Geen windmolens in Usselo en Boekelo

Opmerkingen

#2

Windmolens 3,5 keer hoger dan de schoorsteen op de Bleekerij!!😳 In ons mooie Boekelo en Usselo. En dan hebben we het nog niet over de geluidsoverlast (trillingen), slagschaduw (met een zeer groot bereik) en de gevolgen voor onze gezondheid 😔

Kristel Schipmann (Boekelo, 2021-03-15)

#12

Ik onderteken deze petitie omdat er betere alternatieven zijn dan windmolens met deze lengte. Er zijn in de omgeving van en in Enschede genoeg daken voor zonnepanelen. Sociaal geografisch en minder inbreuk op het landschap. De windmolens worden immers landschapsbepalend en die is niet fraai

Henry Zandbergen (Usselo, 2021-03-15)

#13

Windmolens staan bekend om hun laagfrequentiegeluid. Een geluid dat niet iedereen kan horen, maar dat toch ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. En dat geluid draagt heel ver dus verhuizen heeft dan geen zin. Als iedereen het geluid zou horen, zouden er nergens windturbines komen.

Estelle Vultink (Boekelo, 2021-03-15)

#14

Ik er tegen ben

Marja Aaftink (Hengelo, 2021-03-15)

#15

Ik tegen de plaatsing ben van windmolens/turbines!!

Willemijn Roossink-scholtens (Boekelo , 2021-03-15)

#16

Een zeer ondoordacht plan is

Remy van der beek (Usselo, 2021-03-15)

#21

Dit geen goed idee is!!!!

Annette Bouman (Boekelo, 2021-03-15)

#24

Ik geen windmolens wil op korte afstand van ons huis

Carin Bollegraf-Maris (Enschede, 2021-03-15)

#27

Snelweg in de achtertuin is al genoeg!

Lotte Rademaker (Enschede, 2021-03-15)

#29

Ik wil graag wonen in een leefbare woonomgeving.

Rianne Busschers (Enschede, 2021-03-15)

#51

https://***********/7792xab6

Henk Scholte in 't Hoff (Boekelo, 2021-03-15)

#62

Omdat dermate hoge windmolens de leefomgeving van Usselo en Boekelo aantasten wij hebben al zoveel ingeleverd
Zoals de industrie Marssteden en Josinkes,nieuwe N18, recreatie het Rutbeek diverse nieuw woonwijken allemaal buitengebied Usselo

Gerrit Kleine Wiecherink (Usselo, 2021-03-15)

#67

Omdat ik tegen de plek van plaatsing ben.

Riekske De Graaff (Boekelo, 2021-03-15)

#68

Horizonvervuiling
Slagschaduw
Natuurvernieling
Veel betere alternatieven (zon- en kernenergie)
Veel te dicht bij woon en recreatie gebied
Enz enz
Zeer slecht idee.

Mark Krakers (Boekelo, 2021-03-15)

#69

Het aangeduide traject voor plaatsing van deze “ondingen” onaanvaardbaar is.

Karin en Han van Raalte (Usselo, 2021-03-15)

#71

Onvoldoende duidelijkheid omtrent de mogelijke gezondheidsproblemen en de horizonvervuiling.

Louis Knuppel (Enschede, 2021-03-15)

#72

Ik geen enorme windmolen in mijn achterland wil
Er is voldoende plek iets buiten Usselo .alle daken van industriële en kantoorgebouwen zijn leeg Zet daar zonnepanelen op dan zijneen windmolens en of zonnebanken in weilanden niet nodig.

Harmke Verkuijlen (Enschede, 2021-03-15)

#80

Om alle redenen die op jullie site zijn beschreven. Met name de Impact op de natuurgebieden Teesinkbos, De Weele en Zonnebeek. Als er al voor windmolens gekozen wordt zoek dan een gebied met een lage of middenwaardering en niet in deze gebieden. Tevens valt mij op dat de gemeente haar beloftes niet nakomt door met bewoners in gesprek te gaan of te informeren. Hier heb ik destijds in de raadsvergadering om verzocht en is ons burgers toegezegd. De gemeente probeert op allerlei slinkse manieren hun plannen door te drukken.

Peter Mosman (Enschede, 2021-03-15)

#81

De laatste jaren is er al teveel druk op natuur en bewoners gelegd in dit gebied; toerisme, camping, fishing adventure, zandafgraving, modelvliegclub

Caroline De Vries (Enschede, 2021-03-15)

#85

Niet duidelijk of er geen gezondheidsproblemen zijn.

Betty Knuppel Bornebroek (Enschede, 2021-03-15)

#87

Horizon vervuiling. !!! Jammer van zo’n prachtig natuurlijk gebied.

Karin Lassche (Enschede , 2021-03-15)

#89

Tegen omdat;
*Reële kans op gezondheidsklachten
*Horizonvervuiling
*Geluidsoverlast (ook niet hoorbaar laagfrequent)
*Plaatsing dicht bij de kernen Usselo en Boekelo.
*Impact op natuurgebieden

R. Wijk van (Hengelo, 2021-03-15)

#90

Ik ben van mening dat dit niet in deze natuurschap thuishoort , er zijn zeker andere alternatieven.

Vincent Visscher (Boekelo, 2021-03-15)

#98

Het is onacceptabel dat er zulke grote windmolens zó dicht bij de dorpskernen van Boekelo en Usselo worden geplaatst en bewoners vooraf niet goed zijn geïnformeerd over deze ingrijpende plannen

Roeland van Zoelen (Usselo, 2021-03-15)

#99

Ik teken omdat ik van mening ben dat er andere middelen zijn om groene energie te verkrijgen dan door deze monsterlijk hoge torens te bouwen. Dit zal ten koste gaan van de natuur. Inmiddels is er genoeg afgesnoept vanwege de bouw van de snelweg en de autoweg. Laten we aub zuinig zijn op ons coulissenlandschap.

Ronald van der Struik (Boekelo, 2021-03-15)

#100

Ik het erg jammer vind dat zo n mooi stukje natuur nog meer te verduren krijgt . Eerst komt er dwars door de natuur een autobaan en worden er verschillende bomen gekapt . En nu weer die windmolens . Dit kan echt niet . Blijf van onze natuur af .

Letty van Goor (Enschede, 2021-03-15)

#104

Ik absoluut niet geloof in het nut van windmolens en het pure vervuiling van de natuur vind!!

Alie Kloek (Enschede, 2021-03-15)

#108

Ik onderteken omdat naast de genoemde argumenten zoals: Horizonvervuiling, de korte afstand tot de woonkernen van Boekelo en Usselo, de impact op de natuurgebieden, het belangrijkste argument is dat; door de niet functionerende geluidswallen van de A35 en de N18, er nog de extra te verwachte geluidsoverlast van de windmolens bijkomt ! Tot slot; de nieuwbouw wijk in Usselo heeft met het gasloos en energie neutraal bouwen al haar bijdrage geleverd aan het alternatief energie opwekken in de regio.
Door de hoge subsidies is de lobby door energiebedrijven voor het plaatsen van windmolens van veel te grote invloed !

Karel. C. C. van den Hurk (7548 TG Usselo - Enschede, 2021-03-15)

#110

Ik ben inwoner van Boekelo en ik wil geen windmolens in de nabijheid van mijn woon- en leefomgeving

Gert Floors (Boekelo, 2021-03-15)

#114

Ik geen windmolens in BOEKELO/USSELO/TWEKKELO wil.
Daar zitten ook nadelen aan en er zijn andere mogelijkheden!!!

Janny Nijhuis (Boekelo, 2021-03-15)

#115

Velen zijn voor “groene elektriciteit”, maar weinigen wensen een windturbine in de achtertuin.
Ik onderteken omdat ik tegen de extreem hoge windturbines ben en er goede alternatieven zijn.
Deze windturbines geven, volgens onderzoek, extra schadelijke geluid overlast bovenop de al onaanvaardbare geluid overlast van de A35 en de N18.
Genoemde turbine plannen zijn te vervangen door in te zetten op o.a. meer PV panelen op daken van bedrijven en woningen, waar de nieuwbouw in Usselo al haar energie neutrale bijdrage heeft geleverd !

Lennie. H. C. M. van den Hurk - van Rutten (7548 TG, 2021-03-15)

#130

Deze plannen veel te dicht bij mijn adres gerealiseerd worden! Er zijn minder dichtbevolkte gebieden in Twente waar groene energie op de wijze gewonnen kan worden!

Ik ben voor rust, vrijheid en natuurschoon in het buitengebied gaan wonen, daar past geen windturbine bij! Dat levert hinder voor zicht, gevoel en gehoor. Dit kan absoluut niet de bedoeling zijn!

Joyce Pol (Usselo, 2021-03-16)

#138

Geen windmolens dicht bij dorpskern.
Geluidsoverlast.
Horizonvervuiling.

Milco Schildkamp (Boekelo, 2021-03-16)

#141

Karen Voorveld

Karen Voorveld (Boekelo, 2021-03-16)

#144

Ik het belangrijk vind!

Miranda Broekhuis (Enschede, 2021-03-16)

#148

De opbrengsten van deze windmolens niet in relatie staan tot de negatieve gevolgen. Daarnaast hebben we zelf ook al flink geïnvesteerd in energie opwekkende maatregelen

Edzo Jansen (Enschede -Usselo, 2021-03-16)

#150

De gevolgen voor de natuur, de mensen die er wonen te groot zijn

Hendrik Jansen (Enschede - Usselo, 2021-03-16)

#151

De grote van de windmolen zou ervoor zorgen dat er lange slagschaduwen zijn en trillingen. Hierdoor komen er gevolgen voor onze gezondheid, de recreatie en de natuur in Usselo, Boekelo en bij het recreatiepark het rutbeek.

Nina Jansen (Enschede/usselo, 2021-03-16)

#154

Vervuiling van het landschap, kijk naar alternatieven.

Jaap Lamain (Enschede, 2021-03-16)

#160

Windmolens zijn groot, lawaaiig en vervuilend voor het landschap. Ik wil ze niet in de tuin!

Judith Voogsgeerd (Enschede , 2021-03-16)

#163

Omdat er betere plekken in NL maar ook in de regio zijn.

WJ Feijer (Usselo, 2021-03-16)

#164

Windmolens niet de oplossing zijn.

Jon Schoo (Enschede, 2021-03-16)

#170

Geen oplossing en een milieu probleem voor de toekomst als de windmolens aan het einde van zijn levensduur, wieken zijn niet te recyclen, en de grootste opbrengst is subsidie

Paul oele (Boekelo , 2021-03-16)

#187

Tegen de plaatsing ben van windmolens in dit natuurlijke erfgoed!!

Alinda Nagenborg (Usselo, 2021-03-16)

#188

Ik vind dat zonne-energie een beter alternatief is voor groene energie. Er is teveel natuur gebied om de geplande windturbines heen die hier last van gaat hebben

B Robers (Enschede, 2021-03-16)

#195

Het is veel te dicht bij woonomgevingen als Boekelo, Usselo en de Helmerhoek.

Marcel Bruggeman (Enschede , 2021-03-16)

#196

Lanschapsvervuiling en Usselo heeft al veel meer moeten doorstaan de afgelopen jaren. Zoek hiervoor een ander meer passend gebied. Te gek dat omwonenden zo slecht hierin geïnformeerd worden.👎

Han Nagenborg (Usselo, 2021-03-16)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...