervuilende leidingen is waanzinig en onacceptabel. Het is mijn plicht als natuurliefhebber en milieutechnologie student om dit te helpen verhinderen. Projecten zoals dit in een kritieke tijd zoals nu kunnen we wel missen. Economie krijgt te vaak voorrang op ecologie en het is genoeg geweest!

Kane Wittock (Moorsel, 2021-04-23)

#2126

Voor het behoud van de natuur ben

Els De Wilde (Zonhoven, 2021-04-23)

#2127

Ik onderteken omdat er al zo weinge vrije ruimte is in Vlaanderen, de haven van Antwerpen ramt al zoveel shit door onze strot. Nu nog een pijpleiding die in litteken van meer dan 45 meter door het landschap trekt. Faut le faire leve de lobbyisten. Not

Tom Hermans (Westerlo, 2021-04-23)

#2128

Als mensheid staan we op een kantelpunt, alleen beseffen we dit niet of nauwelijks. Enkel door onze natuur en biodiversiteit te beschermen kunnen wij als soort in de toekomst nog op een aangename wijze blijven leven. Vlaanderen doet het enorm slecht qua natuurbehoud en natuuruitbreiding. Projecten zoals dit zouden nooit mogen goedgekeurd worden. Schande is dit.

Mariska Simons (Kessel , 2021-04-23)

#2132

Ik onderteken omdat de natuur blijvend beschadigd is

Silvain Van den Bogerd (Brecht , 2021-04-23)

#2137

Het net de bedoeling is om plastic te verminderen. Door dit te realiseren besluit België om eigelijk niet voor her milieu op te komen en weer alleen aan hun eigen portemonnee te denken ipv op langere termijn aan de gezondheid vàn zijn bevolking en het algemene goed voor de natuur (wat ook weer effect heeft op onze gezondheid)

Britt Massez (Lier, 2021-04-23)

#2147

Ik geen pijpleiding wil door mijne hof.

Dorien Wouters (Olen, 2021-04-23)

#2149

Natuurgebied moet blijven.

Rita Houbrechts (Hasselt, 2021-04-23)

#2153

Volg de bestaande leidingtracé's toch gewoon in godsnaam! Nog nooit van PALL of Air Liquide of Fluxys gehoord??!! In welke eeuw leven jullie?!!

Eline Claes (Berchem, 2021-04-23)

#2154

Veel goedkopere, veiligere en milieuvriendelijkere alternatieven zijn. Zoals bijvoorbeeld de binnenvaart.

Amedee Somers (Zug, 2021-04-23)

#2156

een leiding voor derivaten van de petro chemie alleen maar de productie en verbruik ervan EN DE WINSTEN voor bedrijven zal aanmoedigen. Dat moet gestopt worden.

MIA GOOS (Willebroek, 2021-04-23)

#2157

In mijn drop geen pijpleiding door de pracht moet lopen

Stijn Bergen (Diest, 2021-04-23)

#2161

Omdat deze MEGA leiding niet door beschermd en onbeschermd natuurgebied en woonwijken, centrums enz getrokken wordt, leg het gewoon rechtstreeks langs het Albertkanaal Luik Antwerpen

Steve Gijbels (Hasselt , 2021-04-23)

#2164

Het 'ondergraaft' de potenties van een van de belangrijkste economische pijlers van Limburg. Het toerisme. En het beschadigt het schaarse groen dat we nog hebben In Vlaanderen. Onverantwoord in tijden van klimaatveranderingen ivm economische- en gezondheidskosten. Het doel van de pijpleiding draagt ook niet bij tot een ecologisch verantwoorde economie.

Marc Geerits (Hasselt, 2021-04-23)

#2167

Ik geen kap wil van bomen en vernietigen van de natuur doorheen onze regio

Tom Van de Venne (Herentals, 2021-04-23)

#2171

De energietransitie is ingezet om de klimaatverandering tegen te gaan en pijpleidingen horen daar niet bij. Die katapulteren ons terug in de tijd.

Vie Kuijken (Hasselt , 2021-04-23)

#2173

Ik onderteken omdat dit de zoveelste aanslag is op de beperkte hoeveelheid natuur die we nog hebben.

Paul Verhaeghe (Laarne, 2021-04-23)

#2176

Ik onderteken omdat respect voor natuur (en dus ook voor de mens) dringend nodig is. Het moet stoppen om natuur op te offeren voor financiële belangen.

Freddy Bleus (Hasselt , 2021-04-23)

#2177

Doe eens iets opbouwend in plaats van afbrekend !

Sabine Jamart (KAPELLEN, 2021-04-23)

#2178

De natuur stuk maken voor puur geldgewin is iets verachtelijks. Onbedachtzaam voor de gevolgen voor onze kinderen. Egoïstisch. Ik verzet mij tegen dergelijke praktijken.

Veronique Sterckendries (Hasselt, 2021-04-23)

#2182

De binnenvaart een veel goedkopere
Oplossing is!Geen ingrepen nodig in de natuur !!

Rene Willaert (Schoten, 2021-04-23)

#2183

Deze plannen lijken me alles behalve duurzaam.

Birgit De Maesschalck (PULLE, 2021-04-23)

#2184

ik het behoud van open ruimte en natuur in ons heel erg dichtbevolkte land heel belangrijk vind. Duurzaam omgaan met de omgeving maakt dat ook onze kinderen een gezond leven zullen kunnen leiden.

Leen De Maeyer (Westmalle, 2021-04-23)

#2186

blijf van de natuur af !

Christpohe philpsen (Veerle, 2021-04-23)

#2193

Geen pijpleiding !!!!!

Maddy Ghoos (Balen, 2021-04-23)

#2198

Een pijpleidingenstraat voor fossiele brandstoffen en afgeleide producten uit den boze is in volle transitie omwille van klimaatverandering. Bovendien snijden deze leidingen natuurgebieden met zeldzame veenlagen en biodiversiteit zoals de zwarte beekvallei in lummen en zelem.

Erik Jansen (3560 Lummen , 2021-04-23)

#2200

Ik onderteken omdat ik tegen het verdwijnen van de natuur Ben.
Industrie is er genoeg ....

Yannick Caers (Antwerpen, 2021-04-23)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...