Voor behoud van de Brabantse Cultuur

Opmerkingen

#20802

Werkzaam in de evenementen sector

Sebastiaan Swanenberg (Den bosch, )

#20809

Ik teken omdat ik cultuur belangrijk vind voor de ontwikkeling zowel voor jong en oud.

Joëtha Betaubun (5516 TC, )

#20811

Wij zijn cultuur. Cultuur vertelt wie wij zijn, wat ons beweegt. Cultuur is geschiedenis en leert ons over onze afkomst, over de heersende denkbeelden in alle tijden. Cultuur brengt de maatschappij in beweging. Cultuur is ons hart. Als ons hart niet meer klopt, zijn wij dood. Houd cultuur levend! Leve de cultuur!
Grace van den Dobbelsteen

Grace vdDobbelsteen (Tilburg, )

#20813

Het nodig is dat het cultureel erfgoed moet blijven, zijn al veel te veel weg bezuinigingen wij zijn nog maar 1 van de 2 mannen koren in Tilburg dat bestaat

Henk Waagmeester (Tilburg, )

#20815

Ik het niet eens ben met de politiek die onze cultuur sector vernietigd.

Jolinde Verbaandert (Eindhoven, )

#20816

cultuur is het bindmiddel in onze maatschappij. laat dit niet verloren gaan!

Nicole Ezendam (Best, )

#20819

Ik teken omdat m'n klubke, het Kon. Tilb. Mannenkoor St Caecilia na 145 jr niet verloren mag gaan door cultuur barbaarse beslissingen!
Wereldwijd zoeken we via "The Voice" naar nieuw talent en hier, in Brabant, verstikken ze het!

W. van de Wiel (Tilburg, )

#20821

Ik teken omdat de kunsten iedereen helpt om deze crisis en het hele leven op verschillende manieren te bevatten, troost te vinden en samen te genieten van wat echt belangrijk is.

Bram Van Beusekom (Tilburg, )

#20826

Cultuur van levensbelang is voor een gemeenschap.

D.H.M Derks - de Vries (Rosmalen , )

#20827

Ik werk 30 jaar in het theater.
En wil dit graag met liefde blijven doen!

Hein Van Crey (Heeswijk-Dinther , )

#20828

Cultuur een andere blik geeft op de realiteit die we denken te zien.

Marty Lucas (Breda, )

#20830

Ik teken omdat ik cultuur en kunst zeer belangrijk vind in het leven En hier niet op bezuinigd moet worden.

A Hamhuis (Hengelo, )

#20832

cultuur in Brabant iets is om trots op te zijn!

fon v oosterhout (delft, )

#20837

Wetenschap houdt de mens in leven, kunst en cultuur maken zijn leven zinvol.

Dylan Stek (Vught , )

#20840

Niet begrepen wordt dat de bedoelde bezuinigingen van GS een averechts effect krijgen: blijkbaar zijn de nieuwe bestuurders te weinig bekend met de cultuurbranche. Cultuur is voor andere branches een belangrijke aanjager. De waarde van cultuur betreft niet allen museumstukken, maar juist vooral toekomstige waarde.

Albert van Duren (Reek, )

#20841

Kunst van groter belang is

Paul Van Rijswijk (Tilburg, )

#20842

Cultuur geeft inhoud aan het leven

Mariette Hegtermans (Breda, )

#20844

Minder landbouw wil voor een gezondere leefomgeving en de cultuur een warm hart toedraag

Rein Steures (Tilburg, )

#20846

Ik gaarne een beter leefmilieu wil (dus minder landbouw, minder koeien). en de cultuur een zeer warm hart toedraag

Brigitte Deblauwe (Tilburg, )

#20859

Uit solidariteit met de cultuurliefhebbers in Brabant

Jenneke Quast (Ede, )

#20860

Cultuur maken wij en Cultuur maakt ons.

Bram De Jong (Eindhoven, )

#20865

Zonder cultuur geen samenleving

felix donkers (Gemert, )

#20867

Ik een groot voorstander ben van muziek en toneel instanties binnen Brabant en omstreken

Kai Witte (Oisterwijk, )

#20871

Cultuur NIET elitair of een LInKSE hobby is

Ellen Toben (Best, )

#20872

Ik teken omdat ik het heel belangrijk vind dat cultuur blijft bestaan in Nederland als geheel en Brabant in het bijzonder. Het nieuwe beleid lijkt grote delen van onze cultuur de das om te doen, terwijl er de laatste jaren al zoveel verloren is gegaan. Dit moet stoppen!

Peter Roels (Roosendaal, )

#20874

Ik teken omdat cultuur een belangrijke bijdrage is bij je ontwikkeling. Het is bewezen dat sport en/of musiceren een goede stimulans is voor de hersenen. Bovendien zul je zelden een jongere in het criminele circuit vinden die hun passie vinden in sport en/of muziek.

Angela Vianen (Breda, )

#20878

Omdat kunst en cultuur van wezenlijk belang zijn voor ons welzijn!

Marjo Cuppen (Eindhoven , )

#20886

Ik niet wil dat de subsidies minder worden. We moeten de culturele kant van Brabant niet dood laten gaan. Dat zou echt een zonde zijn.

Astrid Berk (Best, )

#20889

Ik teken omdat cultuur heel belangrijk is!

Anneke van Dorst (Roosendaal , )

#20892

Volgens mij heeft deze periode laten zien dat we niet zonder cultuur kunnen. Als liefhebber en amateurkunst maker zou ik het een groot gemis vinden als we al dat moois moeten gaan missen!

Ed Buylinckx (Netersel , )

#20893

Ik teken omdat ik mee wil strijden voor het behoud van cultuur in Brabant

Rene Davidse (Tilburg, )

#20895

Voor behoud kultuur.

Bert Nooren (Breda, )

#20896

Cultuur is heel belangrijk. Het maakt mensen blij

Linda Koenraadt (Steenbergen, )

#20901

Cultuur maakt mijn leven aangenaam

Ellen van Eijk (Breda, )

#20904

De culturele sector een essentieel element is binnnen een samenleving. Je wilt toch geen saai leven?

Jaime Le Bleu (Eindhoven, )

#20907

Ik vind dat de cultuur in Brabant een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van de inwoners van de provincie Brabant. Zelfstandig kan de cultuur niet het niveau handhaven wat nodig is.

Ad Hopstaken (Roosendaal, )

#20908

Brabant heeft een bijzonder karakter waar het de kunst betreft. Jaren lang les geven op de academie in Den Bosch heeft me kennis doen maken met een unieke , eigenzinnige visie. De cultuur van Brabant dient gerespecteerd te worden.

jacobien de Rooij (Haarlem, )

#20914

Het is belangrijk dat de kunst en cultuur blijft voortbestaan.

Gorettie van Doorn (Vught, )

#20915

Ik wil mijn Brabantse cultuur behouden we hoeven en zeker niet te accepteren dat onze cultuur afgenomen gaat worden waarom hebben andere wel recht op hun eigen cultuur en onze cultuur word afgenomen dat kan en mag niet gebeuren

Mieke van Boxtel (Eindhoven , )

#20918

Cultuur veel toevoegt aan het leven van iedereen

Justi Scheepmaker (Tilbug, )

#20923

ik het belangrijk vind dat er een aparte “poot” cultuur is in de regio

Mieke van Wanroij (Breda, )

#20924

Ik teken omdat ik het een krankzinnige gedachte vindt dat er nu opeens meer geld gestoken gaat worden in de intensieve veehouderij (terwijl een kind weet dat dit een ramp is voor ons milieu, laat staan voor het dier welzijn) en dat dit geld weg gehaald wordt uit de culturele sector. Dit getuigd van een visieloosheid en gebrek aan kennis over duurzaamheid. Vlees eten is niet toekomst bestendig, cultuur wel.

Rene Geerlings (Haarlem, )

#20927

Cultuur verrijkt ons leven, net zoals sport. Verhalen over mensen zorgen dat ons perspectief verbreedt en maakt ons begripvol, cultuur verbindt.

Toos Vos ('s-Hertogenbosch, )

#20931

De cultuur - in mijn geval de muziek en met name de zang en daarnaast veel andere kunstvormen - al voor teveel mensen te weinig betekent. Ook in het onderwijs dat ik vanaf de lagere school tot en met de universiteit kwam de cultuur er bekaaid van af. Mijn beoefenen van de muziek en het op hoog amateurniveau laten horen, was en is alleen mogelijk gebleken door de eigen geldelijke bijdragen daaraan en overheidsubsidies, die niet zonder inspamming verworven moesten worden. Het was en is de afgelopen jaren door het lage ontwikkelingsniveau en gebrek aan kennis van o.a. de rijksoverheid voor professionele kunstenaars en kunstbeoefenaren van hoog niveau al moeilijk en soms onmogelijk om hun instellingen te laten voortbestaan.

jnm hensing (breda, )

#20932

Kunst geeft ons LEVEN. !

Wij hebben de kleuren en
de klanken nodig om ons
MENS te voelen.

Henriette Meursing (Huis ter Heide, )

#20933

Ik teken omdat de coronatijd ons heeft geleerd hoeveel plezier creativiteit ons geeft. Dan weer een grap, dan weer een nieuwe invalshoek qua morele of fysieke ondersteuning, dan weer een belangrijke maatschappelijke bijdrage vanuit de wetenschap. Laten we dat koesteren.EN O JA, HOE SCHOON WAS DE LUCHT, WAT GEBEURDE ER MET DE NATUUR: DENK HIERAAN VVD, CDA, PVDV ......jullie hebben niets geleerd van afgelopen milieu experiment.

Irene Bijsterveld (Eindhoven, )

#20935

Cultuur is broodnodig!

Jasper Willems (Eindhoven , )

#20938

Ik teken omdat ik zelf kunstenaar ben

Houda Bibouda (Tilburg, )

#20940

Ik teken omdat ik kunst en cultuur belangrijk vind in een mensenleven.

Pieternel Klösters (Vught, )

#20941

Ik wil de Brabantse cultuur steunen en laten groeien

Pieter Laat de (Schijndel, )

#20943

Cultuur een belangrijke bijdrage levert aan de uiting en het welbevinden van mensen

Joke Edzes (Eindhoven, )

#20944

Ik teken omdat ik kunst & cultuur belangrijk vind: het is iets wat ons MENS maakt in plaats van produkt of machine. Geleidelijke afbouw van cultuursubsidie in Brabant is beneden alle peil.

Monique Welten (Rotterdam, )

#20945

Ik teken omdat ik het Brabantse culturele landschap een zeer warm hart toedraag. De vormen van samenwerking en collegialiteit zijn inspirerend te noemen.

Sandra Lange (Zwolle, )

#20948

We snakken naar vermaak...

José Tak (Roosendaal , )

#20950

Ik heel erg van kunst houd en niet wilt dat het minder word.

Demi Tolk (Geldrop, )

#20951

Ik teken deze petitie, omdat ik cultuur even belangrijk vind, dan onze economie, die jullie nu wel erg laten prevaleren boven cultuur, natuur, milieu en volksgezondheid.

Sjef vermeer (Diessen, )

#20952

Zonder cultuur is er géén gezond leven
In de wereld!

tonneke goossens (tilburg, )

#20954

Ik teken omdat, zoals de directeur van het Nederlands Kamerkoor eerder betoogde, cultuur en kunst als een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij gezien moet worden en niet als een of ander ‘goed doel’

Betty Feyen (Eindhoven , )

#20956

Ik teken omdat ik cultuur erg waardeer en deze waardering absoluut niet terug vind in de nieuwe plannen van de Gedeputeerde staten van Noord Brabant

Kris Neirynck (Den Bosch, )

#20957

Een leven zonder kunst en cultuur wel heel kil is. Omarm deze uitingen in de maatschappij.

Anine Goossens (TILBURG , )

#20958

ik graag naar Chassee theater ga . en in concertkoor Breda en Bachkoor Brabant zing.

AH Havelaar (Breda, )

#20961

Ik teken omdat kunst en cultuur ontzettend belangrijk is👍👍

Addy Jansen (Oisterwijk , )

#20962

Cultuur een belangrijk onderdeel is van een maatschappij dat niet in geld uit te drukken is.

Marijke van Veldhoven ('s-Hertogenbosch, )

#20963

Ik teken omdat cultuur een essentieel onderdeel van een goed functionerende maatschappij is.

Serge Söntjens (Eindhoven, )

#20964

Het nodig is dat Brabant zijn rijke Cultuur blijft houden!@

Remko van de Laar (Den Bosch , )

#20968

Kunst en cultuur zijn broodnodig. De afbraak moet stoppen.

Pernell Criens (Goirle, )

#20969

Ik teken omdat cultuur niet zomaar wat franje van het leven is, maar een wezenlijke bijdrage aan zinvol leven

Gerard Noordermeer (Tilburg, )

#20970

Ik teken omdat ik actief deelnemen aan cultuur essentieel vindt voor mijn eigen welzijn en daardoor bijdraag aan dat van anderen. Cultuur verbindt, cultuur is de kern van een maatschappij.

Pieter Huijbers (Dongen, )

#20976

Ik teken omdat het belang van kunst in mijn ogen wordt onderschat. Als toneelspeler heb ik ervaren hoezeer theater een fantastische uitlaatklep kan zijn, op dezelfde wijze als andere kunstvormen voor anderen een medium voor zelfexpressie vormen.

Jesper Kapteijns (Sint-Michielsgestel, )

#20981

Akkoord met doelstellingen van deze petitie.

Freddy Goens (Alken, )

#20986

Ik teken omdat ik t heel belangrijk vind dat iedereen in aanraking komt met diverse cultuurvarianten.
Het ervaren van diverse cultuuruitingen is een geweldige manier om zelf verder te groeien en ook heerlijk en ontspannen te kunnen genieten van wat er te zien en te horen is. In mijn optiek onmisbaar voor iedereen. En.
ik gun het iedereen!!!

Will de Hoog (Herpen, )

#20987

Ik teken omdat ik het uitgangspunt dat cultuur zal worden gezien als vrije tijdsbesteding, bizar vind. Cultuur is wat ons bindt en belangrijk erfgoed. Als we dit in N-B plots anders gaan zien, dan is dat rechtongelijkheid en daarnaast rijst de vraag: stelt Vincent van Gogh ineens ook niets meer voor?

Len Waal (Sprundel, )

#20988

We hebben nieuwe visie nodig op de toekomst. Kunst en cultuur creëert verbeeldingskracht op deze toekomst. En wat je ziet, kun je ook verwezenlijken. Zij is dus van levensbelang.

Michael Dawkins (Eindhoven , )

#20993

Cultuur, creatief buiten de lijnen denken, voedt onze geest en discussie.

jan van der heijden (den bosch, )

#20994

ik kunst een levensbehoefte vind

M.J.L. Cuppen (Sint Anthonis, )

#20995

Cultuur belangrijk is voor de ontwikkeling van de mens!

S V D (Boxtel, )

#20999

Ik teken omdat kunst mijn leven verrijkt en verrijkt heeft. Ik leer er van dat ik ook anders kan kijken naar de wereld om mij heen dan alleen door mijn eigen 'aangeleerde bril'.

Carla Gerritzen (Breda, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...