Red de Watermeterfabriek!

Opmerkingen

#4

Ik het belangrijk vind dat een bij de bestaande wijkorganisaties aansluitend sociaal project gerealiseerd kan worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Johan de Kleuver (Haarlem, )

#5

Dit bij uitstek een plek kan zijn voor verbinding - zowel in en voor de buurt, als voor de hele stad door de ligging bij het pontje. En dat in combinatie met het versterken van de maatschappelijke functies van de sociale organisaties die er al gevestigd zijn!

Marret Kramer (Haarlem, )

#14

Het is belangrijk dat een wijk zeggenschap krijgt in culturele projecten, zonder dat projectontwikkelaars de hoogste mogelijke prijs afdwingen voor eigen belang.

Christine Hoekstra (Haarlem, )

#18

ik in de buurt woon

Roza Roovers (Haarlem, )

#19

Ik het belachelijk vind dat de gemeente bewoners niet serieus neemt!

Vincent Feith (Haarlem, )

#20

Dit is het zoveelste voorbeeld van een gemeente die niet luisterd naar zijn inwoners en alleen prestige en gewin voor ogen heeft.
Een gemeente is er voor zijn inwoners.

jaap van Leeuwen (Almelo, )

#23

Omdat het vanzelfsprekend is dat de stem van de buurt en de duidelijke maatschappelijke meerwaarde zwaarder zou moeten wegen dan het commerciële belang

Pleuni Koopman (Amsterdam , )

#32

Laten we de buurt leefbaar houden

Michiel Boeken (Haarlem , )

#33

Ik onderteken omdat ik vóór ben!

Lia van Bommel (Haarlem, )

#36

Het is een geweldig idee!

Miranda Seegers (Haarlem, )

#39

Een fantastische kans voor de Gemeente om Schalkwijk een uniek mutifuncioneel centrum te schenken. Een prachtige aanvulling op alle nieuwbouwplannen die Schalkwijk zullen opwaarderen tot een heerlijke woonplek!

Rykle van der Heide (Haarlem, )

#42

Omdat niet altjjd de hoogste prijs bepalend moet zijn.

Jaap Sluis (Haarlem, )

#43

Ik onderteken omdat juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen verdienen om een volwaardig deel van de maatschappij uit te maken op een fijne plek! Haarlem is een rijke gemeente; als we nou ter compensatie van de vluchtelingenkinderen die niet mochten komen, in ieder geval in 2020 een mooi humaan gebaar maken?!

Randi Tholen (Haarlem, )

#44

De stem van de buurt gehoord moet worden!

Savannah Koolen (Amsterdam, )

#45

Ik onderteken omdat ik geheel achter het buurtinitiatief sta. Dit is voor de buurt zoveel belangrijker en interessanter dan het zoveelste autoverkeer aantrekkende restaurant, dat geen enkele meerwaarde heeft op deze plek.

ine Bruijns (Haarlem, )

#46

Ik onderteken omdat een breed draagvlak in stadsdeel Schalkwijk en een vitale en veelzijdige betrokkenheid bij het herscheppen van de locatie Waterfabriek vele malen meer bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en het sociaal kapitaal in dit deel van de gemeente, dan een zoveelste onderneming in de horeca- en leisuresector.

Rob Bijnsdorp (Haarlem, )

#47

Dat het een aantrekkelijke en unieke plek kan worden van sociale dagbesteding. Maar vooral dat het fijne ontmoetingsplek mag worden bij het Spaarneveer.

Lia Alders (Haarlem, )

#50

Toen ik hier (kruidenwijk) kwam wonen, had ik ook een soortgelijke plan en fantaseerde daarover. De buurt heeft een hart nodig. In dit geval de watermeterfabriek.

Jacqueline Zappey (Haarlem, )

#51

Dit het beste initiatief is voor onze buurt

Wil Saarloos (Haarlem, )

#56

Ik vind dat het buurtinitatief de voorkeur moet hebben.
Het mag niet altijd om het grote geld gaan.

Tineke Vlaat (Haarlem, )

#58

Dit het beste idee is.

Sytse Bakker (Haarlem, )

#68

Pleit voor dagbesteding, bakkerij en winkel van Rozemarijn. Deze wordt gemist. Horeca (zeker met een achtergrond van sociale dagbesteding) is zeer welkom op die plek.

Marloes Morijn (Haarlem , )

#75

Het een unieke plek is voor een kleinschaliger en socialere bestemming. Fastfoodketen is 24 uur bedrijf wat veel overlast gaat geven midden in een wijk en criminaliteit in de hand werkt. Deze plek moet een rustige en voor buurtbewoners gezellige samenkomst plaats worden. Zoals t ons jaren is gezegd.

Gerda Tromp (Haarlem, )

#80

Jullie plan lijkt me veel interessanter dan weer een restaurant. Zet 'm op!

Flip Strik (Raalte, )

#86

Dit is de beste, meest passende, sociale, meest logische, fijnste en meest duurzame oplossing; een verrijking voor de buurt, groen, ondernemerschap met grote sociale, buurtgerichte factor.

Esther Tukkie (Haarlem, )

#88

Omdat ik het er mee eens ben!

Seb van Dijk (Haarlem, )

#90

ik onderteken omdat ik dit initiatief een warm hart toedraag. Hier kunnen alleen maar goede dingen uit voortkomen. Ik ben een inwoner van Schalkwijk en zie dat deze onderneming voorziet in de behoeften van de bewoners :)

Rinske Koter (Haarlem, )

#98

Ik teken voor een veilige en gezellige buurt

Irene Rijnsent (Haarlem, )

#101

In enquêtes van de gemeente ben ik positief over Haarlem, zoals recent. Dat wil ik blijven doen, ook over buurtactiviteiten daarvoor helpt een commerciële verkoop vanzelfsprekend niet!

Jan Heideman (Haarlem, )

#103

Deze plek is bovenal geschikt voor een sociaal initiatief en dit past mooi bij aangrenzende percelen. Nog beter zou zijn slopen en iets nieuws passend in het landschap. Er is niets monumentaals aan het uiterlijk van het gebouw.

Arthur Van der klaauw (Haarlem, )

#104

Voor meer een maatschappelijk verantwoorde invulling kies.

Irene Staats (Haarlem , )

#105

De gemeente een voorbeeld moet zijn!

Sandra van Woerkens (Haarlem, )

#106

Laten we de stad toewijzen aan de bewoners

Manfred van Doorn (Haarlem, )

#107

Ik geloof in de visie van Simanto, en een beter gebruik van monumentale panden in Haarlem en omstreken.

Bob van Velzen (Haarlem, )

#113

ik onderteken dit omdat dit een prachtig initiatief is voor en door de buurtbewoners en organisaties. Het grote geld hoeft niet altijd te winnen.....dat is de makkelijkste weg.

José Kraaij (Haarlem, )

#115

... omdat t supersuperfijn èn belangrijk is als buurtinitiatief. Daar kan alleen maar moois uit voortkomen!

Bundeling van krachten, creatieve ideeën...

Verbinding 🙏

Kansen en mogelijkheden voor iedereen!!!

Marjan van Huet (Heemstede, )

#121

Onder anderen en in het bijzonder omdat het plan kan aansluiten bij de doelstelling van het Horizon 2030 EU project, van waaruit de gemeente Haarlem subsidie heeft ontvangen omdat de initiatieven van onze gemeente op het vlak
van lokale voedsel productie en voedseldistributie als positief worden erkend.
Het buurrtplan voor de ontwikkeling van de Watermeterfabriek biedt mogelijkheden tot aansluiting en synergie bij ontwikkelingen op het gebied van stadslandbouw, lokale productie en korte keten tussen consument en producent.

Frans Van Straaten (Haarlem, )

#126

Ik het buurtplan van harte toejuich!

Annemarie Van Leeuwen (Haarlem, )

#132

Dit een top plan is en dit echt veel zal toevoegen aan de buurt en schalkwijk

Marrit de Weijer (Haarlem, )

#136

Ik in de buurt woon en dit liever zie dan een grote commercieel bedrijf

Caroline De rijcke (Haarlem , )

#140

Ik ben van mening dat het buurtplan tov de watermeterfabriek een goede keus is en commerciële belangen niet zwaarder moeten wegen. Behoud het gebouw voor onze wijk!

Sylvia van Helvoirt (Haarlem, )

#141

Ik teken omdat ik me als buurtbewoner betrokken voel bij de ontwikkeling van de buurt. De watermeter ontwikkelen tot een sociaal en duurzaam project, zou het welzijn in de buurt zeer ten goede komen!

Philip Clercq (Haarlem, )

#145

Ik onderteken deze petitie omdat ik dit initiatief van harte ondersteun. Door de bewoners, voor de bewoners! Een mooie pleisterplaats met een sociaal-culturele invulling op deze locatie verdient de steun van elke Haarlemmer.

Ruud Schutte (Haarlem, )

#146

unieke plek voor sociale dagbesteding en mooie ontmoetingsplek bij het pontje moet door kunnen gaan!!!!!

Fred van Alebeek (Haarlem, )

#148

Ik onderteken omdat ik in de buurt woon van de watermeterfabriek. Het lijkt me fantastisch als dit een plek word waar veel mooie buurtactiviteiten en bestedingen een plek mag vinden. Een plek door de buurt voor de buurt. In deze tijd mag er niet gekozen worden voor de commercie maar voor dat waar veel mensen blij van worden. Ik hoop zo dat hier voor gekozen gaat worden.Niet het geld gaat winnen maar het hart.

Lidy Gabriéla Severt (Haarlem, )

#150

Ik onderteken, ondat de wijk hier bij gebaat is en niet gebaat bij een commerciele uitbater

Gertjan Kok (haarlem, )

#153

Omdat het bij de buurtbewoners hoort laat zij er maar iets mee doen

Yvonne Visser (Haarlem, )

#154

Ik tegen de commerciële uitbating ben.

Martine Verheij (Haarlem, )

#161

Ik onderteken omdat ik het belangrijk vind het een verbindende functie te geven in de buurt en de invulling ervan door het collectief waardevol vind.

G. van Schijndel (Haarlem, )

#162

Dit soort initiatieven zijn goud waard! Verbinding met en voor elkaar!

Annet Rhee (Haarlem, )

#164

Beter beste plan dan hoogste bod , helemaal mee eens

Ria Maan (Haarlem , )

#165

Een heel mooi initiatief

Jan Maan (Haarlem, )

#166

ik ondertekenen omdat ik onze kinderen een fijne plek gun waar ze spelenderwijs anderen' ' ontmoeten en kunnen genieten van een gezonde levensstijl en doel ik niet alleen op de voeding ;-)

Anne Beumer (Haarlem, )

#167

Een prachtig initiatief met een hart!

Machteld De Goede (Haarlem, )

#173

Verbinding in de wijk krachtiger is en belangrijker zou moeten zijn dan economisch belang.

Ylona Rood (Haarlem , )

#174

Mooi buurtinitiatief moet je de kans geven. Nederland wil toch een participatiesamenleving?

Heleen van Leeuwen (Haarlem, )

#178

Dit stukje grond met enorme potentie maakt deel uit van mijn dagelijkse doses Haarlem. Als ik met de fiets vanuit de stad naar huis fiets kom ik hier langs en droom ik wat er voor leuks kan komen. Dit plan voldoet aan mijn beeld, gun het aan de mensen die gevoel hebben bij deze plek!

Josse Houtepen-van der Vliet (Haarlem, )

#186

Ik van theehuizen houd.

Sander Onderstal (Haarlem, )

#189

Een stad in 2021 ruimte maakt voor duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Marie Meeusen (Overveen, )

#191

Achter de petitie sta.

Marja Vernooij (Houten , )

#193

buurt meer waarde heeft dan het hoogste bod

Marcel A. (Haarlem, )

#197

Ik onderteken deze petitie omdat ik achter dit initiatief sta.

Maria Meulmeester (Haarlem , )

#200

Ik onderteken deze petitie omdat ik dit een uitstekend alternatief vind.

Olaf Meulmeester (Haarlem, )