psychologen; verontwaardigd over de IFIC-inschaling

Opmerkingen

#16

We nu eindelijk eens de erkenning in verhouding met de klinisch en wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden mét bijhorende verloning mogen verdienen!

Lize Nuytens (Balegem , 2021-02-20)

#31

Ik onderteken omdat ik volledig akkoord ga met de inhoud van de petitie!

Tine Willems (Gent, 2021-02-20)

#57

Ik onderteken omdat men onvoldoende zicht heeft op het werkveld vande psychiatrische ziekenhuizen en de specialisatie die nodig is om dat werk te doen.

Ine Wanten (Sint-truiden, 2021-02-21)

#58

Ik zelf psycholoog ben in een ziekenhuis, meerdere specialisatie opleidingen gevolgd heb, een uitgebreid takenpakket en verantwoordelijkheden heb, maar hiervoor niet de wedde krijg die hierbij aansluit.

Ann Van veirdeghem (9870, 2021-02-21)

#64

het een ware schande is. Een miskenning van al het goede en belangrijke werk.

Stefaan Decorte (BRUGGE, 2021-02-21)

#117

Ik vind de beleidsbeslissingen o.m. rond Ific onbegrijpelijk. Ik heb een job waarin ik verantwoordelijkheid opneem, beleidsbeslissingen opneem... Ik heb verschillende specialisaties (2 psychotherapie opleidingen, een traumatherapie-opleiding,...), en dit alles wordt niet gehonoreerd.

Birgit Verhoeven (Putte, 2021-02-21)

#121

Ik onderteken omdat ik het volmondig eens ben met deze brief van verzet tegen de huidige onderwaardering en miskenning vanuit IFIC van klinisch psychologen en klinisch psychologen-specialisten...

Katya Vandenbroucke (schelle, 2021-02-21)

#141

Ik teken omdat (1) een vierjarige specialisatie in psychotherapie én (2) het opnemen van een leidinggevende en teamondersteunende rol een van de vaste ingrediënten zijn die ik in loondienst bijdraag aan de organisatie waar ik werk.

Daarnaast heb ik tijdens wachtdiensten de verantwoordelijkheid om 2, straks 3 voorzieningen concreet te ondersteunen: op m’n eentje. Dat wil zeggen: A inschatten wat er aan de andere kant van de telefoon gebeurt als een patiënt in crisis gaat, B de betrokken collega ondersteunen en C indien nodig letterlijk 24/7 oproepbaar zijn om ter plekke te gaan.

Dit alles doe ik met veel plezier al mag het loon dat ik er voor betaald krijg, ook relevant zijn.

Dario Zicari (Tienen, 2021-02-21)

#144

Ik onderteken omdat ik het erg onrechtvaardig vind dat enkel in onze beroepsgroep een specialisatie van ettelijke jaren, met serieus financieel kostenplaatje en persoonlijke investering blijkbaar totaal niet erkend wordt. Bovendien zal de zogenaamde beloofde tegemoetkoming van de overheid voor onze inzet in de coronacrisis als essentiële beroepsgroep hoegenaamd niet gevalideerd worden. En dit wetende dat de komende maanden ons nog een serieuze toevloed aan post Corona problematieken ons zal overspoelen. Geen erkenning hierin krijgen is erg demotiverend...

Sarah Vanschoren (Ekeren, 2021-02-21)

#150

Ik het eens ben met de mening en zelf klinisch psycholoog deelstijds in loondienst in een psychiatrisch ziekenhuis ben

Sanne Tollebeek (Leuven, 2021-02-21)

#155

Ik onderteken omdat ik de actie wil steunen

Rob Somers (Merksplas , 2021-02-21)

#166

Ik in de kinderspychiatrie werk met 0 tot 6 jarige. Maw aan de wieg van de psychologische hulpverlening. Dat we belangrijk werk verrichten staat als een paal boven water. Ik begrijp niet dat men blijft denken dat psychologen zich blijvend stilzwijgend zullen neerleggen bij hoe er naar ons gekeken wordt en hoe we (niet) naar waarde geschat worden.

Bedankt Stef voor dot initiatief

Marjoleine De Clercq (Lier, 2021-02-22)

#172

Ik onderteken om zodat ons beroep eindelijk gewaardeerd zou worden. 5 jaar universiteit en 4 jaar therapie-opleiding aan de universiteit is niet iets wat je zomaar onder de mat schuift.

Laura Page (Tielt, 2021-02-22)

#183

Ik merk dat de overheid ons werk onderschat. Al jaren werken we hard en missen we de erkenning hiervoor. Al jaren helpen we de mensen die het psychisch moeilijk krijgen en ondersteunen we hen om terug hun plaats in de maatschappij op te nemen. Toch ontbreekt hier de erkenning. De zelfstandige krijgen extreem beperkt terugbetaling voor hun cliënten, terwijl hier zo veel vraag naar was. Dan komen jullie af met de ELP's die zouden moeten werken voor een peulschil. Jullie verwachten expertise, bijscholingen, ... Maar belonen ons harde werk niet met een beter loon (ELP, IFIC, ...). En toen corona kwam, verwachtte jullie extra werk voor ons. We moesten blijven draaien, contacten blijven hebben. De maatschappij had ons nodig. Maar ook hier krijgen we later geen erkenning voor. Het zorgpersoneel heeft het zwaar en verdient een beloning. Maar zij die klaar moesten staan om het zorgpersoneel op te vangen, blijven in de kou staan.

Caroline Broekx (Beringen, 2021-02-22)

#195

5 jaar Universiteit, meestal ook 4 jaar therapie opleiding die duizenden euro's kosten, een beroep met ontzettend veel verantwoordelijkheid die vooral emotioneel zwaar werk leveren, vaak ook nog met ongelooflijk veel overwerkte gestresseerde collega's omdat er al heel lang te weinig personeel is in de zorgsector. Dat voor een triestige loon in vergelijking met typische mannelijke sectoren. Het is gewoon beschamend dat mensen niet correct vergoed, beter vergoed worden en onder betere omstandigheden kunnen werken in een rijk land als België.

Anita Meesschaert (Brussel , 2021-02-22)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...