NEEN TEGEN DE NIEUWE VERKAVELING ‘Pauwelsdreef Witvenstraat OLV Geboortestraat’

Opmerkingen

#2

Ik onderteken omdat ik als buurtbewoner oa niet werd ingelicht aangaande verkaveling

Sven Ooye (Kerkstraat 84 2940 Hoevenen , 2021-04-05)

#3

Laat het groen groen blijven ipv alles vol te bouwen zonder te luisteren naar de bewoners

Sofie Lauwers (Hoevenen kerkstraat, 2021-04-05)

#4

Hoevenen haar karakter van polderdorp verliest. Door maar verkavelingen bij te creëren verhoogt men de verkeersdrukte in de omringende straten. Al het verkeer moet via de Pauwelsdreef naar de Kerkstraat. Die is al enorm druk.

Wieland Marissens (Hoevenen, 2021-04-05)

#5

Ik onderteken deze petitie omdat ze met dit project wéér een stuk groen uit ons polderdorp nemen. Een van de weinige stukjes groen weiland dat zou verdwijnen voor de bouw van woningen, waarvan zowel onze huidige burgemeester, alsook de vorige een belofte van betonstop had gemaakt

Kevin Lampo (Hoevenen, 2021-04-05)

#6

Weeral weidegrond dat verdwijnt in Hoevenen

Meekers Fernand (Hoevenen, 2021-04-05)

#9

Weeral jammer van dat mooie stuk weide grond dat zou verdwijnen en ook voor de mensen die daar wonen

Pascale Bongrain (Hoevenen, 2021-04-06)

#11

Moet al het groen weg voor nog meer baksteen. Er staat al zoveel leeg

Linda De ranter (Stabroek , 2021-04-06)

#18

Ik ben opgegroeid in Hoevenen en woon er nu sinds enkele jaren terug. Erg om te zien hoe alle velden (en vooral het groen) verdwijnen om steeds meer bakstenen in de plaats te zetten. Wij zijn een POLDER gemeente. Gelieve nog heel wat polders te behouden aub. Moest ik graag in een volgebouwde gemeente wonen, had ik me een huis in het Centrum van Antwerpen gekocht.

Kim Coppens (Hoevenen , 2021-04-06)

#19

Negatieve impact op het straatbeeld. Verdwijnen polderlandschap, toenemende drukte, waardedaling van eigendommen, ...
Tevens is het schrijnend dat een dossier als dit niet transparanter wordt gecommuniceerd door onze gemeente. Deze petitie is het eerste wat ik er van hoor...

Tommy Liessens (Hoevenen (2940), 2021-04-06)

#23

Ik in het rustige Hoevenen ben komen wonen voor de rust en al het groen.

Lore De Belder (Hoevenen, 2021-04-06)

#26

Zonder enige uitleg of navraag bouwen ze naast en achter onze woning.
Het mooie groene Hoevenen is helemaal aan het veranderen, dit moet stoppen.
Hoevenen is en blijft een boerendorp geen volgebouwd dorp.

Kevin Selderslaghs (Hoevenen , 2021-04-06)

#28

Ik tegen het volbouwen van de polders ben

Sandra Degenaers (Stabroek, 2021-04-06)

#29

Het groen moet blijven, anders nog meer drukte in hoevenen, nog meer vervuiling van auto's, het moet gewoon stoppen met bij te bouwen!!!!

Hugo Braem (Kerkstraat , 2021-04-06)

#30

Ik onderteken omdat er al genoeg huizen staan. Natuur, weien enzo zouden beter blijven ipv alles vol te bouwen.

Cathy Van Aertselaere (Hoevenen, 2021-04-06)

#33

Ik onderteken om mijn vriendin haar rust te behouden die ze vindt door de weides achter haar huis.

Lotte Allaerts (Kapellen , 2021-04-06)

#38

Groen belangrijk is en zoveel mogelijk behouden moet worden.

Freya Selderslaghs (Merksem, 2021-04-06)

#39

De dorpskern van Hoevenen al verzadigd is door voertuigen .

Patrick Lauwers (Hoevenen, 2021-04-06)

#53

De Verkeersdrukte In De Wijk WITVEN AL Enorm Is Zeker Als De Scholen Beginnen EN EINDIGEN

Dirk SCHEIPERS (STABROEK, 2021-04-06)

#54

Hoe krijg je het verkeersinfarct in Hoevenen opgelost met nog meer huizen (dus ook veel meer auto's) op een beperkte oppervlakte? Wat is de oplossing op korte, middellange en lange termijn?
Waar geef je overtollig water een plek als je alles betoneert?
Wat met de betonstop en het plan hierover?
...
Nog veel vragen

Yves Bisschops (Hoevenen, 2021-04-06)

#55

Ons polderdorp moet zijn landelijk karakter behouden!

Andy Deprins (Hoevenen , 2021-04-06)

#56

Wij hebben daar 22 jaar heel graag gewoond. Dit vooral omdat het zeer rustig wonen is in een doodlopende straat wat geweldig is voor de kinderen. Waarom 1 van de laatste stukjes groen veranderen door allemaal baksteen?

Els Van Wyk (Stabroek, 2021-04-06)

#62

Omdat het nu al niet veilig fietsen is in Hoevenen. De enige weg die onze kinderen op een verantwoorde manier kunnen nemen is via de Witvenstraat. Met een extra wijk over onze deur komt daar alleen maar drukte bij, en verdwijnt dat laatste veilige stukje terwijl er niets in de plaats komt.

Nele Gijsel (Hoevenen, 2021-04-06)

#64

Waarom alles volbouwen? Hoevenen is een polderdorp. Laat dit zo blijven aub! Extra huizen geven ook extra verkeer, Extra overlast, minder rust...

Christine Godefroid (Stabroek , 2021-04-06)

#67

Ik ben hier 25 jaar geleden komen wonen voor de rust. Er stonden paardjes in de wei over mijn deur. Ondertussen is deze groene zone anders ingekleurd en volledig vol gebouwd met huizen, jeugdcentrum, fuifzaal, sporthal, voetbal, kantines opvang, enz ... Het verkeer davert hier door de straat of ze staan in file. Het is hier altijd druk, de dorpskern is meer dan verzadigd. Mag het aan de achterkant nog een beetje rustig zijn? Laat ons wat gras dat nog groen is, de wereld moet nog een eeuwigheid mee. Hoe zit het trouwens met de betonstop?

Barbara Deckers (Hoevenen , 2021-04-06)

#68

Ik ben voor de betonstop en tegen het volbouwen van de gemeente.

Joery Hermans (Hoevenen , 2021-04-06)

#72

Ik onderteken omdat we het landelijk karakter van de gemeente willen behouden.

Filip Van Hove (Hoevenen, 2021-04-07)

#73

Laat het beetje groen nog groen blijven.
Gebruik oude gebouwen en renoveer ze.

Wendy lodens (HOEVENEN, 2021-04-07)

#74

Ik teken omdat er veel onduidelijkheid is over het gehele project. Zo is er nog geen duidelijkheid over de verkeersimpact in de sint hubertusstraat, olv geboortestraat, witvenstraat, pauwelsdreef en kerkstraat. De rustige sint hubertusstraat en olv geboortestraat zullen veel meer verkeer te slikken krijgen (op basis van de huidige plannen komt al het verkeer via deze straten om zo naar de witvenstraat te rijden), zo verdwijnt de mogelijkheid om je kinderen op straat te laten spelen
Ook zorgt de weide nu voor een serieuze waterbuffer bij zware regenval, door het verdwijnen/betoneren zal deze functie verdwijnen en meer druk zetten op de huidige riolering.

Amory De Bolle (Hoevenen, 2021-04-07)

#75

Ik onderteken omdat er al veel te veel natuur moet sneuvelen!

Romina Van den Heuvel (Hoevenen, 2021-04-07)

#77

De verkeersdruk in Hoevenen is nu al te hoog.

Tom Neys (Hoevenen, 2021-04-07)

#81

De toegangswegen zitten nu smorgens en savonds al vol. Gekneld tussen de drukke Hoge Weg en de A12 zijn er nog maar enkele groene plekken in onze wijk. De leefbaarheid en kwaliteit gaat er zo fel op tegen achteruit in ons dorp.

Hilde Eyckmans (Hoevenen, 2021-04-07)

#82

De sint hubertusstraat veel passage gaat krijgen en onze kinderen niet meer veilig op straat kunnen spelen

Liesbeth Boeye (Hoevenen, 2021-04-07)

#86

Waar blijft de beloofde betonstop? Ik herken het Hoevenen uit mijn jeugd niet meer. Op 25 jaar tijd is er zo veel bijgebouwd. Het mag nu stoppen.
Het is te druk. Het dorp kan dat verkeer niet meer aan. Wij willen veilige straten voor onze kinderen.

Wendy Debecker (Hoevenen, 2021-04-07)

#88

Het laatste groen verdwijnt, Hoevenen stilaan onleefbaar wordt. Verkeersinfarcten alom, zelfs in weekend is het aanschuiven. Het net zoals de vorige verkavelingsplannen een triestig en ondoordacht plan is met als enige doel zoveel mogelijk huizen op een te kleine plaats. Het is een ingesloten gebied met 2 smalle toegangswegen, wat als hulpdiensten een zware interventie moeten doen waarbij zij massaal en met zwaar materieel ter plaatse komen. Bij de vorige verkavelingsaanvraag was dit een probleem alsook de volledige ontsluiting voor gewoon verkeer. Aangezien er reeds een straatje voorzien wordt richting gebied Akkerstraat - Pauwels dreef weet je wat de toekomst brengt. De belofte van toen om eerst te zorgen voor deftige verkeerssituatie gaat de prullenbak in. Tja, andere partij, andere belangen zeker. Is er trouwens gedacht aan voetpaden, parkeerplaatsen, enz. Deze waren ook niet aanwezig in vorig plan, ah nee, dat kan niet verkocht worden. Heel spijtige zaak weeral, en ja, iedereen wil wonen, klopt maar er zijn grenzen, laat ons het beetje groen dat we hebben koesteren en winstbejag even achterwege laten. Renoveer leegstaande huizen, er staan hopen kantoorruimten te koop en toch bouwt men in sneltempo voort, onbegrijpelijk wat wij onze planeet aandoen. En Hoevenen, ja dat is op 25 jaar tijd van een gezellige poldergemeente naar een triestig, grijs en dikwijls onverzorgd oord geëvolueerd.

Ingrid Vanderplas (Hoevenen, 2021-04-07)

#89

Schandaal van die appartementsblokken.
Appartementen zetten voor meer zakken te vullen per m2 ! Privacy voor de mensen die al jaren wonen = 0.0!
Zet nog wat meer woningen korter bij mekaar.
Echt gezellig ☹️

Cliff Wens (Hoevenen, 2021-04-07)

#90

Wij wonen sedert 2019 in de Sint Hubertusstraat 11. Wij zijn hier komen wonen voor de mooie groene omgeving, de rust in de straat waar kinderen nog op straat kunnen spelen. En mijn mooie groene uitzicht zou ik enorm hard missen als hier alles vol gebouwd zou zijn.

Evy Van Hees (Stabroek, 2021-04-07)

#92

Zonder nieuw op en afrit complex is dit niet leefbaar voor het centrum en wijk rond de school.

Frank Martens (Hoevenen, 2021-04-07)

#95

Ik persoonlijk vind dat het beetje groen dat hier nog is, mag blijven en dat niet alles zomaar volgebouwd dient te worden met appartementen. Onze kinderen willen nog op een landelijke en rustige manier kunnen opgroeien, nog meer appartementen betekent nog meer verkeer dus nog meer gevaar.

Cindy Dirkx (Hoevenen, 2021-04-07)

#98

Het verkeer rond de schooltijden is nu al druk. Wat gaat dat zijn als alle huizen er staan?

Katleen De Saegher (Hoevenen , 2021-04-07)

#106

Wij willen in een polderdorp wonen met al zijn karakteristieken. Maak van Hoevenen geen stad. Laat geld niet regeren.

Hugo Verberckmoes (Hoevenen , 2021-04-07)

#110

Ik graag wat groen rondom mij zie.
Ik ben tegen betonnering van de natuur. Dit gaat niet over een perceel maar over grote velden. De gemeente haar visie dacht ik

Renilde Verduyckt (Onze lieve vrouwgeboortestraat 25, 2021-04-07)

#114

Ik wil het beetje groen dat we nog hebben in de buurt behouden

Rita Rodyns (Hoevenen , 2021-04-07)

#115

Ik hou ook van rust. En op sommige plaatsen moet dat ook blijven.

Rita Vorsselmans (Westmalle , 2021-04-07)

#116

De huidige verbinding van de Pauwelsdreef naar de Kerkstraat is nu al te klein en te gevaarlijk. Richting Markt loopt het nu alle dagen fout. Lange wachttijden richting autostrade of Kapellen.Stop met bijbouwen.

Tony Vermeylen (Hoevenen, 2021-04-07)

#119

Men steeds eenzijdig beslissingen neemt niet enkel voor dit project maar ook voor het sluiten van een overweg te kapellen zonder deftig alternatief. De bouw gekte moet een halt toegeroepen worden. Kapellen, Stabroek en Hoevenen staan nu al stil op vlak van mobiliteit!

Sofie Van den Brande (Kapellen , 2021-04-07)

#123

Er al genoeg verkaveld is

Peggy Gahler (Kapellen, 2021-04-08)

#126

We hebben te weinig groen in onze gemeente. We hebben geen park en bossen zoals in de omliggende gemeenten.
Ook de mobiliteit kan dit niet aan staan nu al aan te schuiven voor op de snelweg te geraken.

Diane Janssens (Onze lieve vrouwgeboortestraat 31 Hoevenen , 2021-04-08)

#130

Er is al genoeg beton in Kapellen. Overal weg groen en welkom baksteen!

An Van Antwerpen (Kapellen, 2021-04-08)

#131

De gemeente eerst werk moet maken om de drukte tijdens de spitsuren aan te pakken voor er nog meer mensen komen bijwonen

Tom Borrey (Hoevenen, 2021-04-08)

#132

Er al genoeg groen wordt versmost aan woningen en dergelijke. Laat groen groen zijn en zet het niet allemaal proppedevol!!! Het is echt triestig als ik het nu al bekijk tegenover toen ik kind was en dat is dan nog maar een kleine 30 jaar geleden.

Marijke Nog iets (Kleine molenweg, 2940 Stabroek , 2021-04-08)

#135

Het zo is

Sam Hellemans (2950, 2021-04-08)

#136

Ik wil een groenere gemeente met minder vervuiling en lawaai.

Marcel De Bruyn (Hoevenen , 2021-04-08)

#144

Waar is de tijd dat hoevenen/Stabroek een rustig polderdorp was ipv een overdruk, vol met filles volgebouwd gebied? er is nu al veel teveel verkeer en de charme van het dorp gaat verloren door op elk plaatske een hoopke stenen te droppen. Moet echt alles omzeep? If it aint broken don't fix it.

Mathias Bekkers (Stabroek, 2021-04-08)

#145

Verkeer en leefbaarheid !

Tim Tilleman (Hoevenen, 2021-04-08)

#146

Ik onderteken omdat ik zoveel mogelijk groen wil behouden, uitlaatgassen, beter milieu dus

Heidi Bosschaerts (Hoevenen, 2021-04-08)

#147

Ik wil dat er zo veel mogelijk groen behouden blijft in de gemeente Kapellen.

Emily Damoiseaux (Kapellen, 2021-04-08)

#149

Het is hier een leuke buurt met veel rust en waar de mensen respect hebben naar elkaar dus geen huisjes bij bouwen, gewoon zo laten. Het bos is waar men ook rust vind en de speltuinen zitten soms nu al overvol

Dylan Hellemans (Hoevenen, 2021-04-08)

#151

Ik onderteken omdat mijn woning gelegen is te Pauwelsdreef. En ik geen 3 hoogbouw of appartementenblokken wens in deze (zij) straat. Gewone huizen met grote percelen ok, maar niet zo klein!! Erg! Erg! Erg! Heel erg!

Eva DHondt (Hoevenen , 2021-04-08)

#160

Er al teveel groen weg is

Rudi Van Roy (Hoevenen , 2021-04-09)

#165

Weeral minder groen in onze straat. Welke verkeersdrukte gaat dit meebrengen?

jos beirens (hoevenen, 2021-04-10)

#166

Ik onderteken omdat we hier nu altijd al een verkeersinfarct hebben en er toch een beetje groen moet overblijven.

Kim Meulenhof (Hoevenen , 2021-04-10)

#171

Behoud van groen in de gemeente en vermijden van extra drukte in de wijk

Véronique Peene (Hoevenen , 2021-04-12)

#172

Omdat het laatste stukje groen hier wordt opgeofferd voor het grote geld was er trouwens geen betonstop?

Andre Hermans (Kerkstraat 94 Stabroek, 2021-04-12)

#173

Dezelfde redenen als bovenaan. Het landelijke karakter gaat helemaal verloren en de drukte en het lawaai zal alleen maar toenemen.

Veerle Van Leuven (Hoevenen, 2021-04-13)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...