Nee tegen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebied

Opmerkingen

#203

Ik onderteken omdat ik Norg heb gezien en het landelijke karakter moet behouden blijven. Ik kan er van genieten zonder er in een recreatiewoning te gaan zitten.

Kristof Van Rossem (Meldert, 2021-05-12)

#205

De natuur moet er onder moet lijden dat bepaalde ondernemers enorme expansiedrift hebben. Dit is een zeer kwalijke zaak. Er is geen vraag naar, het worden hoge gebouwen die niets met natuur te maken hebben, behalve dat er hout in verwerkt zal zijn, en in tegenstelling tot wat beweerd wordt, zal er niemand uit de directe omgeving van deze zogenaamde mooie natuur gebruik gaan maken. Het is puur financieel bejag.

Gert van der Waal (Norg, 2021-05-12)

#206

Ik vind dat er in de natuur niet gebouwd moet worden

Gert van Wakeren (Norg, 2021-05-12)

#208

Ik onderteken omdat hier sprake is van landschapsvervuiling en het gericht is op zeer welgestelden

Deddie Westerhof (Norg, 2021-05-12)

#209

Er zijn meer dan voldoende recreatiewoningen in Norg. En deze zijn alleen voor de mensen met geld. Ben er absoluut op tegen.

Yolanda Fiselier (Norg, 2021-05-12)

#219

Omdat ik het juist een aantasting van de natuur vind! Er zijn meer als voldoende recreatiewoningen in de gemeente Norg!
Het gebied ten westen van de Molenduin camping is nu nog een rustig natuurgebied voor dier en mens! Dat moet voor de toekomst behouden blijven.

Petra Knoppert (Norg, 2021-05-12)

#225

Er al te veel natuur verloren gaat ten behoeve van overdreven, overbodige luxe.

Haya Schaper (Veenhuizen, 2021-05-13)

#232

Er geen relatie is gelegd met de Expeditie Molenduinen, het oplossen van saneringssituaties elders in de omgeving van Norg.........stop met meer..meer....

Wim De Bruijn (Leek, 2021-05-13)

#233

Ik onderteken , omdat ik van mening ben dat in DIT natuurgebied geen woningbouw op welke manier dan ook , wenselijk is . ! . !

Johannes Brandsma (Norg, 2021-05-13)

#234

Geen woningbouw in natuur . Is in strijd met structuurvisie .

R Stoffelsma (Norg, 2021-05-13)

#238

Ik ben sociaal gebonden aan Norg. Er zouden geen nieuwe recreariewoningen gebouwd worden in het natuurgebied.

Bas Bouwman (Groningen, 2021-05-13)

#242

Mijn echtgenote en ik zijn zeer gekant tegen de bebouwing van onze natuurgebieden door onder meer (vakantie) woningen, daar wij de natuurgebieden die wij nu nog bezitten moeten koesteren

Huib Knottnerus (Zuidvelde, 2021-05-13)

#245

Dit gaat over mensen die geld moeten betalen aan de bank omdat ze vermogen hebben waar ze geen rente meer over krijgen maar moeten betalen.Dus gaan ze "beleggen" in vastgoed.
De armere recreant kan geen kant meer op, immers, er is ernstige woningnood, dus de huisjes worden wel gevuld en de zakken vd eigenaren ook. Laat iedereen het recht op recreëren behouden en niet een selecte bemiddelde groep.

kaat terlien (uddel, 2021-05-13)

#251

Nut en noodzaak niet aangetoond, locatie ligt in/tegen kwetsbaar natuurgebied. Unieke locatie dichtbij dorp. Om maar iets te noemen.

Germ Geersing (Norg, 2021-05-14)

#254

Ik onderteken omdat ik het een onzinnig plan vind. Recreatiewoningen van een half miljoen in een natuurgebied horen hier niet. Zet die maar in hetGooi

J. C. Mars (Norg, 2021-05-15)

#255

Ik vind het niet nodig dat er meer huisjes gaan komen. Terwijl er nog een braak terrein ligt waar vroeger de vluchtheuvel was. Ga daar maar wat van maken

M a c Van efferen (Norg, 2021-05-15)

#256

Onzin om op deze wijze natuurbeleving te creëren. Natuur innemen kan nooit de juiste weg zijn.
Materialisme is natuurverwoestend.

Willeke Steunebrink (Norg, 2021-05-15)

#258

Ik onderteken omdat ik vind dat hier in Norg genoeg recreatie woningen zijn en dat de natuur natuur moet blijven

Bettina Tjepkema (Norg, 2021-05-15)

#266

Natuurgrond en genoeg recreatie woningen

Jorg Visser (Norg , 2021-05-16)

#268

Bij fysieke/ruimtelijke ontwikkelingen als deze moet altijd een afweging gemaakt worden tussen de toegevoegde waarde van de nieuwe ontwikkeling en de bestaande functionele waarde en huidige ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
In dit geval biedt het project sociaal/maatschappelijke geen toegevoegde waarde (slechts financieel gewin voor een zeer klein select groepje bedrijven/mensen) en zal de ontwikkeling ten kosten gaan van een belangrijk stuk buitengebied op de rand van Norg dat de overgang vormt tussen het dorp en de natuur en landbouw functies, een stuk buitengebied dat tevens belangrijk is als uitloopgebied van het dorp.
Derhalve heb ik groot bezwaar tegen het plan Stuifduinen. Een bestemmingswijziging t.b.v. het plan kan op basis van genoemde argumenten niet aan de orde zijn

Pieter Mulder (Norg, 2021-05-17)

#269

Ik wil dat het natuurgebied dat er nu is behouden blijft net als de kleine camping die er nu is. Ik ben er van overtuigd dat een recreatiepark slechts drukte en onrust oplevert voor onze rustige buurt. De weg zal verhard worden, dus veel meer auto's. Ik ben er tegen dat het een plek wordt waar alleen de welgestelden van kunnen genieten.

Dienke Schutte (Norg, 2021-05-17)

#271

Eerst Oosterduinen oplossen en dan verder.

anne oortwijn (9331 KM Norg, 2021-05-18)

#272

Omdat deze recreatiewoningen in de verhuur gaan voor mensen met veel geld en de huurders van nu hiervoor het veld moeten ruimen. Daarnaast geniet ik liever van de natuur dan van recreatiewoningen.

J Speelman (Norg, 2021-05-19)

#275

Ik onderteken omdat er in het hele bosgebied rondom Norg al te veel villa's staan die in niets meer lijken op vakantiehuisjes.

Mia Sanders (Norg, 2021-05-19)

#279

Het eens ben met de heer Nieuwenhuis ,wij willen rust.

Elte van Dijk (Norg, 2021-05-20)

#280

We liever natuur hebben om in te recreëren dan leegstaande dure vakantiewoningen

R.C. Prins (SOEST, 2021-05-20)

#281

Er geen natuur overblijft voor de dieren, die daarin moeten (over) leven, wij pakken steeds meer van hun af. Wat een onrust. Goed gesitueerde mensen kunnen ook wel elders iets kopen en hoeven mijn inziens niet het beetje natuur wat we nog hebben te vernielen... dus ook het milieu zal hier op zowel de korte dan wel lange termijn hinder van ondervinden.

J.A. van der Made (Tolbert, 2021-05-21)

#283

mijn man en ik zijn voor behoud van deze prachtige natuur in Norg. Wij wandelen hier vaak en genieten van de rust daar. Wonderschoon, laten we hier zuinig op zijn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ria posthumus (Tolbert, 2021-05-22)

#286

Gebied ligt in mijn roots. Ik kom er nog met grote regelmaat. Mijn ouders wonen er vlakbij. Laat dit mooie stukje Norg en natuur ongemoeid graag.

Henk Pieter Bouma (Groningen, 2021-05-24)

#288

De druk op de natuur en de biodiversiteit wordt groter en groter, terwijl matiging juist geboden is.
Ook het bouwen van de woningen zelf zal de natuur direct of indirect schaden (denk aan stikstof).
En dit alles ten behoeve van een relatief kleine kapitaalkrachtige elite. In dit specifieke geval (Stuifduinen) ten koste van de kampeerders die gaan voor eenvoud en natuurbeleving.

Klaas Koornstra (Norg, 2021-05-24)

#289

Op een camping is het gevoel de natuur te beleven optimaal veel kinderen die al de hele dag in drukte en luxe leven die kunnen hier tot rust komen. Het leert ze creatief te zijn en respect voor de natuur te hebben. De camping is toegankelijk voor elke beurs. Drenthe staat voor de eenvoud en met de natuur wat al steeds schaarser wordt.

John Kruize (norg, 2021-05-24)

#295

Ik ben het er helemaal mee eens, het is nu een mooi natuur gebied en dat moet zo blijven

Alex Ciomeica (Norg, 2021-05-24)

#300

Ik wil het natuurgebied behouden

Henri Hartlief (Norg, 2021-05-27)

#301

Ik tegen de bouw van de vakantiewoningen ben. Mijn argumenten zijn gelijk aan die hierboven beschreven.

Erik Baving (Norg, 2021-06-02)

#302

Ik onderteken dit plan, omdat het duidelijk alleen gaat om zoveel mogelijk geld te verdienen aan de bouw van exclusieve woningen en niet staat voor de verrijking van Norg en zijn inwoners. Schande.

Ryanne van der Veen (Norg, 2021-06-05)

#304

Er al veel te veel recreatiebungalows staan in het bos bij Norg

Judith Jonkman (Groningen, 2021-07-04)

#306

Het karakter van het dorp zie ik veranderen met het overspoelen van veel te luxe recreatie objecten voor enkel de fortuinlijke onder ons. Dit zoals ook zal gebeuren op de langeloerduinen waar een absurde 99 veel te dure chalets worden gebouwd ten koste van de prachtige recreatie die hier nu één met de natuur is gevestigd. De natuur moet telkens wijken voor luxe en voor de diegene die minder te besteden heeft blijft er zo niets meer over. Verder is erg om te zien dat wij hier ook nog de natuurlijke omgeving voor opofferen.

Dennis Timmer (Norg, 2021-07-08)

#308

Ik het vreselijk vindt als weer een prachtig natuurgebied naar de knoppen gaat. Als er woningen nodigzijn, begin dan bij leegstaande gebouwen, zoals straks het Nassaucollege.

Carla Appelboom (Norg, 2021-07-13)

#309

Ik onderteken omdat de natuur verloren gaat, de lagere en middeninkomens steeds worden achtergesteld om te recreëren.
Schande om te zwichten voor steeds luxere recreatiewoningen.

GTE Boelens (Norg, 2021-07-13)

#312

Als we nu tegen de schemering een wandelingetje maken over de Molenveenweg zien we o.a grazende reeën. Als dit plan doorgaat is dat definitief verleden tijd. In deze tijd van woningschaarste kan de gemeente en Heijmans beter gaan investeren in
woonwoningen i.p.v. recreatiewoningen. Van de eerste is er, zoals bekend, een groot tekort en van de laatste hebben we er meer dan genoeg.
Hierbij wil ik het laten; de petitie heeft al inhoud genoeg.

Mariet Asbreuk (Norg, 2021-07-13)

#313

ik onderteken deze petitie omdat ik erop tegen ben natuur in te leveren voor commercieel gewin

H v.d. Woude (Norg, 2021-07-13)

#315

Het zonde is van de natuur en men zich niet aan de originele plannen houdt.

Getty Van Dijk (Dordrecht, 2021-07-13)

#316

Ik onderteken deze petitie omdat ik niet wil dat een stuk natuur dat voor ons allen is, verkocht wordt aan de rijke bovenlaag . De huizen die worden gebouwd zijn te groot en de “natuur” die overblijft is te klein. Qua uitstraling heeft het niets met Drenthe, zoals het zich wil profileren, te maken

Marianne Kamphuis (Norg, 2021-07-13)

#321

Verdere bebouwing van de reeds scharse natuurgebieden acht ik onwenselijk, het doet de leefbaarheid geen goed, en zou alleen hen beaten die reeds bevoordeeld zijn.

Kurt Wiese (Norg, 2021-07-13)

#322

Belachelijk dat weer een stukje natuur wordt opgeofferd voor het grote kapitaal, gemeente schaam je

Jan Meijer (Norg, 2021-07-13)

#323

Geen mens in Norg zit te wachten op nog meer recreatie kastelen, die ons de natuur gaan ontnemen.

Klaas Jan Stubbe (Norg, 2021-07-13)

#331

Ik onderteken omdat ik een heel frequent bezoeker ben van de camping in kwestie (natuur camping Molenduin). Dit jaar hebben we een staan plaats van 1 April-1 Oktober genomen. Ik zie veel meer in het bescheiden opknappen van de natuur camping. Geen stuifduinen of ander plan. Gewoon behoud van het landschap net zoals dat meer dan 20 jaar het geval was.

Sebo Koning (Hoorn, 2021-07-13)

#335

Dit is een heel mooie natuur camping waarvan er niet veel meer zijn. Bovendien is het nog een stuk van het bos waar nog veel planten bomen, struiken en dieren zijn. In deze tijd groen weghalen en vakantie huizen bouwen lijkt mij niet erg duurzaam.

Ellen Postuma (Hoorn, 2021-07-14)

#339

Ik ben tegen de komst van luxe huizen en daar zoveel natuur voor op te offeren!!

Yvonne MacKenzie MacKenzie (Peest, 2021-07-14)

#341

Het weer een beetje meer tweedeling in de maatschappij betekent

Edward Mackenzie (Peest, 2021-07-14)

#342

De kampeerder met de kleine beurs. Kan op steeds minder plaatsen terecht

Rudy Piest (Veenhuizen , 2021-07-14)

#345

Door de bouw van deze 30 recreatiewobingen, maar ook de 90 geplande recreatiewoningen op Camping de Langeloerduinen, zowel de natuur rondom Norg behoorlijk wordt verstoord. Niet te vergeten de gevolgen die het heeft voor de (verkeers)drukte in en rond Norg

Corina Nijssen (Bunne, 2021-07-14)

#346

Ik teken omdat de natuur die er is natuur moet blijven. Met luxe bungalows maak je geen nieuwe natuur. Het bevordert allen de hebzucht.

Henk Nijboer (Norg, 2021-07-15)

#347

Het voorgestelde plan is erg nadelig voor de huidige en potentiële natuurwaarde van het gebied.

Johan Duinkerken (Norg, 2021-07-15)

#350

Ik onderteken dit omdat ik het zonde vindt van de mooie natuur en het nostalgische van Norg verdwijnt meer en meer.

Hanny Faber (NORG, 2021-07-15)

#351

het handhaven in noordenveld niet de sterkste kant is.

Jannes Kregel (Norg , 2021-07-15)

#352

Helemaal eens met de petities. We moeten dit megalomane plan heel gauw vergeten want het is een aanslag op de natuur om ons heen en het lost de woningnood in en rond Norg niet op. De eventuele bewoners en eigenaars zijn toeristen die geen enkele binding met ons dorp hebben en het sociale leven niet kunnen verrijken.

Pieter Wittenberg (Peest, 2021-07-15)

#355

Ik maak mij zorgen dat de natuur in dit mooie Drente verknalt wordt. Vakantiewoningen bouwen in de tijd van woningschaarste?
Lijkt mij bijzonder ridicuul! Ik zou daar niet trots op zijn!
Gun de gewone Drentenaar of toerist een groene campeer plek!
Nederland is al vol genoeg en heeft echt geen behoefte aan vakantiewoningen!

Marianne Hoogendijk (Hoorn, 2021-07-16)

#360

Pas gewoon niet in de omgeving. Moeten al genoeg inleveren voor de rijkere klasse. Laat de natuur gewoon of ga primitief te werk. Gewoon een foei lelijk ontwerp en beleid.

BL Vos (Yde, 2021-07-19)

#361

Zonde van dit uniek stuk natuur.

Kees en Gré Greeven (Norg, 2021-07-20)

#364

Ik ben tegen deze verre gaande commercialisering van het landschap voor de happy few die heel veel geld kunnen betalen voor een recreatiewoning. Bewoners zijn niet of nauwelijks betrokken. Gemeente loopt vrolijk mee aan de leiband van Heijmans

Machiel Huizenga (Norg, 2021-07-22)

#366

Vakantie huis voor een belangrijk prijs er zijn er al genoeg in norg

Edwin van Lambalgen (Norg, 2021-07-25)

#369

Ons prachtige natuur wordt verpest voor een handvol rijke mensen

Helena Bochove (Norg, 2021-07-25)

#370

Ik vind het niet wenselijk dat er nieuwe recreatie woningen worden gebouwd.
Dat gaat ten koste van bos.

Emke De Vries (Norg, 2021-07-25)

#371

Ik onderteken dit omdat dit plan totaal niet meer overeenkomt met het conceptplan/ontwerp van het begin!!

Hatty Aardema (Norg, 2021-07-25)

#372

We moeten zuinig zijn op dat kleine beetje natuur dat we nog over hebben !

Rita Delger (Bovensmilde , 2021-07-25)

#381

Eigenaar recreatiewoning

S Vd zweep (Delfzijl, 2021-07-25)

#386

Laat aannemers goedkopere woningen bouwen, daar is veel mee behoefte aan (maar daar verdienen deze aannemers minder aan en dat is de enige reden voor hen deze dure woningen te bouwen voor mensen uit het westen, niet voor Drentenaars zelf bedoeld dus.

frank have (assen, 2021-07-27)

#387

Er zijn vakantiewoningen genoeg. Ga ergens anders huizen bouwen voor minder bedeelden van deze maatschappij.

Monique Koerhuis (Norg, 2021-07-27)

#388

Ik onderteken de petitie omdat ik het behoud van de natuur belangrijker acht dan recreatiewoningen voor rijke burgers.

Tiemen van Engelenhoven (Amersfoort, 2021-07-27)

#389

Er zijn genoeg betere plekken om recreatiewoningen neer te zetten.

Maartje van Noordenburg (Amersfoort, 2021-07-27)

#390

Ik vind het belangrijk dat natuur behouden wordt en de leefbaarheid in Norg geborgd wordt.

Pascale Anholt (Westerlee, 2021-07-28)

#392

Niet nog meer natuur verkwanselen

Harm Dost (Oudemolen, 2021-07-28)

#398

Dit geen enkele vakantiebungalows zijn maar een stuk natuur van het mooie Norg kost. Tevens zijn de prijzen voor deze bungalows absurd hoog.

Alexander Klooster (Norg, 2021-07-28)

#400

Het helemaal eens ben met de conclusie!!!!

Wil Van Niel (Norg, 2021-07-28)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...