Geen Mega windturbines bij gebouwen in Amsterdam of op kwetsbare natuur gebieden maar op betere locaties.

Opmerkingen

#1

De voordelen van windmolens in het Markermeer zijn:
1. Geen overlast voor de omliggende bewoners
2. Meer wind dus ook meer rendement
3. De windmolens staan niet in het vogeltrekgebied (minder schade aan de natuur)
4. De woningen in zullen niet in waarde achteruitgaan
5. De molens kunnen nog steeds worden gerealiseerd binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam
6. Het klusteren van windmolens in een bepaald gebied is efficiënter (goedkoper)
7.Windmolens op de noordzee zijn nog veel effcienter.

Arno pronk (Amsterdam, 2020-06-19)

#4

Dit ten koste gaat van natuur en vogels (ook niet handig met Marketwadden dat juist voor vogels bedoeld is)

Nina van den Berg (Amsterdam, 2020-06-19)

#10

Ik zit namens de VVD op IJburg-Zeeburgereiland in de stadsdeelcommissie en ik ben tegen windturbines op deze plek: vogeltrek-gebied, de huizen op korte afstand en horizonvervuiling. Ik heb in maart om deze reden tegen de Regionale Energiestrategie gestemd. ALS ENIGE.......

Frans van Vliet (Amsterdam, 2020-06-19)

#12

Er is genoeg plaats in het Markenmeer, hoezo vlak bij de huizen. Horizon vervuiling, geluidsoverlast en slagschaduwen. Slecht plan en erg onnodig.

Mirella Muroni (Amsterdam, 2020-06-19)

#17

Dit een volstrekt onnodige belasting van een natuurgebied is midden in een trekvogel route.

Joop van Gennip (Amsterdam , 2020-06-19)

#25

Er ruimte genoeg is buiten IJburg, een woonwijk, om groene energie op te wekken.

Selma Niewold (Amsterdam, 2020-06-19)

#26

Ik onderteken deze petitie omdat ik denk dat er genoeg alternatieven zijn die minder impact hebben op onze directe leefomgeving

Erick reinders (Amsterdam IJburg, 2020-06-19)

#30

Ik onderteken omdat wij graag van ons uitzicht willen blijven genieten.

Christel Buis (Amsterdam, 2020-06-19)

#32

Landschappelijke kwaliteit, stedenbouwkundige kwaliteit, milieu. Omgeving IJburg is voor andere doeleinden. Energie Opbrengst is op andere locaties groter en ook beter ruimtelijk inpasbaar. Zelfs 900 windturbines in marker en IJmeer kunnen niet aan vraag voldoen. Dus behoud ruimtelijke kwaliteit van IJburg (wind is geen doel op zich).

Geert Haenen (Amsterdam , 2020-06-19)

#36

Ik vind dat de vele stadsbewoners van IJburg gevrijwaard moeten worden van geluiden over het water dragend en van zicht op minder dan 500 meter. Dan langs en voor de dijk in het water van Durgerdam tot Uitdam.

John De Bont (Amsterdam, 2020-06-19)

#39

geen windmolens in IJBURG!!!

V. Ilahobaks (Amsterdam, 2020-06-19)

#51

Windmolens zijn prima en welkom, op voldoende afstand van bewoond gebied, zodat ze alleen elektriciteit en geen permanente stress opwekken.

Aart Smittenberg (Amsterdam. , 2020-06-19)

#55

Ik onderteken, wel voor molens in Markermeer, niet net voor Ijburg.

Joost Roelofs (Amsterdam, 2020-06-20)

#63

Ik onderteken omdat ik geen windmolens zo dichtbij wil

Laura Ramirez (Amsterdam, 2020-06-20)

#64

Graag windenergie, maar ook graag iets dieper het water op ivm overlast lawaai en uitkijk.

Marjolein Beek (Amsterdam , 2020-06-20)

#65

Ik niet tegen windmolens aan wil kijken.

Kees Bous (Amsterdam , 2020-06-20)

#69

Ik tegen ben. IJburg heeft al veel te verduren met allerlei vervuilende maatregels die in eerste instantie ook niet gepland waren. Wij zijn hier met een andere reden komen wonen en niet dat nu alles anders wordt dan oorspronkelijk gepland. Zwerfvuil nu met windturbines horizonvervuiling. Mogelijk geluidvervuiling.

Elisabeth Nusmeier (Amsterdam, 2020-06-20)

#72

Ik wel windmolens wil maar op een locatie die minimaal mogelijk afbreuk doet aan ieders woongenot incl de bewoners van IJburg.

Ernest Klaassen (Amsterdam, 2020-06-20)

#78

Windmolens te dichtbij het drukbevolkte IJburg geen goed idee vind. De nog resterende open ruimte en rust zijn een kostbaar goed; in de drukte van alle dag hebben we dat allemaal heel hard nodig.

N Kok (Amsterdam , 2020-06-21)

#79

windmolens bevatten radio actief materiaal en om er 1 te maken is schadelijk vanwege de metaalsoort. zie het tv programma : De Hofbar over de windmolens in de wieringermeer polder. Microsoft verbruikt hier alle opgewekte stroom voor hun serverpark die alleen buitenlandse bedrijven bedienen. Nederlandse gezinnen en boeren profiteren niet mee van de winst, wat hen wel beloofd was. Deze overheid houdt de grote internationals uit de wind en zet de eigen bevolking in de kou.

Leonie Kusenuh-van Den Hout (Goirle, 2020-06-21)

#85

Een locatie als het Marketeer is veel geschikter.

Johan Vlug (Amsterdam, 2020-06-21)

#92

Ik vind het geëngageerd idee om de windmolens zo dichtbij bewoond gebied te plaatsen, zeker niet als er een beter alternatief voorhanden is.

Willibrord Egelie (Amsterdam , 2020-06-22)

#97

Er zijn genoeg alternatieven!

Norbert Verboeket (Amsterdam , 2020-06-22)

#101

Ik met hetzelfde probleem zit, maar dan in de gemeente Berkelland in Gelderland. Daar willen ze 5 windmolens van 250 m hoog plaatsen tussen 4 dorpen in.

Dirk van Noort (Eibergen, 2020-06-22)

#105

Ik wil blijven surfen in Ijburg. Een groot deel is al weggevallen... geen windmolens die nog meer Belemmeren!

Rogier Peerlings (Amsterdam, 2020-06-22)

#113

Voor bewoners en windsurfers en algemene waterrecreanten is dit funest. Er is plek zat op meer afstand

Mark Tuinstra (Amsterdam , 2020-06-22)

#116

Omdat niet alle natuur opgeofferd moet worden voor onze zucht naar als maar meer energie gebruik.

Janny de Braij (Amsterdam , 2020-06-22)

#120

Ik woon op een plek vlakbij waar 1 van de molens zou moeten komen en daar overlast van zal krijgen

Lianne Lagrouw (Amsterdam , 2020-06-22)

#123

Ik tegen het potentiële geluidsoverlast ben. Het is veel te dicht bij bewoning. Waarom niet verder weg?

A Vossen (Amsterdam, 2020-06-23)

#124

dit een onzalig plan is waarmee het woonplezier op Ijburg en omstreken wordt vergald. Een mooi stuk ongerepte natuur dicht bij de grote industriele stad wordt hiermee vernietigd.her ultieme aanharken van de stad Amsterdam wordt hiermee voltooid.

Joop van der Blij (Amsterdam, 2020-06-23)

#128

Er een goed alternatief is en er al zo weinig plekken zijn in Amsterdam met een open horizon

Hanneke Paap (Amsterdam , 2020-06-23)

#130

Van mening ben dat dit niet ten goede komt aan de directe omgeving voor water landschap en recreatie rondom IJburg

Nino Westerman (Amsterdam, 2020-06-23)

#132

Omdat de gemeente Amsterdam IJburg heeft volgebouwd zonder voldoende groen en de broodnodige voorzieningen. Speeltuinen opoffert voor gehorige en niet te verwarmen containerwoningen waar hele gezinnen in wonen. De biomassacentrale niet schijnt tegen te kunnen houden. De criminaliteit en overlast niet te kunnen aanpakken. Nu ook nog eens de bewoners van IJburg gaan belasten met windmolens.

Roos Hennink-Schadenberg (Amsterdam , 2020-06-23)

#151

Ik ben voorstander van windenergie, maar de gekozen locatie heeft een te grote negatieve impact op omwonenenden. Ze staan echt veel te dicht bij de woningen.

Hendrik Jan Eijpe (Amsterdam , 2020-06-23)

#154

Ik in Amsterdam-oost woon en het onbegrijpelijk vind dat op die plek windmolens moeten komen.

Kees Versluis (Amsterdam, 2020-06-23)

#157

Er inderdaad genoeg ruimte is meer op het meer

Ellert Gosink (Amsterdam, 2020-06-23)

#159

Ik onderteken omdat ik het volledig eens ben met de stelling van deze petitie.

Greg Behr (Amsterdam , 2020-06-23)

#162

Ik ben tegen deze windmolens omdat ik het een enorme horizonvervuiling vind.

Edward Zilstra (Amsterdam, 2020-06-23)

#163

Tegen de windmolens op ijburg ben!

Michiel Gobel (Amsterdam, 2020-06-23)

#165

wel overlast gezien de beperkte afstand tot de woning

john doornik (amsterdam, 2020-06-23)

#172

Windmolens ook werken zonder overlast voor nabij wonenden. Dat heeft de voorkeur.

Harald Aarts (Vlijmen, 2020-06-23)

#178

Natuurwaarde en waterbeleving op IJburg ernstig aantast. Bovendien past het niet in de natuur compensatie zoals beloofd bij de stemming voor de aanleg van IJburg

Ben Willem Boswijk (Amsterdam, 2020-06-23)

#182

Deze windmolens veels te dicht bij de huizen en appartementen worden geplaatst. Veel geluidshinder en geluidsoverlast van deze wieken wordt veroorzaakt. Steigereiland Noord is een plek van rust en niet van onrust...

Agnes Molendijk (AMSTERDAM , 2020-06-23)

#188

Ik het onacceptabel vind dat de gemeente z’n woord niet nakomt.

Maurits Terheijden (Amsterdam , 2020-06-23)

#194

Wat een waanzinnig plan! Is dit serieus.

Roy van Reijsen (Amsterdam, 2020-06-23)

#199

Windmolens zeer nadelig voor het leefklimaat en de vogels zijn. Dit ondanks de belofte bij de aanleg van IJburg om voldoende natuur te laten bestaan.

Suzanne Jager-Neppelenbroek (Amsterdam, 2020-06-23)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...