Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst

Opmerkingen

#3402

Ik rust wil, geen geluidsoverlast

Marjolijn Van den Berg (Dietinchem, 2021-07-12)

#3403

Ik heb tinnitus (oorsuizen). Bij constant geluid krijg ik daar extra last van. Ik vind windmolens ook niet de juiste oplossing voor het klimaatvraagstuk. De kosten wegen niet op tegen de baten. Vooral op een plek waar het relatief weinig waait. Er zijn heel veel alternatieven.

Luke van de Sluis (Doetinchem, 2021-07-12)

#3405

Ik wil geen windmolens gezien de gezondheid het is nooit goed onderzocht

Anneke Meijeren ( Doetinchem , 2021-07-12)

#3407

Tegen windmolens landschap vervuiler.

C.H. Derksen (Doetinchem , 2021-07-12)

#3408

Ik ben tegen omdat ik een grote vogelliefhebber ben en mijn kleinkinderen
alle rust gun.

Irmy Bos (Doetinchem , 2021-07-12)

#3413

Ik baal van de lelijke horizon vervuiling!

Ronert van de Gevel (Doetinchem, 2021-07-13)

#3415

Ik onderteken omdat dit geen duurzame oplossing voor de toekomst is.

Ton Tanke (Doetinchem , 2021-07-13)

#3418

Ik me ernstig zorgen maak over de gezondheid van mensen.

Corine van der Lugt (Doetinchem, 2021-07-13)

#3419

Ben tegen windturbines omdat ze veel overlast bezorgen voor de omwonenden

Gerrit ter Beek (Boekweitdreef 60, 2021-07-13)

#3420

de gezondheid belangerijker is, zonnepanelen kan ook

carin de vos (Doetinchem, 2021-07-13)

#3426

Behalve de schade aan de natuur, vervuiling van het landschap duit ik op de te korte afstand van woonwijk De Huet in Doetinchem, de slagschaduw zal merkbaarder zijn aan de overkant van de IJssel, Langerak, Hummelo en Laag-Keppel.
De doordringende lage tonen zullen op de afstand van 500 tot 600 meter merkbaar zijn, een waarde vermindering van onze woningen zit ik ook niet op te wachten.
Ik stem voor kernenergie in Zeeland, deze is daar welkom, het is schoon en met de huidige technieken kan nagenoeg alles verwerkt en opgewerkt worden!

Charles van Uum (Doetichem, 2021-07-13)

#3430

Onzinnig plan, omdat:
- er aan de kust en in zee veel betere locaties zijn te vinden;
- dit weer ten koste gaat van dure en goede landbouwgronden;
- veel te dicht bij bebouwing (woonwijken) komt te staan;
- het landschappelijk totaal geen gezicht is (horizonvervuiling);
- effecten op gezondheid van mens en dier volledig onbekend zijn;
- de kosten-baten volledig onduidelijk zijn.

Jan Henk Pasman (Doetinchem, 2021-07-14)

#3433

Inwoner, maak mij zorgen om mijn gezondheid.

Leon Berendsen (Doetinchem, 2021-07-14)

#3437

ik onderteken de petitie omdat ik dan overlast krijg door het geluid en dat ik dan de lichten kan zien als ik in mijn achtertuin ben

suzanne kreeftenberg (Doetinchem, 2021-07-14)

#3438

Ik onderteken deze petitie omdat ik ervan overtuigd ben dat het slecht is voor de natuur en het landschap (dieren en mensen zullen er veel last van gaan ondervinden), en er andere alternatieven zijn.

Liesbeth Korsuize (Doetinchem, 2021-07-14)

#3440

Ikben de minachting beu van ons gemeente bestuur, ik zou graag als inwoner cq stakeholder gezien willen worden dan een burger.
Deze manier van aanpak van de klimaatcrisis leidt tot meer schade dan het oplost.
En dat alles gebaseerd op verdien modellen in plaats van zorg voor de aarde en onze leefomgeving.
KLIMAAT GEKTE BASED ON DOLLARS

Laurens Huiskens (Doetinchem , 2021-07-14)

#3442

Er zijn betere alternatieven.

Hennie De Boer (Doetinchem , 2021-07-14)

#3443

Ik ben ook tegen windmolens.Alle tegens staan al in de folder En er is geen verschil gemaakt tussen een groot land of een klein. Wil NL aan de klimaateisen voldoen dan staan in elke tuin straks een windmolen

Marianne Groothuis (Doetinchem, 2021-07-14)

#3446

Onze woning binnen de geluidszone valt en ik dit niet fijn vindt voor mijzelf, mijn man met oorsuizen en mijn kind.

Tessa van de Sluis (Doetinchem, 2021-07-14)

#3450

230 meter is veel te hoog. Wij willen geen overlast van windturbines en bovendien het landschap mooi houden.

Edith Starrevelt (Doetinchem , 2021-07-15)

#3451

Laat de hoge heren zich eens goed gaan verdiepen in het opwekken van waterstof met de overtollige energie uit zonnepanelen die overdag wordt opgewekt als men aan het werk is en deze stroom niet gebruikt. Zeker nu het salderen langzaam aan aan banden wordt gelegd.

Met de komst van het mega complex van kemper kip en de windmolens zijn wij hier op de huet mooi voor de gek gehouden door de gemeente.

Sander Veldhuis (Doetinchem, 2021-07-15)

#3454

Ik deze niet in de buurt van mijn woning wil hebben en deze niet thuis horen op het land.

Suzanne Dibbets (Doetinchem, 2021-07-15)

#3455

De windmolens komen te dicht bij een woonwijk te staan. Gezien het geluidsoverlast veroorzaakt wil ik ze daar niet hebben.

Marco Stevens (Doetinchem , 2021-07-15)

#3465

Waarde woning daalt
Gezondheid
Slecht voor het milieu

Bob Bisselink (Doetinchem, 2021-07-16)

#3471

Ik onderteken omdat er op dit moment geen garanties bestaan dat de turbines de gezondheid van een complete woonwijk niet in de problemen zullen brengen.

Ernst Ellis (Doetinchem , 2021-07-16)

#3482

Er genoeg alternatieven zijn die op zijn minst ook onderzoekwaardig zijn. Het resonerende monotone gedruis maakt van de relatieve rust het geluidsbeleving van een stad. Als ik dat leuk zou vinden, woonde ik in een drukke stad.

Phmw Hoetink (Doetinchem, 2021-07-17)

#3485

Dit belachelijke plan gaat juist schade aanbrengen aan onze natuur. Opgedrongen door politici die lak hebben aan de burgers, en die juist geen goeds in de zin hebben met het milieu maar handelen uit andere belangen.

Klaas-Jan Dallinga (Doetinchem, 2021-07-18)

#3491

Ontsieren van landschap, gezondheid

Mirjam Manenschijn (Doetinchem, 2021-07-18)

#3492

Gezondheid en landschap ontsiering

Jan Manenschijn (Doetinchem, 2021-07-18)

#3494

ik onderteken omdat ik tegen het plaatsen van windmolens in bewoond gebied. Plaatsen op het land heeft geen zin daar er regelmatig nauwelijks of geen wind is, daarom moeten zij op zee geplaatst worden daar is altijd wind.

P.H.S. Harmsen (DOETINCHEM, 2021-07-18)

#3496

ik maak me zorgen om mijn gezondheid. Heb hartritmestoornissen en een ICD met pacemaker.

rick Kappelle (Doetinchem, 2021-07-19)

#3511

Ik onderteken omdat ik zorgen heb over de gezondheidsrisico's en over aantasting van het landschap nadat al enorme electriciteitsmasten in dit deel van het landschap terecht zijn gekomen

Tom Vink (Doetinchem, 2021-07-21)

#3516

Windturbines vervuiling landschap, de inpack van geluid, het zeer tijdelijke karakter van de turbines en komt vaak niet ten goede aan de burgers maar wel aan projectontwikkelaar.

frans de jong (Westendorp , 2021-07-22)

#3517

Ik onderteken de petitie, omdat de overheid openheid van zaken moet geven voordat belangrijke beslissingen worden genomen. Beslissingen moeten m.i. mét de burgers worden genomen en niet voor de burgers. Totdat vaststaat wat de exacte gevolgen zijn van windturbines voor de gezondheid van omwonenden mag de (lokale) overheid geen beslissingen nemen.

I Kohlen (Doetinchem, 2021-07-22)

#3523

Ik er tegen ben

Benjamin Rooij (DOETINCHEM, 2021-07-24)

#3525

Ik mij naast de schade aan het prachtige landschap ernstig zorgen maak over de aanstaande overlast. ( zoals ook industrie aan de A18 in Wehl dat nu ‘s nachts al doet

Anneke Cupido (Doetinchem, 2021-07-26)

#3526

Ik geen windturbines zo dicht bij mijn huis wil hebben vanwege het risico op gezondheidsproblemen.

lonny de rooij (Doetinchem, 2021-07-26)

#3531

Ik geen waardedaling van mijn woning wil, geen gezondheid klachten en geen schade aan natuur en milieu wil.

René Wassink (Doetinchem, 2021-07-27)

#3536

Windmolens horen niet dichtbij woonwijken vanwege gezondheids risico's.

Anja Bouman (Doetinchem, 2021-07-28)

#3537

Deze mega windturbines horen niet in de Achterhoek. Zet die dingen maar in Zeeland neer , daar staan er toch al zat.

Lorenzo van Aggelen (Gaanderen, 2021-07-28)

#3538

Ik hoop dat als genoeg mensen deze petitie ondertekenen de gemeenteraad zijn gezonde (democratische) verstand zal gebruiken om dit draagvlakloze project te annuleren. Ander moeten de verantwoordelijke partijen het maar gaan voelen met een groot electoraal verlies.

Daniel Schmidt (Doetinchem , 2021-07-28)

#3544

Windmolens zijn een zeer achterhaald concept ontsiert en brengt ernstige schade toe aan de natuur. Er zijn in Nederland vele betere locaties waar dergelijke oude technieken geplaatst kunnen worden.

Arjan Jebbink (Doetinchem, 2021-07-30)

#3547

Met name gezondheidsrisico's, alsmede alternatieven zoals zonnecollectoren op platte daken en bij particulieren op het dak, maar ook waterstof zijn vormen van duurzame energie die nog onvoldoende zijn toegepast.

Gerard ter Brugge (Doetinchem, 2021-08-01)

#3548

Er is géén inspraak mogelijk over de hoogte of locatie, enz.;
de locatie is een ecologische verbindingszone met beschermde dieren;
grove aantasting van ons recreatie-, natuur- en coulisselandschap;
mogelijke gezondheidsklachten voor duizenden omwonenden: slaaptekort,
hartritmeproblemen, slagschaduw en 24/7 hinder van geluid en
knipperlichten;
geluidsoverlast tot op meerdere kilometers van de windturbines hoorbaar;
ziekmakend laagfrequent geluid dat in een straal van 2,5 kilometer mogelijk klachten veroorzaakt bij een aanzienlijk deel van de bevolking. Denk hierbij aan stress, angsten, slapeloosheid en vermoeidheidsklachten;

Ruud Don (Doetinchem, 2021-08-01)

#3549

Ik vind een MEGA windturbinepark onacceptabel ten opzichte van de natuur in mijn leefomgeving

Ineke Pieterse (Doetinchem, 2021-08-01)

#3550

Ik onderteken de gezondheidsrisico’s die dit park op deze afstand van de huet met zich meebrengt. Ik vind het niet goed dat wij niet geïnformeerd worden door de gemeente.

Suzan Meijer (Doetinchem , 2021-08-02)

#3553

De besluitvorming in mijn ogen niet op de juiste wijze verloopt.

Ron Jansen (Doetinchem , 2021-08-03)

#3555

Ik wist hier niets van, door de gemeente niet geïnformeerd over deze ontwikkeling

Mathilde Kuiper (Doetinchem, 2021-08-04)

#3556

Ik ondertekend tegen windturbines binnen het sector waar ik woon. Omdat wij daar een huis net hebben gekocht.

Claudia Chong (Doetinchem, 2021-08-05)

#3564

Windmolens overal in Nederland verboden moeten worden. Geluidsoverlast is verschrikkelijk.
Wij willen weilanden en natuur landschap behouden zonder windmolens en zonnepanelen.

Christel Mulder (Nijmegen, 2021-08-15)

#3567

Ik onderteken omdat ik tegen het windmolenpark ben in onze mooie groene omgeving.

Michel Geurts (Wehl, 2021-08-18)

#3572

Ik wil mij vestigen in deze regio, maar niet als de rust en ruimtelijkheid door deze turbines wordt verhinderd.
Daarnaast zijn er beter alternatieve locaties en moet worden voorkomen dat bestaande woonwijken ennde bewoners zo worden belast.

Ries Modderkolk (Bergschenhoek, 2021-08-22)

#3577

Ik tegen het plaatsen van windmolens ben, die het leven en welzijn van mensen erg aantast en die bovendien geen echte invloed hebben op de klimaatverandering. Deze illusie kost de inwoners van Nederland zeer veel geld.

J.C. V.d. Tooren (Nijeveen, 2021-08-26)

#3581

omdat ik tegen windmolens ben. Iedereen kan zonnepanelen aanschaffen met prachtige subsidies en financieringen. Windmolens vernietigen het landschap en zijn slecht voor de gezondheid.

wilson markaj (doetinchem, 2021-09-16)

#3582

Ik teken deze petitie omdat het uitzicht al genoeg word verziekt. Ik doel daarmee op de stroommasten.

Nico Schmidt (Doetinchem , 2021-09-16)

#3584

AAN t project windmolen turbines gericht, aan onze gemeente "ik woon met mooi uitzicht, speciaal dit plekje daarvoor uitgezocht om de rust te pakken in t drukke bestaan. ik eis dat de gemeente TE STOPPEN met dit project, dit heeft de gemeente niet eens aan de bewoners zelf te melden ?? we krijgen t alleen te horen als zijnde met protest-campagnes.. god dank! Waar zijn jullie mee bezig mega turbines neer te zetten. Laat dit echt niet doorgaan. waarom is hier geen info dag /week aangegeven? schandelijk het brengt overlast en verstoring..

Eva Meijer (Doetinchem, 2021-09-16)

#3585

Johanna

Johanna Visscher (Doetinchem , 2021-09-16)

#3592

omdat ik tegen windmolens op land ben

m dames (Wichmond, 2021-09-16)

#3600

Ik geen overlast en /of gezondheidsklachten hiervan wil krijgen aangezien ik hier erg vlakbij woon.
Ook zeker vind ik het een afbraak wat betreft de mooie omgeving

e seesink (ZELHEM, 2021-09-23)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...