Inloopcentrum KWIEDAM moet blijven!

Opmerkingen

#3

Kwiedam biedt opvang voor de meest kwetsbaren onder ons.
Preventie is nuttig en nodig in een warme samenleving.
Wie zie ooit: wat Vlaanderen doet, doet Vlaanderen beter?

Fernand Verhaeghe (Oostende, 2020-02-10)

#5

Ik teken omdat ik daar altijd een luisterend oor vind en een warm gevoel heb. Een plaats waar ik steeds terecht kan met kleine of grote zorgen . Of gewoon om gezellig samen te zijn en samen een tas koffie te kunnen drinken .

Christine Broeckaert (Oostende, 2020-02-10)

#6

Ik teken omdat Kwiedam een noodzaak is.

Isabelle Schepens (Oostende, 2020-02-10)

#8

Ik teken omdat Kwiedam onmisbaar is voor zovele mensen in Oostende die nood hebben aan warmte, opvang en steun!

Bea Vanhaecke (Brugge, 2020-02-10)

#10

De kwidam een plaats is waar het warm vertoeven is je altijd welkom bent voor een vriendelijke babbel ,en de koffie ,thee,soep altijd klaar staat .waar vrijwilligers de boel draaiend houden,en altijd vriendelijk zijn .

Brenda Vandewalle (Oostendse , 2020-02-10)

#14

is een leuke plaats om eens langs te komen,want er zijn hier ook veel eenzame mensen en behoeftigen,krulle

albert vilain (oostende, 2020-02-11)

#15

Een inloopcentrum zoals Kwiedam is een absolute noodzaak in een grootstad zoals Oostende!

Annelies Crop (Zarren , 2020-02-11)

#19

Alleenstaanden met weinig middelen ook nood hebben aan een ontmoetingsplek en sociaal netwerk

Myriam Deroo (Gent, 2020-02-11)

#21

Omdat het een plek is waar mensen zich goed voelen en altijd een vriendelijke babbel kunnen doen

Pierre Deleu (Koksijde, 2020-02-11)

#24

Ik teken omdat ik woest en droevig ben.
Hoe is 't in godsnaam mogelijk dat men blijft wegkijken van mensen in armoede

Willy DUPONT (Brugge-St.Andries, 2020-02-11)

#27

Ik vind het belangrijk dat mensen die het (even) wat moeilijk hebben de nodige steun moeten blijven hebben. In mijn job als thuisverpleegkundige merk ik de noodzaak er van. Door die mensen in de steek te laten, creëert men nog meer drugs- en alcoholmisbruik evenals de gelateerde feiten, depressies, zelfmoord,...

Dorine Vanpachtenbeke (Oostendd, 2020-02-11)

#29

Omdat de allerzwaksten weer eerst getroffen worden

johan bertels (Oostende, 2020-02-11)

#30

Het sociale weefsel en niet de geldeconomie à tout prix is de basis van een leefbare samenleving.

Johan D'haenen (Oostende, 2020-02-11)

#35

ik teken omdat ik via mijn werk met kwestbare mensen in Oostende het belang en de noodzaak van kwiedam ervaar. veel mensen voelen zich niet goed in de bestaande voorzieningen; de drempels zijn te hoog. kwiedam is zeer laagdrempelig; iedereen is er welkom.

annemie de ranter (varsenare, 2020-02-11)

#43

Stop met het besnoeien op de kap van de mens zonder macht. Haal het geld voor deze kleine mens waar het te rapen valt: bij de ‘groten’ des België dus. Soms wordt een mens hier toch moedeloos van...

Chris Boerjan (Brugge, 2020-02-11)

#44

Ik teken omdat Kwiedam een waardevolle plaats is voor de kwetsbaren in onze maatschappij!

Laura Wittevrongel (Oostende, 2020-02-11)

#45

Ik teken omdat Kwiedam een plaats is die nodig is in onze maatschappij en door het terugschroeven van de subsidies dreigt dit initiatief teloor te gaan.

koen vandendriessche (Brugge, 2020-02-11)

#48

omdat ik dit noodzakelijk is en zelf dakloos geweest van januari 2016 tot en met september 2017 en in een opvangcentrum van het CAW een periode verbleven heb.
dank zij dit bestaan kunnen daklozen opgevangen worden.
Waar is het verschil van opvangen van Vluchtelingen en Belgische daklozen???
die door omstandigheden zoals stormen, brand door buren ineens dakloos worden?
en dies meer om ondersteuning in alle vormen.
veel succes
Martine

Martine Deleu (8300, 2020-02-11)

#50

De tegenstellingen in de wereld steeds groter wordt. Rijken worden rijker en armen worden steeds armer. In een staat met een zwaar heffingsstelsel dat zogenaamd sociale zekerheid moet bieden aan iedereen, moet zeker plaats bieden aan de kansarme groepen. Mensen zijn niet dakloos of kansloos geworden voor hun plezier. Besteedt minder geld aan dure lunchen of uitjes voor beleidsmakers/machthebbende en rijke partijen of overheidsfunctionarissen. Geef een beetje hiervan aan gemarginaliseerde groepen in onze samenleving!

Hanh Pham (Den haag, 2020-02-11)

#51

Kwiedam wordt elke dag meer belangrijk in onze maatschappij waar mensen die weinig of niks hebben, weggecijferd worden.

Magda Vandenbussche (Oostende, 2020-02-11)

#53

Kwiedam open zou blijven !

Robin De Wit (Oostduinkerke, 2020-02-11)

#54

Ik teken omdat kwiedam erg nodig is

Christiane Wuytack (Oostende, 2020-02-11)

#55

Ik teken omdat iedereen recht heeft op een babbel, hulp of zelf gewoon een luisterend oor met een tasje koffie.

Heidi Cools (Oostende, 2020-02-11)

#56

Menswaardige levensomstandigheden voor iedereen

Maria Boonen (Geel, 2020-02-11)

#68

kwiedam moet blijven of gaan ze u op alles besparen en afpakken

christel bogaert (bredene, 2020-02-11)

#75

Ik vind het een must het dat de ontmoetingsruimte kwidam dient te blijven bestaan, die laagdrempelig is.

Inge Blockeel (Leffinge, 2020-02-11)

#79

Art 60

Ciska Van Loocke (Brugge, 2020-02-11)

#81

Ik er bij de start bij was en tot op heden inzie wat deze plaats voor veel mensen betekent, het is voor velen een 2de thuis, een rustplaats, een veilig oord waar je mag zijn wie je bent.. '

Sandra Cordy (Gistel, 2020-02-11)

#85

Ik teken omdat iedereen ergens terecht moet kunnen!!

Aurélie Vermeir (AALTER, 2020-02-11)

#87

Kwiedam nodig is en voor veel mensen die het moeilijk hebben de laatste en enigste reddingsboei is.

Kris Dehamers (Deurne , 2020-02-11)

#88

ik vind dat deze plaats moet open blijven voor de mensen die minder bedeeld zijn en ook veel oudere die daar gaan om samen te zijn en te genieten van een warme kop koffie tegen de vereenzaming van de samenleving

jeanine roussel (oostende, 2020-02-11)

#98

Door besparingen moeten ze een plek afnemen die voor mensen is die al niets of weinig hebben...
Ze geven eerst eten aan de vissen en dan vragen ze geld voor het water ! Dit moet blijven!!!! Iedereen geeft recht op warmte!!

Kilroy Menten (Oostende, 2020-02-11)

#101

Dit is belangrijk!

Elise Weyts (Brugge , 2020-02-11)

#107

Kwiedam een belangrijke organisatie/ontmoetingsplaats/contact met hulpverlening is, voor mensen die het moeilijk hebben.
Deze plaats mag absoluut niet verdwijnen!

Charlotte Eerebout (Oostende , 2020-02-11)

#110

De kwiedam een. Leuke plaats is voor mensen die er nood aan hebben

Nele Seys (Oostende, 2020-02-11)

#114

❤️

Guido De Craemer (Zeebrugge , 2020-02-11)

#115

Zulke voorzieningen voor de kwetsbaarsten in de samenleving moeten open blijven!

Saskia Osinga (groningen, 2020-02-11)

#116

Hoera voor dit soort initiatieven. Broodnodig in deze kille, westerse wereld waar te veel mensen uit de boot vallen.

Annemie Hermans (Wommelgem, 2020-02-11)

#125

vzw Climaxi, beweging voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid.

Filip De Bodt (Herzele, 2020-02-11)

#128

Omdat er een 0 delijnsbegeleiding is waar iedereen, maar dan ook iedereen welkom is voor een beetje menselijke warmte, het gezien worden, vriendschap tegen eenzaamheid, goedkoop eten en drinken, niet verplichte daad en daad voor de kleinste tot de grootste problemen, zalige activiteiten om uit de sleur van miserie te raken, een plaats waar teleurgestelde mensen wel vertrouwen in hebben en mee kunnen zaaien voor een beter leven.

Johan Bultiauw (Oostende, 2020-02-11)

#132

ik teken omdat ik zelf in deze situatie gezeten heb en ook blij was dat zoiets bestond ik was wel in vrouwen opvang maar toch deze mensen hebben de steun nodig van kwidam

nancy develter (oostende, 2020-02-11)

#138

Ik zelf in t sas werk in Brugge en dagelijks de meerwaarde zie van ons inloophuis!

Fanny Vanmarcke (Brugge, 2020-02-11)

#141

Ik teken omdát ik vind dat zulke initiatieven meer dan noodzakelijk zijn in een maatschappij waar het beleid koud, hard en kil is voor mensen die, om welke reden dan ook, niet mee kunnen
in hun versnelling ...

Hilde Bonnaerens (Burcht, 2020-02-11)

#143

Deze plaats een noodzaak is in onze te individualistische samenleving voor de zwakkeren

Tania Everaert (Oostende, 2020-02-11)

#146

Het moet ABSOLUUT blijven

Frieda Schacht (Diksmuide, 2020-02-11)

#149

Mensen in nood recht hebben op hulp

Christel Sanders (Oostende , 2020-02-12)

#152

Armoede bestrijd je niet op papier, wel via ondersteuning, ontmoeting, warmte, tas koffie en een babbel...

Alona Lyubayeva (Aarschot, 2020-02-12)

#160

Ik vind dat de kwiedam nuttig werk. Doet voor kwetsbare groepen

Petra Proksch (Kapellestraat 118, 2020-02-12)

#161

Men moet stoppen met besparen op de kap van de zwakkeren,... Bespaar op politiekers

Thomas Franssens (Oostende, 2020-02-12)

#162

Dit mensonwaardig is

Nancy Baillieux (Merksem , 2020-02-12)

#167

Omdat Kwiedam een belangrijke rol speelt voor kwetsbare mensen

Herman Lodewyckx (Oostende , 2020-02-12)

#173

Het aantal daklozen stijgt en de nood aan steun is een basisrecht.

Paul Vaernewyck (Oostende, 2020-02-12)

#181

Warmte moet blijven.

Hilde Reynvoet (Gent, 2020-02-12)

#190

Omdat het beleid faalt als nooit te voren !

Lieve Cochoul (Brussel, 2020-02-12)

#191

Er voor de armen en kansarmen gezorgd moet worden !

David Vermuijten (Antwerpen, 2020-02-12)

#196

Ik teken omdat heel veel mensen daar echt een thuisgevoel ervaren en letterlijk en figuurlijk in de warmte kunnen vertoeven.

nathalie vandamme (Oostende, 2020-02-12)

#200

Mensen ten alle tijde recht hebben op een menswaardig bestaan!!

Harco Wattimena (Zwolle, 2020-02-12)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...