Geen zonnepark in Vollenhove

Opmerkingen

#12

Niet wil

Lars Sipma (Vollenhove, 2021-01-30)

#15

Ik ben tegen zonneparken in het algemeen en in de buurt van woningen in het bijzonder. Helemaal als ze ongevraagd opgedrongen worden.

K Muizelaar (Vollenhove , 2021-01-30)

#20

Ik wil geen horizonvervuiling in de omgeving!

Stefan Last (Zwartsluis, 2021-01-31)

#21

Ik vind het niet menselijk dat zo'n groot park dicht tegen de erven van de hardwerkende burgers wordt geplaatst. Zoek een groot stuk land zonder aangrenzende woningen, die zijn er ook genoeg.

J. D. (Vollenhoven, 2021-01-31)

#28

Tegen ben

Jolanda Van klinken (Vollenhove , 2021-01-31)

#34

Een dergelijk zonnepanelenpark komt op een locatie te staan waar elke dag vele mensen langs lopen/fietsen en genieten van de prachtige omgeving. Dit prachtige uitzicht wordt hierdoor ernstig verstoord.
Daarnaast zijn er vele vogels die hier voortdurend verblijven. Ook zij ondervinden de nadelige gevolgen van een dergelijk park.

Simon in 't Veld (Vollenhove, 2021-01-31)

#35

Wij het zonde vinden van de vrije natuur
En het uitzicht.

GERRIT Schuurman (Vollenhove, 2021-01-31)

#39

Er een heel mooi stukje landschap verpest wordt.

Ronnie Oost (Dronten, 2021-01-31)

#43

Het uitzicht vanaf onze woningen wordt ernstig verstoord door een zonnepark op deze locatie. Deze plek is niet geschikt ook omdat hier elke dag veel mensen genieten van de prachtige omgeving en de vogels die hier continu verblijven. Ook zij ondervinden de nadelige gevolgen van een zonnepark.

Karin Winters (Vollenhove, 2021-01-31)

#45

Ik ben principieel tegen het gebruik van schaarse landbouwgrond voor zonneparken. In Nederland is er een strijd gaande tussen grond voor landbouw, woningbouw en natuur; voor zonneparken is er alleen daarom al geen plaats. Daarnaast vind ik een zonnepark in de Bentpolder landschapsvervuiling. Er zijn afgelegere gebieden waar zo'n park minder zou opvallen.

Ik vrees dat het park er toch wel komt, zelfs wanneer een hele grote meerderheid van de omliggende bewoners tegen de komst van een zonnepark zou zijn: in dit laatste geval betekent de komst van het park een nieuwe deuk in het vertrouwen in de locale overheid.

Harmen Haasjes (Vollenhove, 2021-01-31)

#46

Eerst de daken van de fabriekshallen maar eens.

Jeroen Post (Vollenhove, 2021-01-31)

#52

Ik ben tegen het zonnepark!

Jordy Schur (Bentpolder, 2021-01-31)

#58

Ik het er absoluut niet mee eens ben!

Chris Pater (Almelo , 2021-01-31)

#59

Ik vind het landschap vervuiling.

Hugo Blom (Hengelo, 2021-01-31)

#65

Tegen dit plan.

Erik Hotting ( , 2021-01-31)

#66

Ik ben voor groene stroom echter vind ik het zonde om het weinig landoppervlak dat we hebben hier aan te verspillen. Zet dit soort parken in de Noordzee.

Fabian Baldwin (Alphen aan den Rijn, 2021-01-31)

#74

Behoud van het venose landschap

Eddy Winter (Vollenhove, 2021-01-31)

#79

Omgeving vervuild wordt!!

Jan Visscher (Vollenhove , 2021-01-31)

#81

Zet ze lekker ergens anders neer maar niet in "onze " bentpolder!!

Gerjan De boer (Vollenhove , 2021-01-31)

#82

Dit een grote afbreuk is op de mooie stadsrand van Vollenhove

Jordy Winter (Vollenhove, 2021-01-31)

#83

Laat ze eerst bedrijven terreinen maar
Vol gooien in plaats van stukken land te verkwanselen

Tim Boxum (Sint-jansklooster, 2021-01-31)

#85

Diegene die daar wonen, recht hebben op inspraak over wat er in en met hun omgeving gebeurd. Zeker als dit invloed heeft op de kwaliteit van wonen.

Janko Ritsena (Ede, 2021-01-31)

#86

Dit mijn vrije uitzicht belemmerd en ik hier graag wandel. Prachtig stukje natuur

Geanne Van Bruggen (Emmeloord, 2021-01-31)

#88

Ik hou van de prachtige natuur de mooie omgeving en wil die niet laten bederven door afschuwelijke zonnepanelen .

M Goede (Vollenhove, 2021-01-31)

#89

Er zijn veel betere oplossingen voor het plaatsen van zonnepanelen. Op gebouwen waar niemand er last van heeft. Het plaatsen van zonnepanelen in weilanden schaadt de natuur. Vogels teken gedesoriënteerd door de weerkaatsing van het licht. Behoud de natuur voor dier en mens!

Alinda Hotting (Boksum, 2021-01-31)

#91

Er zijn genoeg daken waarop panelen geplaatst kunnen worden, misschien Huisman eens benaderen. Waarom land van boeren afpakken om die panelen te plaatsen?

P. Klappe (Ermelo, 2021-01-31)

#93

T.Eilkes

Tammo Trijntje Eilkes (Muntendam, 2021-01-31)

#102

Ik mooi uitzicht wil houden tijdens het wandelen en sporten

Bas Van Gunst (Vollenhove , 2021-01-31)

#106

Ik tijdens het wandelen wil genieten van het uitzicht en niet tegen een stel zonnepanelen wil aankijken.

Josefien van Kampen (Vollenhove, 2021-01-31)

#114

Natuur-en landschapsverwoestend,slecht voor landbouw en toerisme,draait allemaal om subsidies die een paar mensen voor zichzelf willen binnen graaien.

Alfred Wuffen (Dwingeloo, 2021-02-01)

#117

1. Zonnepanelen horen in onze optiek op daken. Er is nog voldoende dak over in Nederland om natuur, landschap en schaarse ruimte te ontzien.

2. Zonneparken zijn een aantasting van natuur en landschap. Zeker in Steenwijkerland / De Wieden is dat ons grootste goed en kapitaal. Daar kan geen twijfel over bestaan. Aantasting daarvan is zeer ongewenst.

3. De recreatieve aantrekkelijkheid van ons gebied gaat bij realisatie van een zonnepark achteruit. Recreatie is in ons gebied een voorname bron van inkomsten en ook zelf blijven wij graag, ongehinderd door een vreselijk aanzicht, genieten van onze woonomgeving.

4. De effecten van zonneparken op bodem en natuur op de lange termijn zijn nog onvoldoende duidelijk. Juist in de nabijheid van een nationaal park met hoge natuurwaarden is dat extra reden om van dit initiatief af te zien.

5. De huidige tijd vraagt om extra natuur om de biodiversiteit op onze planeet zoveel mogelijk te redden. Het gaat erg slecht met de insecten en onlangs nog zijn o.a. haas en konijn aan de rode lijst toegevoegd. Eventueel "overtollige" landbouwgrond kan beter als (snipper)natuur worden ingericht dan voor energieproductie, zeker als daarvoor betere plaatsen (daken) beschikbaar zijn.

6. Investeringen door grote projectontwikkelaars pakken zelden goed uit voor de lokale samenleving. Het stimuleren van lokale initiatieven is veruit te verkiezen boven grote investeerders.

7. Op zonnige dagen wil het wel eens gebeuren dat wij de stroom van onze eigen 29 panelen even niet kwijt kunnen op het net. Wij vrezen dat deze situatie voor individuele eigenaren van zonnepaneken verre van verbetert bij de aanleg van een enorm grote installatie.

8. Mede hierom is het logischer zonneparken primair op daken van industrieterreinen te realiseren omdat hier ook grotere afnemers zijn en transportcapaciteit minder een issue is.

9. Het gebrek aan draagvlak bij de bevolking. Zij zijn de voornaamste bewoners en gebruikers van de omgeving. Het is dan ook niet gepast hun leefomgeving tegen hun zin ernstig aan trle tasten.

Hank Prinsen (Wanneperveen, 2021-02-01)

#118

Ik onderteken dit omdat daardoor de omgeving van het mooie vollenhove word verpest. Het is juist zo'n mooi natuurstukje

Gerwin De leeuw (Vollenhovr, 2021-02-01)

#120

Notabene 93,5 procent potentieel geschikte bedrijfsdaken hadden eind 2019 nog geen zonnepanelen.
We praten over 140.000 hectare, inclusief het dak van deze campinghouder.
Ik begrijp dat het in 2021 big business is voor landeigenaren. Maar het blijft totale waanzin.
'Bijna 80 procent Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen' was recent het nieuws.

Wij willen daar kieviten en grutto's zien.

Ad H (Vollenhove, 2021-02-01)

#126

Ik tegen weglopen van subsidies naar grote investeerders. Deze behoort de bevolking toe..
Tevens een grote aantasting van het landleven

Anke Hartman (St Jansklooster, 2021-02-01)

#129

Gwn

Lars van der Linde (Vollenhove , 2021-02-01)

#131

Wij zijn bewoners in de Bentpolder.

L+F Zelhorst (Vollenhove, 2021-02-01)

#132

Ik om Vollenhove geef

Laura de Wilde (Vollenhove , 2021-02-01)

#134

Ik onderteken de petitie omdat de aanleg van een zonnepanelenpark in aanvulling op de oprukkende bebouwing en het vakantiepark een ernstige aantasting is van de reeds kwetsbare natuur in de Bentpolder.

Berto Jongman (Oegstgeest, 2021-02-01)

#137

Ik onderteken omdat ik in zijn geheel niet sta achter het huidige klimaat beleid.

Anne Miedema (Spankeren, 2021-02-01)

#142

Het is een te mooi en belangrijk wandel fietsgebied voor Volle hoofden en vogels van alle pluimage.

Adriaan Voerman (Vollenhove, 2021-02-01)

#143

Landbouwgrond mag nooit ingeleverd worden voor zonnepanelen.

Janny Petter (Giethoorn, 2021-02-01)

#148

Het jammer is van onze natuur, sportbeleving van veel mensen die gebruik maken van de aangelegde wandelpaden zal anders worden. Vanaf de dijk kijken bewoners en toeristen òp de zonnepanelen. Voor ons persoonlijk zal ons uitzicht ook niet fraaier worden. Hopelijk komen er alternatieven voordat dit stukje natuur eraan moet gaan geloven. Ook zie ik dat er veel aan de klimaatverandering gedaan moet worden. Liever zie ik alle hoge daken voorzien van zonnepanelen. Het gevoel van in de natuur wonen zal helaas verdwijnen. Wat moet dat moet, maar ik zie liever alternatieven.

Elisabeth Wicherson (Vollenhove, 2021-02-01)

#154

Groen moet groen blijven. Absurd om eerst mooie wandelpaden aan te leggen en er dan een park van panelen naast te leggen.
Eerst maar eens de lelijke bedrijfshallen daken vol leggen met panelen.

Gertie Smeets (Vollenhove, 2021-02-01)

#162

Ben er totaal op tegen wat moeten wij ermee weer een idee van die herenboer zeker

Henk Petter (Vollenove, 2021-02-01)

#165

Dan heb je net een mooi voetpad aangelegd en dan ga je dat verpesten met zo’n plan.
Kan toch prima op daken van bedrijven?!

Iris Buimer (Vollenhove , 2021-02-01)

#166

Ik wil het mooie uitzicht niet verpesten rondom Vollenhove en dit zou makkelijk op daken van bedrijven kunnen!

Arjan Harsevoort (Vollenhove , 2021-02-01)

#179

past niet in het beeld van de polder.
Er is een optie, tegen over de camping richting de centrale zou een idee kunnen zijn.

K lassche (vollenhove , 2021-02-01)

#180

Xxxx

Jan Klein (Vollenhove, 2021-02-01)

#181

Wij geen horizonvervuiling hier willen hebben.

Agnes Driessen (Vollenhove, 2021-02-01)

#183

Ik ben tegen vervuiling van landbouwgrond door zonnepanelen.

Geke Buimer (VOLLENHOVE, 2021-02-01)

#195

Ik onderteken omdat ik van de natuur houd.

Jornik Spaak (Sint jansklooster , 2021-02-01)

#196

Omdat ik van de natuur hou, en daar hoort dit niet in. Doe dit maar op de daken van de grote bedrijven die overal staan

Henrike Spaak (Sint jansklooster, 2021-02-01)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...