PETITIE ONTWERP RUIMTELIJKE KOERS HOUTEN 2040

Opmerkingen

#1

Het is onbegrijpelijk dat zo’n ingrijpende beslissing wordt genomen tussen twee verkiezingen door, zonder de kiezer te raadplegen. het karakter van Houten zal onomkeerbaar veranderen en geen enkele politieke partij heeft dit genoemd in het verkiezingsprogramma. Het plan is extreem en onnodig duur, erg lelijk, ongezond voor de toekomstige bewoners (de GGD is niet voor niets faliekant tegen) en het lost het woonprobleem voor Houten niet op.

Ellen Standhardt-Jonkers (Houten , 2020-10-13)

#2

zoveel bouwen in Houten niet kan en ook niet nodig is.

Wijnand Jonkers (Houten, 2020-10-13)

#3

Ik teken omdat ik ernstige bezwaren heb tegen de plannen die momenteel ten onrechte voorliggen bij de gemeente.

Hetty Vonk (Houten, 2020-10-13)

#7

Ik ben het niet eens met de visie die in de "ruimtelijke koers" wordt voorgesteld.

Ineke Zujdel (Houten, 2020-10-13)

#15

- geen dringende noodzaak om dit vóór 2022 (verkiezingen) te beslissen dus geen 'beslissingsrecht' van de burger. Dat is geen democratie
- in de zich uitbreidende stenen randstad plekken als Houten van levensbelang zijn, voor mensen, dieren, planten, grond
- ik liever meer gemeentelijke belasting betaal om ons land leefbaar te houden dan om het te verstenen

H Wientjes (Houten, 2020-10-13)

#17

Houten is groot genoeg...

Paul Van Dam (HOUTEN, 2020-10-13)

#18

Omdat ik wil meepraten over de echte toekomst van Houten en niet buitenspel gezet zoals nu gebeurd is.

Hans Boon (Houten, 2020-10-13)

#19

Ik onderteken omdat de burgers misleidt worden, er binnen 2 meter vanaf mijn woning een 10 hoogbouwflat komt, meer geluidsoverlast, geen aansluiting met calamiteiten nooddienstenvervoer, weg privacy, weg zonlicht, 100% slagschaduw, geen rendament zonnepamelelen etc etc

Petra van Essen (Houten, 2020-10-13)

#20

De intensivering van stenen in hoogte en oppervlak doet Houten geen goed.

Klaas-Hemke van Meekeren (Houten, 2020-10-13)

#21

Toen wij in 1986 hier zijn komen wonen werd ons al verzekerd dat er niet meer buiten de oorspronkelijke rondweg zou worden gebouwd. Inmiddels hebben we een verdubbeling zien ontstaan.
Ik onderschrijf volledig de argumenten genoemd in deze petitie.

Willemien Kosten (Houten, 2020-10-13)

#22

Houten mij erg dierbaar is. Hou het groen en bouw kantoorpanden om tot woningen ipv flats.

Marlous Lemckert-van Zutphen (Houten, 2020-10-13)

#23

Goed verwoord in de opsomming

Anton Hoekstra (Houten, 2020-10-13)

#24

Ik onderteken, omdat ik hoogbouw wil minimaliseren in Houten; steeds voldoende groen vlakbij woningen wil; geen woningen erbij wil, waarin het ongezond is om te wonen; en bovenal de nieuwe bewoners gun om in verbondenheid met buren te (gaan) wonen.

Odile Mol (Houten, 2020-10-13)

#26

Ik heel graag wil dat Houten leefbaar blijft voor mens en dier !

Sjan de Jong (Houten, 2020-10-13)

#27

Ik onderteken, omdat ik geen flats in mijn achtertuin wil!

Willemien Eikelboom - van Wijngaarden (Houten, 2020-10-13)

#29

Ik teken vanwege bovengenoemde argumenten

Astrid De Vries (Houten, 2020-10-13)

#32

Geen hoogbouw in Houten. Geen aantasting van de groenvoorzieningen.
Niet nog meer land opofferen aan beton!

Felicitas Speth von Schulzburg (Houten , 2020-10-13)

#38

zie gezonden bezwaar. De aangepaste plannen zijn ons inziens nog steeds een aantasting van het landelijke karakter van Houten door de hoogbouw en verdwijnen van groen.

Suzanne Schrijvers (Houten, 2020-10-13)

#39

Ik onderteken omdat ik vind dat niet al te lichtvaardig besluitvorming waar een visie achter zat aan de kant zou moeten worden gezet. Het concept Houten heeft een bewezen en gedragen meerwaarde.

Ruyd Van de Steeg (Houten, 2020-10-13)

#42

Ik onderteken omdat ik het volledig eens ben met de inhoud van deze petitie!

Jos Werkhoven (Houten, 2020-10-13)

#43

Ik onderteken omdat ik tegen het ontwerp van de ruimtelijke koers 2040 ben en de wijze waarop de gemeente Houten hier vorm en inhoud aan heeft gegeven.

Jeroen Schrijvers (Houten, 2020-10-13)

#44

Houten leefbaar moet blijven

Piet Jonkers (Voorthuizen , 2020-10-13)

#53

Slecht plan en trendbreuk met het ontwerp van Houten. Samenvoeging met Utrecht moet worden voorkomen. Laat de kiezer eerst aan het woord.

Jan Holwerda (Houten, 2020-10-13)

#54

Ik onderteken omdat ik de aanpak en de keuzen van het College van B&W van Houten volstrekt niet kan delen!

Hans Bruning (Houten, 2020-10-13)

#55

Ik onderteken deze petitie, omdat ik grote zorgen heb over de financiële haalbaarheid, de procedure die er wordt gevolgd, denken zeker dat we onder een steen liggen en als laatste ben absoluut tegen hoogbouw

Peter van Dongen (Houten, 2020-10-13)

#56

Ik tegen de enorme hoogbouw ben en onze huizen daarvoor moeten verdwijnen

H.J. Slik (Houten, 2020-10-13)

#60

Ik onder teken omdat ik tegen groot schalige uitbreiding ben.

Peter Peelen (Houten , 2020-10-13)

#63

Ik onderteken omdat de huidige plannen de unieke structuur van Houten teveel geweld aan doen en dat mensen niet gedwongen dienen te worden om naast een snelweg te wonen ivm hun gezondheid. Bouwen moet maar dan wel in lijn met de huidige structuur en in een meer gezonde omgeving. En dat kan.

Peter Knollema (Houten, 2020-10-13)

#65

De kwaliteit van ons mooie Houten op deze manier verkwanselen. Het is bizar.

Gijs Van Leeuwen (Houten, 2020-10-13)

#66

Houten niet groter moet worden

richard tellingen van (Houten, 2020-10-13)

#68

Ik onderteken deze petitie omdat Houten nu nog van kwalitatief hoogstaand niveau is, een mooi dorp om in te wonen! Daar is destijds van te voren heel goed over nagedacht en gestudeerd!! Met de nieuwe koers gaat Houten de verkeerde kant op! Zoooo OnHoutens! Wie dit verzonnen heeft, kent het DNA van Houten niet! Mvg Julie

Julie Lubberdink (Houten, 2020-10-13)

#69

Ik vind dat er beter op een andere lokaties in Houten gebouwd kan worden. Is goedkoper grond kopen, en worden de huizen betaalbaar voor jongeren van Houten..

Ria Verwoert (Houten, 2020-10-13)

#70

Met boosheid heb ik de ruimtelijk koers gelezen. Na 2 succesvolle bouwtaken komt dit college met een beleidsstuk zonder visie en zonder plan. Deze koers verkwanselt alle kernwaarden van Houten. Dit voorstel is zeer on houtens. Gemeenteraad, wordt wakker !

Reni Lubberdink (Houten, 2020-10-13)

#81

Ik onderteken dit omdat ik bij de laatste verkiezingen expliciet gekozen heb voor een partij die het kleinschalige karakter van Houten wilde behouden. Dus geen hoogbouw. Als een deel van de partijen na 2018 hun standpunt hebben herzien wil ik daar opnieuw over kunnen stemmen, voordat dit onherroepelijk koers wordt van de ontwikkeling in Houten.

Martijn Blom (Houten, 2020-10-13)

#85

Omdat ik ook een bezorgde inwoner van houten ben

Jan Vlaanderen (Houten, 2020-10-13)

#86

Ik onderteken omdat ik al 31 jaar in Houten woon met veel plezier, juist omdat dit niet grootschalig is. Ik begrijp de wens om meer woningen, maar niet grootschalig.

Wietske Otter (Houten, 2020-10-13)

#90

De groene ruimte tussen Houten en Utrecht is essentieel voor een leefbare fiets gemeente!!!

Ger Reesink (Houten, 2020-10-13)

#92

Houten, Houten moet blijven en zich moet blijven onderscheiden van andere gemeenten waar wel veel hoogbouw is. En... waar is de democratie🙄

Gerda van Iersel (Houten, 2020-10-13)

#93

Ik ben het geheel met bovengenoemde eens. Bovendien hebben wij vanuit de Oud Wulfseweg ook al een bezwaarschrift ingediend, met de zelfde strekking

Eveline Reinhard (Oud Wulfseweg 10, 2020-10-13)

#95

Ik ben tegen bouwen buiten de nu bestaande rondweg en helemaal tegen hoogbouw. Er moet voldoende buitengebied blijven, dichtbij de woonkernen.

Henny Kok (Houten, 2020-10-13)

#96

Ik onderteken deze petitie omdat ik niet wil dat houten door hoogbouw en het volbouwen van van open ruimtes veranderd in een voorstad van utrecht

Marc Leene (Houten, 2020-10-13)

#100

Ik vind dat de gemeente met deze ruimtelijke koers het eigen erfgoed verkwanselt, de fantastisch koers die Houten wereldberoemd maakte, te grabbel gooit en er onvoldoende naar alternatieven is gekeken.

nelleke woortman (Houten, 2020-10-13)

#107

Ik zelf op de oud Wulfseweg woont en het heel belangrijk vindt dat wat het is zo blijft.
De natuur,rust enz

Familie Van wiggen (Houten, 2020-10-13)

#110

Ik woon 40 jaar in Houten. Houten zou nooit bouwen buiten de Rondweg. Toch kwam Houten-Zuid. Houten heeft al 2x een grootschalige bouwtaak uitgevoerd! Genoeg is goenoeg. Beloofd is beloofd. Houten heeft genoeg gebouwd voor de regio... EN MAG NIET VERZIEKT WORDEN MET WEER EEN GROOTSCHALIGE BOUWTAAK

Geurt Blankers (Houten, 2020-10-13)

#111

Ik teken omdat ik het eens ben met de redenering van deze petitie. GEEN uitbouw naar het noordwesten, want dit gaat ten kosten van bijv Oud Wulfseweg én gaat tegen het idee van rustige fietsstad in.

Lidy Reesink (Houten, 2020-10-13)

#112

Ik onderteken omdat ik hoop en wens dat Houten niet groter wordt dan het nu is, zodat het dorpse karakter er blijft. Nu zijn de voorzieningen (sport, onderwijs, winkels) krap/net voldoende en dat moet zo blijven.

Ellen van Anraad (Houten, 2020-10-13)

#113

De strekking van de petitie is geheel juist. De derde (grote en regionale) groeitaak op rij is nimmer als zodanig aan de burger van Houten voorgelegd.

Allard Kamermans (Houten, 2020-10-13)

#115

Houten is al groot genoeg en het moet geen stad worden. En vooral geen hoogbouw. Bouwen voor eigen bewoners

Diny Suk-Bomhof (Houten, 2020-10-13)

#117

O.a. Tegen de geplande hoogbouw ben die niet past binnen de huidige ontwikkelingsvisie en niet aansluit bij het dorpse karakter van Houten.

Frederieke Van Doorn (Houten, 2020-10-13)

#118

Ik vind dat houten mooi en groot genoeg is

Co De klein (Houten, 2020-10-13)

#122

Ik ben tegen grootschalig hoogbouw in Houten!

Dorien Kraaij (Houten, 2020-10-13)

#127

Ben tegen uitbreiding

Anton Heger (Houten, 2020-10-13)

#128

Ik onderteken omdat, ik er zwaar op tegen ben. Ik ben in houten komen wonen vanwegen zijn uitstraling en rust

Desiree Leene (Houten, 2020-10-13)

#132

Ik onderteken omdat ik het dorpse karakter van Houten in een landelijke omgeving graag behouden zou zien blijven.

Leonie Visser (Utrecht, 2020-10-13)

#139

Ik in Houten Noordwest woon en in de nieuwe koers cq bouwplannen verdwijnt het groene ruim opgezette van onze wijk doordat het volgebouwd wordt met hoogbouw en hier wordt het huidige groene karakter voor opgegeven en dat is niet waarom wij hier zijn gaan wonen.

Ans Van Hilten-Schuurman (Houten, 2020-10-13)

#140

Kiezersbedrog

Ronald Verbeek (Houten, 2020-10-13)

#141

Ik onderteken omdat ik kleinschalig bouwen en gaten opvullen t.b.v. de huidige bewoners beter bij Houten vind passen dan nieuwe groeitaken. Houten heeft genoeg gedaan in het verleden.

G Koster (Houten, 2020-10-13)

#142

Ik onderteken omdat bijna alle verkiezingsprogramma' s zich niet laten verenigen met deze ingrijpende plannen. Een dergelijke ingrijpende koerswijziging mag niet zonder toets aan de wensen van onze inwoners. Dus planvorming uitstellen tot na de verkiezingen zodat we onze keuze mede kunnen baseren op de standpunten op dit thema. Een referendum is ook het overwegen waard. De plannen zijn een trendbreuk!

Dick Oudenaarrden (Houten, 2020-10-13)

#143

Deze groeitaak veel te groot is.

H. van der Vries (Houten, 2020-10-13)

#146

Houten onderhand onleefbaar begint te worden. Stop ermee!!!!

Chila Vd eertwegh (Houten, 2020-10-13)

#148

Houten geen stad moet worden

Ricardo Vernooij (Houten , 2020-10-13)

#149

Niet meer bijbouwen (ook niet in Houten zelf).

Nico Brand (Houten, 2020-10-13)

#154

Laat Houten Houten blijven...huizen binnen de Rondweg

Ruud Lammers (Houten, 2020-10-13)

#155

De inwoners worden buitenspel gezet , dat mag niet gebeuren

Pascale van der Horst (Houten , 2020-10-13)

#158

Ons huis op de slooplijst staat, het is te bizar voor woorden. Genoeg weiland om Houten heen waar plek is voor huizen.

Matthijs Everts (Houten, 2020-10-13)

#163

Ik onderteken omdat ik bezorgd ben hoe de invulling van de nieuwe groeitaak het karakter van Houten aantast. Zowel inhoudelijk als de aanpak van het plan en de besluitvorming snel tussen twee verkiezingen door.

Marieke Overeem-Verhoek (Houten, 2020-10-13)

#169

Ik heb gekozen voor het dorpse karakter van Houten en dat graag zo wil houden! Verder dienen politieke partijen zich eens langdurig aan beloften te houden.

Yvonne Bach (Houten, 2020-10-13)

#170

Ik het nu al te druk vind. Meer autoverkeer. overlast. Vervuiling. Oud wulfse weg is authentiek.

M Wolf (Houten, 2020-10-13)

#173

Ik wil graag meedenken

Marianne Gerrits (Houten, 2020-10-13)

#177

Ik teken omdat ik deze mooie plek als een veilige schone haven in een toch al erg drukke en vervuilde randstad omgeving wil behouden. We hebben gezien in deze situatie dat om mekaar geven ook gaat om een schone omgeving waar mensen plezierig met mekaar kunnen omgaan. Het is onze leefomgeving waar de visie en belangen van een beperkte groep niet de overhand mag krijgen.

Henk Van Dijk (Houten, 2020-10-13)

#181

Het Houtens DNA eraan gaat (reden waarom veel mensen hier wonen), Houten heeft zijn bijdrage aan uitbreiding al ruim geleverd. Waarom wordt er aan Houten nóg meer gevraagd?? Het voelt als een overval!!

Myriam. Kraan (Houten, 2020-10-13)

#183

Tegen uitbreiding

Joop Osterhaus (Houten, 2020-10-13)

#184

Ik tegen hoogbouw ben, hoger dan drie woonlagen. Houd Houten groen en dus leefbaar!

C.H. Vrijmoeth (Houten, 2020-10-13)

#188

Houten kan niet telkens opnieuw een groeitaak vervullen voor de regio. Alleen bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas binnen de kenmerken van Houten: laagbouw, veel groen en geen 'verstening' van de openbare ruimte.

J.M. Roeleveld (Houten, 2020-10-13)

#189

Ik het niet eens ben met de plannen. De buurtbewoners dienen per straat uitgenodigd te worden voor inspraak.

Dagmar van Essen (Houten, 2020-10-13)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...