Geen nieuwbouw langs de Kromme Rijn bij Bunnik!

Opmerkingen

#4

Ik teken omdat ik het een slecht plan vind om woningbouw te realiseren aan de noord kant van Bunnik. Het is al een kwetsbaar natuurgebied dat niet zwaarder moet worden belast. Laten we op zoek gaan naar goede alternatieve plekken!

Alies Bakker (Bunnik, 2019-12-20)

#7

Ik teken deze petitie omdat ik 25 in de regio heb gewoond (1989-2014) en dat dit Krommerijngebied voor mij een totaal-begrip is. Bouwplannen maken alleen maar alles kapot.

Brandon Commandeur (Haarlem, 2019-12-20)

#9

Ik ben opgegroeid in deze omgeving, huizen bouwen om woningnood te remmen, prima, maar ga eerst maar eens heel Utrecht door om alle lege winkel of kantoorpanden te verbouwen tot woonruimte!

Wouter Bos (Zeist, 2019-12-20)

#13

Waanzin!!!!

Marion Renes (Bunnik , 2019-12-20)

#23

Het gebied langs de Kromme Rijn groen met blijven. De Kromme Rijnstreek is het buiten van Utrecht! Kijk op topotijdreis.nl hoe het gebied rond Utrecht in 40 jaar is volgebouwd.

Marijke van Eijkeren (Houten, 2019-12-21)

#26

Dit gebied de parel van de kromme Rijn is. In Bunnik is genoeg ruimte om op andere plekken te bouwen.

Marinette Mul (Bunnik, 2019-12-21)

#27

We dit waardevolle landschap langs de kromme Rijn zoveel mogelijk moeten behouden. Dagelijks genieten vele mensen tussen Utrecht En Bunnik van dit prachtige authentieke landschap. Elke kleine aantasting brengt dit in gevaar. Zet Bunnik op de kaart als een groene gemeente welke het buitengebied weet te waarderen en zo mogelijk weet op te waarderen

HG Kolkman (Bunnik, 2019-12-21)

#30

Ik teken omdat natuurgebieden nu ontzettend onder druk staan en het essentieel is de gebieden erom heen niet te bebouwen, anders blijft er geen bufferzone meer over...

Kenneth Rijsdijk (Bunnik, 2019-12-21)

#33

Natuur moet blijven!

Anita Hekking (Utrecht, 2019-12-21)

#39

Ik het jammer zou vinden als het landschap wordt volgebouwd!!

Annette van den Toorn (Bunnik, 2019-12-21)

#40

Veel moois definitief verdwijnt oor gewin van enkelen

jan van der velde (bunnik, 2019-12-21)

#41

Ik tegen bouwen langs de Krommerijn ben. De omgeving moet zijn schoonheid behouden

Jacq Sturkenboom (Bunnik , 2019-12-21)

#43

Ik teken omdat woningen bouwen in dit gebied meer CO2 uitstoot en aantasting van het groen betekent. Een gebied waar de hele stad van geniet!

José Weustink (Utrecht, 2019-12-21)

#44

Dat gebied zijnde longen&rust van Bunnik!

Mariet Bär (Bunnik, 2019-12-21)

#53

Het pad langs de Kromme Rijn is een prachtig wandelgebied tussen Utrecht en Bunnik (en verder naar Wijk bij Duurstede), waar talloze wandelaars uit de wijde omgeving van genieten. Dus GEEN woningen bouwen.

Elleke Berkvens (Bunnik, 2019-12-22)

#55

We zuinig moeten zijn op de laatse stukjes mooi landschap die we hebben. Daar zit juist de kracht vh gebied. Bouw binnenstedelijk op verouderde bedrijventerrein bij stations daar is nog ruimte. Kost meer levert ook meer op

Hans Engelenburg (Utrecht, 2019-12-22)

#61

Ik teken omdat het groene gebied bij de Kromme Rijn essentieel is om te behouden!!

Peter Davies (Utrecht, 2019-12-22)

#69

Er al tekort natuur is in Nederland en de natuur die er is ook al onder druk staat.

Mick Peerdeman (De koog, 2019-12-22)

#71

Ik teken omdat er momenteel al genoeg natuur verdwijnt en dit laatste kleine stukje groenstrook moet blijven voor het gebruik door mens en dier.

Hanneke Bos (Bunnik, 2019-12-22)

#74

Behoud groen

Angelo van de Weerd (Utrecht, 2019-12-22)

#81

Ik voor groen ben, frisse lucht en van bomen blijf je af. Toch gemeente Bunnik??!

Joyce Boereboom (Bunnik, 2019-12-22)

#88

Ik het natuurgebied wil behouden.

Gerard Van Vliet (Bunnik , 2019-12-22)

#94

We al te weinig natuur hebben in Nederland, dus wie haalt het in zijn hoofd om in de natuur te bouwen.

Ruby Zuurhout (Velp, 2019-12-23)

#95

Ik teken omdat ik de omgeving van het Krommerijn gebied graag intact wil houden, in plaats van het alsmaar weer decimeren van het groen in en rondom Bunnik om vastgoed projecten te faciliteren.

Stijn van 't Klooster (Bunnik, 2019-12-23)

#97

Ik geloof er heilig in dat we uiteindelijk gelukkiger worden van het behouden van het kleine beetje natuur dat er in ons kapitalistische wereldje nog is, dan van betere infrastructuur.

Joep Ronhaar (Bunnik, 2019-12-23)

#98

Het groen langs de Kromme Rijn beslist moet blijven.

Hans te Roller (Bunnik, 2019-12-23)

#100

Er zoveel mogelijk mooie natuur behouden moet blijven.

Dick Van 't Klooster (Bunnik, 2019-12-23)

#101

Kromme Rijn moet vrijelijk door het landschap blijven stromen. Huizenbouw moet in Odijk plaats vinden.

Margreet te Roller (Bunnik, 2019-12-23)

#106

Het Kromme Rijn gebied is al enorm aangetast door alle bebouwing in de laatste 50 jaar, laten we dat stukje met zijn prachtige kreekruggen vooral intact houden voor recreatie van het steeds voller Utrecht en Utrecht Science park.

Hans Bos (Bunnik, 2019-12-23)

#108

Ruimte en groen ervaren maakt het leven draaglijker

Joep van de Laar (UTRECHT, 2019-12-23)

#112

Omdat ik gek ben op de Kromme Rijn en natuurlijke omgeving, dus dit plan moet maar van tafel.

Anne Piebenga (Beetsterzwaag, 2019-12-23)

#113

Omdat de natuur langs de kromme rijn intact moet blijven

Ruben Van der Linde (Bunnik, 2019-12-23)

#114

Ik teken, omdat er al zo weinig groen is hier. Er is hier bovendien veel luchtvervuiling. Dus een beetje groen is geen overbodige luxe.

Hanneke Bleijenberg (Bunnik, 2019-12-23)

#116

Natuurbehoud. Uniek recreatiegebied!

Evert-Jan Visser (Werkhoven, 2019-12-23)

#117

Ik hou van de krommerijn

Siem Heuff (Bunnik, 2019-12-23)

#118

We moeten zeer zuinig zijn op het gebied rondom de Kromme Rijn.
Handen af van dit gebied !

H W Rijksen (Houten, 2019-12-23)

#125

Het mooie byzondere gebied langs de krommerijn moet beschermd worden.

Agaath Post Post (Bunnik, 2019-12-24)

#126

Nederlandte vol gebouwd wordt.

Lies Jochem (Nijkerk , 2019-12-24)

#127

Helemaal eens. Laat Utrecht en Bunnik gescheiden zijn door een ferme groenstrook. Zuinig op zijn.

Hans Dam (Odijk, 2019-12-24)

#128

Groen en ruimte zijn essentieel om alle bewoners van Bunnik ook de ‘mentale en fysieke’ ruimte te blijven bieden. Een woonplaats moet hier de juiste balans in handhaven.

Marcel Lips (Bunnik , 2019-12-24)

#129

Ik teken omdat ik vind dat de natuur intact moet blijven langs de Krommerijn.

Jesse Geldtmeijer (Bunnik, 2019-12-24)

#135

Zooooooo zonde!!!

Rana Achterberg (Bunnik, 2019-12-24)

#139

Het is onacceptabel dat het mooiste stukje Bunnik vernietigd zou worden door woningbouw.. Een kleiner plan zou nog kunnen, vergeet de dure woningen aan de Kromme Rijn, daar is de woningnood niet mee opgelost.

Anneke de Groot (Bunnik, 2019-12-24)

#140

Groen moet behouden worden

Marijke Van Werkhoven (Bunnik, 2019-12-25)

#144

De groene unieke historische kades open moet blijven

Peter Ros (Montfoort, 2019-12-25)

#147

Er voldoende gebouwd gaat worden in Odijk West en dat Bunnik eens moet stoppen met bouwen op groene bijzondere plekken zoals langs de kromme Rijn.

Rutger Nienhuis (Bunnik, 2019-12-25)

#148

Het zonde is om daar te gaan bouwen, bouw het volvan bunnik naar zeist.

petra van veenendaal (Bunnik, 2019-12-25)

#149

Ik teken omdat ik vind dat het gebied langs de Kromme Rijn ter hoogte van hoek Camminghalaan - Hoenderiklaan geen woningbouw mag komen. Dit gebied verliest dan haar ecologische hoofdstructuur.

Willem Wingelaar (Bunnik , 2019-12-25)

#152

Ik veel waarde hecht aan het prachtig landschap langs de Kromme Rijn. Meer bouwen is een groot verlies!

Saskia Kemperman (Utrecht, 2019-12-25)

#153

Ik teken omdat ik daar heel dicht bij woon en het zo goed vind

Joere Tanis (Zeist, 2019-12-25)

#157

dit fraaie landschap beslist behouden moet blijven. Er zijn veel lege plekken in de omgeving waar woning bouw gerealiseerd kan worden als men maar wil. Gemeente Bunnik denk na en neem aub het voortouw!

wim van werkhoven (bunnik, 2019-12-25)

#160

Het meer dan 2000 jaar oude stroomgebied van de Kromme Rijn tussen Bunnik en Utrecht is een zeer waardevolle Open Groene Zone met daarin een aantal erfgoedlocaties en gebieden die UNESCO-waardig zijn, te weten de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Afblijven!

Chris Will (Everdingen, 2019-12-26)

#161

Prachtig stukje Bunnik langs de krommerijn mag niet worden volgebouwd!

Jochem Nijenhuis (Bunnik, 2019-12-26)

#162

Het zonde is om zo’n mooi gebied weg te geven aan huizenbouw.

Marco Van Wijnbergen (Hilversum, 2019-12-26)

#163

Complete onzin dit. Bouw houten eb Bunnik lekker aan elkaar.

Mark Frederiks (Houten, 2019-12-26)

#165

Sterk de indruk heb dat op oneigenlijke manier een bestemmingsplan hiervoor wordt aangepast, bovendien het natuurlijk karakter van de Kromme Rijn zeer nadelig beinvloed.

Gerhard Visser (Bunnik, 2019-12-26)

#168

Ik wil groen houden langs de hele Kromme Rijn. Huizen zijn belangrijk voor onze kinderen maar dit kleine stukje groen zet geen zoden aan de dijk. Een nieuwe wijk in Odijk wel

Talitha v.d. Biezen (Bunnik, 2019-12-27)

#169

Ik teken, omdat de Natuur niet voor zichzelf kan opkomen!

Susanne E. (Bunnik, 2019-12-27)

#170

Maak van natuurgebied geen bouwgrond!

M Vd velden (Utrecht, 2019-12-27)

#179

Er kan ook naar een alternatief binnen bestaande bouwbestemming gezocht worden. Bedrijfsterrein ombouwen naar woongebied. Waardoor er minder natuur en ruimte verloren gaat. Het woningtekort zal binnenstedelijk gebied opgelost moeten worden, niet daar buiten.

Nathan van Doorn (Bunnik, 2019-12-27)

#180

Een kwetsbaar open gebied buur van Rhijnauwen

Gerard van Wakeren (Utrecht, 2019-12-27)

#181

Ik teken omdat ik denk dat er betere plekken zijn om te bouwen en dan kan het Kromme Rijn oever/ landschap behouden blijven.

Saskia Derks (Bunnik, 2019-12-27)

#183

Er veel betere alternatieve lokaties voor woningbouw/herontwikkeling in de bebouwde kom van Bunnik zijn.

Meinte Blaas (Bunnik , 2019-12-27)

#184

Ik teken omdat ik het belangrijk vind dat het open landschap tussen Utrecht en Bunnik en zeker langs de Kromme Rijn open blijft!

Riena Tienkamp (Utrecht, 2019-12-27)

#190

Het gebied is van onschatbare waarde voor mens en dier in de toestand zoals het nu is.

Henk de Jong (Drachtstercompagnie, 2019-12-28)

#192

Het buitengebied van Bunnik moet groen blijven, vind ik

Tonny Claessens (Bunnik, 2019-12-28)

#194

Ik teken omdat ik tegen het bouwen buiten de rode contouren ben.

Juliette Borggreve (Bunnik, 2019-12-28)

#197

Ik tegen nieuwbouw ben op deze prachtige plek

Gerry Bruin de (Bunnik, 2019-12-28)

#198

Omdat er onjuiste argumenten gebruikt worden (aansluiting op natuurgebieden) op deze manier gaan we fort Vechten achterna wat is verloederd door staatsbosbeheer. Het lijkt nu een klein stukje op de plattegrond maar fase 2 en 3 zullen weldra volgen!

Frans Schalkwijk (Bunnik, 2019-12-28)

#200

Ik het zonde vind van Bunnik, alleen maar bebouwing.. het is geen stad..

Lieke Elberse (Bunnik, 2019-12-28)



Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...