GEEN MEGA-PARKING VAN ASML IN HET DOMMELDALLANDSCHAP

Opmerkingen

#2

Biodiversiteit van wezenlijk belang is en een parkeerplaats niet.

Bernard Gerard (Eindhoven, 2019-06-05)

#3

Ik teken deze petitie omdat genoemde megaparking niet moet komen in dit stuk natuurlijk weidegebied en dicht bij de beschermde Dommeldalvallei en haar grote biodiversiteit.

Wen Spelbrink (Sint-Oedenrode, 2019-06-05)

#4

De natuur is te belangrijk om die op te offeren voor (de bestrating van) parkeerplaatsen.

Willemieke Arts (Eindhoven, 2019-06-05)

#6

Ook ASML wil GEEN pakeergarage in een natuurgebied. Dit is een vervelend misverstand dat we graag snel uit de wereld helpen. Ons mobiliteitsplan is gericht op het bevorderen van duurzaam vervoer zoals openbaar vervoer en fiets.

ASML Veldhoven (Veldhoven, 2019-06-06)

#7

ik teken, omdat ik wil dat dit natuurgebied met zijn planten en dieren blijft bestaan ,zoals het nu is.

Hannie van Beers (eindhoven, 2019-06-07)

#12

Ik ben tegen aanleg van een parkeerplaats in het natuurgebied. We kunnen niet alles verstenen. Volgens het Eindhovens dagblad is zelfs ASML tegen deze parkeerplaats!!

Carol Van de Ven (Valkenswaard, 2019-06-07)

#16

Ik Tegen Het Plan ben

lambert de Brouwer (valkenswaard, 2019-06-07)

#23

Ze hebben al te veel groen aangepast voor dit bedrijf, het word gewoon te groot

Machteld 't Hoen (Waalre, 2019-06-07)

#25

Hou zaken groen daar waar mogelijk!!

Geert Nuwenhoud (Waalre, 2019-06-07)

#32

Tegen een mega parkeerplaats ben waar een stuk natuur voor moet worden ingeleverd.

Nadia Verhoeven (Waalre, 2019-06-08)

#38

Omdat ik groen wil behouden voor mijn gezin en dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving.

Nicole Van Herwaarden (Waalre, 2019-06-08)

#50

Laat de mooie natuur de Dommel bestaan

Jolanda Staals (Waalre, 2019-06-08)

#51

Ik teken omdat parkeren midden in de natuur, nabij nieuwbouw in het groen het beeld drastisch veranderd en veel oud groen verloren gaat. Dit stuk natuur is spaarzaam in Nederland.
Parkeren gaat niet voor natuur en milieu. Er zijn andere mogelijkheden hiervoor, waar minder natuur / beleving wordt geraakt.

Saskia van Dongen (Waalre, 2019-06-08)

#52

Dat ASML met een parkeerprobleem te maken heeft is te begrijpen echter er zijn zeker alternatieven te bedenken zoals; beneden maaiveld bouwen; regelingen treffen voor verplicht gebruik openbaar vervoer.
Het kan en mag niet zo zijn dat kwetsbaar natuurgebied de dupe wordt van dit parkeerprobleem.
ASML beschikt over een vastgoedportefeuille van vele miljoenen euro’s en zal dieper in de buidel moeten tasten!!!

BBCAD Van (Donfeb, 2019-06-08)

#55

Ik wil GEEN MEGA-PARKING VAN ASML IN HET DOMMELDALLANDSCHAP!!! Er is al zo weinig ongerepte natuur in Nederland.

Twan Waalre (Waalre, 2019-06-08)

#57

Het natuurgebied behouden moet blijven

Pia Van der maesen (Waalre, 2019-06-08)

#61

Ik teken, omdat ik tegen een parkeervoorziening in het natuurgebied ben.

Monique Van Grootel (Waalre, 2019-06-08)

#66

Bij iedere M2 dat er groen verdwijnt, moet er een M2 terug komen. Kan dat niet in de wet vastgelegd worden?

Karin Manders (Tiel, 2019-06-08)

#70

de natuur zoveel mogelijk beschermd moet worden !!!

Angeline Daems (Eindhoven, 2019-06-08)

#71

Omdat ik de natuur niet nog verder
kapot wil laten gaan.
Door de uitstoot ,van nog meer auto's

Paul van Beers (Eindhoven, 2019-06-08)

#79

Ze de parkeergarages hoger kunnen maken die nu geplaatst worden.

Frank Douze (Eindhoven , 2019-06-08)

#81

Bedrijven als ASML hebben verantwoordelijkheid de natuur te herstellen. Integreer ASML in de natuur ipv lelijke hoge gebouwen in het landschap. Geef t goede voorbeeld!

Michel Klinge ( , 2019-06-08)

#88

Ik teken omdat de natuur belangrijk is en mij aan het hart gaat.

Gerard Vos (Waalre, 2019-06-08)

#92

Er zijn veel andere mogelijkheden dan met de auto te komen.

Willtherese Van roosmalen (Sint Oedenrode , 2019-06-08)

#98

Eerst word ons als bewoners verteld dat er bos word gekapt voor woningbouw en en dat er dan gecompenseerd gaat worden op de plek waar de gemeente nu de parkeergarage zou willen bouwen. Tevens lost het niets op want vanaf de plek zal er dan weer een weg aangelegd moeten worden en zullen de shuttle bussen in de file staan s’ochtends naar Asml

Noud Claassen (Waalre, 2019-06-08)

#106

Ik teken deze petitie omdat ik natuur liefhebber ben en fel tegen beton.

Josephine van Diesen (Veldhoven, 2019-06-08)

#109

Ik dichtbij woon en daar graag wandel!

Ester Sanders (Waalre, 2019-06-08)

#111

Ja

Achilles Cools (Oud turnhout, 2019-06-08)

#114

De parkeervoorziening niet in een natuurgebied moet worden gerealiseerd

jannie landa (eindhoven, 2019-06-08)

#115

Ik teken omdat ik tegen de parkeerplaats ben in het groen. Ik verwacht van ASML slimmere oplossingen. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van het braak liggend industrieterrein bij de P&R in Meerhoven langs de N2. En zo zijn er nog wel meer oplossingen te bedenken. Ik verwacht meer creativiteit van de slimste regio van Nederland.

Henri Nouwens (Waalre, 2019-06-08)

#120

Ik teken omdat het natuurgebied behouden moet blijven.

Frans Sarton (Bergeijk, 2019-06-08)

#123

Ik teken de petitie, omdat ik de zojuist gebouwde parkeergarage bij het ASML-terrein al zO groot en landschapontsierend vind.
Beter richt ASML zich op pendelbussen van station naar bedrijf, en leenfietsen. Dat komt de gezondheid van de werknemers ook nog eens ten goede.
Als er dan echt ergens een nieuwe garage bij moet komen, bouw er dan een als in Katwijk aan Zee, opgaand in het natuurlandschap. (BNA Best Dutch Building of the Year 2016)

Lein Oosthoek (Bergeijk, 2019-06-08)

#125

I teken omdat parkeren nIet ten koste moet gaan van natuurgebieden. In deze tijd moet gekeken worden naar alternatieven die milieuvriendelijk zijn.

Celia Leijten (Bavel, 2019-06-08)

#129

Ik teken omdat het natuur behouden moet worden.

Eveline Kooistra (Waalre, 2019-06-08)

#141

Niet alles volgebouwd hoeft te worden. Zoek naar alternatieven!!

Michelle Meurs (Zoetermeer , 2019-06-08)

#146

Er mag geen natuur meer verdwijnen tenbehoeve van bedrijven !!!Het is welletjes!!

Els van de Ven (Eindhoven, 2019-06-08)

#153

Ik teken omdat het Dommeldal een uniek natuurgebied is, en een kwetsbaar gebied. En omdat het tegenwicht biedt aan de stad, een groene buffer die we hard nodig hebben om de omgeving van Eindhoven leefbaar te houden.

Barbara Vermaas (Waalre, 2019-06-08)

#157

Schade aan milieu, biodiversiteit en lamdschapsbeleving als daar een parkeerplaats wordt gemaakt.

Margot Rijk (Waalre, 2019-06-08)

#160

Ik teken deze petitie omdat ik van mening ben dat de expansiedrift van bedrijven zoals ASML niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid van de omgeving met in het bijzonder de flora en fauna in het gebied. Met de aanleg van de A2/N2 is er al natuur verloren gegaan. Het verlies aan groen is (deels) gecompenseerd, maar zou nu moeten wijken voor een invloedrijk bedrijf zoals ASML. Niet voor de bedrijfsvoering, maar voor het niet duurzame vervoersbeleid van ASML. Parkeren voor 15.000 auto’s is niet alleen belastend voor de flora en fauna, maar ook voor de belasting van de N2 en de concentratie CO2 en fijnstof in de lucht. Ik had van een topspeler in jullie branche een innovatievere oplossing verwacht! ASML en overheid denk aan jullie verantwoordelijkheid voor een leefbare omgeving waar wonen, werken en natuur in balans zijn.

Michael van Zanten (Waalre, 2019-06-08)

#163

Natuurgebieden rond Eindhoven moeten blijven en beschermd worden.
Dit is onmisbaar voor de leefbaarheid in de stad!

Bregje Aarts (Eindhoven , 2019-06-08)

#171

Dit gebied is al zo kwetsbaar! Klein stukje prachtig groen, jaren gewerkt aan terugkomst natuurlijke loop van de Dommel, schitterend riviertje. Inheemse planten, reeën, grazende koeien, een koekoek met haar rustige roep...... Op dit kleine stukje groen eindelijk wat rust en ruimte, het idee dat je in de schone natuur bent. Daar ga je toch geen auto's neerzetten!!! Laten we nou eens een keertje géén voorrang geven aan geld maar ons best doen voor iets wat écht belangrijk is: onze aarde, onze leefomgeving.

Marieke Reniers (Eindhoven , 2019-06-09)

#177

Ik wil dat het natuurgebied rondom waalre blijft zoals het is en geen plaats moet maken voor mega parkings

Bart Bagen (Waalre, 2019-06-09)

#178

Ik teken omdat ik 4 jaar geleden bewust heb gekozen voor het bouwplan Hoogh Waalre en de ontwikkeling van het dommeldal. Ik ben pertinent tegen de komst van een dergelijk parkeerterrein en dit staat haaks op de verduurzaming van het landschap en terugdringing van de CO2 uitstoot. Er dienen andere oplossingen aangedragen te worden in de vorm van openbaar vervoer.

Dy Kuiten (Waalre, 2019-06-09)

#182

Het gebied Dommeldal is veel te belangrijk voor Waalre en Eindhoven.
En natuur gebruiken voor een mega parkeer plaats, terwijl er ook mogelijkheden zijn op het HTC terrein, is totaal fout.

Ingrid Hogeweg (Waalre, 2019-06-09)

#185

Ik teken omdat er nog meer alternatieven zijn. Waalre als 'Groenfontein' , ooit zo genoemd door lokale bestuurders, mag niet haar groene landschap daarvoor opgeven

Pierre Bouwels (Waalre, 2019-06-09)

#186

Waalre een belangrijke functie heeft als natuur in regio Eindhoven en er al teveel co2 en fijnstof is in dit gebied.

Joke Beuger (Waalre, 2019-06-09)

#190

ASML, WERK HARDER AAN DUURZAME MOBILITEIT
GEEN MEGA-PARKING VAN ASML IN HET DOMMELDALLANDSCHAP EN ANDERE KWETSBARE LANDSCHAPPEN
OVERHEDEN, PAK JULLIE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BIODIVERSITEIT EN KLIMAAT

Margriet van den Bergh (Maarn, 2019-06-09)

#194

Ik teken omdat een grote stad als Eindhoven groen aan zijn randen nodig heeft. Het is van groot beland dat er natuurgebieden zijn en blijven ter compensatie van al het steen in de stad.

Claudia Stoldt (Eindhoven, 2019-06-09)

#199

Het dommeldallandschap keihard nodig is voor de leefbaarheid van de Eindhovennare. Nu een parkeerplaats is snelle winst. Maar duurzaam verlies voor iedereen.

Frodo Dekker (Best, 2019-06-09)