Stop uitrol 5G Zutphen

Opmerkingen

#1

De uitrol van 5G wil stoppen. 5G weg er mee.

Lillian Hoekstra (Zutphen, 2020-02-06)

#4

5G is geen oplossing, het helpt ons niet om weer echt te verbinden met onszelf, elkaar en onze wereld. 5G, stop ermee!!!

Gabriëlle Thijssen (Amsterdam, 2020-02-06)

#6

ik steun deze actie van harte!

Marnix Lamers (Doorn, 2020-02-06)

#10

Ik het belangrijk vind dat we onszelf en de natuur beschermen.

Anneke van Tienhoven (Eefde, 2020-02-06)

#12

Ik teken omdat er beslissingen worden genomen waaraan ik me niet kan onttrekken maar die wel mijn welzijn aantasten.

walter vanelteren (zutphen, 2020-02-06)

#19

Ik maak me hele grote zorgen over de uitrol van 5g en ik wil dat het niet uitgerold zal worden, ik wil niet dat wij en onze kinderen als proefkonijn worden gebruikt voor iets wat totaal onnodig is en vooral wordt ingezet voor financieel gewin en ten koste zal gaan van gezondheid en privacy van de burgers.

Marike Tuin (Zutphen, 2020-02-07)

#21

Ik teken omdat ik volledig achter de doelstellingen sta. Het is essentieel om dit samen te doen, zodat we gehoord en gezien worden en misbruik van ons en de wereld om ons heen tot een halt komt.
Dank voor jullie werk

Tea Brilman (Groningen, 2020-02-07)

#25

Ik teken omdat het niet zo kan zijn dat er zonder toestemming van de burger/mens iets geïnstalleerd gaat worden wat invloed heeft op de gezondheid, privacy en leefomgeving.

Nina Sieger (Willemstad, 2020-02-07)

#28

Er al te veel bekend is over de gezondheid risico’s die 5G teweeg brengt

Angela Scheerder (Zutphen, 2020-02-07)

#35

Ik teken voor een gezond en vitaal Zutphen. Ieder weldenkend en bewust voelend mens weet dat 5G daar niet in thuis hoort.

Annemieke Barnhoorn (Zutphen, 2020-02-07)

#57

Ik me zorgen maak over de gevolgen van 5g. Ik denk dat er nog lang niet voldoende bewijs is dat het niet schadelijk is. En ik voel er niet veel voor om proefkonijn te zijn.

Meinou Werkhoven (Zutphen, 2020-02-07)

#61

Ik wil geen proefpersoon zijn voor 5g. Ik heb al klachten gehad bij de testfase.

B. De Boer (Zutphen, 2020-02-07)

#62

Ik teken omdat ik het volkomen eens ben met de hiernaast geformuleerde constateringen

Joke Brongers (Zutphen, 2020-02-07)

#63

5G waanzin is. Slecht voor natuur, mens en dier.

Judith de Boer (Zutphen, 2020-02-07)

#70

Ik teken omdat ik heel veel gelezen en gehoord heb over 5G straling. Nu al ervaar ik de negatieve effecten van de straling die we nu hebben en voor kleine kinderen is het helemaal desastreus. Ik ben net naar Zutphen verhuisd omdat het een bewuste gemeenschap leek. Ik hoop dat de gemeente ons niet in de steek laat hier.

Birgit Willems (Zutphen Netherlands, 2020-02-07)

#71

Er is bewezen dat 5G schadelijk is voor menselijke en dierlijke gezondheid. De overheid zou dit moeten verbieden maar als ze dat niet doen tekenen wij met zn allen deze petitie!

Irene Kriek (Zutphen, 2020-02-07)

#73

Ik dagelijks in Zutphen ben met mijn kinderen en deze 5G straling slecht is voor iedereen.

Jasmijn Van Buul (Empe, 2020-02-07)

#76

5G gewoon niet goed is voor alles en iedereen op de aarde.

A.P. van der Salm-Verholt (Rheden, 2020-02-07)

#78

Ik teken omdat ik er geen vertrouwen in heb dat dit onze gezondheid ten goede komt. Integendeel ik geloof dat het ons veel schade zal berokkenen op allerlei fronten voor mens dier en de natuur.

Maria Korenbloem (Zutphen, 2020-02-07)

#83

Ik teken omdat ik geen 5G wil!

Wieneke Kamstra (Zutphen , 2020-02-07)

#84

De macht van een kleine groep mensen die zich enorm verrijken aan deze uitrol en de gevolgen hiervan voor de gezondheid van alle mensen is volledig onacceptabel

Angele Pieterse (Zutphen, 2020-02-07)

#85

Ik ben tegen 5 G omdat er geen onderzoek naar de gevolgen is gedaan.

Corrie Wijkhuizen (Warnsveld, 2020-02-07)

#89

We de gevolgen hiervan niet overzien

Margo Luberti (Winterswijk, 2020-02-07)

#98

Ik teken omdat ik voor bescherming van al het leven ben en tegen alle technieken die onveilig verklaard zijn. 5G is een gevaar voor het leven van veel mensen en dieren en mag niet gebruikt worden.

David Hogeling (Zutphen, 2020-02-07)

#99

Ik niet inzie waarop 5G doorgang moet hebben terwijl er zoveel negatieve gevolgen voor de volksgezondheid niet zijn niet uitgesloten.

Eric van Grootel (Eefde, 2020-02-07)

#101

Ik deze straling niet wil.

Charlotte Bakker (Zutphen, 2020-02-07)

#103

Er geen bewijs is dat het op lange termijn veilig is voor dier mens en natuur

Elisa Wilken (Zutphen, 2020-02-07)

#105

5G niet goed onderzocht is. Men heeft geen idee wat het voor gevolgen heeft. Zeker niet op langere termijn voor natuur en mens!

Stefanie Zweep (Zutphen, 2020-02-07)

#111

Omdat het slecht is voor de gezondheid en 4g meer als genoeg is

Nihal Ors (Voorst, 2020-02-07)

#112

Ik tegen alle gevolgen ben die 5g teweeg brengt!

Camila Overgoor (Zutphen, 2020-02-07)

#115

Ik teken omdat ik weet dat 5G ernstige gevolgen voor onze gezondheid heeft. Hoe is t mogelijk dat daar geen rekening mee wordt gehouden? In landen waar 5G in werking is, is de gezondheid van burgers ernstig geschaad. Er zijn al vele rapporten door wetenschappers gepubliceerd waarin de gevolgen van het 5G netwerk duidelijk beschreven staan. Hoeveel “bewijs” is er dan nog nodig?

Ik vraag u om geen 5G netwerk toe te laten en te werken aan een landelijk beleid om t nergens toe te passen om vervolgens te komen tot een wereldwijd besluit onze gezondheid te prevaleren boven economische belangen...

Met bezorgde groet,

Rose

Rose Lane van Bruggen (Zutphen, 2020-02-07)

#119

Ik teken omdat ik super gezorgd ben! Er is veel te weinig over 5G bekend, de overheid is verplicht tot nader onderzoek en informatie leveren!!

Margit Beukman (Zutphen, 2020-02-07)

#121

Omdat ik tegen 5G ben zonder dat er duidelijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen van 5G op onze gezondheid

Dick Korf (warnsveld, 2020-02-07)

#125

Ik pas 5G straling om me heen wil, als bewezen is dat het veilig is voor mijzelf, mijn kinderen, de planten en de dieren.

Judith Steenbrugge (Zutphen, 2020-02-07)

#127

Zutphen en haar wereldwijde omgeving gespaard moet blijven van overbodige straling.

Anne Van Buren (Poullaouen , 2020-02-07)

#128

Ik honderd procent achter dit verzoek aan de Gemeente Zutphen sta en verwacht dat de gemeente Zutphen opkomt voor haar burgers in plaats achter een overheid te staan die economische belangen voorstaat.

Dorien Gerrits (Zutphen, 2020-02-07)

#133

Geen behoefte aan 5G, er wordt volledig voorbij gegaan aan onderzoek naar gevolgen voor de gezondheid. Alleen bedrijven, en niet alle bedrijven, zeggen er behoefte aan te hebben. We hebben nu glasvezel dus is het een totaal overbodige actie. De regering wil er veel geld AAN verdienen en de it bedrijven ook ten koste van de gezondheid van de bevolking. NIET DOEN DUS.

Guus Lambooy (Zutphen, 2020-02-07)

#134

Geen behoefte aan 5G, wens niet aan nog meer straling bloot te staan

Veronica Van ittersum (Zutphen, 2020-02-07)

#135

De gezondheidsrisico’s te groot zijn

Amke Hulsbos (Zutphen, 2020-02-07)

#136

De gezondheidsrisico’s groter zijn dan het belang.

Anne Hermsen (Baak, 2020-02-07)

#137

Ik ben geen proefkonijn

Horst Timmers (Zutphen, 2020-02-07)

#145

Ik me ernstige zorgen maak om de gezondheid van de mensheid ivm de gevolgen van 5g!

Renske Wijnands (Zutphen, 2020-02-07)

#146

Ik teken omdat ik me grote zorgen maak over de consequenties voor onze gezondheid door het uitrollen van dit 5G netwerk.

Maria Staring (Zutphen, 2020-02-07)

#150

Voorzitter Stichting de Ark en initiatiefnemer Partij voor de Liefde Zutphen Op onze website en Facebook pagina geven wij al jaren voorlichting over de grote gevaren van 5G en de plannen om de mensheid te voorzien van de RFID chip (het Bijbelse nummer van het Beest) waarvoor dit netwerk absoluut nodig is, zodat de mensheid haar ziel moet verkopen aan de spreekwoordelijke duivel ( de antichrist) om nog te kunnen overleven. U BENT GEWAARSCHUWD!
Roeland Solcer

Roeland Solcer (Zutphen , 2020-02-08)

#155

5G schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier!

Anette Klomp (Zutphen, 2020-02-08)

#164

Ik zeer bezorgd ben

Elice Ter Beek (Zutphen, 2020-02-08)

#166

Ik teken, omdat ik me kan vinden in de argumenten van deze petitie en, omdat ik me ernstig zorgen maak over het gebrek aan zorgvuldigheid in deze zaak (en ook op andere terreinen, die volop in het nieuws zijn) bij de landelijke overheid.

Marijke Faber (Zutphen, 2020-02-08)

#168

Ik wil geen 5G!!

Ingeborg van der Voort (Zutphen, 2020-02-08)

#170

Ik teken omdat we langzamer moeten in plaats van sneller!
Ik teken omdat we nu voor behoud van de natuur moeten kiezen in plsats van afbraak. Ik teken voor liefde!!

Nicole De Rop (Amsterdam , 2020-02-08)

#176

Ik me grote zorgen maak over de stralingseffecten!

Mar Kanters (Zutphen, 2020-02-08)

#177

Ik teken de petitie omdat er niet vanuit de inwoners gevraagd wordt 5G te
installeren en er geen helderheid is van de gevolgen voor de gezondheid.

Annet Cranendonk (Vorden, 2020-02-08)

#179

Ik teken omdat ik wil uitgaan van het voorzorgsbeginsel. En omdat ik de blinde, continue vlucht in nog meer technologie en consumeren wil afremmen.

Arnold Roos (Zutphen, 2020-02-08)

#180

Ik teken omdat ik onze gezondheid belangrijker vind dan nog sneller internet.

Loes Klinge (Zutphen , 2020-02-08)

#183

Ik teken omdat ik ga voor een kunstmatige stalingsvrije ruimte en een gezond leven voor alle levende wezens.

Jan Baur (Zutphen, 2020-02-08)

#185

Ik teken omdat ik tegen 5G ben, geloof dat het ongezond is en niet goed voor ons bewustzijn.

Marleen Bosch (Zutphen, 2020-02-08)

#189

Omdat ik bezorgd ben over deze maatregelen.Als we zo doorgaan vernietigen wij ons zelf.

Nel Stoeten - Elzinga (Amsterdam, 2020-02-08)

#191

Er zeer onzorgvuldig met 5G wordt omgegaan!

Marjan Houpt (Lochem, 2020-02-08)

#193

Ik wil niet nog meer straling om mijn gezinsplanning.
Via glasvezel en andere masten is er voldoende bereik.
Ik wil niet dat de dieren nog meer straling ervaren en weggejaagd worden.
Ik vind de macht van de beheerders te groot. Ik wil meer respect voor mijn privacy...

Karen Gee4dinck (Zutphen, 2020-02-08)

#194

Ik teken omdat 5G teveel gezondheids risicos geeft. Het belang van bedrijven en fun en kijken naar films schiint belangrijker te zijn dan de gezondheid v burgers. Ik heb nu al klachten v wifi en straling. Werkt op mn zenuwstelsel en krijg hartkloppingen, etge hoofdpijn en.duizelig en wordt ziek. Dus dat bestaat degelijk!

Nicky Bosveld (Zutphen, 2020-02-08)

#197

Ik tegen alle gevolgen ben die 5g teweeg brengt !

Pauli Overgoor (Zutphen, 2020-02-08)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...