Urgent Burgerverzoek: wij willen zichtbare én meetbare bestuurlijke zorg voor bomen in Amsterdam Noord!

Opmerkingen

#202

Bomen zijn onze zuurstof en hebben een belangrijke bijdrage bij klimaatverbetering. Daarnaast is een oud bos waardevol voor mens en natuur.

Greet Gevers (Amsterdam noord, 2021-02-15)

#203

Wij hebben bomen nodig

Marianne Hoogen (Amsterdam, 2021-02-15)

#207

Vreselijk zonde om al het groen weg te halen uit Amsterdam noord .

S.B. Snippe-Petersen (Amsterdam, 2021-02-16)

#208

Bomen zijn de oudste delen van onze groene leefomgeving, daar moet je zuinig op zijn.

Ed Eringa (Amsterdam , 2021-02-16)

#218

Was ooit een groene wijk, wordt nu een grijze steenhoop

Natascha Tuinhout (Amsterdam, 2021-02-16)

#222

Bomen zuiveren de lucht en zijn de kraamkamers voor veel soorten vogels.

Paul Smulders (Amsterdam, 2021-02-16)

#227

Omdat....ik groen belangrijk vind in het recreëren in Noord. Tevens is in het snelgroeiend Noord goed aandacht nodig voor juiste verhouding van bebouwing en behouden en aanleggen van groen.

Rita Gemerts (Amsterdam , 2021-02-16)

#230

Bomen zijn in onze stad, juist NU onmisbaar!

Marga van der Vlugt (Amsterdam, 2021-02-16)

#248

Zonder bomen, geen leven. En een boom leeft, heeft ook gevoel. Het draait niet alleen maar om mensen op deze wereld.

Manuela Huijbrechts (Amsterdam, 2021-02-16)

#249

Inzichtelijk maken van bomenkappen en planten van bomen

Irms Verkruisen (Amsterdam , 2021-02-16)

#252

Groen aandacht slecht word bedreven

Bertus Kramer (Amsterdam , 2021-02-16)

#253

Er te veel bomen ‘verdwijnen’ in Noord.

Simone Brands (Amsterdam , 2021-02-16)

#256

Bomen = zuurstof = leven

Annemarie Spee (Amsterdam Noord, 2021-02-16)

#257

Er wordt stelselmatig gekozen voor woningbouw in noord, ten koste van ‘het groen’ en de bestaande ‘groene ruimte’ zoals scheggen en bomen worden niet beschermd; voor leefbare stad moet hier ook gekozen worden en moet ‘de groene ruimte’ beschermd worden

marieke oomen (Amsterdam, 2021-02-16)

#258

Er geen bomen meer gekapt mogen worden

Ina Honhoff (Amsterdam, 2021-02-16)

#264

er al genoeg oudere bomen zijn gekapt waar niets voor terug geplaatst wordt.

Ronald van der Kogel (Purmerend, 2021-02-16)

#266

Vliegenbos moet blijven!!

Stijntje Arts (Amsterdam , 2021-02-16)

#273

Ik onderteken de petitie omdat we Amsterdam juist zouden vergroenen en niet ontgroenen‼️

Coll de Vries (Amsterdam , 2021-02-16)

#279

De laatste decennia is het heel duidelijk geworden dat het milieu en klimaat ernstig achteruit gaan. Alles is nodig om de achteruitgang terug te dringen. Veel extra boom aanplant is een bijdrage aan de oplossing. Ik ben verbaasd dat een “groen” stadsbestuur nu het tegenovergestelde doet.

Leo Verhagen (Amsterdam, 2021-02-16)

#305

Waar zijn de 5507 bomen gebleven ??
We kunnen de bomen niet missen. Herplanting en behoud van bomen moet prioriteit krijgen.

Patricia Jansky (Amsterdam, 2021-02-16)

#307

Er worden teveel bomen gekapt in Amsterdam Noord. Echt zonde.

S. Molendijk (Amsterdam, 2021-02-16)

#308

Als amsterdam willen wij groener worden, daar vind ik meer bomen kappen dan planten niet bij horen. Zorg eerst voor een goede bestemming voor het planten van de reeds gekapte bomen alvorens meer te kappen.

Gertruud Kuenen (Amsterdam, 2021-02-16)

#309

Ik onderteken dit omdat ik van mening ben dat Stadsdeel Noord veel te veel groen opoffert voor o.a. bouw en infra. Veel onderhoud aan groen is achterstallig en veel teveel groen verdwijnt. Er komt niets voor in de plaats. Langs sloten worden rietschoren weggemaaid, groene grasstroken tot op de wortel gemaaid. Alles wordt berekend op de prijs per meter en niet op de leefbaarheid. Noord is BOOMING dat zeker, maar dat mag niet ten koste gaan van een duidelijk GROEN beleid.

Hans Kock (Amsterdam, 2021-02-16)

#313

Buiten dat het bos prachtig en een verademing is, de bomen onze longen zijn en die hebben we allemaal hard nodig. En de bomen ons, nu, om ze te beschermen.

Najat Kaddour (Amsterdam, 2021-02-17)

#314

Ik onderteken omdat ik opgegroeid ben in groen Noord en het ook zo wil houden. Een groene leefomgeving is een voorwaarde voor ons bestaan.

Peter Rondaij (Ljubljana, 2021-02-17)

#319

Ik volledig achter deze oproep sta!

Charlotte Linnebank (Amsterdam, 2021-02-17)

#322

Ik onderteken, omdat het mij verdriet doet, dat er zoveel groen uit Noord verdwijnt. Woningbouw is belangrijk, daar ben ik me van bewust, maar dit moet niet ten koste gaan van onze groene longen. Kom uw beloftes na en zorg voor vervanging van de boomkap in de omgeving waar die heeft plaatsgevonden.

Lya Smink (Amsterdam, Nieuwedam , 2021-02-17)

#325

Noord moet groen blijven, er verdwijnt teveel groen en er komt te weinig groen voor terug

Maaike Vries (Amsterdam Noord, 2021-02-17)

#326

Ik onderteken omdat hier 2 vliegen in 1 klap geslagen kunnen worden: er is een strook amsterdamse grond net buiten de ringweg waar we graag bomen en struiken willen voor minder geluid (de schermen zijn aan de noordkant lager dan aan de Amsterdamse kant), minder fijnstof/stikstof (hele hoge waarden in deken van Landsmeer door de ring), mooier aanzicht, biodiversiteit en co2 opslag. Rijkswaterstaat wil hier geen geld aan uitgeven.

Sandra Schreuder (Landsmeer, 2021-02-17)

#327

Zoveel bomenkap een héel slecht idee is, zeker onder deze voorwaarden

Clemens Streng (Utrecht, 2021-02-17)

#328

EEN GROENE OMGEVING BELANGRIJK VOOR ONS EN ONZE OMGEVING IS!!!

Frans Haeck (Amsterdam, 2021-02-17)

#344

Bomen voor ons welzijn extreem belangrijk zijn. Ze geven rust verkoeling en extra leven aan andere diersoorten dan de mens. Van beton kan je niet ademen.

Pieter Tinbergen (Amsterdam , 2021-02-17)

#345

Ik onderteken omdat ik me zorgen maak over hoeveel waardevol groen er blijft in Noord. Vooral de grote hoeveelheid bomen die gekapt wordt zonder herplaatsing doet pijn in mijn hart.

Anke Wijnja (Amsterdam , 2021-02-17)

#358

Een levende boom is meer waard dan een dode

Has Cornelissen (Amsterdam, 2021-02-18)

#361

Ik tegen bomenkap ben. Er zou juist fors geïnvesteerd moeten worden in meer parken, meer groen, en zoveel mogelijk bomen planten overal waar het maar kan.

Anneke Roemer (Amsterdam , 2021-02-18)

#368

We bomen nodig hebben

Anton De jong (Amsterdam , 2021-02-19)

#371

HOOGDRINGENDE KAPSTOP EN BOOMZORG !!!! NOODTOESTAND !!!!

christina gens (brussels, 2021-02-19)

#381

Ik onderteken omdat ik vind dat bomen in een gezond ecosysteem gezond is voor mens en dier. Omdat ik een boom mooier vind dat de meeste huizen. Omdat bomen zoveel voordelen hebben en te weinig zoveel nadelen.

Tello Neckheim (Amsterdam, 2021-02-19)

#386

De bomen moeten blijven!!

Michèle Hogeweg (Amsterdam, 2021-02-20)

#387

Ik onderteken deze petitie, omdat ik het belangrijk vind dat er meer groen blijft voor een gezonde leefomgeving. Het kost jaren voordat je profijt hebt. Je hoeft niet ieder klein stukje groen te gebruiken voor woningbouw. De scheepsbouwweg is al zo een voorbeeld. Een stukje groen voor 10 woningen, terwijl in het groenplan van de gemeente Amsterdam dit als een groene laan wordt besteld. Ik zie hier niets van terug. Stadsdeel Noord loopt zijn eigen pad, lijkt het en gaat tegen de visie van de centrale gemeente visie in. In het centrum gaan ze meer groen creëren en in Noord gaan ze ieder mini strook voor bouw gebruiken.

Saskia Mangoendinomo (Amsterdam, 2021-02-20)

#390

Alleen volwassen bomen kunnen ons helpen het klimaatprobleem op te lossen

marcel izeboud (goes, 2021-02-20)

#393

Bomenbehoud moet urgentie krijgen, de bomenboekhouding deugt niet en moet dringend worden verbeterd d.m.v. burgerberaad t.b.v. het stoppen van afkoopregelingen, stoppen van leveren aan biomassacentrales, afdwingbaar adequaat bomen- en bosherplant, controleerbare en meetbare groenbevorderende werkwijzen bij stedelijke planning, venieuwing en onderhoud.

A.M. Beeren (Amsterdam, 2021-02-21)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...