Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg - Alphen aan den Rijn

Opmerkingen

#1

Ik teken omdat ik het niet veilig vindt als er een in- en uitrit komt. Vooral omdat ik en vele anderen daar fietsen en wandel.

Els van Gans-Duineveld (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#2

De gemeente ondanks eerdere afwijzing en overleg met de buurt, gewoon zijn gang gaat zonder overleg met de belanghebbenden.
Alternatieven voor een verkeersluwe wijk zijn niet besproken noch zijn wij daarin gekend.
De gemeente staat in dienst van de burgers en dat blijkt hieruit absoluut niet.

Frrd Mylius (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#3

Ik ondersteun deze actie omdat regels met grote voeten overtreden worden.

C. Quaak (Alphen aan den Rijn , 2020-10-14)

#4

Ik ben het volledig eens met de inhoud van de petitie en vind dat de gemeente in het proces dat asn de huidige situatie ten grondslag ligt een bijzonder slechte beurt heeft gemaakt.

Mark van Lieshout (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#5

Ik vind dat dit gebied een andere bestemming moet krijgen.
Bedrijfspanden genoeg in Alphen. Dit moet Woonbestemming krijgen. Daar is behoefte aan.

Annrtte Van lieshout (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#6

Tegen een in-/uitrit halverwege de Staalweg bent. Er is een in-uitrit die al jaren gebruik is naar volle tevredenheid van de omgeving.

Jan Teeuwen (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#12

Ik onderteken omdat ik graag zou zien dat er iets komt wat de wijk en omgeving ten goede zou komen

Titia Schukken (Alphen aan Den Rijn, 2020-10-14)

#13

Ik onderteken omdat de Schepenbuurt, ondanks de zeer slechte ontsluiting, gebruikt wordt als sluiproute richting Woubrugge, terwijl de infrastructuur daar niet op berekend is.

Kees Strating (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#19

Het een slechte zaak is hier een bedrijventerrein van te maken terwijl de toegangswegen niet helemaal niet op berekend zijn, scholen in de directe gehuisvest zijn en er geluid- en milieuoverlast zal plaatsvinden

José van der Meer (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#23

Ik ben tegen de geplande ontsluiting op de Staalweg.

Martijn van Meeteren (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#30

Het volledig oneens ben met deze manier van besluitvorming en uitvoering. M.i. worden er hier spelletjes gespeeld!

Arjan Koster (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#33

Om de verkeersveiligheid te beschermen. En ben tegen het nieuwe bedrijven terrein.

Gerna Teeuwen (Alphen aan den Rijn , 2020-10-14)

#36

Er eerst duidelijkheid moet komen over bestemming braak liggend terrein.

Rian Ijperlaan (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#44

Ik onderteken omdat ik als bewoner van de Windjammer een frequent gebruiker van de Staalweg ben, zowel per fiets als per auto en soms als wandelaar

Frans Walvis (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#46

Aangezien er grote behoefte aan betaalbare
woningen is zou deze lokatie hiervoor benut
moeten worden. Het metaalbedrijf Van Schip
zal dan ook elders een andere plek moeten
krijgen.

H.A. Visser (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#50

Veiligheid fietsers uit woubrugge (veel scholieren)
1 uitgang is voldoende. Overleg met buurt
Bomenrij kappen mag niet zomaar. Het gaat om een karakteristieke laan.
Beton gaat voor groen in "de groenste stad van Europa", raar toch?

Nathalie Klaassen (Alphen aan den Rijn, 2020-10-14)

#59

Niet wil dat er weer industrie op dit terrein komt, maar woningen

Alex Konings (Alphen aan den Rijn, 2020-10-15)

#80

Ik onderteken omdat ik ook al 40 jaar lijd onder de geluidsterreur van de fa. Van Schip, Kalkovenweg. Het bedrijventerrein (geen industrieterrein!) Kalkovenweg is niet het afvalputje van Alphen.

D.A. Hoek (ALPHEN AAN DEN RIJN, 2020-10-15)

#86

Er een uniek stuk Alphen is wat veel beter voor woningbouw gebruikt kan worden dan voor een of andere industrie

Evert Handgraaf (Alphen aan den Rijn, 2020-10-15)

#89

er is geen goedkeuring van de gemeenteraad m.b.t.

Maarten Scheffers (Alphen aan den Rijn, 2020-10-15)

#96

Omdat ik
A tegen de komst van de chemische fabriek ben

B tegen het kappen van bomen.

G.W. Mul (Alphen a/d Rijn, 2020-10-15)

#99

Een rustige woonwijk zou rustig moeten blijven en verrijkt moeten worden met natuurgebied

Dick de Jong (Alphen aan den Rijn, 2020-10-15)

#102

De groenstructiur ernstig wordt aangetast. Tevens behoort het tot het Weteringpark. En dit moet ten aller tijden behouden blijven.

Rober van leeuwen (alphen aan den rijn, 2020-10-15)

#103

Ik vind dat ondertekenen nodig is omdat er op geen enkele manier wordt geluisterd naar de bewoners die zeer terecht aandacht vragen voor de zeer onveilige situatie bij de Staalweg en de Kalkovenweg.

Peter Martens (Alphen aan den Rijn, 2020-10-15)

#106

Ik onderteken omdat ik de argumenten van de actiegroep volledig ondersteun en ernstig bezwaar maak tegen de minachting van de gemeente door de bezwaarprocedures niet in acht te nemen en toestaat de werken uit te laten uitvoeren nog voordat de termijnen voor inspraak verlopen zijn.

Koos Lichtendonk (Alphen aan den Rijn, 2020-10-15)

#116

Ik onderschrijf de aangevoerde argumenten, hoe is het mogelijk dat de gemeente Alphen niet de bezwaarperiode afwacht, hoe kan het dat zonder dat de vergunningaanvraag herschreven werd er wel toestemming wordt verleend. Wandelend over de staalweg, wat ik iedere dag doe, was ik geschokt om 3 grote gekapte bomen te zien, of wat er nog van over is. Beschamend en schokkend. Hoeveel meer geluidsoverlast, naast Het Schip moeten we dulden.

Petra Ummenthun (Alphen aan den rijn, 2020-10-15)

#120

Ik rij altijd langs deze weg als ik de wijk uitga.

Marijke Spruyt (Alphen aan den Rijn, 2020-10-16)

#123

Aad van der Werf

Aad van der Werf (Alphen a/d Rijn, 2020-10-16)

#129

Het nut van het aanleggen van een tweede oprit ontgaat mij volledig en brengt de veiligheid van alle weggebruikers in gevaar.
Dat dit al in gang is gezet voor verlopen van de bezwaar termijn is schandalig en wettelijk zeer onjuist.

Corrie de Heij (Alphen aan den Rijn , 2020-10-17)

#133

Een extra uitrit schaadt de verkeersveiligheid, alsmede het aanzien van de Staalweg.

Peter Bruggeling (Alphen aan den Rijn, 2020-10-17)

#136

Ik me erg verantwoordelijk voel voor t leefgenot in onze mooie en heerlijke wijk. Beter de uirit te maken naar de Kalkovenweg.

Karin vd Poel-Hassing (Alphen ad Rijn, 2020-10-17)

#145

Raar punt voor een uitrit.

André de Waard (Alphen aan den Rijn, 2020-10-17)

#146

Ik woon hier en ga hier hinder aan ondervinden

Esther Elsenaar (Alphen aan den rijn, 2020-10-17)

#151

Mijn dochter moet hier langs fietsen en zou graag meer faciliteiten willen om de veiligheid voor fietsers te waarborgen

Johannes Auke van dijk (Alphen aan de rijn, 2020-10-18)

#152

Ik onderteken de petit omdat de verkeersveiligheid van fietsers in gevaar komt. En er is reeds al een uitrit en een nieuwe heeft geen toegevoegde waarde en verslecht de situatie.

Eric Egberts (Alphen aan den Rijn, 2020-10-18)

#155

Ik ben het niet een met de gang van zaken , daar de gemeente eerst een plan afkeurt en dan zonder overleg met de buurtbewoners het zelfde plan goed keurt. Bovendien vind ik het een schande dat er in het geniep 3 bomen zijn gekapt,

Johan Tolsma (Alphen aan den Rijn, 2020-10-18)

#158

Me zorgen maak over de hoeveelheid (extra) verkeer dat door de woonwijk zal gaan rijden, terwijl de straten in de woonwijk hier niet op zijn ingericht. Daarnaast maak ik me zorgen over de staat van de dijk wanneer hier veel en zwaar verkeer over zal gaan rijden.

Jaccoliene Passchier (Alphen aan den Rijn, 2020-10-19)

#165

Ik heb grote bezwaren vanuit verkeersveiligheid en milieuschade tegen het exploiteren van nog een bedrijfsterrein in dit gebied.

Hugo van der Meer (Alphen aan den Rijn, 2020-10-20)

#167

Het er niet mee eens ben dat de woonwijk aangetast wordt.

Herman Sleebe (Alphen aan de Rijn, 2020-10-20)

#175

De gemeente houdt zich niet aan zijn belofte om belanghebbende bewoners van meet af aan te betrekken bij plannen en besluitvorming van het bedrijventerrein Heimanswetering.

kees Vreeswijk (Alphen aan den Rijn, 2020-10-24)

#179

Ik onderteken omdat ik nog steeds voor woningbouw pleit. Woningbouw in combinatie met uitbreiding WVA door opheffen draaikolk is een veel betere invulling van het gebied.

Rein Boermans (Alphen aan den Rijn, 2020-10-24)

#185

Ik onderteken deze petitie, omdat het heel gevaarlijk is als er nog meer vrachtwagens op de Staalweg gaan rijden. Door het grote aantal fietsers (waaronder veel scholieren) is het, als automobilist, altijd al heel goed opletten. Een uitrit aan deze weg toevoegen is vragen om ernstige problemen!

Els Groen (Alphen aan den Rijn, 2020-10-24)

#197

Er al een prima entree is naar dat stuk grond, waarom moeten we voor gemakszucht een gevaarlijke plek als oprit creëren? Ondanks dat, het milieu is niet op z’n best dus waarom het laatste beetje natuur wat we hebben weg halen voor zoiets waar niet eens over nagedacht is?

Julia Van Lieshout (Alphen aan den Rijn, 2020-10-25)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...