Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst

Opmerkingen

#1203

ik tegen de landschapsvervuiling met deze kolossen ben. Tevens wegens het veroorzaken van slagschaduw en het lawaai

Geert de Graaf (Doetinchem, 2021-01-20)

#1207

Ik ben bewoner van de Huet en dus direct betrokkene. Hoe kan de gemeente akkoord gaan met dit MEGA windturbinepark in dit prachtige natuurgebied langs de IJssel ? Ook onderschat de gemeente de ongezonde gevolgen en geluidsoverlast van dit megapark. Ik steun dus van harte de actie "Tegenwind oude IJssel".

Thea van Dijk (Doetinchem, 2021-01-20)

#1214

Geen windturbines mega of niet in het oude ijssel gebied.

Ook een kasteel heeft veel aan zonnecollectoren .
En zelfs in een kasteel kun je turbines horen .
Daarom zet zonnecollectoren
in de kasteel tuin of op het dak en zet er een smak op de daken van industriegebouwen
Daarin heb ik wel vertrouwen

Chr. Ellis (Doetinchem -de Huet, 2021-01-20)

#1216

Omdat ik het onnodig vind en de kans op impact op de (helaas al beperkte) natuur te groot is

Max van Dijk (Doetinchem, 2021-01-20)

#1223

Het is voor mij langs de Oude IJssel een favoriet wandel - en fietsgebied. Dat er nieuwe elektriciteitsmasten zijn gekomen is al een aantasting van het landschap, maar noodzakelijk. Deze molens komen veel te dicht bij een dichtbevolkte woonwijk.

Adrie Pontfoort (Doetinchem, 2021-01-20)

#1225

Ik woon en recreëer dagelijks in dit gebied en vindt het plaatsen van windmolens hier een enorm verlies aan woongenot en een bedreiging voor de, deels beschermde, vogelpopulatie rondom de huet. Daarnaast vrees ik oprecht de overlast door windruis, slagschaduw tot op 1,5 km en laagfrequente tonen. Het is een schande dat dit een serieus plan is.

Sipco Cupido (Doetinchem, 2021-01-20)

#1228

Vogels??? geluid??? stress??? horizonvervuiling??? nachtelijke rust???

Stephan Werz (Doetinchem, 2021-01-20)

#1232

gezondheid voor gaat en nog lang niet bewezen is dat wind energie de beste oplossing is

Richard Giesen (doetinchem, 2021-01-20)

#1235

De 230m hoge windturbines kunnen daar echt niet.

Als een Effect Milieu Rapportage (MER) wordt uitgevoerd komen ze er ook niet.
Maar dat laat Groen Links wethouder Duurzaamheid Frans Langeveld natuurlijk niet gebeuren. Die is kind aan huis bij Liander die net als de op het vele Geld beluste project ontwikkelaar Trust, door David van Lynden (kasteel Keppel) ingehuurd worden er ook financieel flink wijzer van.

Waarom verder een slecht plan?
A. Niet nodig, want met molens op zee worden de energie doelstellingen ruimschoots ook gehaald.

B. Voor minder hoge kosten en zonder landschap/zicht vervuiling kunnen beter woningen/bedrijven worden geisoleerd en voorzien van energie opwekkende middelen.

In Bouwstenen Visie Wehlse Broeklanden wordt dat ook bij Bouwsteen 1: energietransitie genoemd met daarbij opgemerkt de duurzame Opslag van energie.
Op dat laatste punt is in de naaste toekomst veel te verwachten waardoor de gekende energiepieken bij zonneenergie opgevangen kunnen worden.

C. Je kunt straks geen landschap meer zien zonder mega windturbines. Kijk bijvoorbeeld maar naar de slechts 170m hoge bij Angerlo, van heinde en verre te zien.

D. Een fraai stukje coulissen landschap wordt om zeep gebracht. De natuur weide landschap en ecologische waarden wordt geweld aangedaan.

E. Dit stuk Oude IJssel is snelweg voor trekvogels m.n. vele honderden ganzen die bijvoorbeeld nu in de winter ook overnachten op de ijsbaan van Laag Keppel.
Te verwachten valt dat er veel dode vogels te betreuren zullen zijn a.g.v. wel 200km per uur ronddraaiende punten van de wieken met een spanweidte van tenminste 200 m!

F. Meer en meer zilverreigers verblijven bijna het gehele jaargetijde in de Wehlse Broeklanden net als ooievaars, waarvan ik persoonlijk een groep van 11 vlakbij De Huet van de voorjaar/zomer op de foto heb gezet.
Vergeten we niet de vele meeuwen, blauwe reigers en de tientallen buizerds en andere roofvogels en weide vogels.

G. Gemeente Doetinchem hanteert bij wat zij geschikte plekken voor de windmolens vinden een belachelijk kleine afstand van 300 m tot woonhuizen.

H. Gemeente Doetinchem houdt daarbij geen rekening of heeft geen onderzoek gedaan naar de minimale eisen m.b.t. de te voorziene slagschaduw waar m.n. Langerak, Laag Keppel maar ook deel van Doetinchem last van gaat krijgen.

I. Gemeente Doetinchem bij woorden van Frans Langeveld zegt belanghebbende bewoners vooraf gekend en geraadpleegd te hebben over deze plannen. Waar is dat terug te vinden?
Sterker nog in een januari 2020 verschenen Eindrapport Omgevingswet van Doetinchem wordt met geen woord gerept over energietransitie, laat staan windmolens.
Dat is ineens wel het geval in de 15 mei 2020 verschenen Bouwstenen Visie Wehlse Broeklanden waarin bij Bouwsteen 2: al gesteld staat dat inwoners waaronder boeren tegen windmolen(parken) etc zijn.
Bij punt 2. Onderschrijft men wel het volgende.
De urgentie voor het zonnevelden en windmolens mag niet het excuus zijn om genoegen te nemen met een mindere ruimtelijke kwaliteit. Duurzame energieopwekking dient juist de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap in Wehlse Broeklanden te verbeteren. Het vormt een nieuwe (dragende) structuur dat bestaande kwaliteiten dient te versterken of nieuwe kwaliteiten kan toevoegen.

In deze zelfde Visie staan de (4) windmolens overigens al wel ingetekend in wat ze noemen de uiterwaarden.

Maar van feitelijke bevolking raadpleging is geen sprake geweest.

J. Laag-Keppel is een beschermd stadsgezicht. Gemeente Bronckhorst heeft laten optekenen dat er binnen een straal van 2 km geen windmolens geplaatst mogen worden.

Stichting Tegenwind Laag Keppel en Eldrik ligt hierover in de clinch met Groen Links wethouder Paul Hofman.

K. Windmolens dragen zelf bij aan opwarming van de aarde.
Dit oa door de wind/lucht verplaatsing waardoor ze het lokale klimaat verstoren en de luchtlagen verstoren door hun specifieke straalstromen die ze veroorzaken.

L. RIVM stelt NB dat meer onderzoek gedaan moet worden naar schadelijke gevolgen van windturbines.

In een rapport van 2005 heeft de RIVM het al over de zogenaamde werpafstand van windturbines. Dit is de minimale veilige afstand die aangehouden moet worden om niet evt. door rondvliegende molen onderdelen geraakt te kunnen worden. Toen was de grootste 96 m hoog met bladlengte van 46 m, dus zeg tiphoogte 140 (waarschijnlijk 130m) werpafstand daarbij dan min. 436.
Dan kom je met een tiphoogte 230 op ruim 500m!
Daarmee gaat de door gemeente Doetinchem gehanteerde 300m dus sowieso helemaal mank.

Daarnaast heeft RIVM al in 2017 vastgesteld dat de door NL gestelde geluidsnormen in Nederland verkeerd gehanteerd worden.
Gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid.
Voor windmolens is max. geluidsniveau zelfs gesteld op 45 db.
Zie ook RTL artikel van 5 juni 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5144206/rivm-verminder-wettelijk-toegestaan-omgevingsgeluid-voor-gezondheid

Er zullen vast nog meer punten te melden zijn.... M

Rob Schoonbeek (Laag Keppel, 2021-01-20)

#1239

Ik nu rustig woon , geen last wil hebben van het gezoem van de molens en mijn gezondheid zo wil houden zo als het nu is.

Jan Wolsheumer (Doetinchem , 2021-01-20)

#1241

Brengt alleen maar landschapsvervuiling en geen wezenlijke bijdrage aan een schoner milieu. Bovendien staan de opbrengsten in geen verhouding tot de kosten en de overlast en gezondheidsschade voor de omwonenden.
Ook voor voor vogels en insecten zijn deze afschuwelijke monsters dodelijk!!!!
Het is een verdienmodel voor investeerders en de Gemeente, maar die hebben deze gedrochten niet in hun achtertuin staan

Jan Jansen (Doetinchem, 2021-01-21)

#1247

Ik vind, dat in Nederland te weinig gebruik gemaakt wordt van zonnecollectoren op warehouses, industriegebied, overheidsgebouwen. Het beeld van windmolens is afschuwelijk in dit prachtige gebied en kijkend naar heel Nederland staat het overgrote deel van de windmolens stil. Ik ben heel blij met dit initiatief

Ineke Bolderman (DOETINCHEM, 2021-01-21)

#1248

Eerst alle platte daken industrie van zonnepanelen voorzien.

Leen Bolderman (Doetinchem, 2021-01-21)

#1249

Ik onderteken omdat deze windmolens een enorme inbreuk zullen vormen op onze prachtige natuur, ze geven veel geluidsoverlast, zijn levensgevaarlijk voor vogels en bederven het prachtige uitzicht langs de Oude IJssel !!

Wim Schoonderwoerd (Doetinchem, 2021-01-21)

#1251

Ik onderteken omdat we al genoeg eletriciteitsmasten rond de huet hebben staan. De windturbines zijn schadelijk voor natuur en de nabije omgeving.

Henk Drevers (Doetinchem, 2021-01-21)

#1255

Ik tegen ben omdat het slecht is voor onze gezondheid en er zijn alternatieven

Georg Lenssen (Doetinchem , 2021-01-21)

#1259

Er staan al genoeg masten in de omgeving

Dick Voortman (Doetinchem, 2021-01-21)

#1260

Laten we zuinig zijn op het natuurschoon wat we hier hebben. En vooral niet volgooien met grote windmolens.

Sipke Hubers (Wehl, 2021-01-21)

#1262

ben tegen vervuiling landschap door windmolens

O.M Sechterberger (Doetinchem, 2021-01-21)

#1263

Ik onderteken omdat de windmolens te hoog zijn en te dicht bij woonhuizen staan in een prachtig natuurgebied waar deze niet thuishoren.

Yvonne Willemsen (Doetinchem, 2021-01-21)

#1264

Geen geschikte locatie!

Alfred van Lieshout (Doetinchem , 2021-01-21)

#1266

Ongeschikte locatie

Nellie van Lieshout (Doetinchem , 2021-01-21)

#1271

Ik in principe tegen windmolens ben en het de schoonheid van de natuur aantast.

Sander Lieffering (Doetinchem , 2021-01-21)

#1272

Omdat het de zoveelste aanslag op een natuurgebied is en het de vraag is of de opgewekte energie, die niet eens opgeslagen kan worden, van werkelijk nut is voor zowel ONZE leefomgeving als des burgers portemonnee!

Annemarie Dorsman (Doetinchem, 2021-01-21)

#1273

Ik ben tegen deze hele klimaat hype: waanzin.

HW Veldhuis (Doetinchem, 2021-01-21)

#1278

Ik me zorgen maak om de gezondheid van de mensen en de achteruitgang van de diversiteit in de plaatselijke natuur. De landgoed eigenaar moet anders maar zijn landgoed verkopen aan iemand die het wel kan betalen en onderhouden, beetje jammer dat er tiental duizenden mensen en dieren ermee opgezadeld worden, door de ego's van een paar mensen.

Rino Fiorenza (Doetinchem , 2021-01-21)

#1283

Tegen ben.

Huub Scheffer (Doetinchem, 2021-01-21)

#1284

Ik onderteken, omdat ik het aanzicht niet mooi vindt in het natuurgebied en ook ben ik huiverig voor geluid.

MGB Pouw (Doetinchem, 2021-01-21)

#1285

Ik onderteken de petitie, omdat bij de planning van de plek voor windmolens vooral rekening wordt gehouden met de financiele belangen van het landgoed Laag-Keppel. Dat mag daarbij nooit leidend zijn

H.A. Klensmann (Doetinchem, 2021-01-21)

#1288

Wij ondertekenen omdat t ons allemaal door de strot gedrukt wordt. En er altijd onze gezondheid, natuur enz voor moet wijken. Er wordt niet genoeg onderzocht hoe t voor de gezondheid is. Al meer dan de helft vd bevolking slaapt slecht. En ga zo maar door. Te erg.

Benno en Hermijntje Geessink (Doetinchem, 2021-01-21)

#1295

Ik ben tegen de windmolens en heb er dan ook geen behoefte aan

Vamme Reugebrink (Doetichem, 2021-01-21)

#1310

Ik deze molens visueel en vwb geluidsoverlast een ontsiering van het gebied vind. Daarmee gaat mijn woon- en recreatie genot fors achteruit. Veel beter zou een park (weiland) met zonnepanelen zijn. Die zie je niet van km's afstand en maken geen geluid.

Eddy Hellemond (Doetinchem , 2021-01-22)

#1314

Naar mijn mening zijn er onvoldoende alternatieve mogelijkheden onderzocht.

Peter Oldenkamp (Doetinchem, 2021-01-22)

#1316

Schandalig zo dicht op een woonwijk

Henk Melgert (Doetinchem, 2021-01-22)

#1320

Ik ben tegen het plaatsen van de 5 windturbines naast de Oude IJssel te Doetinchem. Veel te hoge masten in dit natuur- en recreatiegebied, tevens geven de turbines geluidsoverlast 24 uur per dag.

W. Boonstra (Doetinchem, 2021-01-22)

#1330

Ik onderteken omdat ik het een verregaande vorm van horizonvervuiling vind om de windmolens op deze locatie te plaatsen

Karin In ‘t Hout (Doetinchem , 2021-01-22)

#1338

Ben tegen omdat het landschap al ernstig is aangetast door alle hoogspanningsmasten. Ps. De openstelling van de dijk langs de Oude IJssel is door de “kasteelheer” tegengehouden. Waardeloos dit voorlopig ontwerp en zeer verontrustend!!

Wil van Kessel (Doetinchem , 2021-01-22)

#1339

Omdat ik er tegen ben

Kiki Hiddinga (Doetichem, 2021-01-22)

#1342

Er andere minder kwetsbare gebieden te vinden zijn, dit ‘wederom’ niet transparant wordt ingezet, windturbines van die hoogte echt waanzin zijn op zo’n korte afstand van bewoond gebied, het bewuste gebied recreatiegebied is en zelfs rustgebied voor dieren, het aanzicht van dit gebied ernstig verstoord wordt, er andere opties zijn, bijv ondernemers verplichten om een groot gedeelte van hun energieverbruik zelf op te wekken, etc.

Richard Van (Doetinchem, 2021-01-22)

#1343

Belachelijk zo hoog dichtbij de huet, Wehl, Langerak!!
Leg op alle daken van industrie terreinen zonnepanelen!!

Ingrid Van halen (Doetinchem , 2021-01-22)

#1357

Ik onderteken omdat dit MEGA windturbinepark veel te dicht gepland is bij de woongebieden en mega overlast zal bezorgen bij de bewoners.

Jan den Ouden (Doetinchem, 2021-01-22)

#1364

Ik ben HSP (hoog sensitive) en heb nu al last van vreemde indringende geluidsoverlast (zoemtoon heel indringend). Ik kan niet herleiden waar dit vandaan komt. Dus dit zal zeker overlast geven voor mijn geestelijke gestel.

Gonny Veenbrink (Doetinchem, 2021-01-22)

#1370

Ik onderteken omdat ik ernstig hinder verwacht. En omdat ik vind dat deze enorm hoge molens niet thuis horen in een dichtbevolkt gebied.

Wim Konings (Doetinchem, 2021-01-22)

#1371

Ik ondertekenen deze petitie omdat ik deze hele grote windturbines hier niet wil hebben. Ik woon in de wijk De Huet. Ik ben bezorgd om mijn gezondheid als deze lelijke dingen hier komen. Laat landgoed Keppel maar iets anders bedenken om aan geld te komen voor onderhoud van het landgoed. Doe dit NIET over de rug van de mensen die in Doetinchem, De Huet, Hummelo, Langerak, Keppel wonen.

Birgit van Berkel (Doetinchem, 2021-01-22)

#1373

De windmolen lelijk staan in het landschap, schadelijk zijn voor vogels, en niet duidelijk is hoe vervuilend het maken van een windmolen is.

Janwillem Bosman (Doetinchem, 2021-01-22)

#1375

de landelijke sfeer van ons wandel- en fietsgebied langs de Oude Ijssel wordt definitief aangetast. Ook een vorm van milieuvervuiling!!!

Hans Griffioen (Doetinchem, 2021-01-22)

#1376

Een van de weinige rustgevende weidse plekken waar veel wandelaars en fietsers kunnen uitwaaien in een windje waar een stoere windturbine zijn neus voor zou ophalen. Zit de koekoek nu nog in het afgeschermde stukje, waar iedere fietser/wandelaar graag rechtdoor zou willen gaan, maar respectvol een ommetje maakt, wordt het beestje dadelijk vleugellam geslagen als hij een tik van de mallemolen krijgt? Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen: NIMBY, maar zoek nog even verder svp.

P. R. Schaake (Doetinchem , 2021-01-22)

#1377

Ik onderteken deze petitie omdat het te dicht op de woonwijk staat, landschapsvervuiling, geluidsoverlast, zet ze maar dicht bij het kasteel, die verdient er veel aan

Christa Grootenboer (Doetinchem , 2021-01-22)

#1379

Ik wil die lawaaierige en onooglijke dingen niet in mijn buurt
Zet ze maar op kasteel Keppel

Jos Grootenboer (Doetinchem , 2021-01-22)

#1381

Dit zeker geen goedplan is. Groene stroom ten koste van de gehele omgeving, mensen, dieren en groen?

Dorien Janssen (Doetinchem, 2021-01-22)

#1387

Overal van die molens... het kost meer dan het wat doet. Over 10jaar weer een nieuwe want anders stoppen de subsidies. Investeer in iets wat wel werkt.....

Majola van Dijk (Spankeren, 2021-01-22)

#1399

Tegen de plek ben waar de windmolens zullen worden geplaatst. Ook gezien de gezondheid van alle bewoners.

Dian Bentsink (Doetinchem, 2021-01-23)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...