Herzie de wet verplichte GGZ

Opmerkingen

#2

Omdat dit stappen zijn naar een totalitair regime, waar mensen zomaar opgesloten kunnen worden tegen hun wil. Op aangeven van...ja van wie eigenlijk?

Yvonne de Jong (Hoorn, 2019-11-28)

#3

Ik ben tegen dwangmaatregelen in de eigen veilige omgeving. Als men zich thuis al niet meer veilig kan voelen waar dan nog wel. Dwang /separatie in eigen huis zal nog meer trauma’s opleveren

Ingrid Westerduin (Bergen op zoom , 2019-11-28)

#5

deze wet onwerkbaar is

Hilmar Backer (Alkmaar, 2019-11-28)

#10

Deze wet de zorg niet verbeteren zal

Bea van t Veen (Den Haag, 2019-11-28)

#11

Waarom moet deze wet koste wat kost op 1 januari 2020 ingevoerd worden als er nog zoveel onduidelijkheden zijn. De Nederlandse Vereniging van Psychiaters staat er niet achter en dat zegt genoeg. De bureaucratie die ermee gepaard zal gaan is gigantisch. Bovendien wordt van gemeenten nog meer gevraagd terwijl deze de handen nu al vol hebben als gevolg van de decentralisatie.

Jacoba Vos-Feenstra (RUTTEN, 2019-11-28)

#12

Ik teken omdat dit bureaucratische monster, bedacht ergens op een ministerie, er wéér voor zorgt dat het geld niet op de juiste plaats terecht komt in de GGZ! En nog los van het financiële aspect is het een ook een bijzonder slecht plan omdat tijd die psychiaters aan administratie moeten besteden, sowieso niet aan cliënten besteed kan worden!

Jeroen Bastiaansen (Haren, 2019-11-28)

#13

Ik tekennomdat ik niet achter de wet in zijn huidige vorm sta.

Anke Jaspers (Katwijk, 2019-11-28)

#15

Ik teken omdat ik verwacht dat mensen getraumatiseerd kunnen raken in hun eigen huis. Dat kan m.i. echt niet.

Dinet Koopman (Meppel, 2019-11-28)

#19

Ik sta achter onze professionals!

Petra Teeninga (Bunne, 2019-11-28)

#21

Ik teken omdat de samenleving een verwachting wordt voorgehouden dat de ggz wel even zich over de verwarde persoon zal ontfermen terwijl er grote personele tekorten zijn. Verder bevordert de wet stigmatisering omdat meer personen ermee te maken gaan krijgen

Ruud Kok (Heerhugowaard, 2019-11-28)

#22

een onwerkbare wet is en het de kwaliteit van zorg in ernstige mate negatief zal beïnvloeden door alle tijd die in administratie gaat zitten.

Jeroen Oomen (Alkmaar, 2019-11-28)

#23

De goede intenties achter deze wet hebben helaas niet kunnen voorkomen dat wij met een nieuwe wet worden geconfronteerd die in de huidige vorm niet uitvoerbaar is en veel schade zal veroorzaken. De wet moet herzien worden en niet pas als de ramp die nu al door alle uitvoerende partijen wordt voorspeld voor iedereen zichtbaar wordt.

Harald Schneider (Groningen, 2019-11-28)

#27

Ik mij ernstig afvraag of er goed genoeg vantevoren is nagedacht over dd uitvoerbaarheid in de praktijk

R Leijdens (Hillegom, 2019-11-28)

#35

Het wederom een soort verkapte bezuiniging lijkt die niet voldoende personeel geeft om de wet uit te voeren en nog meer patiënten in de kou laat staan.

Hanneke Van Dijk (Cuijk, 2019-11-28)

#36

Ik teken omdat thuis een veilige plek moet blijven en we niet nog meer bureaucratie nodig hebben

Aegidia Kap (De Glind, 2019-11-28)

#38

Ik teken omdat de wet onnodig veel geregel noodzakelijk is en besluiten moeten worden genomen door functionarissen die niet persé ter zake kundig zijn. Het gevaar bestaat bovendien dat personen onterecht opgenomen kunnen worden binnen de psychiatrie.

Ron Dekens (Den Haag, 2019-11-28)

#39

Deze wet is door alle administratieve rompslomp en de vele klachtgronden die er zijn bijna niet uitvoerbaat. Net zoals de verschillende vormen van ambulante dwang ook niet uitvoerbaar zijn .

Gerbien Ruitinga (Utrecht, 2019-11-28)

#40

Ik de wet een bureaucratisch gedrocht vind en heel bang ben dat de wvggz al snel niet meer werkzaam zal zijn.

Johannes von Gleich (Assen, 2019-11-28)

#52

Deze wt is onuitvoerbaar vanwege de administratieve overbelasting, het gebrek aan gekwalificeerd personeel en de complexiteit van alle procedures ook voor de patient

Cees Baas (Zwolle, 2019-11-28)

#54

... deze wet m.i. tot nóg meer schrijnende 'gevallen' zal leiden.
Er is een groot tekort aan menskracht, tijd, AANDACHT en zorg-op-één-lijn.
De bureaucratie is idd een log monster.

Bianca van Basten (Den Dolder, 2019-11-28)

#63

Omdat als we doorgaan zoals we het altijd deden en de nadruk bijft liggen op symptoombestrijding, deze wet een verslechtering is van zorg.

Marianne Kranenkamp (Aerdt, 2019-11-28)

#70

In de huidige vorm lijkt de wet het belang van de "betrokkenen" onvoldoende te dienen.
De wet werd "behandelwet" genoemd, maar dreigt juist veel behandelcapaciteit te weg te nemen.

Frank Van Dael (Sittard, 2019-11-28)

#78

De wet is in zijn uitvoering een administratieve moloch die te veel uren gaat opeisen die aan zorg besteed zouden kunnen worden. Bovendien had de wet nooit gesplitst moeten worden in een aparte WZD. Ik vrees dat de Wvggz ons zal laten terugverlangen naar de Wet Bopz.

Marc van der Gracht (Bergen op Zoom, 2019-11-28)

#79

De nieuwe ggz wet een gedrocht is!

Ruud Brouns (Schimmert , 2019-11-28)

#82

Ik teken deze petitie omdat deze wet niet uitvoerbaar is, tot overbelaste systemen leidt en enorm veel geld zal kosten. Het is geen verbetering, maar een grote verzwaring. Het hangt de psychiatrie als een zwaard van Damocles boven het hoofd.

Jetty Noktes (Groningen, 2019-11-28)

#83

Ik teken omdat ik in deze wet meer na- dan voordelen zie tov de bopz

Paul Naarding (Apeldoorn , 2019-11-28)

#84

Ik ben er fel op tegen, geloof er niet in dat dit iets oplost en gaat een boel ellende brengen voor mensen.

Marjet van Houten (Utrecht, 2019-11-29)

#85

Ik teken omdat dit mensen in een staat van psychose hun laatste veilige haven, hun thuis, ONveilig maakt, en hun echtgenoot, moeder, kind etc. tot hulpverleners! Dwang kan wél helpend zijn, maar criminaliseer degene die op dat moment ziek is een opname behoeft niet langer!

imme titulaer (venlo, 2019-11-29)

#86

Deze wet onuitvoerbaar is! Er zijn 300 extra psychiaters nodig om de wet uit te voeren . We stevenen af op een ramp, op de eerste plaats voor cliënten en daarna voor ons.

Marianne Frieling (Alkmaar , 2019-11-29)

#88

- De privacy geldt in deze wet blijkbaar niet. Kom je ooit in beeld vanwege zorgwekkend gedrag waarvoor een inschatting gevraagd wordt; sta je vervolgens , ook wanneer er geen reden is tot zorg, te boek als een persoon met verward gedrag.
- Alsof wij psychiaters nu te pas en te onpas mensen gedwongen opnemen; dat doe je al alleen in uiterste noodzaak.
- Het geven van dwangzorg in iemands huiselijke omgeving, zou wel eens kunnen leiden tot het verlies van een gevoel van veiligheid in deze eigen woning.
- Mensen zonder medische kennis kunnen in deze wet het oordeel van een medicus overrulen.
- Worden wij wel serieus genomen?

Andrea Gerbers (Vaals, 2019-11-29)

#89

De wet in deze vorm is onuitvoerbaar en inhumaan.

Narita Derks (Den Helder, 2019-11-29)

#100

Ik me ernstig zorgen maak over de gevolgen van beslissingen die ondoordacht gemaakt zijn.
Mensen die niet weten waarover ze praten vanachter hun bureau wetjes schrijven. Gevaarlijke ego's.

Vonnie Den Boer (Amsterdam, 2019-11-29)

#108

Ik me sterk afvraag of deze wet de zorg daadwerkelijk verbetert

Linda Visser (Sittard, 2019-11-29)

#116

ik teken omdat de nieuwe wet bevoegdheden geeft aan de verkeerde personen. Dit is schadelijk voor alle Nederlanders

Daan van Os (Alkmaar, 2019-11-29)

#117

Ik teken in de hoop dat gezond verstand toch net nog zegeviert.

George Westermann (Sittard, 2019-11-29)

#118

De wet geen recht doet aan verbetering positie van (tijdelijk) verwarde mensen maar eerder een verzwaring door nog meer bureaucratie

Harry Bos (Groningen, 2019-11-29)

#123

dit een ,vooral, bureaucratische wetgeving is.

Philip Scheepers (Sittard-Geleen, 2019-11-29)

#126

Het is wel even klaar met nog meer bureaucratische/administratieve druk, die ten koste gaat van directe patiëntenzorg! (bovendat ben ik bang voor monsters)

Rien Zijlstra (Groningen, 2019-11-29)

#127

Mensen die (psychisch) kwetsbaar zijn voelen zich vaak nergens veilig, behalve thuis. Dit mag hen niet ontnomen worden.

Marjolein Meijnen-Visser (Zwolle, 2019-11-29)

#128

De zorg wordt niet verbeterd met nog meer bureaucratische handelingen, in tegendeel!

Stefani Bie (Eindhoven, 2019-11-29)

#129

Ik teken omdat er nog teveel onduidelijk is maar ook omdat het teveel administratie gaat vergen en dat in een tijd waarin psychiater uren er toch al te weinig zijn en door deze wet wachtlijsten alleen maar zullen oplopen daar we meer en meer bezig zijn met dit soort afhandelingen

Lotte Leunissen (Oirsbeek, 2019-11-29)

#140

We zijn er met elkaar nog helemaal niet klaar voor!
Ggz instellingen bereiden zich vooral 'technisch' voor, maar vanuit de gemeenten krijg ik alleen maar verontrustende signalen: We horen en weten nog onvoldoende.
Hier gaat volstrekt doel-middel verwarring ontstaan die ten koste gaat van de bedoeling.

Bert Vos (Rolde, 2019-11-29)

#141

Ik teken omdat ik niet denk dat deze wet een verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten betekent. Hulpverleners krijgen méér administratieve lasten en minder tijd om zorg en aandacht aan cliënten te besteden.

Peter Renkema (Heerlen, 2019-11-29)

#142

Er niet weer gestart moet worden met iets waarvan iedereen nu al weet dat het een ramp wordt

Yvonne hofman (Groningen, 2019-11-29)

#143

Deze wet voorbij gaat aan goed hulpverlenerschap, zoals het vak van psychiater onderschrijft. Schaamteloos, pretentieus en zo fout.

Janneke Van der Bijl (Diepenveen , 2019-11-29)

#159

Psychiatrische ziekte en behandeling kunnen vaak een trauma zijn na ptss.
Zowel hartcoherentie als emdr bewijzen dat een onveilige plek van vroeger, prikkels in het nu losweken en contraproductief coping gedrag veroorzaakt.

Besmet thuis niet met onveiligheid en trauma’s en herinnering.

Monique Willems (Groningen, 2019-11-29)

#164

de haken en ogen nog te groot zijn. Te gehaaste invoering leidt naar nog meer leed en ellende voor professionals en patiënten. Eerst nog verder implementaties onderzoeken.

J. de Koster (Zaandam, 2019-11-29)

#168

Ik teken omdat het streven juist is: we willen mensen behandelen ipv alleen opnemen. Deze wet bemoeilijkt dat echter door de vele extra toetsingsmomenten, zeer langdurig proces om een zormachtiging (nu RM) aan te vragen en zoals het klachtrecht nu neergezet is waarschijnlijk de laatste financiele strop voor veel organisaties.

Wendy Rutten (Beinsdorp, 2019-11-29)

#172

De voorwaarden om de nieuwe wet VGGZ onvoldoende zijn om de wet naar behoren te kunnen uitvoeren door de huidige psychiaterkrapte en het algehele zorgtekort, waardoor de uitvoering zal leiden tot afname in zorgkwaliteit elders

Ritonja van Mil (Boxmeer, 2019-11-29)

#177

Ik voorzie ook grote problemen qua werkdruk en nog meer tekort aan behandelaren. En ook een nog grotere leegloop in de ggz organisaties, waar nu al zo veel behandelaren weg gaan.

Christine De Vries (Amsterdam , 2019-11-29)

#179

Ik teken omdat de wet te ingewikkeld is en de administratieve lastendruk fors doet toenemen. Hierdoor wordt er niet doelmatig omgegaan met de beschikbare psychiatercapaciteit, wat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Het is alsof de gecreëerde juridische werkelijkheid belangrijker wordt geacht dat goede zorg.

Coy Koopal (Eindhoven , 2019-11-29)

#183

Er al veel te veel bureaucratie is in de GGZ en de wet in veel opzichten nog te onduidelijk is.

Renee Arnold (Schoorl, 2019-11-29)

#184

Ik teken omdat ik vind dat je thuis je thuis moet. blijven. Een veilige plek waar geen zorg in een gedwongen kader past

Eglantyne Drenth (Eelde, 2019-11-29)

#185

Ik zorg heb over de uitwerking van deze wet
Dat t weinig gaat toevoegen en dat t verstorend gast werken in de relatie ggz en maatschappij en nog belangrijker in de relatie client(systeem) en hulpverlener

Sandra Fornaro Schutgens (Geleen , 2019-11-29)

#186

Het belangrijk is om voordat een nieuwe wet in gebruik genomen wordt, alles eromheen, context, goed geregeld is en bovenal dat voor alle betrokkenen duidelijk is dat het meerwaarde heeft, humaner en uitvoerbaar.

Kristel Noordegraaf (Vleuten, 2019-11-29)

#187

De wet had een negatief advies van het ATR (Adviescollege toetsing regeldruk) en werd toch tegen beter weten in ingevoerd. Zeer onverstandig en zal tot grote problemen leiden. Vandaar dat ik teken.

Jim van Os (Utrecht, 2019-11-29)

#188

Ik vrees dat ik als mantelzorger mezelf gedwongen voel mijn psychotische zoon in huis te nemen als hij gedwongen thuis behandeld gaat worden. Ik ben alleen en heb een fulltime baan..

Miranda Storm (Zaandam, 2019-11-29)

#190

wet een draak en niet uitvoerbaar is.

g janssen (geleen, 2019-11-29)

#194

Ik huisarts ben en beducht ben voor heel erg veel ellende van deze wet!!! Nu al kunnen kwetsbare mensen niet snel terecht voor zorg in de GGZ. De Jeugdwet is één groot drama. Keer dit tij nu het nog kan.

E.B. van Veen (Dalfsen, 2019-11-29)

#197

Omdat ik als medewerker in de psychiatrie en als moeder van kinderen met een psychische beperking niet het idee heb dat deze wet een oplossing is en te veel risico's oplevert dat de privacy en autonomie van de patiënt kan worden geschonden. De GGZ heeft er veel meer baat bij dat de huidige regelgeving blijft maar dat er wat gedaan wordt aan de personeelstekorten de hoge werkdruk en er voldoende crisisbedden beschikbaar zijn wanneer dit nodig is. Zodat de zorg verbeterd kan worden en professionals hun werk beter kunnen doen en er genoeg tijd is voor cliënten die dit nodig hebben. Een wetsverandering binnen de huidige situatie bied geen soelaas..

Gael Keizer (Amsterdam, 2019-11-29)

#199

Ik voorzie dat deze wet een bureaucratisch monster zal worden en er nu al veel te weinig ‘handen aan het bed’ zijn...

Geert Gulpen (Breda, 2019-11-29)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...