Voor behoud van de Brabantse Cultuur

Opmerkingen

#202

Dit een regelrechte sloop van de prachtige cultuur die hier wordt gemaakt en een verdorring van het cultureel landschap.

Niels Mud (Tilburg, 2020-05-12)

#210

Ik teken omdat kunst en cultuur een belangrijke onderdeel vormt voor onze dagelijkse ontspanning en verrijking

Tamara van der Klift-Hoogveldt (Breda, 2020-05-12)

#215

Cultuur geen franje is maar fundament.

Jannie Kieft (Gemonde, 2020-05-12)

#217

Ik het eens ben wat er in de petitie staat

Noa Vogel (Veldhoven, 2020-05-12)

#224

Ik teken omdat ik nu nog studeer aan de kunstacademie maar straks zal ik werk moeten gaan zoeken, subsidies aan moeten vragen etc etc om rond te kunnen komen! Bezuinigen op cultuur is zeer kwalijk! Cultuur maakt een stad, verbondenheid en leven!

Mare Creemers (‘s-Hertogenbosch, 2020-05-12)

#232

Ik vind dat juist cultuur bijdraagt aan welzijn en verbinding van mensen. Laten we dus juist maximaal inzetten op cultuurbehoud en geen afbraakbeleid voeren.

Martien van Rooij (Boxtel, 2020-05-12)

#233

Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en belangrijk voor gezondheid en welzijn van iedereen! Zonder kunst en cultuur geen zinvol leven!

Edwin Matthee (Fijnaart, 2020-05-12)

#243

de voorgenomen maatregelen huiveringwekkend zijn,en in geen geval een voorbode mag zijn voor de toekomst van de gehele cultuur in Nederland

Jan Van Den Dobbelsteen (Eindhoven, 2020-05-12)

#247

Kunst en cultuur behoeft geen verdediging.

Ruud van Eeten (Tilburg, 2020-05-12)

#259

Cultuur essentieel is voor een leefklimaat. Stel je eens een maatschappij voor zonder architectuur, muziek, visuele uitingen, mode of iets anders dat het product is van persoonlijke uiting of emotie......

Marcel Bruinshoofd (‘s-Hertogenbosch, 2020-05-12)

#260

Ik niet wil dat de cultuur hier verdwijnt

Reguillio Reitsma (Vlijmen, 2020-05-12)

#270

#ikwilwelcultuur

Rinse Staal (Breda, 2020-05-12)

#278

Omdat kunst en cultuur belangrijk zijn. Het is meer dan vrije tijd. Laat de kunsten niet in de steek.

Berry Van Gerwen (Breda, 2020-05-12)

#279

Het rijke culturele klimaat van Brabant staat op het spel door het huidige beleid van de provincie. Ik vind het onbegrijpelijk dat de provincie van innovatie, de bakermat van de Dutch design, bijzondere festivals, de broedplaats van fantastische dans- en theatergezelschappen, kunstenaars, muzikanten en filmmakers, op het punt staat dit culturele nalatenschap binnen vier jaar van de kaart te vegen. Dit was de provincie die de ambitie had om Culturele Hoofdstad te worden en afgelopen jaar nog het Creativity World Forum organiseerde.
Millieu en cultuur lijken opeens niet meer te bestaan. Alsof we vele jaren terug in de tijd gaan, in plaats van voorop te lopen en voorbeeldstellend beleid te voeren. Jarenlang samen bouwen aan een duurzame samenleving met een rijk cultureel klimaat wordt teniet gedaan. Wat een kapitaalvernietiging. Wat een disrespect voor de schatten van Brabant. Daarom teken ik.

Marleen Hartjes (Eindhoven, 2020-05-12)

#281

Nog verdere bezuiniging betekent de dood voor kunst en cultuur. Belachelijk.

Jelle Zwart (Rosmalen, 2020-05-12)

#282

Ik teken omdat Brabant zonder een stevig cultuurbeleid een heel armetierige provincie wordt.

Miesjel van Gerwen ('s-Hertogenbosch, 2020-05-12)

#291

Juist in een tijd als deze moet je kunst en cultuur koesteren om de samenleving leefbaar te houden.

Rowdy Pelgrim (Den bosch, 2020-05-12)

#295

Ik teken omdat ik het onbestaanbaar vind dat cultuur in Brabant door de politiek niet wordt beschermd.

Tan Van Dooren (Goirle , 2020-05-12)

#297

Cultuur is wat ons verbind, heelt en laat bloeien

René Paré (Eindhoven, 2020-05-12)

#298

Cultuur een belangrijk onderdeel is van onze samenleving. Dit moet ondersteund worden uit respect voor iedereen.

Lauran Van der Sanden (Tilburg, 2020-05-12)

#305

Ik teken omdat kunst van vitaal belang is voor de samenleving.

Jan Doms (Tilburg, 2020-05-12)

#306

Het is te triest voor woorden hoe weinig oog er is voor het grote maatschappelijk belang van kunst en cultuur. Daarom van harte ondertekend!

Martin Kroon (Best, 2020-05-12)

#317

Ik er enorm op tegen de voorgenomen maatregelen van de nieuwe Gedeputeerde staten van Noord Brabant, gevormd door Forum voor Democratie, VVD, CDA en Lokaal Brabant mbt onze culturele sector in Brabant.

Anita Maessen-Kreugel (Rosmalen, 2020-05-12)

#320

Ik mijn vrijwilligerswerk niet kwijt wil. Al de concerten die ik ben geweest bij de willen twee wil blijven bezoeken.

Marieke Kramer (Den bosch, 2020-05-12)

#325

Ik teken omdat ik de culturele sector graag wil behouden

Arthur Bekker ('s-Hertoghenbosch, 2020-05-12)

#326

Ik teken omdat kunst & cultuur de levensader van mijn hart is.

Ivonne van der Velden (‘s-Hertogenbosch, 2020-05-12)

#327

Kunst en cultuur een vitaal onderdeel zijn van onze samenleving en de voorgenomen bezuinigingen onze samenleving onnodig zouden schaden.

Yasser Ballemans (Amsterdam , 2020-05-12)

#330

Ik teken omdat ik vind dat kunst en cultuur heel belangrijk zijn in onze samenleving.. Ik wil en kan het niet missen... X

Bep Verdaasdonk (Zundert, 2020-05-12)

#334

Cultuur net als natuur onmisbaar is voor mij. En natuurlijk moet er een duidelijk politicus cultuur hier in Brabant zijn. Onmisbaar voor jong en oud🎶🎶🎶💕

Margo Van de Laak (Tilburg, 2020-05-12)

#336

Ik teken omdat ik hecht aan de grote waarde van kunst en cultuur en niet wil dat deze in Brabant tot de grond toe worden afgebroken.

Pierre Spierings (Oss, 2020-05-12)

#340

Cultuur een levensbehoefte van ieder mens is. Cultuur beweegt mensen, ontroert mensen.. Wij hebben cultuur nodig om ons mens te voelen.

Met dit 'nieuw normaal van na 2023' is er straks niks meer om ons te ontroeren. En zal daarnaast de werkloosheid ook omhoog schieten in de provincie.

In plaats van nog meer bezuinigen op een sector waar al bijna geen subsidie naartoe gaat: pomp hier geld in!

Elke Rietveld (Tilburg, 2020-05-12)

#342

Ik teken omdat ik tegen het nieuwe bestuursakkoord ben! Een absolute schande tegenover de al in bezuiniging genomen cultuursector. Laat dit niet gebeuren!

D Scholten (Breda, 2020-05-12)

#345

Ik heb persoonlijk gezien en getuige mogen zijn hoe kunst mensen gunstig kan beinvloeden.

Gleen Mardenborough (Rotterdam, 2020-05-12)

#346

Ik teken omdat cultuur ons mentaal en fysiek rijk maakt en dit ons onderscheidt van de andere zoogdieren op deze aarde.

Nelleke van Wijk (Oisterwijk , 2020-05-12)

#350

Cultuur uit de grootste invloed op levenskwaliteit, en ik denk dat levenskwaliteit belangrijker is dan gezondheid.

Sjoerd Van de Lest (Goirle, 2020-05-12)

#351

Cultuur is de inspiratiebron voor elk mens in de samenleving ongeacht ontwikkelingsniveau. Als we in omliggende landen kijken wordt daar door de overheid veel geld aan besteed. Voor Brabant is het van groot belang, en voor medewerkers van Brainpoort is het ons visitekaartje. Subsidie is nodig om cultuur in stand te houden. Als dit verdwijnt dan verlaten muzikanten en kunstenaar Brabant en daarmee creativiteit en leefbaarheid. Dus subsidie is een noodzaak.

Martijn Simkens (Eindhoven, 2020-05-12)

#355

De unieke, bloeiende Brabantse kunst en cultuur stimulans en steun verdient op alle niveaus , in elke tijd!!!

Nanja Seidel ('s- Hertogenbosh , 2020-05-12)

#361

Ik teken omdat de kunst belangrijk is in onze samenleving!

Daniella Gomes (Tilburg, 2020-05-12)

#364

Kunst vind ik belangrijk

Leny Kremers (Sint Oedenrode, 2020-05-12)

#366

Kunst en cultuur zijn de basis van onze samenleving! Die mag niet worden afgebroken.

Monica Tecklenburg (Breda, 2020-05-12)

#368

Zonder kunst en cultuur geen aantrekkelijk vestigingsklimaat. De economische waarde van kunst moet niet worden onderschat.

Elise Roders (Tilburg, 2020-05-12)

#371

Cultuur is vanzelfsprekend.

Gertien Bergstra (Breda, 2020-05-12)

#372

Cultuur essentieel is voor onze samenleving!

Maartje Verheijen (Breda, 2020-05-12)

#373

Ik teken omdat cultuur kwetsbaar is. En dat wat kwetsbaar is en tegelijkertijd van grote waarde moeten we beschermen. Dat doe je met geld (dus geen extra kortingen; die hebben we al meer dan genoeg voor onze kiezen gehad in de afgelopen jaren) en met een vertegenwoordiger die gaat staan voor die cultuur: de gedeputeerde.

Henri Broeren (Haaren, 2020-05-12)

#381

Cultuur meer is dan vrije tijd

Maria Zijlmans (Oisterwijk, 2020-05-12)

#385

de smeerolie van de samenleving uitdroogt en niets anders overblijft dan stilstand.

John Maes (Tilburg, 2020-05-12)

#387

Ik teken omdat de toegankelijkheid voor de mensen met een auditieve beperking heel belangrijk is in de culturele sector en daar is geld ook voor nodig om te kunnen realiseren. (Om de gebarentolken te kunnen betalen om de voorstelling te gaan vertolken)
Doven en slechthorenden houden ook van cultuur en zet ze niet opzij vanwege bezuinigingen in de cultuur!

Frank Allard (Rosmalen , 2020-05-12)

#388

Cultuur is de basis van het leven. Al van de vroegste oudheid is er getekend, gezongen en muziek gemaakt. Dat moet doorgaan! Zeker ook in Brabant!

Arne van Os van den Abeelen (Den Bosch, 2020-05-12)

#389

Omdat ik vegetariër ben, lokale biologische producten eet, inkopen doe bij natuurwinkels en liedkunstenaar ben. Ik wil kunst, geen kunstmest en stront aan de knikker. Ik wil terug naar de natuur. Geen boeren die hun dieren mishandelen door onverantwoord omgaan met dieren. Ik wil gezonde lucht, gezond eten, bewust leven, houden van mensen en mijn beroep uit kunnen oefenen. Deze plannen getuigen van buitengewoon grote onwetendheid over veel zaken. We zitten niet voor niks in deze crisis die ons op alle manieren toont hoe wij ons verhouden tot de planeet waar wij op wonen. Ik heb genoeg van 'de meeste stemmen gelden' waarin onwetendheid als 'het nieuwe normaal' geldt. Het doet me een groot verdriet dat Brabant deze droge, veel te droge, dorre, vervuilde provincie in stand wil houden. Het doet me groot verdriet dat kunstenaars in de hoek worden gedreven. Dat cultuur 'vrije tijd' moet worden. Terwijl het 'denken van een kunstenaar' juist nu in deze tijd van groot belang is om vanuit deze tijd opnieuw te creëren, te herformuleren. Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan een 'nieuwe wereld', waarin er op frisse wijze wordt gekeken naar geld, economie, milieu, cultuur etc. Hoe kunnen wij het over andere boegen gaan gooien. Daar zijn kunstenaars, cultuurmakers ongelofelijk belangrijk en onmisbaar in. En even ter informatie, er staat een spelfoutje in de petitie in het kopje 'wij' namelijk het woord 'ondertekenaars' waar de d ontbreekt. Graag dit te verbeteren voordat dit ingeleverd wordt. Staat een beetje slordig. Met hartelijke groet, Sandra Coelers, liedkunstenaar.

Sandra Coelers (Tilburg, 2020-05-12)

#391

Omdat we overal kunst nodig hebben, ook in Brabant. Omdat er zoveel mooi theater uit Brabant kwam en hopelijk blijft komen.

Erik Snel (Utrecht, 2020-05-12)

#392

Cultuur zegt veel over wie je bent mens. Iedereen heeft een favouriete film of luistert vanaf jongs af aan al naar die specfieke artiest of gaat weleens naar een avondje cabaret met vrienden.
Cultuur motiveert en inspireert elke dag zoveel mensen. Bijvoorbeeld alle kunststudenten die elke dag keihard werken om later Brabanters en alle andere Nederlanders te kunnen raken en vermaken.
Nu zal het nieuwe Bestuurakkoord van provincië Noord-Brabant cultuur onder 'vrije tijd' laten vallen. Daarmee wordt de cultuur in Brabant verwaarloost en te kort gedaan. En dat moet gezegd worden!

Anne Thijs Stegeman ('s-Hertogenbosch, 2020-05-12)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...